BÀI dẫn LUẬN NGÔN NGỮ

Bài dẫn luận ngôn ngữ

Bài dẫn luận ngôn ngữ
... tương quan ngôn ngữ Ngôn ngữ học với việc dạy tiếng Việt ngoại ngữ Trong Trường học ta nay, kiến thức ngôn ngữ học dạy qua môn tiếng Việt sau môn học ngoại ngữ Bài NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC I ... ngôn ngữ: xác định nguồn gốc, họ hàng ngôn ngữ - Miêu tả quy luật nội tác động nội ngôn ngữ ngôn ngữ - Nghiên cứu quy luật nội tác động nội ngôn ngữ ngôn ngữ -Nghiên cứu mối quan hệ qua lại ngôn ... tiếp định - Phương ngữ học nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ địa phương - Ngôn ngữ học lịch sử nghiên cứu ngôn ngữ phát triển nó, thời điểm lịch sử - Ngôn ngữ học đồng đại ( ngôn ngữ học miêu tả) chuyên...
 • 39
 • 1,313
 • 0

BÀI TẬP NHÓM MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ doc

BÀI TẬP NHÓM MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ doc
... chất Nói đến ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ âm thanh, hình thức âm ngôn ngữ gọi ngữ âm Ngữ âm vỏ vật chất ngôn ngữ, hình thức tồn ngôn ngữ Không có ngữ âm, ngôn ngữ tồn Đơn vị kết cấu ngữ âm: 2.1 Âm ... chiếu chuyển dịch chiều II NỘI DUNG A CƠ SỞ LÝ LUẬN Ngữ âm gì? Ngữ âm âm máy phát âm người tạo biểu đạt ý nghĩa định đó, xem ngữ âm vật chất tự nhiên tuý Ngữ âm hệ thống ký hiệu ghi lại hoạt động ... mang tính chất phụ âm) 2.2 Âm vị Âm vị đơn vị tối thiểu hệ thống ngữ âm ngôn ngữ dùng để cấu tạo phân biệt vỏ âm đơn vị có nghĩa ngôn ngữ Âm vị coi chùm tổng thể đặc trưng nét khu biệt thể đồng thời...
 • 10
 • 2,999
 • 62

câu hỏi và bài tập dẫn luận ngôn ngữ học

câu hỏi và bài tập dẫn luận ngôn ngữ học
... Pháp A Câu hỏi thảo luận Phân biệt ý nghĩa từ vựng v ý nghĩa ngữ pháp Phân biệt ý nghĩa ngữ pháp quan hệ v ý nghĩa ngữ pháp tự thân Cho ví dụ Phân biệt ý nghĩa ngữ pháp thờng trực v ý nghĩa ngữ ... Phơng thức ngữ pháp l gì? Trình b y phơng thức ngữ pháp phổ biến Cho ví dụ minh hoạ Anh/chị hiểu n o l ngôn ngữ tổng hợp tính v ngôn ngữ phân tích tính? Anh/chị hiểu n o l phạm trù ngữ pháp? Trình ... tiết, từ, ngữ cố định, thuật ngữ, ngữ định danh, quán ngữ, tiếng lóng, từ nghề nghiệp, tiếng địa phơng, ngữ pháp, phơng thức ngữ pháp, phơng thức cấu tạo, từ tố, âm tố, nghĩa, nghĩa vị, câu, đoạn...
 • 25
 • 3,833
 • 5

Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 5 Ngữ pháp

Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 5 Ngữ pháp
... PHƯƠNG THỨC NGỮ PHÁP (Grammatical manner) Phương thức ngữ pháp gì? Các phương thức ngữ pháp phổ biến Phương thức ngữ pháp gì? Phương thức ngữ pháp cách thức chung để biểu ý nghóa ngữ pháp Ví dụ ... NGHĨA NGỮ PHÁP Ý nghĩa ngữ pháp gì? Các loại ý nghĩa ngữ pháp Phân biệt ý nghĩa quan hệ ý nghĩa tự thân 2 Phân biệt ý nghĩa thường trực ý nghĩa lâm thời Ý nghĩa ngữ pháp gì? Ý nghĩa ngữ pháp ý ... hình thức ngữ âm tố để biểu ý nghĩa ngữ pháp Ví dụ: tooth teeth Too th Danh từ số nhiều - I ask the dentist to pull out my bad teeth - Goose geese - Man men - Woman women - Mouse mise - Ox oxen...
 • 37
 • 1,032
 • 3

Tài liệu Tiểu luận dẫn luận ngôn ngữ pptx

Tài liệu Tiểu luận dẫn luận ngôn ngữ pptx
... văn hóa, tôn giáo, địa lý … nên biểu tình yêu thông qua hình ảnh ngôn ngữ không gian, thời gian, cách xưng hô … khác Mỗi ngôn ngữ nói chung, Tiếng Việt Tiếng Anh nói riêng, có nét phong phú,...
 • 3
 • 1,735
 • 19

