BÀI GIẢNG LỊCH sử ĐẢNG xây DỰNG hệ THỐNG CHÍNH TRỊ

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ hồ CHÍ MINH với sự NGHIỆP xây DỰNG hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ hồ CHÍ MINH với sự NGHIỆP xây DỰNG hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)
... tƣởng trị Hồ Chí Minh mặt: tƣ tƣởng Hồ Chí Minh mục tiêu trị đƣờng lối trị cách mạng Việt Nam; tƣ tƣởng Hồ Chí Minh quyền lực trị; Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh hệ thống trị, từ vận dụng vào việc xây dựng ... việc xây dựng hoàn thiện hệ thống trị coi nội dung trọng tâm trình đổi đất nƣớc Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn vấn đề tưởng trị Hồ Chí Minh với nghiệp xây dựng hệ thống trị Việt Nam nay ... VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Giải pháp xây dựng Đảng Cộng sản sạch, vững mạnh Hệ thống trị nƣớc ta chỉnh thể thống nhất Đảng...
 • 24
 • 152
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (11)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (11)
... Là nhà máy thủy điện lớn Đông Nam Á Thứ năm, ngày 02 tháng 02 năm 2014 Lịch sử Hoạt động 1: Quá trình xây dựng nhà máy 1 Hãy tìm vị trí nhà máy thủy điện Hòa Bình đồ Nhà máy thức khởi công xây ... Câu 3: Tổ máy cuối nhà máy Thủy điện Hòa Bình hòa điện vào lưới điện Quốc gia tổ máy số ? (3 chữ cái) Câu 4: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chống lũ cho đồng nước ta? (Từ có chữ cái) Câu 5: Chuyên ... năm 2014 Lịch sử 1 .Nhà máy thủy điện Hòa Bình xây dựng dòng sông nào? Nước giúp ta xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình? Bức ảnh thể tình hữu nghị Việt – Xô thắm thiết Xây dựng từ năm 1979 hoàn...
 • 30
 • 182
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (10)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (10)
... Thứ ba ngày 05 tháng 04 năm 2011 Lịch sử: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Nhà máy thủy điện gì? Hoạt động Sự đời nhà máy thủy điện Hòa Bình Nhà máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu xây dựng vào thời ... đồ) Nhà máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu xây dựng vào thời gian nào? Ở đâu? (Chỉ vào đồ) Nhà máy xây dựng thời gian bao lâu? Từ năm đến năm nào? Nước giúp ta xây dựng nhà máy? Nhà máy xây dựng ... Hòa Bình công trình thủy điện lớn bậc châu Á Từ Hòa Bình, nguồn điện tới miền Tổ quốc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cung cấp nước chống hạn cho toàn tỉnh miền Bắc Em biết nhà máy thủy điện xây dựng...
 • 34
 • 170
 • 2

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (9)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (9)
... Kiểm tra cũ: Em cho biết: Giải phóng miền Nam thống đất nớc vào ngày,tháng,năm nào? Ngày 30/4/19 75 Đúng Th t ngy 28 thỏng nm 2012 Lch s: CLIP Xõy dng Nh mỏy Thy in Hũa Bỡnh Th t ngy 28 thỏng nm ... dng Nh mỏy Thy in Hũa Bỡnh Em cú suy ngh gỡ sau hc bi ny? BI HC: Nh mỏy Thu in Ho Bỡnh l kt qu 15 nm lao ng sỏng to y gian kh, hi sinh ca hng nghỡn cỏn b, cụng nhõn Vit Nam v Liờn Xụ, l thnh tu...
 • 14
 • 155
 • 1

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (8)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (8)
... 2010 Lịch sử Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình I Thời gian địa điểm xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Ngày 6- 11-1979 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình thức khởi công xây dựng I Thời gian địa điểm xây ... xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Ngày 6- 11-1979 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình thức khởi công xây dựng II Quá trình xây dựng: - Ngày 30-12-1988, tổ máy số bắt đầu phát điện - Ngày 4-4-1994, tổ máy ... gian địa điểm xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Ngày 6- 11-1979 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình thức khởi công xây dựng II Quá trình xây dựng: - Ngày 30-12-1988, tổ máy số bắt đầu phát điện - Ngày...
 • 16
 • 142
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (6)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (6)
... tác với xây dựng nhà máy này? Thứ năm ngày tháng năm 2009 Lịch sử: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình I.Thời gian địa điểm xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình? -Nhà máy Thủy điện Hòa Bình thức ... năm 2009 Lịch sử: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình I.Thời gian địa điểm xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình? • * Nội dung thảo luận: ( Nhóm đôi) 1) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xây dựng năm nào? ... cấp điện cho nước Thứ năm ngày tháng năm 2009 Lịch sử: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình III Vai trò nhà máy Thủy điện Hòa Bình công xây dựng đất nước sao? Kết luận: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình...
 • 22
 • 141
 • 1

