làm việc nhóm

14 tiêu chí để đạt hiệu quả khi làm việc nhóm

14 tiêu chí để đạt hiệu quả khi làm việc nhóm
... Một người làm việc theo nhóm hiệu người mà thành viên khác nhóm dựa vào tin tưởng được; Làm việc vô tư, thẳng: để làm việc theo nhóm hiệu quả, bạn không thiết phải làm theo đạo trưởng nhóm mà cần ... cách làm việc giúp đỡ đồng nghiệp khác Tôn trọng phong cách làm việc đồng nghiệp: Trong nhóm, người thích làm việc theo cách khác Nhóm làm việc tốt có hòa trộn nhiều phong cách Một người có khả làm ... một nhóm làm việc cần biết thực cách hợp lý để mang lại thành công cho nhóm mình: Hoàn thành công việc thời hạn: Nếu bạn không hoàn thành công việc thời hạn, bạn làm đình trệ công việc nhóm...
  • 8
  • 719
  • 0

ki nang lam viec nhom.pdf

ki nang lam viec nhom.pdf
... bao gi mi t th ý ki n bu i h p Nhi u ý ki n tư ng ch ng ng ng n l i co th ñưa ñ n nh ng gi i pháp ñáng giá C n ghi m i ý ki n lên b ng cho dù ñ y chưa h n ý ki n ñ c ñáo Nh ng ý ki n sáng t o nh ... nh t 4 Phát sinh nh ng ý ki n m i Vi c có ñư c nh ng sáng ki n ñòi h i có ngư i lãnh ñ o c n m t hình th c t ch c ñó, ñ k t qu bu i h p có th m m t hư ng ñi M i ý ki n c n ñư c ghi chép lên ... c r i 4.6 Ngư i tham gia ý ki n Nhi m v : Gi v ng khích l ñ i m i c a toàn nhóm sinh l c Luôn có nh ng ý ki n l c quan, sinh ñ ng, thú v Mong mu n ñư c l ng nghe ý ki n c a nh ng ngư i khác Nhìn...
  • 72
  • 2,721
  • 40

Xem thêm