Nghiên cứu và cài đặt các công cụ kiểm thử PM tự động

Nghiên cứu cài đặt các công cụ kiểm thử PM tự động

Nghiên cứu và cài đặt các công cụ kiểm thử PM tự động
...  Kiểm thử tự động phương pháp sử dụng phần mềm hay công cụ để xử lý tự động bước thực test case mà không cần can thiệp người  Quy trình kiểm thử tự động Các công cụ kiểm thử tự động Các phần ... kiểm thử PM Kiểm Kiểm Kiểm Kiểm Kiểm thử thử thử thử thử đơn vị (Unit test) tích hợp (Integrated Test) chấp nhận (Acceptance Test) hồi quy hệ thống (System test) Kiểm thử tự động Kiểm ... trình bày  Đặt vấn đề  Khái quát phần mềm kiểm thử phần mềm  Các khái niệm, kĩ thuật kiểm thử PM Kiểm thử PM tự động Kiểm thử Web  Kiểm thử SmartPhone (Android OS)  Kết luận Đặt vấn đề...
 • 32
 • 435
 • 0

nghiên cứu phát triển các công cụ xử lý tiếng việt trên uima

nghiên cứu và phát triển các công cụ xử lý tiếng việt trên uima
... máy phân tích công cụ xử văn tích hợp UIMA Chương trình bày cách cài đặt công cụ có sẵn cho UIMA Eclipse, công cụ xử văn UIMA (Document Analyzer) tích hợp công cụ xử tiếng Việt có sẵn ... 28 3.3 Các công cụ phân tích tiếng Việt 29 iii Nghiên cứu, phát triển công cụ xử tiếng Việt UIMA Nguyễn Đức Nam 3.3.1 Giới thiệu tách từ tiếng Việt ... xử tiếng Việt UIMA trở nên cấp thiết Điểm khó khăn xử ngôn ngữ tiếng Việt chỗ tiếng Việt đa dạng, phong phú có nhiều điểm nhập nhằng Chương 1: Giới thiệu Nguyễn Đức Nam Các công cụ xử lý...
 • 50
 • 340
 • 0

đề tài nghiên cứu cung cấp các công cụ chống spam trên hệ thống mail server

đề tài  nghiên cứu và cung cấp các công cụ chống spam trên hệ thống mail server
... ng spam h th ng mail server th t m t ñ a ch email b ng cách thay ñ i ký t - ví d email1@gmail.com r i t i email2@gmail.com, c ti p t c v y s t ñ ng sinh c ngàn email khác ch b ng cách s a vài ... th ng mail server 2.1 Các ch ch ng spam mail Spam mail gây r t nhi u tác h i, th vi c phòng ch ng ngăn ch n spam mail c n thi t Hi n có nhi u công ty ph n m m cung c p gi i pháp ch ng spam, m ... Ch ng spam h th ng mail server 1.1 Spam mail ? 1.2 ð c ñi m c a Spam mail 1.3 Cách th c ho t ñ ng c a Spam mail 1.3.1 Thu th p ñ a ch email ...
 • 27
 • 404
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu phát triển các công cụ xử lý tiếng Việt trên UIMA pptx

Luận văn:Nghiên cứu và phát triển các công cụ xử lý tiếng Việt trên UIMA pptx
... máy phân tích công cụ xử văn tích hợp UIMA Chương trình bày cách cài đặt công cụ có sẵn cho UIMA Eclipse, công cụ xử văn UIMA (Document Analyzer) tích hợp công cụ xử tiếng Việt có sẵn ... 28 3.3 Các công cụ phân tích tiếng Việt 29 iii Nghiên cứu, phát triển công cụ xử tiếng Việt UIMA Nguyễn Đức Nam 3.3.1 Giới thiệu tách từ tiếng Việt ... xử tiếng Việt UIMA trở nên cấp thiết Điểm khó khăn xử ngôn ngữ tiếng Việt chỗ tiếng Việt đa dạng, phong phú có nhiều điểm nhập nhằng Chương 1: Giới thiệu Nguyễn Đức Nam Các công cụ xử lý...
 • 50
 • 144
 • 0