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (5)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (5)
... Lòch sử Bài: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Giới thiệu số hình ảnh Nhà máy Thủy điện Hòa Bình tổ máy TUẦN 30 Thứ năm ngày tháng năm 2010 Môn: Lòch sử Bài: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình ... Lòch sử Bài: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Kể tên số Nhà máy Thủy điện nước ta mà em biết? Một số Nhà máy Thủy điện Nhà máy Hàm Thuận – Đa Mi (Lâm Đồng – Bình Thuận) Nhà máy Thuỷ điện Sơn ... năm 2010 Môn: Lòch sử Bài: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình I Thời gian đòa điểm xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Nhà máy thủ y điệy nLiê : nhà máy .sảhin sinh xuấttính điệnmạ nhờ - Đọ c...
 • 25
 • 166
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (1) ppsx

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (1) ppsx
... …… Lịch sử: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình I.Thời gian địa điểm xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình? Kết luận: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình thức khởi công xây dựng vào ngày 6-111979 tỉnh Hòa ... cấp điện cho nước Thứ … ngày … tháng … năm …… Lịch sử: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình III Vai trò nhà máy Thủy điện Hòa Bình công xây dựng đất nước sao? Kết luận: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình ... ngày … tháng … năm …… Lịch sử: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình Nêu tên số nhà máy Thủy điện xây dựng đất nước ta ĐỘI A ĐỘI B * Nhà máy Thuỷ điện Sơn La * Nhà máy Thủy điện A Vương Thứ … ngày...
 • 29
 • 204
 • 3

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (2)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (2)
... 1988,tổt máy máysốsố8 1hoàn hoànthành thành CHẶNG ĐƯỜNG 15 NĂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY (1979 - 1994) Niềm vui vượt mức kế hoạch công nhân xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Toàn cảnh nhà máy thủy điện Hòa Bình ... Đập cao nhà 10 tầng Cửa vào đường hầm Hầm tua bin tổ máy Phòng điều khiển trung tâm MỘT SỐ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN KHÁC Ở NƯỚC TA Thủy điện Trị An Thủy điện Thác Bà Thủy điện I-a -ly Thủy điện Sơn ... VỊ TRÍ CỦA NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH Một khúc sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Hoà Bình Ngày đêm có vạn người hàng nghìn xe giới làm việc hối Họ...
 • 16
 • 98
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (1)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (1)
... đốt, nhà dột có nơi.” Lịch sử Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình 1.Quá trình xây dựng tinh thần lao động cán công nhân xây dựng Nhà máyThuỷ điện Hoà Bình Nhà máy Thuỷ điện Hoà bình xây dựng ... có đốt, nhà dột có nơi.” Lịch sử Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình 1.Quá trình xây dựng tinh thần lao động cán công nhân xây dựng Nhà máyThuỷ điện Hoà Bình Tổ máy cuối phát điện vào điện lưới ... dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình 1.Quá trình xây dựng tinh thần lao động cán công nhân xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình -Nhà máy thức khởi công xây dựng vào ngày 06-11-1979 -Nhà máy xây dựng...
 • 24
 • 114
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (19)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (19)
... máy thuỷ điện Hoà Bình ? Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2012 Lịch sử : Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình 1.Sự đời nhà máy thuỷ điện Hoà Bình -Nhà máy xây dựng sông Đà đoạn chảy qua thị xã Hoà Bình ... nhà máy thuỷ điện Hoà Bình -Nhà máy xây dựng đâu ? -Nhà máy thức khởi công xây dựng tổng thể vào thời gian ? -Nhà máy hoàn thành vào thời thời gian ? Sao năm hoàn thành ? -Vì phải xây dựng nhà ... thuỷ điện Hoà Bình *Liên hệ thực tế : @ Củng cố : Bài tập : 4/ 42 -Nêu số nhà máy thuỷ điện lớn đất nước ta xây dựng ? + Nhà máy thuỷ điện Y-a-li + Nhà máy thuỷ điện Trị An + Nhà máy thuỷ điện...
 • 10
 • 111
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (18)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (18)
... : tỷ m3 + Số tổ máy : Một góc Nhà máy thủy điện Hòa Bình nhìn từ cao xuống Cửa vào đường hầm nhà máy tổ máy Đập ngăn nước Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Hồ chứa nước thủy điện Hòa Bình - Họ làm việc ... lập thêm số kiện vai trò Thủy diện Hòa Bình công xây dựng đất nước Địa điểm xây dựng Vai trò Thủy điện Hòa Bình Nhà máy xây dựng sông Đà thành phố Hòa Bình ( Tỉnh Hòa Bình ) Ngày khởi công Khởi ... xây dựng Vai trò Thủy điện Hòa Bình Nhà máy xây dựng sông Đà thành phố Hòa Bình ( Tỉnh Hòa Bình ) Ngày khởi công Khởi công hoàn thành công trình 6/11/1979 Hoàn thành 04/4/1979 Chống lũ Phát điện...
 • 18
 • 99
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (17)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (17)
... thnh ngy - -1994 - Nh mỏy l kt qu lao ng sỏng to quờn mỡnh ca cỏn b v cụng nhõn nc Vit- Xụ sut 15 nm - Nh mỏy i l mt nhng thnh tu ni bt ca cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi nc Ton cnh nh mỏy thy...
 • 23
 • 106
 • 0

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (16)

Bài giảng lịch sử 5 xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình (16)
... xây dựng nhà máy hoàn thành vào năm nào? Đập ngăn nước Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình Đập cao nhà 10 tầng Thảo luận theo cặp: Nêu vai trò Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình công xây dựng đất nước? Nhà máy ... cặp: Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình thức khởi công xây dựng vào thời gian nào? Ở đâu? Trên công trường xây dựng, công nhân Việt Nam chuyên gia Liên Xô làm việc với tinh thần nào? Nhà máy Thuỷ điện ... to lớn nhân dân ta nghiệp xây dựng đất nước - Em biết thêm nhà máy thuỷ điện xây dựng nước ta? Nhà máy thuỷ điện Thác Bà Nhà máy thuỷ điện Trị An ...
 • 17
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn đường lốiđường lối xây dựng hệ thống chính trịchủ trương xây dựng hệ thống chính trị của đảngquan điểm xây dựng hệ thống chính trị của đảngđường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảngđường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảng thời kì đổi mớiđường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảng cộng sản việt nam trong thời kì đổi mớiquan điểm xây dựng hệ thống chính trị của đảng ta trong thời kỳ đổi mớiđường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảng trong thời kì đổi mớiphân tích nhận thức của đảng về đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kì đổi mớilam ro nhung thanh tuu va han che cua duong loi xay dung he thong chinh tri cua dang 1945 den nayso sanh su khac nhau giua duong loi xay dung he thong chinh tri truoc doi moi va sau doi moiduong loi xay dung he thong chinh tri cua dang tu nam 2006 den nayduong loi xay dung he thong chinh tri cua dang tai dai hoi xxây dựng hệ thống chính trị vững mạnhcâu hỏi đường lối xây dựng hệ thống chính trịLồng ghép hình ảnh bom, đạn, nạn nhân của bom, đạn trong dạy học tiết 23 bom, đạn và cách phòng tránh nhằm giáo dục kỹ năng phòng tránh bom, đạn và kỹ năng hòa nhập cộng đồng của học sinh vớCác biện pháp nâng cao chất lượng tự học của học sinh lớp chủ nhiệm bậc THPTMột số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm xây dựng tập thể lớp tiên tiến xuất sắc tại trường THPT thuộc vùng khó khăn trong địa bàn huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóaGiáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thôngNâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp huyện ở huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnhMột số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 12a4 trường THPT hậu lộc 4 năm học 2016 2017Một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao ý thức học tập và giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt tại trường THPT4 thọ xuân101 bài TEST IELTS LISTENING 2Paracetamol (autorecovered)Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh nhờ vận dụng những quan điểm tích cực của phật giáo trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT ngọc lặcVận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn GDCD ở trường THPT quan sơnXây dựng tập thể lớp tự quản dựa trên những điểm tích cực của mô hình trường học mới việt nam tại lớp 10a2 trường THPT ngọc lặcGiải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 10 trường THPT ngọc lặc qua phần học công dân với đạo đứcMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia môn giáo dục công dân ở trường THPT hậu lộc 4Một số kinh nghiệm dạy tích hợp giáo dục kỹ năng sống, môn giáo dục công dân lớp 10Sử dụng chuyện kể, thơ, tục ngữ, kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 13 công dân với cộng đồng, sách GDCD 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinhSử dụng kiến thức liên môn để dạy bài 14 môn GDCD lớp 10Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai công dân với đạo đức trong chương trình GDCD lớp 10Giải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của bom, đạn, vật liệu nổ cho học sinh trường THPT thạch thành iĐồ án: môn học lý thuyết ô tô xe Huyndai Bus