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN : DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC (Itroduction to Linguistics)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  MÔN : DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC (Itroduction to Linguistics)
... môn học môn luận ngôn ngữ học xếp Thông tin môn học - Tên môn học : DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC - Mã môn học: LIN 2033 - Số tín ch : - Môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: - Số tín : 45 : ... MÔN : DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC Thông tin giảng viên: Giảng viên 1: - Họ tên: Vũ Đức Nghiệu - Chức danh, học v : PGS TS - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa liên h : Khoa Ngôn ngữ học Trường ... thuyết : 45 + Thực hành : + Tự học : - Địa khoa phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, T3, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Mục tiêu môn học Môn học nhằm giúp người học: Về kiến thức: -...
 • 11
 • 2,052
 • 21

dẫn luận ngôn ngữ học

dẫn luận ngôn ngữ học
... giới Nói vậy, Ngôn ngữ học ngành khoa học nghiên cứu ngôn ngữ nói chung ngôn ngữ cụ thể nói riêng Đối tượng nghiên cứu ngôn ngữ học Đối tượng nghiên cứu Ngôn ngữ học ngôn ngữ Song ngôn ngữ người ... hội ngôn ngữ nhiệm vụ Ngôn ngữ học Với nội dung này, Ngôn ngữ học phải giải đáp vấn đề như: nguồn gốc hình thành phát triển ngôn ngữ, chất chức ngôn ngữ - Hệ thống cấu trúc ngôn ngữ: Ngôn ngữ học ... có giao tiếp có ngôn ngữ ngôn ngữ xuất ngôn ngữ đồng thời ngôn ngữ anh”(Mác) Ngoài ngôn ngữ, người giao tiếp nhiều phương tiện khác ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng Ngôn ngữ có khả biểu...
 • 80
 • 583
 • 2

các đơn vị từ vựng ( dẫn luận ngôn ngữ học)

các đơn vị từ vựng ( dẫn luận ngôn ngữ học)
... tạo từ 2.3.1 Từ tố (hình vị ) Từ chưa phải đơn vị nhỏ có nghĩa ngôn ngữ Nếu phân tích từ thành từ nhỏ ta thu hình vị Hình vị đơn vị nhỏ có nghĩa ngôn ngữ - Ví dụ: từ boxes có hình vị: hình vị từ ... đoạn định ngôn ngữ o Từ vị đơn vị thuộc phạm trù ngôn ngữ thường thể mục từ từ điển Do đơn vị ngôn ngữ, từ vị luôn tái dụng nói năng, viết lách dạng thức biến thể  Các biến thể từ vị: Trong ... niệm từ vựng Từ ngữ 2.1 Từ 2.2 Từ vị biến thể 2.3 Cấu tạo từ 2.3.1 Từ tố (hình vị ) 2.3.2 Cấu tạo từ 2.4 Ngữ 2.4.1 Khái niệm ngữ 2.4.2 Tính thành ngữ 2.4.3 Tính cố định Khái niệm từ vựng Từ vựng...
 • 51
 • 3,436
 • 19

Đề cương ôn tập câu hỏi lý thuyết môn dẫn luận ngôn ngữ

Đề cương ôn tập câu hỏi lý thuyết môn dẫn luận ngôn ngữ
... sinh ngôn ngữ Nguồn gốc ngôn ngữ Nguồn gốc ngôn ngữ Thuyết tượng Thuyết cảm thán Thuyết tiếng kêu LĐ Thuyết khế ước xã hội Thuyết ngôn ngữ cử a Thuyết tượng - - Cơ sở thuyết là: Trong tất ngôn ngữ ... hội, trạng thái cô độc ngôn ngữ có điều kiện Ngôn ngữ trẻ không chứng tỏ ngôn ngữ tượng sinh vật âm trẻ tập nói chưa phải ngôn ngữ mà âm vô nghĩa, trở thành kiện ngôn ngữ liên hệ với ý nghĩa ... khẳng định có ngôn ngữ cá nhân, ngôn ngữ làng, thành phố, khu bày đặt khoa học, kết luận trung tính từ số ngôn ngữ cá nhân định Thực chất, cá nhân vận dụng ngôn ngữ theo cách riêng ngôn ngữ chung...
 • 24
 • 12,093
 • 49

BÀI TIỂU LUẬN- NGÔN NGỮ HỌC-ĐỐI CHIẾU CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng anh và tiếng việt

BÀI TIỂU LUẬN- NGÔN NGỮ HỌC-ĐỐI CHIẾU CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng anh và tiếng việt
... tả câu bị động tiếng Anh tiếng Việt 2.1 Quan niệm câu bị động trong tiếng Anh tiếng Việt …………………………9 2.1.1 Khái niệm câu bị động tiếng Anh …………………………… 2.1.2 Khái niệm câu bị động Page tiếng Việt ………………………………9 ... TẢ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 2.1 Quan niệm câu bị động tiếng Anh tiếng Việt 2.2 Một số dạng bị động điển hình tiếng Anh tiếng Việt - Chương 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÂU ... thức bị động tiếng Anh tiếng Việt động từ tiếng Việt không tự bao hàm ý niệm rõ ràng ngữ pháp Trong đó ,động từ tiếng Anh chia rõ ràng thành hai loại : nội động từ ngoại động từ Trong tiếng Việt...
 • 22
 • 1,881
 • 28

