BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT NHÀ nước

bài giảng pháp luật - nhà nước

bài giảng pháp luật - nhà nước
... năm 2001), Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (Điều 2, Hiến pháp) Đây kết hợp hai kiểu Nhà nước: Nhà nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền Bản chất Do Nhà nước pháp quyền, nên Nhà nước Cộng ... chủ nghĩa Việt Nam mang chất chung Nhà nước pháp quyền, là: • Các quan Nhà nước thiết kế, hoạt động sở pháp luật Bản thân Nhà nước đặt khuôn khổ pháp luật Hiến pháp Việt Nam năm 1992 (đã sửa đổi, ... chức họ Nhà nước mang chất giai cấp, tổ chức để thực quyền lực trị giai cấp thống trị Cho đến có kiểu Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước Cộng...
 • 2
 • 200
 • 3

Bài giảng chi tiết Hệ thống pháp luật nhà nước pdf

Bài giảng chi tiết Hệ thống pháp luật nhà nước pdf
... trung, thống nhất, có phân công hợp lý quan lập pháp, hành pháp pháp Hệ thống quan nhà nước 2.1 Đặc điểm hệ thống quan nhà nước - Thứ nhất: Các quan nhà nước thay mặt nhà nước, nhân danh nhà nước ... sau: * Sự tác động nhà nước pháp luật Nhà nước ban hành pháp luật, pháp luật không phù hợp nhà nước sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ để ban hành pháp luật Nhà nước đảm bảo cho pháp luật thực tốt nhất, ... xã hội Pháp luật tự nhiên quy định chất pháp luật thực định, pháp luật nhà nước ban hành chẳng qua biểu pháp luật tự nhiên Học thuyết đòi hỏi pháp luật nhà nước phải phù hợp với pháp luật tự...
 • 100
 • 600
 • 1

bài giảng pháp luật đại cương - bài 5 hình thức nhà nước

bài giảng pháp luật đại cương - bài 5 hình thức nhà nước
... hình thức nhà nước Hình thức thể Hình thức cấu trúc Chế độ trị Khái niệm hình thức nhà nước  Khái niệm hình thức nhà nước: cách tổ chức quyền lực nhà nước phương pháp để thực quyền lực nhà nước ... tố: – Hình thức thể nhà nước: cách thức tổ chức quyền lực nhà nước trung ương – Hình thức cấu trúc nhà nước: thức tổ chức quyền lực nhà nước theo cấu lãnh thổ – Chế độ trị: phương thức thức thực ... quyền lực nhà nước Hình thức thể 2.1 Khái niệm hình thức thể 2.2 Phân loại hình thức thể 2.1 Khái niệm hình thức thể • Khái niệm: Là cách thức tổ chức trình tự để lập quan tối cao nhà nước trung...
 • 13
 • 1,055
 • 0

bài giảng pháp luật đại cương - bài 2 nguồn gốc của nhà nước

bài giảng pháp luật đại cương - bài 2 nguồn gốc của nhà nước
... nguồ gố nhà nước ước 1.1 Các học thuyết phi Mác-xít nguồn gốc MácNhà nước 1 .2 Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin nguồn Mácgốc nhà nước 1.1 Các học thuyết phi Mác-xít nguồn gốc Máccủa Nhà nước   ... thể đồ 2. 2 Sự tan rã tổ chức thị tộc lạc xuất nhà nước 2. 2.1 Sự chuyển biến kinh tế 2. 2 .2 Chuyển biến xã hội - tan rã chế độ thị tộc Chuyể biế chế 2. 2.3 Sự xuất nhà nước xuấ hiệ ước 2. 2.1 Sự ... sở khoa sở học học lợi dụng để che đậy nguồn gốc ược lợ dụng đậ nguồ gố chất nhà nước chấ ước 1 .2 Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin Mácnguồn gốc nhà nước Nhà nước tượng mang tính lịch sử, hiệ tượng...
 • 12
 • 962
 • 0

bài giảng pháp luật đại cương - bài 7 bộ máy nhà nước

bài giảng pháp luật đại cương - bài 7 bộ máy nhà nước
... 1 Khái niệm máy nhà nước • 1.1 Khái niệm máy nhà nước • 1.2 Khái niệm quan nhà nước 1.1 Khái niệm máy nhà nước • Khái niệm máy nhà nước: Là hệ thống quan nhà nước từ trung ương xuống ... Nhà nước phong kiến • Là công cụ trấn áp giai cấp nông dân • Kế thừa máy nhà nước chiếm nô • Bộ máy mang tính chất quân • Bộ máy nhà nước chịu ảnh hưởng tôn giáo • Bộ máy nhà nước thuộc sở hữu nhà ... cộâng sản Câu hỏi tình 1- Mối liên hệ quan máy nhà nước? 2- Nguyên tắc có vai trò máy nhà nước ? 3- Sự khác biệt tổ chức khác xã hội với quan nhà nước? 4- Đặc điểm máy nhà nước với tư cách tổ chức...
 • 23
 • 1,354
 • 0

Bài giảng Pháp luật đại cương : Chương 1 LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚCPHÁP LUẬT

Bài giảng Pháp luật đại cương : Chương 1 LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
... III CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CỦA CÁC GIAI CẤP BÓC LỘT (đọc giáo trình) Nhà nước pháp luật chủ nô Nhà nước pháp luật phong kiến Nhà nước pháp luật tư sản (TBCN) 31 IV NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ... NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT III CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CỦA GIAI CẤP BÓC LỘT IV NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XHCN Các vấn đề đề cập Nhà nước gì? Pháp luật gì? Nguyên nhân, điều kiện phát sinh Nhà nước ... pháp luật XHCN  I NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Một số quan điểm phi Mác xít Nhà nước Pháp luật Quan điểm Mac -Lênin nguồn gốc chất nhà nước pháp luật Một số quan điểm phi Mác...
 • 61
 • 1,681
 • 1

bài giảng pháp luật đai cương, lý luận mác lênin về nhà nướcpháp luật

bài giảng pháp luật đai cương, lý luận mác lênin về nhà nước và pháp luật
... Những nguyên nhân, điều kiện phát sinh Nhà nước pháp luật Các kiểu Nhà nước pháp luật Bản chất, hình thức, chức Nhà nước pháp luật, đặc biệt Nhà nước pháp luật XHCN Mối quan hệ hữu NN PL II – ... KI ỂU N N VÀ PL C ỦA CÁC GIAI C ẤP BÓC L ỘT Nhà nước pháp luật chiếm hữu nô lệ Kiểu Nhà nước pháp luật phong kiến Nhà nước pháp luật Tư chủ nghĩa V NHÀ N ƯỚC XHCN Sự đời Bản chất Nhà nước XHCN ... luật tục, án lệ nguồn pháp luật Pháp luật pháp điển hoá thành luật, chia thành ngành luật khác  Tiếp thu hạt nhân hợp hệ thống pháp luật Common Law Civil Law  Pháp luật XHCN có phạm vi...
 • 40
 • 717
 • 0

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch

Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch chương 2: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch
... phủ Thực quản nhà nớc kinh doanh lữ hành, hớng dẫn Du lịch, sở lu trú Du lịch, vận chuyển khách Du lịch, dịch vụ du lịch khác theo quy định pháp luật; Về cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ ... định mức kinh tế-kỹ thuật ngành Du lịch Thẩm định tham gia thẩm định dự án quy hoạch phát triển Du lịch tỉnh, thành phố thuộc Trung ơng, khu Du lịch quốc gia, dự án Du lịch liên quan Du lịch theo ... Nhim v, quyn hn ca Tng cc du lch Chủ trì tham gia soạn thảo dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật Du lịch văn quy phạm pháp luật khác có liên quan đến Du lịch theo phân công Chính...
 • 44
 • 465
 • 1