Nghiên cứu cài đặt các thuật toán phân lớp dữ liệu

Nghiên cứu và cài đặt các thuật toán phân lớp dữ liệu
... cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu Chương 3: THUẬT TOÁN CANDIDATE ELIMINATION GV: PGS TS Đỗ Phúc 32 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu MÔ TẢ THUẬT TOÁN Thuật toán ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu Mục Lục GV: PGS TS Đỗ Phúc HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu Chương 1: THUẬT TOÁN FIND-S HỌC KHÁI NIỆM VÀ BÀI TOÁN ... Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu - Hiển thị định - Phân lớp cho New Instance mới: GV: PGS TS Đỗ Phúc 27 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu x:=[Sunny,Hot,High,Weak]...
 • 42
 • 310
 • 0

NGHIÊN CỨU CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU VỚI MAPLE

NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU VỚI MAPLE
... Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với Maple Mục Lục GV: PGS TS Đỗ Văn Nhơn HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với Maple Chương 1: THUẬT TOÁN FIND-S ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với Maple Chương 3: THUẬT TOÁN CANDIDATE ELIMINATION GV: PGS TS Đỗ Văn Nhơn 32 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với Maple - Hiển thị định - Phân lớp cho New Instance mới: GV: PGS TS Đỗ Văn Nhơn 27 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu...
 • 42
 • 480
 • 2

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định NGHIÊN CỨU CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... Nhân Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu GV: PGS TS Đỗ Phúc HVTH: Lê Duy Đắc Nhân Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu Chương 1: THUẬT TOÁN FIND-S HỌC KHÁI NIỆM VÀ ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu - Hiển thị định - Phân lớp cho New Instance mới: GV: PGS TS Đỗ Phúc 27 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu Chương 3: THUẬT TOÁN CANDIDATE ELIMINATION GV: PGS TS Đỗ Phúc 32 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu...
 • 42
 • 305
 • 0

Bài thu hoạch nghiên cứu cài đặt các thuật toán phân lớp dữ liệu với maple

Bài thu hoạch nghiên cứu và cài đặt các thuật toán phân lớp dữ liệu với maple
... Anh Nghiên cứu cài đặt thu t toán phân lớp liệu với Maple - Hiển thị luật - Hiển thị định GV: PGS TS Đỗ Văn Nhơn 29 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thu t toán phân lớp liệu với Maple - Phân ... Anh Nghiên cứu cài đặt thu t toán phân lớp liệu với Maple - Hiển thị định - Phân lớp cho New Instance mới: GV: PGS TS Đỗ Văn Nhơn 27 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thu t toán phân lớp liệu ... Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thu t toán phân lớp liệu với Maple - Ngoài chương trình chạy Maple mà không kết nối với Java (file demo.mw đính kèm) 2.2 Cài đặt thu t toán: - Hàm cài đặt thu t toán Candidate...
 • 47
 • 201
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp kiểm thử giao diện phần mềm

Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp kiểm thử giao diện phần mềm
... KIỂM THỬ GIAO DIỆNTHEO PHÂN LOẠI PHẦN MỀM 4.1 Phân loại phần mềm 4.2 Kiểm thử giao diện phần mềm nghiệp vụ 4.3 Kiểm thử giao diện phần mềm nhúng 4.3.1 Hệ thống nhúng đặc điểm 4.3.2 Kiểm thử giao ... DIỆN PHẦN MỀM 3.1 Khái niệm kiểm thử giao diện phần mềm 3.2 Kiểm thử 3.2.1 Nguyên tắc chung kiểm thử giao diện phần mềm 3.3 Danh mục kiểm thử giao diện 3.3.1 Kiểm thử tuân thủ chuẩn Windows 3.3.1.1 ... 1.2.1 Kiểm thử đơn vị 1.2.2 Kiểm thử tích hợp 1.2.3 Kiểm thử hệ thống 1.2.4 Kiểm thử hồi quy Hình 1.3 – Kiểm thử hồi quy mức kiểm thử phần mềm khác 1.2.5 Kiểm thử chấp nhận 1.3 Các phương pháp kiểm...
 • 10
 • 419
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp kiểm thử giao diện phần mềm

Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp kiểm thử giao diện phần mềm
... quan kiểm thử phần mềm: khái niệm bản, tiến trình kiểm thử phần mềm, phƣơng pháp, kỹ thuật kiểm thử phần mềm Chƣơng trình bày kiến thức giao diện vấn đề cần lƣu ý thiết kế kiểm thử giao diện phần ... 66 CHƢƠNG – KIỂM THỬ GIAO DIỆN THEO PHÂN LOẠI PHẦN MỀM .67 4.1 Phân loại phần mềm 67 4.2 Kiểm thử giao diện phần mềm nghiệp vụ 67 4.3 Kiểm thử giao diện phần mềm nhúng ... hiệu phù hợp với ứng dụng phần mềm Luận văn trình bày lý thuyết giao diện phần mềm, lý thuyết kiểm thử phần mềm, sâu vào kiểm thử giao diện phần mềm với phƣơng pháp nghiên cứu theo hƣớng từ khái...
 • 106
 • 320
 • 1

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp kiểm thử giao diện phần mềm

Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp kiểm thử giao diện phần mềm
... kiểm thử phần mềm, phương pháp, kỹ thuật kiểm thử phần mềm Chương trình bày kiến thức giao diện vấn đề cần lưu ý thiết kế kiểm thử giao diện phần mềm Chương tập trung vào kiểm thử giao diện phần ... Phân loại phần mềm 4.2 Kiểm thử giao diện phần mềm nghiệp vụ 4.3 Kiểm thử giao diện phần mềm nhúng 4.3.1 Hệ thống nhúng đặc điểm 4.3.2 Kiểm thử giao diện hệ thống nhúng 4.4 Kiểm thử giao diện ứng ... 43 CHƢƠNG – KIỂM THỬ GIAO DIỆN PHẦN MỀM .44 3.1 Khái niệm kiểm thử giao diện phần mềm 44 3.2 Kiểm thử nhƣ 44 3.2.1 Nguyên tắc chung kiểm thử giao diện phần mềm 45 3.3.2...
 • 25
 • 241
 • 0

nghiên cứu cài đặt hệ điều hành android trên các thiết bị như laptop, smartphone

nghiên cứu và cài đặt hệ điều hành android trên các thiết bị như laptop, smartphone
... ATHENA 2.1: CÀI HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 2X VÀ 4X TRÊN MÁY ẢO ATHENA CÀI HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 2X VÀ 4X TRÊN MÁY ẢO  Phần mềm chuẩn bị trước cài đặt: Android SDK (tải từ http://developer .android. com/sdk/index.html) ... /system/app/SdkSetup* 2.4: Nghiên cứu mã độc, cách cài mã độc vào thiết bị Android máy ảo ATHENA Nghiên cứu mã độc, cách cài mã độc vào thiết bị Android máy ảo  Mục đích:  Hiểu chất mã độc android từ tìm cách ngăn ... cho hệ điều hành chương trình ứng dụng người dùng thiết bị ATHENA Nghiên cứu mã độc, cách cài mã độc vào thiết bị Android máy ảo  Mục tiêu mã độc android:  Ứng dụng chữa mã độc  Thiết bị android...
 • 42
 • 594
 • 3

Nghiên cứu cài đặt một số chức năng chính cho chương trình quản trị quan hệ khách hệ khách hàng tại công ty FPT software hà nội

Nghiên cứu và cài đặt một số chức năng chính cho chương trình quản trị quan hệ khách hệ khách hàng tại công ty FPT software  hà nội
... chương trình quản trị quan hệ khách hàng công ty FPT Software Nội Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung đạt mục tiêu: Đúc rút sở lý luận quản trị quan hệ khách hàng, chức công cụ hệ thống ... tổ chức công ty Phân tích thiết kế hệ thống quản trị quan hệ khách hàng Chương 3: Xây dựng chương trình thực nghiệm • Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1 Tổng quan hệ quản ... trạng hệ quản trị quan hệ khách hàng công ty FPT Sofware: Các sách thực để phục vụ nhu cầu cầu khách hàng công ty, quan điểm quy trình phục vụ khách hàng Ngôn ngữ sử dụng: C sharp hệ quản trị...
 • 72
 • 165
 • 0

