200 câu trắc nghiệm hóa THCS đề xuất thi tuyển sinh lớp 10

ĐỀ ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10

ĐỀ ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10
... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐỀ ĐỀ XUẤT SỐ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose Question ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … ĐỀ SỐ Circle the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from Question 9: A citadel Question 10: A speaks B idea B plays C tired ... often go swimming in this season The fall is the season of fruits The weather is often cool in the fall It is usually...
 • 9
 • 854
 • 0

ĐỀ ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ĐỀ ĐỀ XUẤT SỐ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined ... II Write a paragraph (about 40 words) to talk about this summer vacation using the guiding questions below (1,5 points) -What are you going to this summer vacation? -Who are you going to go with? ... the following Question 10: A movie B citadel C favorite D vacation Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to Question 11: He is thirsty He’d like …………...
 • 5
 • 986
 • 0

Đề ôn thi tuyển sinh lớp 10

Đề ôn thi tuyển sinh lớp 10
... km Tìm vận tốc xe, giả thi t quãng đường sắt Huế - Hà Nội dài 645 km Bài 10: Một lớp học có 40 học sinh xếp ngồi ghế băng Nếu ta bớt ghế băng ghế lại phải xếp thêm học sinh Tính số ghế băng lúc ... nhóm học sinh tham gia lao động chuyển 105 thùng sách thư viện trường Đến buổi lao động có hai bạn bị ốm không tham gia được, bạn phải chuyển thêm thùng hết số sách cần chuyển Hỏi số học sinh nhóm ... 1) Tính độ dài OM theo R Bài 4: Cho tam giác vuông cân ABC vuông C có độ dài CA = CB = a, E điểm tùy ý cạnh BC( không trùng B, C) Qua B kẻ tia vuông góc với tia AE H cắt tia AC K a) Chứng minh...
 • 5
 • 450
 • 1

DẠNG ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10

DẠNG ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10
... -HẾT Cán coi thi khơng giải thích thêm! Họ tên thí sinh: …………………………………….Số báo danh:…………… SỞ GD&ĐT CÀ MAU ĐỀ THI THỬ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ THI MƠN: TỐN (Thời ... MN // AB Cán coi thi khơng giải thích thêm! Họ tên thí sinh: …………………………………….Số báo danh:…………… SỞ GD&ĐT CÀ MAU ĐỀ THI THỬ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ THI MƠN: TỐN (Thời ... tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD&ĐT CÀ MAU ĐỀ THI THỬ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ THI MƠN: TỐN (Thời gian làm bài: 120 phút, khơng kể thời gian giao đề) Bài...
 • 14
 • 378
 • 0

100 đề Toán thi tuyển sinh lớp 10

100 đề Toán thi tuyển sinh lớp 10
... Tìm nghiệm nguyên cảu hệ y x xy + y x = Bài Cho số thực dơng a b thỏa mãn a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 Hãy tính giá trị biểu thức P = a2004 + b2004 Bài Cho ABC có AB=3cm, BC=4cm, ... ta làm cho tất đồng tiền có mặt đỏ ngửa lên phía đợc hay không ? Tại ? - 43 - Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán Tin năm 2003-2004 Đại học s phạm HN Bài Chứng minh biểu thức sau có giá trị ... điểm EF b) Trong trờng hợp AB = 2CD, vị trí điểm M AB cho EJ = JI = IF - 44 - Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán Tin năm 2004 Đại học s phạm HN Bài Cho x, y, z ba số dơng thay đổi thỏa mãn...
 • 228
 • 244
 • 0

40 ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

40 ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
... 180 Trong ∆ vuông ICK có IC2 = IH IK ⇒ IK = IC2 180 = = 30 , OI = OK = OC = 15 (cm) IH Câu 5: Ta có x + x + 2 010 = 2 010 (1) Điều kiện: x ≥ - 2 010 (1) ⇔ x + x + - x - 2 010 + x + 2 010 - =0 1   ... biểu thức P = x + y 21 B - PHẦN LỜI GIẢI I - LỚP 10 THPT ĐỀ SỐ Câu 1: a) Ta có: a + b = ( + ) + ( − ) = a.b = ( + )( − = Suy P = 3x + y = 6x + 2y = 10 7x = x = b)  ⇔ ⇔ ⇔  x - 2y = -  ... hệ m = b) Chứng minh hệ có nghiệm với m Câu 3: Một tam giác vuông có cạnh huyền dài 10m Hai cạnh góc vuông 2m Tính cạnh góc vuông 10 Câu 4: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB Điểm M thuộc nửa...
 • 83
 • 326
 • 0

Bộ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

Bộ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
... thức P = x + y 25 II - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁN ĐỀ SỐ Câu 1: Giải phương trình: 2    a)  x + ÷−  x - ÷− = x   x  b) ( ) )( x + − x + + x + 7x + 10 = Câu 2: a) Cho số a, ... 180 Trong ∆ vuông ICK có IC2 = IH IK ⇒ IK = IC2 180 = = 30 , OI = OK = OC = 15 (cm) IH Câu 5: Ta có x + x + 2 010 = 2 010 (1) Điều kiện: x ≥ - 2 010 (1) ⇔ x + x + - x - 2 010 + x + 2 010 - =0  x ... a) (a - b) b) Tính giá trị biểu thức: 2 4 A =  2 010 - 2 010 + + 2 010   ÷  - 2 010 2 010 ÷   1+ + 2 010 2 010 + 2 010 Câu 2: a) Cho a, b, c độ dài cạnh tam giác, chứng minh: 1 a+b+c + + ≤ a + bc...
 • 113
 • 744
 • 0

ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁN

ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁN
... 2011( x + y − 2011) = 2 010 ( y − x + 2 010) + Nếu x + y - 2011 = y - x + 2 010 =  x − y = 2 010 2x = 4021  x = 2 010, 5 ⇒ ⇔  ⇔  y = 0,5  x + y = 2011 2y = + Nếu y - x + 2 010 = x + y - 2011 = ... x +y 2 Câu 2: a) x + 9x + 20 = 3x + 10 , đpcm x≥− (1) Điều kiện: 10 (2) (1) ⇔ ⇔ ( (3x + 10 3x + 10 3x + 10 + 1) + (x2 + 6x + 9) = - 1)2 + (x + 3)2 =  3x + 10 - =  ⇔  ⇔ x=-3 x + =  (thỏa ... (c - a) (a - b)2 b) Tính giá trị biểu thức:  2 010 - 2 010 + 2 010  +  ÷  - 2 010 2 010 ÷   4 1+ + 2 010 2 010 + 2 010 A= Câu 2: a) Cho a, b, c độ dài cạnh tam giác, chứng minh: 1 a+b+c + + ≤ a...
 • 24
 • 629
 • 0

bộ đề ôn thi tuyển sinh lớp 10

bộ đề ôn thi tuyển sinh lớp 10
... A to think B thinking C for thinking D that thought V - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0,4) 31 Can you use this computer? - You can use this computer, ... worked 30 A to think B thinking C for thinking D that thought V - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0,4) 31 32 33 34 35 - Can you use this computer? ... People say that they bought this shop last year - It is said that they bought this shop last year / - They are said to have bought this shop last year 32 "How much you think it will cost?" he said...
 • 18
 • 108
 • 0

Tổng hợp các đề ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

Tổng hợp các đề ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toán
... toán cách lập phơng trình Một đội công nhân gồm 20 ngời dự đinh hoàn thành công việc đợc giao thời gian định Do trớc tiến hành công việc ngời đội đợc phân công làm việc khác, để hoàn thành công ... ) Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình Một đội công nhân xây dựng hoàn thành công trình với mức 420 ngày công thợ Hãy tính số ngời đội, biết đội vắng ngời số ngày hoàn thành công việc tăng thêm ... máy bơm thứ hai có công suất 10 m3/h Cả hai máy bơm hoạt động để bơm đầy bể thời gian dự kiến Tính công suất máy bơm thứ thời gian máy bơm hoạt động Bài 3: Hình học.( Đề thi tuyển vào trờng Hà...
 • 76
 • 227
 • 2

bộ đề luyện thi tuyển sinh lớp 10

bộ đề luyện thi tuyển sinh lớp 10
... 180 tn dng c mt thi gian ó nh Nhng nh tinh thn thi ua, nờn mi ngy xớ nghip sn xut nhiu hn mc d kin tn; chng nhng rỳt ngn thi gian d nh ngy m cũn sn xut thờm 10 tn ngoi k hoch Hi thi gian d kin ... thi cú 390 thớ sinh phõn u cỏc phũng Nu xp mi phũng thi thờm thớ sinh thỡ s phũng thi s gim i phũng Hi lỳc u mi phũng thi d nh xp bao nhiờu thớ sinh ? Bi 4.T im S ngoi ng trũn (0) K hai tip tuyn ... ) 10 x x + (1 x) Bi Cho biu thc P = ữ x x + x + a) Tỡm KX, rỳt gn P b) Tỡm x P < Bi 2.Gii v bin lun phng trỡnh (m 2)x2 2(m + 1)x + m = theo tham s m Bi 3.Mt hi ng thi cú 390 thớ sinh...
 • 20
 • 224
 • 0

200 CAU TRAC NGHIEM HOA 12 HOC KI II

200 CAU TRAC NGHIEM HOA 12 HOC KI II
... sau: Cu-Fe (I); Zn –Fe (II) ; Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A I, II III B I, II IV C I, III IV D II, III IV → Fe(OH)3 (mỗi mũi ... Không xác định lượng Fe trước 129 Cho kim loại M tác dụng với Cl muối X Cho kim loại M tác dụng với HCl muối Y Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta muối Y Kim loại M A Mg B Zn C Al ... 1,17g 2,98g B 1,12g 1,6g C 1,12g 1,92g D 0,8g 2,24g 149 Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat hiđrocacbonat kim loại ki m M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh 0,448 lit khí (đktc) Kim loại M A...
 • 14
 • 388
 • 0

Tổng Hợp Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa - Dùng Để Ôn Thi ĐH CĐ - Rất Hay

Tổng Hợp Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa - Dùng Để Ôn Thi ĐH CĐ - Rất Hay
... dạng tập Hoá thường vận dụng làm thi trắc nghiệm cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn hoá A dạng tập trắc nghiệm I Những tập đơn lí thuyết Bài tập xác định khái niệm Nắm thật định nghĩa, khái niệm để ... đại cương tập trắc nghiệm khách quan I Khái niệm tập trắc nghiệm khách quan phương pháp chung tìm phương án trả lời Bài tập trắc nghiệm khách quan (cũng gọi tập trắc nghiệm, khác với tập tự luận ... = 74 0,1 Từ công thức rượu trên, ta có : M = 14n + 18 = 74 n = Công thức rượu C4H9OH B cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn hoá học (Theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo công bố) I - Đề thi tốt nghiệp...
 • 157
 • 196
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên hóa

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên hóa
... a)  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong từng cặp chất  sau :  1)Glucozơ và saccarozơ .  2)Saccarozơ và rượu ... về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình bằng bao nhiêu lần áp suất ban đầu  ,biết rằng các chất đều ở trạng thái khí.  Bài 5: (2,0 điểm)  Khi xà phòng hoá 1 mol este thì cần 120 gam NaOH nguyên chất .Mặt ...
 • 3
 • 2,130
 • 32

Đề thi tuyển sinh lớp 10 hệ THPT chuyên môn hóa năm 2003

Đề thi tuyển sinh lớp 10 hệ THPT chuyên môn hóa năm 2003
... C¸n bé coi thi kh«ng ®îc gi¶i thÝch g× thªm.hung1131984bcZWH8-AXWN-KJKG-KPJC-67D7 ...
 • 2
 • 715
 • 12

Xem thêm