ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ CHO HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ CHO HỌC THI TRỰC TUYẾN

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ CHO HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN
... hỗ trợ việc học thi trực tuyến sử dụng phần mềm nguồn mở Moodle (phiên 3.0) Đã bước đầu ứng dụng việc dạy học môn Tin học văn phòng Học kỳ năm học 2015-2016 cho số nhóm tín học phần Chủ nhiệm ... thống phần mềm nguồn mở E-learning đưa giải pháp hỗ trợ cho việc học thi trực tuyến Mục tiêu đề tài xây dựng hệ thống thi học trực tuyến với chức quản lý kỳ thi, lớp thi, điểm thi, câu hỏi thi ... tải phần mềm, tiến hành cài đặt phần mềm máy tính tương tự phần mềm máy tính thông thường: Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Tuấn Anh Trang 29 Ứng dụng phần mềm nguồn mở cho học thi trực tuyến...
 • 60
 • 351
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm
... mô hình eLearning cho Trung tâm Phát tri n Ph n m m Phương pháp th c nghi m: th nghi m v i ngu n m , xây d ng h th ng th nghi m t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m cu i phát tri n cho m t môn ... m vi nghiên c u H th ng ñư c xây d ng nh m h tr cho vi c ñào t o t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m, nên vi c tìm hi u công tác ñào t o vi c tri n khai xây d ng h th ng eLearning c a Trung tâm ... m ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c n v i qui trình t o n i dung ñã xây d ng Đ t tên ñ tài “NGHIÊN C U NG D NG PH N M M MÃ NGU N M XÂY D NG H TH NG H TR ĐÀO T O TR C TUY N T I TRUNG...
 • 26
 • 486
 • 0

Ứng dụng phần mềm nguồn mở hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng perst xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thông tin địa lý thành phố HCM

Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng perst xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thông tin địa lý thành phố HCM
... NGUY N TH LÝ - 0112187 NGUY N SAO K NG D NG PH - 0112186 N M M MÃ NGU NM H QU N TR C S XÂY D D LI U H NG NG D THÔNG TIN NG NG QU IT N LÝ H NG PERST TH NG A LÝ THÀNH PH KHÓA LU NC HCM NHÂN TIN H GIÁO ... có nh ng n làm công vi c chuy n li u t thành c it s d ng ng li u c i Topology Là c u trúc cho mô hình ng l i giao thông GIS ( Geography Information System ) th ng thông tin - 11 Là m t công ... tin - 11 Là m t công ngh a máy tính ng b n x xây , phân tích T S i t ng KHÁI NI M, THU T NG n t i s y trái Thông tin không gian a Thông tin v ki n nh ng c ng Bao g m hai d ng: n hình ng,...
 • 162
 • 135
 • 0

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở trong giảng dạy với phần mềm iTALC tại Trung tâm GDTX tỉnh

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong giảng dạy với phần mềm iTALC tại Trung tâm GDTX tỉnh
... 2010-2011 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TRONG GIẢNG DẠY VỚI PHẦN MỀM iTALC TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH - I ĐẶT VẤN ĐỀ: Những năm gần đây, Bộ GD&ĐT trọng đến việc ứng dụng công ... hành Windows Linux Phần mềm iTALC góp phần tạo môi trường học tập tốt với sản phẩm PMMNM miễn phí Hơn nữa, việc sử dụng phần mềm iTALC góp phần thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở nhà trường nói ... Netop School phần mềm thương mại, có quyền lại không chạy môi trường hệ điều hành nguồn mở? Và câu trả lời tìm thấy bắt đầu thử nghiệm Trung tâm GDTX Tỉnh phần mềm nguồn mở iTALC – Một hệ...
 • 29
 • 491
 • 8

Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm nguồn mở trong

Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong
... ứng dụng CNTT quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động, khuyến khích phong trào thi đua quan, đơn vị, cá nhân Bộ, ngành, tỉnh, thành phố việc sử dụng PMNM; đưa việc ứng dụng CNTT nói chung sử dụng ... cao d) Các doanh nghiệp phần mềm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT: Nâng cao lực cung cấp dịch vụ phần mềm nói chung PMNM nói riêng cho quan nhà nước theo hướng coi phần mềm dịch vụ (SaaS); khuyến ... quan, đơn vị Bộ đầu việc sử dụng phần mềm nêu trên; - Chủ trì, phối hợp với quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức lợi ích PMNM; Vận động ứng dụng PMNM hoạt động quan,...
 • 4
 • 299
 • 0

Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở dspace

Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm mã nguồn mở dspace
... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace CHƢƠNG GIỚI THIỆU MÃ NGUỒN MỞ 1.1 Opensource (mã nguồn mở) gì? Open source software phần mềm đƣợc viết cung cấp cách tự Ngƣời dùng phần ... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace CHƢƠNG ỨNG DỤNG DSPACE ĐỂ XÂY DỰNG THƢ VIỆN SỐ 3.1 Hiện trạng thƣ viện truyền thống 3.1.1 Cách tổ chức lƣu trữ tài liệu Thƣ viện ... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace - Một thƣ viện số cung cấp đƣờng dẫn tới nguồn tài liệu, thông tin thƣ viện số khác * Nhƣợc điểm: - Thƣ viện số gặp vấn đề quyền, số...
 • 49
 • 699
 • 3

Luận văn: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace pdf

Luận văn: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace pdf
... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace CHƢƠNG GIỚI THIỆU MÃ NGUỒN MỞ 1.1 Opensource (mã nguồn mở) gì? Open source software phần mềm đƣợc viết cung cấp cách tự Ngƣời dùng phần ... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace CHƢƠNG ỨNG DỤNG DSPACE ĐỂ XÂY DỰNG THƢ VIỆN SỐ 3.1 Hiện trạng thƣ viện truyền thống 3.1.1 Cách tổ chức lƣu trữ tài liệu Thƣ viện ... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace - Một thƣ viện số cung cấp đƣờng dẫn tới nguồn tài liệu, thông tin thƣ viện số khác * Nhƣợc điểm: - Thƣ viện số gặp vấn đề quyền, số...
 • 50
 • 524
 • 2

slike bài giảng linux phần mềm nguồn mở - hà quốc trung chương 14 dịch vụ email sử dụng phần mềm nguồn mở

slike bài giảng linux và phần mềm mã nguồn mở - hà quốc trung chương 14 dịch vụ email sử dụng phần mềm mã nguồn mở
... quan dịch vụ email • • • • • Gửi nhận thông báo Có thể chứa liệu đa phương tiện Được sử dụng rộng rãi giới Không có xác thực Có thể tích hợp với chế hóa, hạ tầng khóa công khai, … Thành phần ... tích hợp với chế hóa, hạ tầng khóa công khai, … Thành phần hệ thống email Hệ thống email Định dạng thông báo Dịch vụ email (chi tiết) Cấu hình postfix • • • • • • mail.cf Thư mục spool mail ... inside the Intranet (on HSZ) Postfix as a Proxy Mailhost in the DMZ Postfix as a Multi Domain Mail-Host (for ISPs) ...
 • 12
 • 223
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm mã nguồn mở
... nên việc phát triển phần mềm theo hớng nguồn mở phù hợp Hớng nghiên cứu đề tài thiết kế, phát triển hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở, tận dụng nguồn tri thức ... gia hà nội Khoa Công nghệ Hoàng Đắc Đạt Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở Chuyên ngành : Công nghệ Thông tin số : 1.01.10 Luận văn ... phẩm) phần mềm nguồn mở theo GPL, cụ thể ngời dùng có quyền chép, sửa đổi, mua bán phần mềm nguồn mở dới dạng CopyLeft mà đợc quyền tự nh phần mềm dẫn xuất Tóm lại, phần mềm nguồn mở gốc...
 • 76
 • 245
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm mã nguồn mở
... Hướng nghiên cứu đề tài thiết kế, phát triển hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở, tận dụng nguồn tri thức sẵn có từ sản phẩm phần mềm nguồn mở để tuỳ biến ... tài nghiên cứu triển khai đơn vị cụ thể Báo cáo đề tài tập trung vào vấn đề sau: Chương một, đề tài trình bày nhu cầu sử dụng dịch vụ hệ thống mạng dùng riêng trình bày tổng quan phần mềm nguồn ... dựng giải pháp mạng cho riêng Giải pháp mạng dùng riêng mà đề tài đề cập tới liên quan tới việc tổ chức cấu hình phần cứng, thiết kế hệ thống mạng, phát triển dịch vụ tảng cho hệ thống, Đối tượng...
 • 2
 • 89
 • 0

Giải pháp mở rộng hệ thống VOIP với giao thức SIP các phần mềm nguồn mở cho hạ tầng nghiệp vụ ngành thuế

Giải pháp mở rộng hệ thống VOIP với giao thức SIP và các phần mềm mã nguồn mở cho hạ tầng nghiệp vụ ngành thuế
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THANH LONG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HỆ THỐNG VOIP VỚI GIAO THỨC SIP VÀ CÁC PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ CHO HẠ TẦNG NGHIỆP VỤ NGÀNH THUẾ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền ... thoại nguồn mở với yêu cầu sau: 14 - Kết nối với hệ thống ngành Thuế chạy (các số gọi cho 02 hệ thống) nhằm mở rộng người dùng - Hỗ trợ giao thức báo hiệu H323 SIP (CUCM hỗ trợ H.323, SIP SCCP ... chọn giao thức báo hiệu Như trình bày phần 3.1.1, tài liệu so sánh 02 giao thức báo hiệu H.323 SIP để chọn giao thức phù hợp cho giải pháp mở rộng mạng ngành Thuế (Đối với giao thức SCCP giao thức...
 • 59
 • 393
 • 2

Giải pháp mở rộng hệ thống VOIP với giao thức SIP các phần mềm nguồn mở cho hạ tầng nghiệp vụ ngành thuế

Giải pháp mở rộng hệ thống VOIP với giao thức SIP và các phần mềm mã nguồn mở cho hạ tầng nghiệp vụ ngành thuế
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THANH LONG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HỆ THỐNG VOIP VỚI GIAO THỨC SIP VÀ CÁC PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ CHO HẠ TẦNG NGHIỆP VỤ NGÀNH THUẾ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền ... án mở rộng hệ thống VoIP nhằm đáp ứng số yêu cầu sau: Mở rộng số lƣợng ngƣời dùng; Xây dựng số tính đáp ứng cho yêu cầu công việc Sau phân tích chọn phƣơng án mở rộng cách sử dụng giao thức SIP ... not defined 2.1 Giải pháp nâng cấp hệ thống Error! Bookmark not defined 2.2 Giải pháp mở rộng hệ thống Opensource Error! Bookmark not defined 2.3 Phân tích lựa chọn giải pháp Error! Bookmark...
 • 12
 • 164
 • 0

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ DỰA TRÊN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ DỰA TRÊN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
... Chương Xây dựng giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp vừa nhỏ dựa phần mềm nguồn mở MỤC LỤC CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN - AN NINH MẠNG I.1 An toàn – an ninh mạng gi ? I.2 Các đặc trưng ... thống bị công I.4 Một số công cụ an ninh -an toàn mạng I.5 Một số giải pháp dùng cho doanh nghiệp vừa nhỏ CHƯƠNG II : GIẢI PHÁP AN TOÀN- AN NINH MẠNG II.1 Thực an ninh mạng với tường lửa II.1.1 Khái ... mật không đối xứng I.5 Một số giải pháp dùng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Với doanh nghiệp nhỏ việc trang bị mạng tác nghiệp vừa phải đảm bảo an ninh an toàn, vừa phải phù hợp chi phí, dễ triển...
 • 52
 • 639
 • 5

TÌM HIỂU PHẦN MỀM NGUỒN MỞ QUẢN LÝ LỚP HỌC ĐIỆN TỬ E-LEARNING DOKEOS ỨNG DỤNG

TÌM HIỂU PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ QUẢN LÝ LỚP HỌC ĐIỆN TỬ E-LEARNING DOKEOS VÀ ỨNG DỤNG
... đích: Tìm hiểu phần mềm thư viện nguồn mở E-Learng Dokeos để ứng dụng vào thực tế quản lớp học điện tử cho trường Đại học Dân lập Hải Phòng Yêu cầu: Tìm hiểu cách cài đặt, cấu hình phần mềm ... án tốt nghiệp với đề tài Tìm hiểu phần mềm nguồn mở quản lớp học điện tử E-Learning Dokeos Ứng dụng , giúp em hoàn thành nhiệm vụ học tập mình, giúp em phần hiểu nhu cầu từ thực tiễn phát ... DOKEOS Ứng dụng Đồ án đưa cách tổng quan hệ thống nguồn mở Dokeos, cách sử dụng ứng dụng mở lớp học điện tử Tin học đại cương ICDL Giúp em nâng cao trình độ, kinh nghiệm việc sử dụng nguồn mở...
 • 45
 • 732
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềmnghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở snort trong ids ips vào ngăn chặn và phát hiệntình hình sử dụng phần mềm mã nguồn mởquy định về sử dụng phần mềm mã nguồn mởhướng dẫn sử dụng phần mềm mã nguồn mởsử dụng phần mềm mã nguồn mởtại sao nên sử dụng phần mềm mã nguồn mởcác phần mềm mã nguồn mở thông dụngmột số phần mềm mã nguồn mở thông dụngphần mềm mã nguồn mở thông dụngnghiên cứu xây dựng hệ thống pki dựa trên bộ phần mềm mã nguồn mở opencađưa ra giải pháp ngăn chặn và phát hiện xâm nhập cho môi trường mạng của công ty novaads với phần mềm mã nguồn mở snortphần mềm mã nguồn mởphần mềm mã nguồn mở openvpnphần mềm mã nguồn mở joomlaPDF Top 3 Differentials in Neuroradiology 1st Edition Thieme 2015 PDF DownloadBáo cáo hoạt động thường niên năm 2010Cục Quản lý cạnh tranhPDF Immunology of Pregnancy PDF Download (Medical Intelligence Unit) by Gil Mor (Editor)Bài 8. Năng động, sáng tạoANH XA VA GIAI TICH TO HOPsuy niệm năm sự thương2 muay thai arnaud van der veere meyer meyer sport (2012)3 muay thai training exercises the ultimate guide to fitness, strength, and fight preparation blue snake books (2013)Tự luyện nội công thiếu lâm sơn đông (toàn tập) GS hàng thanh 1974Tuyen tap cac bai toan hinh khong gianbai giang hoc go muoi ngonPhương thức quản lý hành chính nhà nướcBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhbai tap tieng anh lop 8 thi diemluu hoang tri ban wordỨng phó sự cố hóa chất - Công ty Ajinomoto Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂNÂm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon ở Việt Nam