Bài giảng Pháp luật đại cương( Nhà nước, pháp luật)

Bài giảng Pháp luật đại cương( Nhà nước, pháp luật)
... ban hành? BÀI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I Thực pháp luật II Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý Thực pháp luật: II Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý Khái ... UBND Xã, thị trấn NHÂN DÂN BÀI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT   I Bản chất, đặc trưng vai trò pháp luật II Hệ thống pháp luật Việt Nam Con đường hình thành pháp luật Nhà Nước Thừa nhận (tập ... lệ) Ban hành Pháp Luật Pháp luật đời với Nhà nước, không tách rời Nhà nước sản phẩm xã hội có giai cấp đấu tranh giai cấp I.Bản chất, đặc trưng vai trò pháp luật Bản chất Pháp luật: Tính giai...
 • 33
 • 875
 • 0

Bài giảng pháp luật đại cương chương 2 nhà nước CHXHCN việt nam

Bài giảng pháp luật đại cương  chương 2 nhà nước CHXHCN việt nam
... • • • • • • Hiến pháp Việt Nam 19 92 (sửa đổi 20 01) Luật tổ chức quốc hội 25 / 12/ 2001 Luật tổ chức HĐND UBND 26 /11 /20 03 Luật tổ chức phủ 25 / 12/ 2001 Luật tổ chức TAND 2/ 4 /20 02 Luật tổ chức Viện ... trực tiếp làm chủ xây dựng đất nước, tham gia quản lý Nhà Nước toanvs@gmail.com Điều Hiến pháp Việt Nam Nhà Nước CH XHCN VN Nhà Nước dân, dân dân Tất quyền lực Nhà Nước thuộc nhân dân mà tảng liên ... tượng khó khăn Nhà Nước tạo điều kiện tốt để phát triển toanvs@gmail.com III HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Hình thức thể: - Nhà nước cộng hòa dân chủ: nhà nước tiến - Quyền lực nhà nước thuộc nhân...
 • 54
 • 146
 • 0

Bài giảng pháp luật đại cương (TS lê minh toàn) chương 4 luật nhà nước việt nam

Bài giảng pháp luật đại cương (TS lê minh toàn)  chương 4 luật nhà nước việt nam
... đạo Nhà nước xã hội Mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật (Điều 4) - Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Nhà nước ... học tập Tổ chức máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hệ thống quan nhà nước từ Trung ương ... vụ Nhà nước Cơ quan nhà nước tổ chức cấu thành máy nhà nước, tổ chức có tính độc lập tương đối, có thẩm quyền thành lập theo quy định pháp luật, nhân danh Nhà nước thực nhiệm vụ chức Nhà nước...
 • 23
 • 128
 • 0

Bài giảng pháp luật đại cương (TS lê minh toàn) chương 1 những vấn đề cơ bản về nhà nướcpháp luật

Bài giảng pháp luật đại cương (TS lê minh toàn)  chương 1 những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật
... CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC 1. 1 MỘT SỐ HỌC THUYẾT PHI MÁCXÍT VỀ NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC -Thuyết thần ... nhà nước: Nhà nước đơn Nhà nước liên bang 6.2 Chế độ trị Là tổng thể phương pháp biện pháp mà quan nhà nước sử dụng để thực quyền lực nhà nước Những phương pháp biện pháp phụ thuộc vào chất nhà ... 3.2 Các kiểu nhà nước bóc lột: nhà nước chủ nô, phong kiến 3.2 .1 Kiểu nhà nước chủ nô 3.2.2 Kiểu nhà nước phong kiến 3.2 Kiểu nhà nước tư sản 3.3 Nhà nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước Việt Nam...
 • 20
 • 435
 • 1

Bài giảng pháp luật đại cương chương 4 luật nhà nước

Bài giảng pháp luật đại cương  chương 4 luật nhà nước
... nước, TAND VKSND 4. 1.3 Phương pháp điều chỉnh (đọc giáo trình)  Phương pháp áp đặt  Phương pháp định nghĩa 4. 1 .4 Nguồn luật Nhà nước  Hiến pháp nguồn chủ yếu quan trọng  Các đạo luật Quốc hội, ... 4. 1 Khái quát chung luật Nhà nước 4. 1.1 Khái niệm * Là ngành luật bản, độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam  Gồm quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội  ... TQVN XHCN ( 44 48 ) 4. 2 Một số nội dung Hiến pháp Quyền NV công dân ( 49 -Đ82) - Các quyền, nghĩa vụ trị - Các quyền, NV KT, VH, XH - Các quyền, nghĩa vụ lĩnh vực tự dân chủ, tự cá nhân 4. 2 Một số...
 • 11
 • 70
 • 0

Bài giảng lý luận nhà nước pháp luật đh luật hà nội

Bài giảng lý luận nhà nước pháp luật  đh luật hà nội
... có nhà nước quyền ban hành quản xã hội pháp luật Nhà nước ban hành pháp luật nhà nước phải tôn trọng pháp luật 2.5 Thu khoản thuế dạng bắt buộc Chỉ có nhà nước đặt thu thuế bắt buộc Nhà nước ... thực nhà nước việc xây dựng tổ chức thực pháp luật quyền hạn trách nhiệm nhà nước  Các biện pháp đảm bảo: vật chất, tư tưởng biện pháp cưỡng chế nhà nước Pháp luật đảm bảo thực nhà nước pháp luật ... chức  Chức nhà nước chức chung toàn bộ máy nhà nước thể qua việc thực chức quan nhà nước  Chức quan nhà nước góp phần thực chức chung nhà nước 1.2.3 Chức lập pháp, hành pháp, pháp  Phân...
 • 49
 • 141
 • 0

Bài giảng pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước nguyễn xuân đào

Bài giảng pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước  nguyễn xuân đào
... KHÁI NIỆM VỀ ĐẤU THẦU Các thuật ngữ đấu thầu Luật Đấu thầu (Điều 4) có 39 thuật ngữ (1) Đấu thầu (2) Vốn Nhà nước (3) Đấu thầu nước/ QT (4) Người có th quyền (5) BMT (6) Nhà thầu (7) Nhà thầu phụ ... thầu nước không đáp ứng đấu thầu nước không chọn nhà thầu trúng thầu b) Điều kiện nhà thầu nước :  Không bắt buộc nhà thầu nước phải liên danh cam kết sử dụng thầu phụ nước tham gia đấu thầu ... đề tổng quan đấu thầu Các nội dung : I Hệ thống pháp đấu thầu hành II Khái niệm đấu thầu III Các quy định Pháp luật đấu thầu I HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11...
 • 104
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử nhà nước và pháp luậtbài giảng lịch sử nhà nước và pháp luậtbài giảng lý luận nhà nước và pháp luậtslide bài giảng lý luận nhà nước và pháp luậttập bài giảng lịch sử nhà nước và pháp luậtbài giảng lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớibài giảng lịch sử nhà nước và pháp luật việt namtập bài giảng lý luận nhà nước và pháp luậtbài giảng xây dựng nhà nước pháp quyềnbài giảng pháp luật đại cươngpháp luật nhà nướcbài giảng ngân sách nhà nướcbài giảng pháp luật doanh nghiệpbài giảng pháp luật lao độngbài giảng pháp luật về đầu tưCataloge dung cu co khiGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔIPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892Nội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)SẢN XUẤT POLYURETHANETìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốYêu cầu về mặt kĩ thuậtThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảCấu hình FTP trên linuxCấu hình DNS trên linuxCấu hình web server trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGCấu hình web server trên windowsQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương LinhSiêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0