BÀI GIẢNG văn bản QUẢN lý NHÀ nước

bài giảng văn bản quản nhà nước

bài giảng văn bản quản lý nhà nước
... lực nhà nớc ban hành NVD - Khoa NN&PL b Khái niệm Văn quản nhà n ớc VBQLNN định thông tin quản thành văn quan nhà nớc ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục hình thức định; đợc Nhà ... hoạt động quản Là phơng tiện hữu hiệu việc truyền đạt QĐ quản Là phơng tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động máy quản NVD - Khoa NN&PL Văn QLNN ? NVD - Khoa NN&PL Các quan niệm văn QLNN: ... bày văn NVD - Khoa NN&PL I Khái niệm, phân loại văn QLNN Hiểu phân biệt đợc nội hàm khái niệm: - Văn - VB quản nhà nớc - VBQL hành nhà nớc NVD - Khoa NN&PL 1.Khái niệm a) KháI niệm chung văn...
 • 133
 • 2,476
 • 0

BAI 5 VAN BAN QUAN LY NHA NUOC.doc

BAI 5 VAN BAN QUAN LY NHA NUOC.doc
... hoạt động Bộ, quan ngang Bộ, quan trực thuộc Chính phủ UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương  VB Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ: + Quyết đònh: Là VB để ban hành biện ... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc b) Tác giả: Tên quan hay người có thẩm quyền ban hành ghi góc trái, phái tờ đầu VB Nếu tác giả quan chủ quản ngành hay quan ghi cách độc lập Ví dụ: Bảo hiểm xã hội ... A  Dấu quan có thẩm quyền - Dấu quan ban hành đóng chiều, rõ ràng chùm lên 1/4 đến 1/3 phía bên trái chữ ký Dấu đóng có chữ ký thức người có thẩm quyền ký III QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH...
 • 9
 • 4,778
 • 64

VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... Văn quản Nhà nước chứa đựng thông tin Nhà nước( phương hướng, kế hoạch phát triển, sách, Quyết định quản ) chủ thể quản lý( quan quản Nhà nước) đến đối tượng quản ( quan quản Nhà ... máy Nhà nước, văn quản Nhà nước thực chất định quản Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thể thức, thủ tục, thẩm quyền luật định mang tính quyền lực đơn phương Văn quản Nhà ... đạt trình quản 1.2.2 Chức pháp - Chỉ có Nhà nước có quyền lập pháp lập quy Do vậy, văn quản Nhà nước đảm bảo thực thi quyền lực Nhà nước Chức pháp thể hai phương diện: + Văn sử dụng...
 • 182
 • 2,130
 • 1

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
... lựa chọn đề tài "Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn quản nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức" để làm tiểu luận tình lớp Bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước chương trình ... ban đầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh không ngừng trưởng thành số lượng chất lượng Việc đào tạo công chức hành trọng, nhằm bảo ... hệ chức, nên bổ sung thêm quy định sách hỗ trợ việc ĐTBD CBCC 4.2 Đối với Sở Nội vụ tỉnh - Về công tác quản nhà nước ĐTBD CBCC: Sở Nội vụ tỉnh quan quản nhà nước công tác ĐTBD cán bộ, công...
 • 22
 • 773
 • 3

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... Văn quản Nhà nước chứa đựng thông tin Nhà nước( phương hướng, kế hoạch phát triển, sách, Quyết định quản ) chủ thể quản lý( quan quản Nhà nước) đến đối tượng quản ( quan quản Nhà ... máy Nhà nước, văn quản Nhà nước thực chất định quản Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thể thức, thủ tục, thẩm quyền luật định mang tính quyền lực đơn phương Văn quản Nhà ... Mục lục CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm - Từ "Văn bản" theo tiếng Latinh actur có nghĩa hành động Văn thể ý chí quan ban hành văn Văn phương tiện chủ yếu để...
 • 182
 • 1,925
 • 5

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... đạt trình quản 1.2.2 Chức pháp - Chỉ có Nhà nước có quyền lập pháp lập quy Do vậy, văn quản Nhà nước đảm bảo thực thi quyền lực Nhà nước Chức pháp thể hai phương diện: + Văn sử dụng ... thành trình quản hoạt dộng khác + Bản thân văn chứng pháp để giải nhiệm vụ cụ thể quản điều hành công việc quan 1.2.3 Chức quản Thực tế hoạt động quản cho thấy rằng, văn có vai ... tốt công tác này, nhà quản phải biết vận dụng cách có hệ thống văn Nhà quản phải biết vận dụng từ loại văn quy định chức năng, thẩm quyền, văn nghiệp vụ kiểm tra đến văn với tư cách liệu,...
 • 6
 • 977
 • 4