Tiểu luận Cấu trúc dữ liệu giải thuật Đề tài: Nghiên cứu cài đặt chương trình thực hiện các phép toán bổ sung loại bỏ phần tử đối với danh sách móc nối đơn danh sách móc nối kép

Tiểu luận Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đề tài: Nghiên cứu và cài đặt chương trình thực hiện các phép toán bổ sung và loại bỏ phần tử đối với danh sách móc nối đơn và danh sách móc nối kép
... trỏ - Nghiên cứu trọng tâm lý thuyết danh sách liên kết đơn , danh sách liên kết kép - Cài đặt chương trình thực phép toán bổ sung loại bỏ phần tử danh sách móc nối đơn danh sách móc nối kép, ... hiểu cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn - Tìm hiểu cấu trúc danh sách liên kết kép - Tìm hiểu thuật toán chương trình sử dụng cài đặt toán loại bỏ, bổ sung phần tử danh sách liên kết đơn , danh ... GT a Danh sách móc nối đơn a Phép bổ sung thêm phần tử vào danh sách nối đơn BÀI TOÁN: Cho danh sách nối đơn L Viết giải thuật bổ sung thêm phần tử New có trường liệu lấy từ ô nhớ có địa X vào...
 • 31
 • 301
 • 1

TIỂU LUẬN Cấu trúc dữ liệu giải thuật ĐẾ TÀI : Nghiên cứu cài đặt chương trình thực hiện duyệt cây nhị phân, cây tổng quát rừng theo ba phương pháp ( các cây được lưu trữ móc nối trong máy )

TIỂU LUẬN Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ĐẾ TÀI : Nghiên cứu và cài đặt chương trình thực hiện duyệt cây nhị phân, cây tổng quát và rừng theo ba phương pháp ( các cây được lưu trữ móc nối trong máy )
... thực nghiên cứu tiểu luận đề tài Nghiên cứu cài đặt chương trình thực duyệt nhị phân, tổng quát rừng theo ba phương pháp ( lưu trữ móc nối máy ) chúng em hoàn thành số yêu cầu nội dung sau: ... hoàn thiện Em cảm ơn thầy CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU PHÁT BIỂU ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI Nghiên cứu cài đặt chương trình thực duyệt nhị phân, tổng quát rừng theo ba phương pháp ( lưu trữ móc nối máy )  NỘI ... nhị phân theo ba phương pháp Duyệt tổng quát theo ba phương pháp Duyệt rừng theo ba phương pháp Kết cần đưa danh sách nút duyệt theo phương pháp (rừng) PHẠM VI Bài viết chung ta nghiên cứu phạm...
 • 31
 • 347
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát điều khiển sử dụng opc uacài đặt các công cụnhà khoa học pháp y nghiên cứu và phân tích các chứng cứ các chứng cứ này được dùng trong xét xử trước tòacác kết luận thông qua nghiên cứu đối với vấn đề công cụ truyền thông điện tử ở công ty cổ phần eastern sun việt namdự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công cụ truyền thông điện tử ở công ty cổ phần eastern sun việt namcác công cụ kiểm thử phần mềmcác công cụ kiểm thử webphương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích về ứng dụng các công cụ truyền thông điện tử tại công ty cổ phần eastern sun việt namnghiên cứu và đề xất các giải pháp sản xuất sạch hơn tại công ty giấy xuất khẩu thái nguyênnghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn nguy hại tại cty cp công nghiệp và thương mại lidovit quận thủ đứcnghiên cứu và mô phỏng các phƣơng pháp xử lý tín hiệu dùng trong hệ thống radar xuyên đấtgiải pháp trong đầu tư nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệđầu tư cho công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu vào thực tiễnđa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mớikế hoạch tác nghiệp phải được giao trước một số ngày cho các bộ phận thực hiện để các bộ phận này đủ thời gian nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thi côngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 41. Thân câyBảng nhân 6Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 15. t, thBài 12. i, aBài 8. Ăn, uống hàng ngàyPhép trừ trong phạm vi 8trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp án