Hướng dẫn cách thở và rặn đẻ giúp mẹ không đau trong cuộc chuyển dạ

Dạy mẹ thở rặn đẻ đúng cách khi sinh nở

Dạy mẹ thở và rặn đẻ đúng cách khi sinh nở
... trung vào thở: Khi bắt đầu cảm nhận đau, nghĩa bắt đầu co, có co xuất thai phụ nên tập trung vào thở để tập thở nhanh dần Hít vào mũi thở miệng Cơn đau tăng thở nhanh nông hơn, tần suất nhịp thở ... lượng bị thở nhanh, nông co tích trữ lượng cho lần thở đau kế tiếp…, nên thư giãn toàn thân tốt Khi bác sĩ cho phép rặn, thai phụ nên tập rặn cách có hiệu đẩy thai khỏi bụng mẹ ống sinh dục Rặn không ... người mẹ em bé bị ngạt chưa kịp sinh Cách rặn hướng dẫn sau: Khi cảm nhận co tử cung: Bụng gò cứng dần xuất đau: Thai phụ nên hít vào thở thật sâu Sau nín thở, miệng ngậm chặt, hai tay nắm chặt vào...
 • 2
 • 126
 • 1

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VẤN ĐỀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ VẤN ĐỀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ
... trường hợp hủy bỏ hợp đồng Lúc này, hợp đồng chấm dứt hiệu lực pháp luật III.VẤN ĐỀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3.1 Khái niệm huỷ bỏ hợp đồng Hợp đồng bảo hiểm thoả thuận bên mua bảo hiểm doanh ... kí kết hợp đồng BHNT phù hợp với nhu cầu mong muốn 2.3 Tính chất hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mang đầy đủ tính chất hợp đồng bảo hiểm nói chung Họp đồng BHNT hợp đồng ... viện phẫu thuật - Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo… II HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.1 Khái niệm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thực chất hợp đồng kinh tế Là cam kết hai bên mà bên nhận bảo hiểm có trách nhiệm...
 • 33
 • 303
 • 0

NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CHỦ YẾU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY LÀ GÌ? LÀ GIẢNG VIÊN, ANH/CHỊ CÓ CÁCH TÁC ĐỘNG NÀO ĐỂ GIÚP SINH VIÊN PHÁT HUY THUẬN LỢI, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN NHẰM HỌC TẬP TỐT

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHỦ YẾU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY LÀ GÌ? LÀ GIẢNG VIÊN, ANH/CHỊ CÓ CÁCH TÁC ĐỘNG NÀO ĐỂ GIÚP SINH VIÊN PHÁT HUY THUẬN LỢI, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN NHẰM HỌC TẬP TỐT
... đại học giảng viên cao đẳng thạc sĩ giảng viên đại học Giảng viên không ngừng đào tạo nghiệp vụ phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động sáng tạo sinh viên Tác động giảng viên: Bài tập nhóm ... nghiệp vào làm • Hướng giải quyết: Bài tập nhóm môn: Tâm Lý Giáo Dục Đại Học giảng viên, nhận thức yếu tố khách quan chủ quan dẫn đến khó khăn vấn đề tìm việc sinh viên, giảng viên phải trở ... độ chuyên môn, công tác nghiệp vụ giảng dạy Hỗ trợ sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp thời gian trường để sinh viên điều kiện vừa học lý thuyết, vừa thực tập Về phát triển đội ngũ: Sinh viên...
 • 11
 • 353
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 10 potx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 10 potx
... 2 0/50 /100 0/66 /100 0/66 /100 0/66 /100 0/50 /100 BÇNH NGỈNG ÄÚNG CHM 1 Ly tám Bàòng âai 132 160 200 200 300 3600 4150 5000 5750 100 00 2200 3000 3500 4500 5000 Mä tå täúc âäü 100 0 860 860 1100 870 ... 12,2 6,7 240 100 29,7 101 .340 16,5 7,3 290 160 45,8 156.270 x 12,2 4,75 552 200 58,8 200.625 x 18,5 7,7 634 4,7 - 5,0 - 4,7 4,7 5,0 5,0 1 0 /100 Mạy nẹn pittäng, kên 2 / 100 0/50 /100 Dảng 1 Dảng ... 70.905 59.601 79.330 100 .699 124.722 102 .920 130.487 160.943 192.676 160.047 198 .105 236.538 234.804 280.447 352.127 27.874 42.027 59.539 74.234 59.698 84.162 105 .073 128.446 109 .247 136.284 166.119...
 • 5
 • 243
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 9 pps

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 9 pps
... 06E6175 06E6 199 06E6 199 30HKA120 30HKA140 30HKA160 24 + 54 40 x 45 x 06E6 199 06E6175 06E6 199 06EF175x2 06EF 199 x2 06EF175 06EF 199 06EF175 06EF 199 06EF 199 x2 06E2166 11 30HKA050 06EF 199 x2 Lit Lit ... Qk 202 195 193 N 39, 9 42 ,9 44,1 Qo 196 184 1 79 30HK060 Qk 2 39 230 226 N 42,4 45,8 47,1 242 228 223 Qo 301 291 288 30HK080 Qk N 59, 3 63,2 64,7 Qo 322 302 295 30HK100 Qk 392 377 371 N 69, 9 75,1 ... 95 40 43,0 55,7 12,7 57,2 72 ,9 15,7 74,5 94 ,5 20,0 108 141 33,5 144 190 45,8 172 221 48 ,9 215 282 66 ,9 283 364 79, 9 323 422 100 395 510 115 434 567 133 45 40,7 54,3 13,6 53,1 69, 9 16,8 70,1 91 ,3...
 • 5
 • 247
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 8 pps
... 5.400 21.500 6,3 6.900 27.300 8, 0 8. 600 34.100 10,0 10 .80 0 42.700 12,5 13 .80 0 54.600 16,0 21.500 27.000 85 .300 107.500 25,0 31,5 88 80 100 125 200 250 25.000 95.500 28, 0 Hçnh 5-7 : Cạc chãú âäü ... 2.500 9.600 2 ,8 3.150 12.300 3,6 4.000 15.400 4,5 5.000 19.100 5,6 6.300 24.200 7,1 8. 000 30.700 9,0 10.000 38. 200 11,2 12.500 47 .80 0 14,0 20.000 76.400 22,4 2.200 8. 500 2,5 2 .80 0 10.900 3,2 ... 76.400 22,4 MODEL RSX10K RSXY5K RSXY10K 12.500 47 .80 0 14,0 20.000 76.400 22,4 25.000 95.500 28, 0 13 .80 0 54.600 16,0 25.000 95.500 28, 0 RSXY8K 21.500 85 .300 25,0 27.000 107.500 31,5 Bng 5-9 giåïi...
 • 5
 • 199
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 7 pptx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 7 pptx
... 17, 9 6,6 19,9 6 ,7 7 ,7 9,3 10,1 11 ,7 15,4 Kêch thỉåïc, mm (Räüng x Sáu x Cao) Dn lảnh Dn nọng 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 982x457x1850 982x457x1850 1182x457x1850 ... 1.250 1.1 07 1.1 07 1.250 - Chiãưu sáu mm 480 480 520 520 520 520 75 9 75 9 75 9 - Khäúi lỉåüng kg 20 22 24 26 29 29 48,5 48,5 54,5 Thäng säú dn nọng - Chiãưu cao mm 590 590 590 79 5 79 5 79 5 79 5 1.254 ... 330 330 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360 + Cao mm 590 590 590 590 590 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 Hãû thäúng kg 9 14 33 20 9 16 36 22 14 33 20 Hãû thäúng kg 14 14 33 20 14 16 36...
 • 5
 • 201
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 6 docx
... âiãưu ho kiãøu råìi cọ cäng sút nh tỉì 9.000 Btu/h ÷ 60 .000 Btu/h, bao gäưm ch úu cạc model sau : 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 36. 000, 48.000 v 60 .000 Btu/h Tu theo tỉìng hng chãú tảo mạy m säú ... lảnh cn cọ cạc dáy âiãûn âiãưu khiãøn Tu theo hng mạy m säú lỉåüng dáy cọ khạc tỉì 3 6 såüi Kêch cåỵ dáy nàòm khong tỉì 0,75 ÷ 2,5mm2 f) Dáy âiãûn âäüng lỉûc : Dáy âiãûn âäüng lỉûc (dáy âiãûn ngưn) ... Räto • 0,27 7,7 Räto • 0,27 11 ,6 Räto • Nàm • • • • • • • • • • • • • • • • 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto • • • • • • • • Tỉåìng 9-15 Tỉåìng 16- 22 Tỉåìng 24-33 Tỉåìng 32-44...
 • 5
 • 224
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 5 pdf

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 5 pdf
... tỉåìng mäüt khong nháút âënh khäng âỉåüc che láúp cạc cỉía láúy giọ Hçnh 5. 1 : Cáúu tảo mạy âiãưu cỉía säø 1- Dn nọng 2- Mạy nẹn 3- Mätå quảt 4- Quảt dn lảnh 5- Dn lảnh 6- Lỉåïi lc 75 7- Cỉía hụt ... cỉía säø l mạy lảnh kiãøu kên Giỉỵa khoang dn nọng v khoang dn lảnh cọ cỉía âiãưu chènh cáúp giọ tỉåi, cho phẹp âiãưu chènh lỉåüng khê tỉåi cung cáúp vo phng Khoang âạy ca v mạy dng chỉïa nỉåïc ... khê , kW - Cäng sút sỉåíi QSI v QSII ca bäü sáúy cáúp I v II (nãúu cáưn), kW 5. 2 CẠC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃƯU HO HIÃÛN ÂẢI 5. 2.1 Hãû thäúng kiãøu củc bäü Hãû thäúng âiãưu khäng khê kiãøu củc bäü l hãû...
 • 5
 • 169
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 4 doc
... 0 ,49 15,0 0,63 -3,5 0,60 -1,0 0,57 2,0 0, 54 4,0 0,50 6,0 0,62 -3,0 0,59 0,56 2,5 0,52 5,0 0 ,49 6,0 0,61 -2,0 0,57 2,0 0, 54 3,0 0,51 5,5 0 ,47 8,0 0,60 -0,5 0,56 2,0 0,53 4, 5 0 ,49 6,0 0 ,46 8,0 4. 2.3 ... 12,0 0,62 13,0 0,57 14, 0 0,50 14, 0 0,69 11,0 0,61 11,0 0, 64 15,0 0,58 16,0 0,57 18,0 0,65 4, 0 0, 64 8,0 0,60 9,0 0,56 10,0 0,52 11,0 0, 64 5,0 0,62 8,0 0,59 10,0 0, 54 10,0 0,53 14, 0 0,66 8,0 0,63 ... 10,5 0,92 11,5 0, 94 13,0 0,89 14, 0 0,98 10,0 0,91 11,0 0,93 12,5 0, 94 14, 0 0,89 15,0 0, 94 10,5 0,93 12,0 0,93 13,5 0,95 15,0 0,89 16,0 0, 94 11,5 0, 94 13,0 0,95 14, 5 0,88 15,5 0,91 17,0 0,88 8,0...
 • 5
 • 204
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 3 pot
... õổồỡng ọỳng Q2 = G.(IV-IQ) - Nhióỷt thổỡa khọng khờ nhỏỷn phoỡng Q3 + Nhióỷt hióỷn : Q31 = G.(IL-IV) + Nhióỷt ỏứn Q32 = G.(IT-IL) 63 = 10 0% - Nhióỷt khọng khờ tổồi nhaớ õóứ bióỳn õọứi traỷng thaùi ... cỏỳp gioù vaỡ õổồỡng ọỳng (Q1=Q2=0) thỗ: Q = Q3 + Q Nhổ vỏỷy : Phuỷ taới laỷnh cuớa thióỳt bở xổớ lyù khọng khờ Q khọng phaới laỡ nhióỷt thổỡa Q3 , maỡ thổỷc tóỳ coù giaù trờ lồùn hồn = 10 0% ... + Nhióỷt hióỷn : Q31 = G.(IL-IV) + Nhióỷt ỏứn Q32 = G.(IT-IL) - Nhióỷt khọng khờ tổồi nhaớ õóứ bióỳn õọứi traỷng thaùi tổỡ N(tN,N)...
 • 5
 • 188
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 2 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 2 doc
... bưng ho träün (6) OC2/C2C1 = LT2 / (L-LT2) Tỉì vë trê ca cạc âiãøm trãn âäư thë I-d ta xạc âënh âỉåüc cạc tè lãû tỉång ỉïng - Nàng sút lảnh ca thiãút bë xỉí l: (4 -27 ) Qo = (L-LT2).(IC1 - IO) , kW ... sút giọ : L2 = QT QT = < L1 , kg / s I T ' − I O' I T − I O' (4-31) - Nàng sút lảnh : Q 02 = L2 ( I C − I O ' ) = QT I C − I O' < Q01 , kW (4- 32) I T − I O' Vç IO’ < IO nãn dãù dng suy Qo2 < Qo1 ... n.ρ.Vk (4 -26 ) âọ n - Täøng säú ngỉåìi phng, ngỉåìi Vk - Lỉåüng khäng khê tỉåi cáưn cung cáúp cho mäüt ngỉåìi mäüt âån vë thåìi gian, tra theo bng 2. 7 - Xạc âënh lỉu lỉåüng LT1 v LT2 càn cỉï vo...
 • 5
 • 205
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 1 doc
... bë sáúy Så âäư âiãưu chènh nhiãût âäü thäøi vo * Så âäư ngun l : N LN C2 C1 LN + L T1 LT1 L 10 V T QT WT 14 11 LT2 13 LT 12 Hçnh 4.6 : Så âäư tưn hon cáúp cọ âiãưu chènh nhiãût âäü * Ngun l lm ... lỉåüng giọ bäø sung khäng âỉåüc nh hån 10 %.L Vç thãú LN theo cạc cäng thỉïc trãn m nh hån 10 % thç láúy LN = 0 ,1. L - Lỉu lỉåüng giọ häưi : LT = L - L N (4 -15 ) - Cäng sút lảnh ca thiãút bë xỉí l ... cỉía láúy giọ cọ van âiãưu chènh (1) vo bưng (3) träün våïi khäng khê häưi cọ lỉu lỉåüng LT1 v trảng thại T(tT,ϕT) âãø âảt mäüt trảng thại C1 no âọ Häøn håüp träün C1 s âỉåüc âỉa âãún thiãút bë xỉí...
 • 5
 • 165
 • 0

Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học ppt

Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học ppt
... …… năm - Địa bàn hoạt động: Tình trạng bệnh tật sức khỏe nay: ……………………… Con đẻ bị dị dạng, dị tật người tham gia kháng chiến: Họ tên Năm Loại ... - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 Bộ Lao động TB&XH ... tháng năm 2006 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội “Hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực chế độ ưu đãi người có công với cách mạng MẪU SỐ 2-HH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc...
 • 5
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách tập thở khi rặn đẻphần cho thơ và phần để em yêunhựa rezol là chất rắn dễ nóng chảy tan nhiều trong dung môi hữu cơ dùng để sản xuất sơn keo và nhựa rezitảnh hưởng của kênh truyền và vấn đề đồng bộ trong ofdmtrồng cây xanh để điều hoà không khí tạo nhiều khí ô xi giúp bầu không khí trong lành cho người và động vật hô hấpnhờ hoạt động của các cơ quan hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực mà ta thực hiện được hít vào và thở ra giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mớimột số vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh của agribank chi nhánh huyện châu thành bến cần thực hiện để cải tiến phong cách giao dịch cải tiếncấp thông tin để giúp các nhà đầu tư các chủ nợ và những người sử dụng khác đánh giá số lượng thời gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức hoặc tiền lãivệ sinh môi trường trồng nhiều cây xanh để điều hoà không khí tạo nhiều khí ô xi giúp bầu không khí trong lành làm cho người và động vật hô hấp• hơn 150 biểu tượng cơ bản bao gồm để giúp bạn bắt đầu • tạo biểu tượng của riêng bạn bằng cách sử dụng các biểu tượng trình soạn thảo tích hợp biểu tượng expressđịnh hướng đổi mới ppdh và vấn đề tích cực hoá hoạt động học tập của hsđịnh hướng đổi mới ppdh và vấn đề tích cực hoá hoạt động học tập của hs 5đăng nhật 1987 đặc điểm của văn học nghệ thuật truyền thống dân tộc êđê và vấn đề khai thác phát huy trong việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa tạp chí vhdg 2bài 2 nêu nhận xét về tính cách của nhân vật dế mèn mẹ con bà nông dâncách chỉnh sửa phụ đề bị lệch không dùng softQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An GiangQuyết định 1335 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1338 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng chợ, tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4198 QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long AnQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 2491 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015Quyết định 42 2016 QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà NamQuyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 43 2016 QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 807 QĐ-BHTG năm 2016 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hànhQuyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 4067 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 2848 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An GiangQuyết định 58 2016 QĐ-UBND về quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 2935 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền GiangQuyết định 3135 QĐ-UBND về giao số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 43 2016 QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định