Văn bản quản nhà nước

Văn bản quản lý nhà nước
... phỏp Chc nng qun Chc nng húa Chc nng xó hi Cỏc chc nng khỏc: chc nng giao tip, thng kờ, s liu 3) Vai trũ ca VBQLNN m bo thụng tin hot ng qun L phng tin truyn t cỏc quyt nh qun ... v thụng tin qun thnh (c bn húa) Do cỏc c quan NN ban hnh Theo thm quyn, trỡnh t, th tc, hỡnh thc nht nh c NN bo m thi hnh bng nhng bin phỏp khỏc Nhm iu chnh cỏc quan h qun ni b NN hoc gia ... kim tra, theo dừi hot ng ca b mỏy lónh o v qun II PHN LOI VN BN QUN Lí NH NC Vn bn quy phm phỏp lut Vn bn cỏ bit Vn bn hnh chớnh thụng thng Văn chuyên môn - kỹ thuật 1) Vn bn quy phm phỏp...
 • 71
 • 1,308
 • 10

Tài liệu Soạn thảo văn bản quản nhà nước doc

Tài liệu Soạn thảo văn bản quản lý nhà nước doc
... Son tho bn qun nh nc 87 -Tờn c quan, t chc ban hnh bn Tờn c quan, t chc ch qun cp trờn trc tip c trỡnh by bng ... ng nhõn dõn ban hnh l ngy, thỏng, nm bn c thụng qua Hc vin Hnh chớnh Quc gia 88 Son tho bn qun nh nc +Ngy, thỏng, nm ban hnh bn phi c vit y ngy thỏngnm; cỏc s ch ngy, thỏng, nm dựng ch s ... pt( exactly line spacing) tr lờn i vi nhng bn quy phm phỏp lut v bn hnh chớnh cú phn cn c phỏp ban hnh thỡ sau mụi cn c phi xung dũng, cui dũng cú du chm phy, riờng cn c cui cựng kt thỳc...
 • 9
 • 571
 • 13

Tài liệu SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC pdf

Tài liệu SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC pdf
... Tình hình chung cơng tác văn quan nhà nước IV Phân loại văn quản nhà nước I Khái niệm chung văn    1 .Văn 2 .Văn quản nhà nước 3 .Văn quản hành nhà nước 1 .Văn Bản viết in, mang nội dung ...    Chương Văn phân loại văn quản nhà nước Chương Thể thức văn Chương Kỹ thuật soạn thảo văn Chương Quản văn quan nhà nước     I Khái niệm chung văn II Chức văn quản III Tình hình ... Chính Phủ quy đònh quản sử dụng dấu; Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 Cục văn thư lưu trữ nhà nước hướng dẫn quản văn đi, văn đến 2 Thực trạng công tác văn quan nhà nứơc    Ưu...
 • 94
 • 881
 • 14

nâng cao chất lượng quản văn bản quản nhà nước tại văn phòng ủy ban nhân dân huyện ý yên

nâng cao chất lượng quản lý văn bản quản lý nhà nước tại văn phòng ủy ban nhân dân huyện ý yên
... chất lượng hiệu quản văn quản nhà nước sở chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quản văn quản nhà nước Văn phòng UBND huyện Ý Yên Với thời gian công tác Văn phòng UBND huyện thời gian nghiên ... văn quản nhà nước: II.1 Quy trình quản văn đi, đến, dấu: II.1.1 Quản văn đến II.1.2 Quản văn II.1.3 Quản dấu: II.1.4 Hồ sơ: II.2 Quy trình xây dựng văn quản nhà nước, văn quy ... nhằm nâng cao chất lượng số lượng văn bản, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quản Nhà nước nói chung, hiệu lực hiệu quản Nhà nước quyền sở nói riêng Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quản...
 • 42
 • 447
 • 5

Báo cáo " Quan điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quản nhà nước " pdf

Báo cáo
... chỗ chưa có quan điểm chung thống đánh giá Theo chúng tôi, đánh giá thực trạng ban hành văn QLNN cần xuất phát từ quan điểm sau: Một là, đánh giá từ góc độ quan điểm lịch sử Nước ta tiến trình ... hành văn quản nhà nước Về chất lượng văn QLNN tiêu chí đánh giá chất lượng văn QLNN chưa có công trình chuyên khảo nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện Tuy nhiên, xuất phát từ sở luận thực ... Đ.Đ.H Quang / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009) 120-124 văn QLNN phải thay đổi cho phù hợp, đặc biệt văn QLNN điều chỉnh quan hệ kinh tế [1] Những tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn...
 • 5
 • 417
 • 0

Văn bản và hệ thống văn bản quản nhà nước. doc

Văn bản và hệ thống văn bản quản lý nhà nước. doc
... nghĩa II LÝ THUYẾT Văn hệ thống văn quản nhà nước Có thể khẳng định văn quản nhà nước phương tiện xác định vận dụng chuẩn mực pháp vào trình quản nhà nước Xây dựng văn quản nhà nước, ... chung có văn mang tính cưỡng chế thực Trong hoạt động quản nhà nước, nhiều loại văn hình thành Theo phát triển trình quản lý, hệ thống văn quản nhà nước hình thành Hệ thống văn tập hợp văn hình ... tra, xử văn quản nhà nước, cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật việc soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống văn hệ thống văn quản nhà nước nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn...
 • 15
 • 847
 • 3

VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC. doc

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. doc
... xử thông tin để định quản Chu trình lặp lặp lại trình hoạt động quan, sử dụng văn bản, người ta gọi văn quản Chức pháp lý: Chức có văn quản lý, thể khía cạnh sau: - Các quan sử dụng văn ... ngày thông qua Luật văn cao nhà nước để điều hành hoạt động quản nhà nước Pháp lệnh: - Pháp lệnh văn ban hành để quy định vấn đề chế độ quản nhà nước, sách, biện pháp quản chưa ban hành ... pháp điều hành hoạt động quan (bất kỳ quan phải dựa sở pháp này) - Trên văn có yếu tố thông tin đảm bảo tính chân thực giá trị pháp văn (chữ ký, dấu ) 4 Bài CÁC LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ...
 • 14
 • 672
 • 5

Bài giảng chuyên đề Quản nhà nước về tài chính và tiền tệ pptx

Bài giảng chuyên đề Quản lý nhà nước về tài chính và tiền tệ pptx
... trữ Tiền tệ giới Tài tiền tệ hoạt động tài tiền tệ Phạm trù tài chính, tiền tệ Chính sách tài chính, tiền tệ Cơ chế quản tài chính, tiền tệ Hoạt động tài chính, tiền tệ Tài , tiền tệ (Phạm ... trù) Chức tài chính, tiền tệ Chính sách tài chính, tiền tệ Thực tiễn tài chính, tiền tệ Cơ chế tác động tài chính, tiền tệ Hoạt động tài Vai trò tài chính, tiền tệ Vai trò tài Chức Tài Đảm bảo ... Những luận tài Quản nhà nước Tài Quản nhà nước Tiền tệ Phối hợp CSTK CSTT Tài Tiền tệ ? Tài gắn liền với tiền tệ •Phân bổ nguồn tài kham •Hình thành, tạo lập sử dụng Quỹ tiền tệ •Đáp...
 • 57
 • 538
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của văn bản quản lý nhà nướcvăn bản quản lý nhà nước là gìphân loại hệ thống văn bản quản lý nhà nướcphân loại văn bản quản lý nhà nướcchức năng quản lý của văn bản quản lý nhà nướcthẩm quyền ban hành văn bản quản lý nhà nướchệ thống văn bản quản lý nhà nướchệ thống văn bản quản lý nhà nước là gìkỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nướcmôn học văn bản quản lý nhà nướckhái niệm văn bản quản lý nhà nướcchức năng của văn bản quản lý nhà nướcngôn ngữ văn bản quản lý nhà nướctổng hợp các câu hỏi về văn bản quản lý nhà nướckhái quát về văn bản quản lý nhà nướcThe bieu quyet DHCD 2016Giay dang ky tham duQuy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.DBC CBTT thay doi nhan su 7 17Chuyên đề Lượng giác12.Bien ban hop nhom co dong13.Phieu bieu quyet cho co dong khong tham du truc tiepCBTT da ky hop dong kiem toan nam 2017Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 4. TiepBộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 5. TiepDu thao Nghi Quyet DHDCD 2017BCTC hop nhat nam 2016BCTC cong ty me giua nien do nam 2017 kyThong bao to chuc DHCD 20171.To trinh HDQT ve tham gia du an BT10.So yeu ly lich ung vien BKS4.Quy che de cu va ung cu BKSTài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được sửa đổi, bổ sung ngày 19.4.2017 8.Don ung cu BKSTài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được sửa đổi, bổ sung ngày 19.4.2017 9.Phieu bau TV BKSQuy che bau cu bo sung BKS 2016-2021