ĐỀ CƯƠNG DẪN LUẬN NGÔN NGỮ: CÂU HỎI + ĐÁP ÁN

ĐỀ CƯƠNG DẪN LUẬN NGÔN NGỮ: CÂU HỎI + ĐÁP ÁN
... động giúp hoàn thiện quan phát âm người Câu 3: bản chất xã hội của ngôn ngữ - Ngôn ngư tượng xã hội Một số giả thiết về bản chất ngôn ngư: + ngôn ngư tượng tự nhiên Qđ1: Do ảnh hưởng ... còn ngôn ngư người găn liền vs tư trừu tượng - Ngôn ngư tượng cá nhân: Một số nhà bác học phê phán quan điểm sinh vật học ngôn ngư vẫn không thừa nhận bản chất xã hội ngôn ngư mà lại cho ngôn ... thống tín hiệu ngôn ngư nên quần chúng khả thay đổi ngôn ngư - Tập quán sử dụng ngôn ngư quần chúng gây khó khăn canh tân ngôn ngư - Trong tất cả thiết chế xã hội, ngôn ngư thiết chế...
 • 25
 • 413
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ
... ngôn ngữ lớn thay đổi ngôn ngữ Xuất phát từ tính chất phức tạp hệ thống tín hiệu ngôn ngữ nên quần chúng khả thay đổi ngôn ngữ - Tập quán sử dụng ngôn ngữ quần chúng gây khó khăn canh tân ngôn ngữ ... đổi hệ thống tín hiệu ngôn ngữ, dù thay đổi từ Thậm chí, quần chúng sử dụng ngôn ngữ phải tuân theo quy luật ngôn ngữ quy ước trạng thái đương đại Hơn nữa, thời đại nào, ngôn ngữ thể di sản thời ... Tuy nhiên, ngôn ngữ có tính độc lập tương đối, sách ngôn ngữ cụ thể, hợp với quy luật phát triển nó, người tạo điều kiện cho ngôn ngữ phát triển theo hướng định C Tính sản tín hiệu ngôn ngữ : Từ...
 • 17
 • 381
 • 1

Các điều kiện để sử dụng hành động ngôn ngữ dẫn luận ngôn ngữ trong tiếng anh

Các điều kiện để sử dụng hành động ngôn ngữ dẫn luận ngôn ngữ trong tiếng anh
... Muốn thực hành động đó, cần phải có điều kiện Điều kiện sử dụng hành động lời điều kiện hành động lời phải đáp ứng để diễn thích hợp với ngữ cảnh phát ngôn 4.2 Điều kiện sử dụng hành động lời ... 4.3 Điều kiện sử dụng hành động lời theo Searle (điều kiện thỏa mãn) Searle điều chỉnh bổ sung vào điều kiện may mắn Astin gọi điều kiện sử dụng, hay điều kiện thỏa mãn hành động lời, gồm bốn điều ... gián tiếp: Hành động lời sử dụng cách “không chân thực”, nhằm đạt đích c 3.5 Các điều kiện thành công hành động lời Một hành động ngôn từ coi có hiệu quả, thành công, thỏa mãn bốn điều kiện sau...
 • 6
 • 276
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng dẫn luận ngôn ngữ họcgiải bài tập dẫn luận ngôn ngữcác dạng bài tập dẫn luận ngôn ngữcác dạng bài tập môn dẫn luận ngôn ngữbài tập trắc nghiệm dẫn luận ngôn ngữbài tập môn dẫn luận ngôn ngữ họcbài tập môn dẫn luận ngôn ngữbài tập dẫn luận ngôn ngữ họcdap an bai tap dan luan ngon nguđáp án 35 câu hỏi bài tập dẫn luận ngôn ngữnhung dap an trong vo bai tap dan luan ngon ngu hocđáp án 35 câu bài tập dẫn luận ngôn ngữdẫn luận ngôn ngữgiáo trình dẫn luận ngôn ngữbài tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếuQuyết định 553 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền thành Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 33 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 556 QĐ-UBND năm 2016 tổ chức lại Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 2239 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà VinhQuyết định 2361 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020Quyết định 2303 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông vào Khu sản xuất Dơng Chơ Rong, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1468 QĐ-UBND năm 2016 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu công viên hồ Biển Bạch, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3740 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 1924 QĐ-CHK năm 2016 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Cục Hàng không Việt NamQuyết định 45 2016 QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 1462 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T5 trạm bơm Gia Trấn, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 45 2016 QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 1401 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1990 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1030 QĐ-UBND; 55 2014 QĐ-UBND và 1060 QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hànhQuyết định 5206 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 2316 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 4132 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh HóaQuyết định 1391 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường trục xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2920 QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuQuyết định 1450 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình