THI CHUYEN LE KHIET 2016 2017

Giải Chuyên Khiết 2016

Giải Chuyên Lê Khiết 2016
... (GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN LÊ KHIẾT- 2016) 2.2 Nêu tượng xảy viết phương trình phản ứng cho: a) H2S qua dung dịch FeCl3 ... 0,4M / 0,6M / 0,2M (Thầy Đỗ Ngọc Kiên- 0948206996) | Victory loves preparation (GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN LÊ KHIẾT- 2016) Câu 5: ( 1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol anken A, toàn sản phẩm cháy ... Na2SO4 + NaHCO3 NaHCO3 → Na2CO3 + CO2↑ + H2O Hiện tượng: sau thời gian thấy có khí sủi bọt bay lên, không màu, không mùi Câu 4: (2,5 điểm) Cho 12,9 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Mg Al vào bình...
 • 3
 • 38
 • 0

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Chuyên) năm học 2016-2017 trường THPT Chuyên Hồng Phong, Nam Định

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Chuyên) năm học 2016-2017 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định
... 6/7 II PART 2: Writing an argument (1.5 pts) Nowadays, most students take extra classes Do you think this is a good idea? Or would is it be better for students to invest all that time in self-study? ... made _ as much as fifty per cent more efficient since the 1970s Trang 1/7 Questions 6 -10 Complete the notes Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer You will hear the ... recording TWICE A history of the plastic bag 1957: The launch of (6) _ 1966: Around one third of packaging in (7) _ consists of plastic bags (8) 'New York City Experiment': garbage...
 • 13
 • 337
 • 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN KHIẾT NĂM HỌC 2013-2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI pot

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÊ KHIẾT NĂM HỌC 2013-2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI pot
... abcd =100 0a +100 b+10c+d ; x ∈ N* 100 0 < x2 < 9999 => 31 < x < 100 Sauk hi giảm đơn vị ở tất chữ số ta số y2 = a − 1, b −1, c − 1, d − = 100 0(a-1) +100 (b1) +10( c-1)+(d-1) =100 0a +100 b+10c+d -1 111= x 2- ... Văn Hân – Trường THCS Tịnh Kỳ, Sơn tịnh, Quảng Ngãi 15 Trang ĐỀ+BÀI GIẢI MÔN TOÁN THI VÀO 10 THPT TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 201 3-2 014 Đặt ngẫu nhiên 193 điểm vào 64 tam giác (193 :64=3 dư 1) Theo ... có hai nghiệm phân biệt m 0 (1) Nguyễn Văn Hân – Trường THCS Tịnh Kỳ, Sơn tịnh, Quảng Ngãi Trang ĐỀ+BÀI GIẢI MÔN TOÁN THI VÀO 10 THPT TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 201 3-2 014  1   2 ( x2 − x1...
 • 5
 • 3,310
 • 59

Đế thi tuyển vào 10 chuyên Khiết Quảng Ngãi

Đế thi tuyển vào 10 chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi
... ứng: (II) + H2 ↑ M + 2H(axit) → muối M 10 10 < nM < 65 24 10 nH(axit) = 0,28 < = 0,308 (mol) < 2n M 65 Vậy axit thi u, nên thể tích H2 sinh phụ thuộc vào lượng axit nH2 = 0, 28 = 0,14( mol ) ... Cl2 dư vào dung dịch, sau cô cạn thu FeCl3 → 2FeCl2 + Cl2   2FeCl3 Câu 2: 1/ aNước vôi vẩn đục tạo kết tủa CaCO3; CO2 dư kết tủa bị tan tạo Ca(HCO3)2 nên vẩn đục tan; tiếp tục cho Ca(OH)2 vào ... = 78g/mol C% + H% = 92,3% + 7,7% = 100 % => A, B hidrocacbon + Công thức cấu tạo A: Gọi CTTQ A CxHy 12x y 26 = = => x = 2; y = => CTCT A: CH ≡ CH 92,3 7,7 100 + Công thức cấu tạo B: Gọi CTTQ...
 • 5
 • 266
 • 3

Đề thi vào 10 THPT Chuyên Khiết, Quảng Ngãi 2013-2014

Đề thi vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi 2013-2014
... khoảng cách không vượt HẾT -(Cán coi thi không giải thích thêm) Họ tên chữ ký giám thị 1……………………………………………………………………………………… Họ tên chữ...
 • 2
 • 446
 • 1

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Khiết, Quảng Ngãi

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi
... 6/6 - Mã đề thi 16 9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT Mã đề 16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... D A A C A A C A C A C C A D B B C B D C D Mã đề 495 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A C A C B A B ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 246 B A C A A D C C D C A D D A C B A D B B C D B B B D B D B A B C A B C A B A C D A B A D D D B C C C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24...
 • 7
 • 351
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT chuyên khiết

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT chuyên lê khiết
... có khả ăn mòn thuỷ tinh (VI) Ở nhiệt độ cao, N2 đóng vai trò chất khử chất oxi hóa Số mệnh đề A B C D Câu 37: Cho trường hợp sau: (1) Sục khí O3 vào dung dịch KI (2) Cho axit HF tác dụng với SiO2 ... điện 1,93 (A) Nếu thời gian điện phân t (s) thu kim loại catod 156,8 (ml) khí anod Nếu thời gian điện phân 2t (s) thu 537,6 (ml) khí hai điện cực Biết khí đo đktc Thời gian t giá trị a A 1400 ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 15/22 Khi Phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nóng ,HNO3 dư ,Do Cu dư nên Fe bị OXH lên số oxi hóa +2 ,có trình: + Cho e : Fe →...
 • 22
 • 247
 • 0

Đề và đáp án thi vào 10 THPT chuyên Khiết Quảng Ngãi (12 13)

Đề và đáp án thi vào 10 THPT chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi (12 13)
... x = abcd =100 0a +100 b+10c+d ; x ∈ N* 100 0 < x2 < 9999 => 31 < x < 100 Sauk hi giảm đơn vị ở tất chữ số ta số y2 = a − 1, b − 1, c − 1, d − = 100 0(a1) +100 (b-1) +10( c-1)+(d-1) =100 0a +100 b+10c+d -1111= ... + 100 = Phương trình vô nghiệm ⇒ (9 x + x3 + 10 x ) − (72 x3 + 64 x + 80 x) + (90 x + 80 x + 100 ) = ( ) ( ) ( ) ⇒ x x + x + 10 − x x + x + 10 + 10 x + x + 10 = ( )( ) ⇒ x + x + 10 x − x + 10 ... (*) 2 x+y =0 => x=-y thay vào (*) ta có ( − y − 3) + ( y − 1) = ⇒ y = −1, x = 2 x-3 = => x = thay vào (*) ta có ( y + 3) + ( y − 1) = ⇒ y = −1 2 y -1 = => y = thay vào (*) ta có ( x + 1) + (...
 • 5
 • 221
 • 3

đề hoá thi thử năm 2015 trường chuyên khiết

đề hoá thi thử năm 2015 trường chuyên lê khiết
... =>V2=0,896 l =>B Câu 28 [4] Phenol nước cho môi trường axit, làm quì tím hoá đỏ Sai Do Phenol nước cho không cho môi trường axit, không làm quì tím hoá đỏ =>D Câu 29 A1 : Br-C6H4-CH2OH A2 : NaO-C6H4-CH2OH ... H2CO3, sục khí CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta thu C6H5OH kết tủa [4] Phenol nước cho môi trường axit, làm quì tím hoá đỏ A 2, B 1, C 3, D 1, 2, Câu 29: Cho dãy chuyển hóa sau : A5 có công thức A HCOO-C6H4-CH2COOH ... HO-C6H4-CH2COOH Câu 30: Muối Fe2+làm màu dung dịch KMnO4 môi trường axít tạo ion Fe3+ Còn ion Fe3+ tác dụng với I- tạo I2 Fe2+ Sắp xếp chất oxi hoá Fe3+, I2 MnO4— theo thứ tự mạnh dần A I2 < Fe3+< MnO4—...
 • 22
 • 206
 • 0

đề hoá thi thử năm 2015 trường chuyên khiết

đề hoá thi thử năm 2015 trường chuyên lê khiết
... =>V2=0,896 l =>B Câu 28 [4] Phenol nước cho môi trường axit, làm quì tím hoá đỏ Sai Do Phenol nước cho không cho môi trường axit, không làm quì tím hoá đỏ =>D Câu 29 A1 : Br-C6H4-CH2OH A2 : NaO-C6H4-CH2OH ... H2CO3, sục khí CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta thu C6H5OH kết tủa [4] Phenol nước cho môi trường axit, làm quì tím hoá đỏ A 2, B 1, C 3, D 1, 2, Câu 29: Cho dãy chuyển hóa sau : A5 có công thức A HCOO-C6H4-CH2COOH ... HO-C6H4-CH2COOH Câu 30: Muối Fe2+làm màu dung dịch KMnO4 môi trường axít tạo ion Fe3+ Còn ion Fe3+ tác dụng với I- tạo I2 Fe2+ Sắp xếp chất oxi hoá Fe3+, I2 MnO4— theo thứ tự mạnh dần A I2 < Fe3+< MnO4—...
 • 22
 • 192
 • 0

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên KHIẾT QUẢNG NGÃI

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÊ KHIẾT QUẢNG NGÃI
... làm đề: Trần Thị Kim Chung SDĐ: 0908141351 HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ĐÁP ÁN: MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 10 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐỀ THI ĐỀ ... Nam nên khu vực có gió Mậu dịch thống trị Gió thổi theo hướng Đông Bắc từ áp cao cận chí tuyến Bắc Xích đạo Từ áp cao Xibia, gió Đông Bắc thổi xuống khu vực Đông Nam Á lạnh - Khu vực năm có hai ... nhiệt đới nào? - Mùa hạ nửa cầu Bắc: + Do dải hội tụ dịch chuyển lên phía Bắc Xích đạo, riêng khu vực Thái 0,5 Bình Dương, dải hội tụ nhiệt đới nằm sát Xích đạo nên khu vực có gió Mậu dịch thổi từ...
 • 10
 • 2,396
 • 16

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Toán khối 11 của trường chuyên KHIẾT,QUẢNG NGÃI

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Toán khối 11 của trường chuyên LÊ KHIẾT,QUẢNG NGÃI
... + 2014)C2013 = 1007 .2015. C2013 k −1  C2013  2015 2014 k 2015 2014 k Do ∑ m(X) = ∑ mk = 1007 .2015 ∑  ∑1 C2014 = ∑1 C2014 ÷= k  k= k =1 k =1  k= 2015 2014 = (2 − 1) 2015 2015 Mà | T | = (2 ... 2014 2014 Cách Xây dựng song ánh từ T vào T sau ∀X ∈ T ⇒ f ( X ) = {2015 - x / x ∈ X } ⇒ m( X ) + m( f ( X )) = 2015 Suy 2∑ m(X) = ∑ [ m(X)] + m(f(X)) = | T | 2015 Suy m = ∑ m(X) = 2015 |T| Nguyễn ... Điện thoại liên hệ: 0983 901 825 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN, KHỐI 11 Câu Ý Câu Nội dung cần đạt Giả sử phương trình a2 k x + a2 k −1 x 2k (4 điểm) k −1 Điểm...
 • 4
 • 408
 • 4

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Vật Lý khối 11 của trường chuyên KHIẾT, QUẢNG NGÃI

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn Vật Lý khối 11 của trường chuyên LÊ KHIẾT, QUẢNG NGÃI
... vị trí cách mà M ảnh thu rõ nét f1 Tính tiêu cự O1 thấu kính phân Hình Câu (4,0 điểm) Dao động a Một bán cầu đặc, đồng chất, khối lượng G1 m , bán kính OG1 = R , tâm O 3R O Chứng tỏ khối ... bán cầu cách đoạn OB R b Một cứng, mảnh, khối lượng không đáng kể, dài , có O OB đầu gắn chặt vào cho trùng với trục đối xứng bán cầu Hệ bán cầu đứng yên mặt phẳng ngang Một vật nhỏ, khối m r ... số nhớt chất lỏng đựng ly HẾT Họ, tên người đề: Đinh Trọng Nghĩa Chữ kí: Điện thoại: 0914 907 407 ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN VẬT LÍ KHỐI 11 Câu Nội dung cần đạt a Phương pháp ảnh điện yêu...
 • 12
 • 250
 • 0

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên KHIẾT QUÃNG NGÃI

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn HÓA HỌC khối 11 của trường chuyên LÊ KHIẾT QUÃNG NGÃI
... công nghiệp thực phẩm, sản xuất nước làm thuốc cắn màu công nghiệp phẩm nhuộm Ngoài chất trung gian quan trọng qúa trình sinh hóa 7.1/ Viết công thức cấu tạo sản phẩm sinh đun nóng axit xitric ... thu 3,2 gam chất rắn R Cô cạn dung dịch Z rắn T, nung T đến khối lượng không đổi thu 8,21 gam rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn 4.1/ Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp A 4.2/ Tính C% chất tan X 4.3/ ... Fe Cu vào 17,5 gam dung dịch HNO 50,4% thu dung dịch X V lít (đktc) hỗn hợp khí B Cho 100ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Lọc kết tủa Y nung không khí đến khối lượng...
 • 4
 • 527
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: câu 256 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên lê khiết lần 1câu 255 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên lê khiết lần 1đè thi chất lượng đầu năm thpt chuyên lê khiếtđề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên lê khiết năm học 20132014 sở giáo dục và đào tạo quảng ngãi potđáp án đề thi vào 10 môn anh trường thpt chuyên lê khiết quảng ngãi 20072008de thi mon hóa học vao lop 10 cua truong thpt chuyen le khiet quang ngaiđề 8 đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên lê khiết quãng ngãi năm học 2001 2002đề thi chuyên lê hồng phong tphcm môn toánđề thi chuyên lê quý đôn bình địnhđề thi chuyên lê quý đôn bình định 2015đề thi vào lê khiết toánde thi chuyen le hong phong hotthi chuyên lê hồng phong năm 20121013 lời giảithi chuyên lê hồng phong năm 20121013 lời giải đáp ánđáp án đề thi chuyên lê hông phong 20122013Giai trinh bien dong loi nhuan Quy 2 2017Cong bo thong tin.pdf COng bo thong tinNQ THANH LAP TIEU BAN DAU TU TAI CHINH NAM 20173 Giấy ủy quyền tham dự(1)4 Chương trình(1)5 Quy chế làm việchttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anby1meDlUT0g1SEUTo trinh sua doi bo sung Dieu leOBSTETRICAL BRACHIAL PLEXUS PALSYhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3ananBDS1h0RUJUWDAhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anT3AxWUkyY2toX1UPhòng ngừa cúm A H7N9 6 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPhòng ngừa cúm A H7N9 2 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn07 11 K Nhiem Nutritional interventions for reducing morbidity and mortality in people with HIV14 11 K Ngoai Nieu TreatmentVURThông tư 07 dành cho Điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anZ2M5ZWJ0NHVQMjQQuy đinh về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân áp dụng trong TCThttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anM0ZndDVRc1lIbDQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anRE45YjdobXJ1SDA