GIÁO TRÌNH địa lý KHU vực VIỆT NAM

Giáo trình địa tự nhiên Việt Nam

Giáo trình địa lý tự nhiên Việt Nam
... kinh tế quan trọng Cảnh quan tự nhiên VN phong phú đa dạng phức tạp (thay đổi từ B – N, Đ – T, thay đổi theo đai cao) Các Yếu Tố Tự Nhiên Việt Nam Địa Hình Việt Nam I Vai trò: - Được hình thành ... Đặc Điểm Tự Nhiên Việt Nam VN nằm vị trí tiếp xúc nhiều hệ thống tự nhiên: Về địa hình: mang đặc tính nhiều đồi núi; núi già trẻ lại Về khí ... - Bề mặt địa hình nơi diễn tác động qua lại thành phần tự nhiên - Là nơi xây dựng điểm quần cư,cơ sở sản xuất,dịch vụ,,, - Hoạt động sản xuất, xã hội, làm cho cảnh quan địa hình tự nhiên ngày...
 • 12
 • 2,896
 • 18

Giáo trình địa kinh tế việt nam

Giáo trình địa lý kinh tế việt nam
... học : Địa kinh tế môn khoa học độc lập có mối quan hệ chặt chẽ với môn khoa học khác Địa kinh tế nghiên cứu không gian địa nơi diễn hoạt động kinh tế xã hội người Vì Địa kinh tế sử ... học khác Địa kinh tế phải giải vấn đề quan hệ môi trường địa sản xuất xã hội Đó mối quan hệ mang tính triết học người tự nhiên 1.2 Nhiệm vụ địa kinh tế Nghiên cứu Địa kinh tế nhằm ... truyền thống sử dụng phổ biến nghiên cứu địa tự nhiên, địa nhân văn, địa kinh tế nhiều môn học khác Lãnh thổ cần phải nghiên cứu Địa kinh tế thường lớn: Thành phố, tỉnh, miền, quốc...
 • 101
 • 1,379
 • 13

Tài liệu Giáo trình "Địa kinh tế Việt Nam" doc

Tài liệu Giáo trình
... học : Địa kinh tế môn khoa học độc lập có mối quan hệ chặt chẽ với môn khoa học khác Địa kinh tế nghiên cứu không gian địa nơi diễn hoạt động kinh tế xã hội người Vì Địa kinh tế sử dụng ... học khác Địa kinh tế phải giải vấn đề quan hệ môi trường địa sản xuất xã hội Đó mối quan hệ mang tính triết học người tự nhiên 1.2 Nhiệm vụ địa kinh tế Nghiên cứu Địa kinh tế nhằm thực ... điểm động quan điểm lịch sử Địa kinh tế có phương pháp nghiên cứu chung nhiều môn khoa học khác: Thu thập tài liệu, số liệu thống kê… song với Địa kinh tế có số phương pháp đặc trưng sau:...
 • 101
 • 2,066
 • 18

Giáo trình địa kinh tế việt nam chương 3 tài nguyên thiên nhiên

Giáo trình địa lý kinh tế việt nam  chương 3 tài nguyên thiên nhiên
... hội lớn để Việt Nam giao lu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - xã hội với nớc khu vực sớm hội nhập vào thị trờng kinh tế giới 2.2 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam 2.2.1 Tài nguyên khí ... Dới góc độ kinh tế theo quan điểm tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, lâu dài nguồn tài nguyên thiên nhiên đợc phân chia làm loại: - Tài nguyên thiên nhiên vô hạn: lợng mặt ... hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trờng tự nhiên Sử dụng hợp nguồn tài nguyên bảo vệ môi trờng tự nhiên vấn đề phức tạp, lẽ giải vấn đề mối quan hệ tơng tác môi trờng tự nhiên...
 • 14
 • 254
 • 0

Giáo trình địa kinh tế việt nam chương 4 tài nguyên nhân văn

Giáo trình địa lý kinh tế việt nam chương 4 tài nguyên nhân văn
... 0,30 0, 94 0,92 0,93 0,90 0,92 0,96 0, 94 0,92 0,92 0,91 0,69 0, 74 0,68 0,71 0,65 0,72 0, 74 0,66 0,68 0 ,49 0 ,49 0 ,44 0 ,42 0 ,43 0 ,45 0,31 0,38 0,29 0, 34 0,25 0,939 0,936 0,936 0,936 0,935 0,9 34 0,932 ... kiều) 24 Thổ 25 Giáy 26 Cơ tu 27 Gié - Triêng 28 Mạ 29 Khơ mú 30 Co 31 Tà ôi 32 Chơ ro 41 33 Kháng 44 Chứt 34 Xinh mun 45 Mảng 35 Hà nhì 46 Pà thèn 36 Churu 47 Cơ lao 37 Lào 48 Cống 38 La 49 Bố ... chất cho nhân dân Sự thay đổi dân số Việt Nam từ năm đầu kỷ 19 năm 2001 đợc thể qua biểu 4. 1 37 Biểu 4. 1 Dân số Việt Nam qua năm Đơn vị tính: triệu ngời Năm 1802 1819 1820 1 840 1 841 1883 1921...
 • 20
 • 344
 • 0

Giáo trình địa kinh tế việt nam phần 2 đh nông nghiệp i

Giáo trình địa lý kinh tế việt nam phần 2  đh nông nghiệp i
... m i trờng sinh th i Đặc biệt, Việt Nam từ nớc nông nghiệp lên, v i l i nguồn lực để phát triển nông nghiệp ngành nông - lâm - ng nghiệp nớc ta l i chiếm giữ vai trò có ý nghĩa vô quan trọng trình ... v i Việt Nam, trớc hết ph i n i đến yếu tố quan trọng yếu tố phi vật chất, đ i chế quản kinh tế quốc dân n i chung kinh tế nông nghiệp nông thôn n i riêng, yếu tố có tác động mạnh mẽ giữ vai ... 79 ,2 78 ,2 Chia Chăn nu i 17,9 17,9 20 ,7 21 ,4 20 ,2 18,9 19,3 19,4 17,8 18,5 19,3 Dịch vụ 2, 8 2, 5 2, 8 2, 9 2, 8 3,0 2, 8 2, 7 2, 5 2, 3 2, 5 Nguồn: Niên giám thống kê năm 20 01 Từ sau thực đ i chế quản lý...
 • 100
 • 183
 • 0

Giáo trình địa lí kinh tế việt nam

Giáo trình địa lí kinh tế việt nam
... lý kinh tế Việt Nam nghiên cứu lý luận thực tiễn phân bố sản xuất, tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội Việt Nam vùng kinh tế Việt Nam C - Mối quan hệ đòa lý kinh tế môn khoa học khác: Đòa lý kinh ... ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM III.2.1 Giá trò kinh tế vò trí đòa lý Việt Nam Việt Nam nằm khu vực Đông Nam Châu á, vùng có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao giới, bình ... TRỊ KINH TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM .- 32 III.2.1 Giá trò kinh tế vò trí đòa lý Việt Nam - 32 III.2.2 Giá trò kinh tế đòa hình nước ta - 33 III.2.3 Giá trò kinh...
 • 136
 • 483
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Dự báo quĩ đạo bão Xangsane bằng mô hình MM5 kết hợp với cài xoáy nhân tạo và cập nhật số liệu địa phương khu vực Việt Nam " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... T.T. Tiến nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 25, Số 1S (2009) 103‐108 107 Hình Giống Hình ngoại trừ cho trường hợp MM5+ B+L Nếu cài xoáy kết hợp với cập nhật số liệu địa phương, ... phân tích, tâm bão hình lệch phía tây nam so với tâm bão thực Như vậy, MM5 trường hợp dự báo tốt xu di chuyển bão vòng 48h Với thử nghiệm MM5+ B, quỹ đạo dự báo hình quỹ đạo thực bão tương đối ... MM5 phương án thử nghiệm nguyên hình; MM5+ B phương án thử nghiệm MM5 có dùng mudul cài xoáy nhân tạo; MM5+ L phương án thử nghiệm MM5 cập nhật số liệu quan trắc bề mặt số liệu cao không; MM5+ B+L...
 • 6
 • 240
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá bước đầu khả năng dự báo quĩ đạo bão bằng mô hình MM5 kết hợp với cài xoáy nhân tạo và cập nhật số liệu địa phương khu vực Việt Nam " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... T.T. Tiến nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 25, Số 1S (2009) 109‐114 tạo cập nhật số liệu địa phương cho kết dự báo quĩ đạo bão tốt Phương án MM5+ B nhìn chung cho kết khả quan hạn dự báo nhỏ 48 h Tuy nhiên phương án cho bão ... cho bão dự báo chuyển động nhanh thực tế Việc cập nhật số liệu địa phương không đem lại kết mong muốn, cụ thể đem lại kết dự báo xấu hạn dự báo 24-48h, đặc biệt kết hợp với cài xoáy nhân tạo Trong ... sai số phương án thử nghiệm không cài xoáy cho kết dự báo với sai số khả quan từ 24 h đến 48 h, phương án MM5+ L Phương án MM5+ B có khuynh hướng cho kết dự báo bão chuyển động nhanh thực tế, MM5...
 • 6
 • 204
 • 0

XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
... để xây dựng nội dung giảng theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh II XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG Ở MỘT SỐ PHẦN, MỘT SỐ BÀI TRONG SGK ĐỊA LÝ THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP ... ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM - LỚP THCS THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA SGK ĐỊA LÝ LỚP - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Đặc điểm SGK địa lớp Khả chương ... Tổ chức dạy học Xây dựng nội dung giảng phần địa tự nhiên Việt Nam theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh Bài 4: Biển Việt Nam 1- Yêu cầu 2- Kiến thức 3- Đồ dùng dạy học 4- Cấu...
 • 24
 • 425
 • 0

GIÁO TRÌNH ĐỊA DANH DU LỊCH VIỆT NAM

GIÁO TRÌNH ĐỊA DANH DU LỊCH VIỆT NAM
... Khu a danh Vựng a danh Khu a danh Vit - Mng Vựng a danh Vit Vựng a danh Mng Khu a danh Mụn - Khmer Vựng a danh Banar-T ễi Vựng a danh Banar-Sờng Min a danh Nam Vựng a danh Mnụng-M Vựng a danh ... lnh vc ca a danh nhng luụn cú s liờn h vi rt cht ch DANH HC TC DANH, NHN DANH HC a danh Lch s A DANH HC a danh a lý HIU DANH HC a danh Vn húa Hỡnh 1: S v trớ ca a danh hc Cỏc ngnh danh hc cú ... Khu a danh Ty Thỏi Vựng a danh Thỏi Vựng a danh Ty Nựng Khu a danh Hmụng - Dao Vựng a danh Hmụng 10 Vựng a danh Dao Min a danh Nam Khu a danh Chm- Jarai 11 Vựng a danh Chm o 12 Vựng a danh Jarai...
 • 44
 • 1,179
 • 42

Bài thuyết trình địa tự nhiên Việt Nam 2

Bài thuyết trình địa lý tự nhiên Việt Nam 2
... Học phần: Địa Tự Nhiên Việt Nam Đề tài KHU ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ KHU TÂY NAM BỘ NỘI DUNG TRÌNH BÀY Đặc điểm chung Địa chất – Địa hình Khí hậu Thủy văn Thổ nhưỡng – ... độ địa lí: 22 21 30'B 105 30' – 107 Đ, nằm phía Nam đường chí tuyến Bắc - Phía Đông Bắc: Giáp khu Đông Bắc Phía Tây Bắc: Giáp khu Việt Bắc Phía Tây: Giáp khu Hòa Bình – Thanh Hóa Phía Đông Nam: ... liệu: Thể tần suất số thời tiết Hà Nội mùa đông Tháng XII I II > 20 C 28 ,2% 13% 21 ,3% < 20 C 50% 30,6% 24 ,7% Thời tiết < kiện bất 21 ,8% 56,4% 54,0% Điều 15 C lợi  Thời vụ không ổn định  Hạn chế...
 • 78
 • 4,006
 • 4

Xem thêm