Dãy số xác định bởi các phương trình

Dãy số xác định bởi các phương trình

Dãy số xác định bởi các phương trình
... Vậy c = đáp số toán Qua ví dụ trên, thấy công cụ để khảo sát dãy số cho dãy phương trình định lý giải tích (về hàm liên tục, hàm đơn điệu, định lý hội tụ dãy số đơn điệu bị chặn, định lý Lagrange) ... sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu số xn giá trị giới hạn Ở ví dụ cuối viết này, ta tiếp tục ứng dụng dụng định lý tình phức tạp Bài toán Cho n số nguyên dương > Chứng minh phương trình ... truy hồi phương trình Hy vọng việc phân tích tình ví dụ giúp có cách nhìn tổng quát cho toán dạng Tôi bổ sung thêm số tập để bạn nghiên cứu, luyện tập thêm a) Chứng minh với n>1, phương trình ...
 • 4
 • 269
 • 0

Tài liệu Các dãy số xác định bởi dãy các phương trình docx

Tài liệu Các dãy số xác định bởi dãy các phương trình docx
... Vậy c = đáp số toán Qua ví dụ trên, thấy công cụ để khảo sát dãy số cho dãy phương trình định lý giải tích (về hàm liên tục, hàm đơn điệu, định lý hội tụ dãy số đơn điệu bị chặn, định lý Lagrange) ... sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu số xn giá trị giới hạn Ở ví dụ cuối viết này, ta tiếp tục ứng dụng dụng định lý tình phức tạp Bài toán Cho n số nguyên dương > Chứng minh phương trình ... (VMO 2002) Cho n số nguyên dương Chứng minh phương trình 1 1 + + + = có nghiệm xn > Chứng minh x −1 4x −1 n x −1 n dần đến vô cùng, xn dần đến Bình luận: Việc chứng minh phương trình có nghiệm...
 • 5
 • 269
 • 0

Dãy số xác định bởi dãy các phương trình

Dãy số xác định bởi dãy các phương trình
... Vậy c = đáp số toán Qua ví dụ trên, thấy công cụ để khảo sát dãy số cho dãy phương trình định lý giải tích (về hàm liên tục, hàm đơn điệu, định lý hội tụ dãy số đơn điệu bị chặn, định lý Lagrange) ... sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu số xn giá trị giới hạn Ở ví dụ cuối viết này, ta tiếp tục ứng dụng dụng định lý tình phức tạp Bài toán Cho n số nguyên dương > Chứng minh phương trình ... n Bài toán (VMO 2007) Cho số thực a > fn(x) = a x + x + …+x + a) Chứng minh với số nguyên dương n, phương trình fn(x) = a có nghiệm dương b) Gọi nghiệm xn, chứng minh dãy {xn} có giới hạn hữu...
 • 3
 • 181
 • 0

Gián án T.N.Dung - Ve cac day so xac dinh boi day cac PT

Gián án T.N.Dung - Ve cac day so xac dinh boi day cac PT
... xn xn+1 Từ lời giải trên, ta chứng minh lim xn = (a-1)/a Thật vậy, đặt c = (a-1)/a < 1, theo tính toán fn(c) – fn(xn) = kcn (với k = (a-1)((a-1)9 – 1) > 0) Theo định lý Lagrange fn(c) – fn(xn) ... Dễ thấy giá trị a, tồn tại, Tương tự toán 2, chứng minh xn ~ + ln(3)/n Từ có dự đoán a = Định lý Lagrange giúp đánh giá hiệu xn – xn+1 chứng minh dự đoán Lời giải Đặt Pn(x) = xn – x2 – x – Ta ... |f’(c)||xn-4| với c thuộc (xn, 4) Nhưng | f n ' (c) |= (c − 1) + (4c − 1) + > Nên từ |xn – 4| < 9/4n, suy lim xn = Trong ví dụ (và phần nhận xét toán 3) sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu...
 • 5
 • 182
 • 0

Một số vấn đề về tính ổn định và ổn định hoá các phương trình vi phân và sai phân

Một số vấn đề về tính ổn định và ổn định hoá các phương trình vi phân và sai phân
... ổn định tiệm cận Định lý đợc chứng minh 21 Chơng II Tính ổn định ổn định hoá hệ phơng trình Sai phân Trong chơng trình bày số kiến thức lý thuyết ổn định, ổn định hoá hệ phơng trình sai phân ... sau Các vấn đề luận văn trình bày 1.1 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân theo nghĩa Lyapunov: Các định nghĩa tính chất ổn định hệ tuyến tính hệ phi tuyến 1.2 Tính ổn định hệ phơng trình sai phân ... Chơng 2: Về tính ổn định ổn định hoá hệ phơng trình sai phân nội dung luận văn gồm nội dung sau: 2.1 Tính ổn định hệ sai phân theo nghĩa Lyapunov 2.2 ổn định hệ tuyến tính 2.3 Sự ổn định hệ phi...
 • 37
 • 412
 • 3

Tài liệu Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng (Bài tập và hướng dẫn giải) doc

Tài liệu Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng (Bài tập và hướng dẫn giải) doc
... −2); C (4; 0)  Bài 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A Có trọng tâm G(4/3;1/3), Phương trình đường thẳng BC là: x-2y-4=0, phương trình đường thẳng BG là: 7x-4y-8=0 ... =  Bài 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật có tâm I(1/2;0) Phương trình đường thẳng AB là: x-2y+2=0 AB=2AD Tìm tọa độ đỉnh A,B,C,D Biết A có hoành độ âm Giải: • Phương trình đường thẳng ... C (3; 0)  D(−1; −2)  Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;2) đường thẳng d: x-2y+2=0 Tìm d hai điểm B C cho tam giác ABC vuông B AB=2BC Giải: Phương trình đường thẳng qua A vuông góc với...
 • 4
 • 856
 • 19

sử dụng các phương pháp lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của các phương trình vi phân và một số mô hình ứng dụng

sử dụng các phương pháp lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của các phương trình vi phân và một số mô hình ứng dụng
... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ MƠ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LYAPUNOV ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH Mã số : 60 46 01 LUẬN VĂN ... với định lý vừa trình bày có định Lyapunov tính ổn định tiệm cận không ổn định phương trình vi phân tuyến tính có nhiễu nhỏ Nhờ định lý áp dụng để nghiên cứu tính ổn định chuyển động nhiều ... chương trình bày số tính chất nghiệm phương trình vi phân tuyến tính không gian Banach Chương 2: Trong chương hai trình bày số kết phương pháp Lyapunov vi c nghiên cứu tính ổn định nghiệm phương trình...
 • 59
 • 232
 • 0

Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng

Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng
... Bài 2: Các toán xác ñ nh ñi m nh phương trình ñư ng th ng – Khóa LTðH ñ m b o – Th y Phan Huy Kh i  AB = ( a; b − ) ... a-2b+2=0 => a=2(b-1) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t Page of Bài 2: Các toán xác ñ nh ñi m nh phương trình ñư ng th ng – Khóa LTðH ñ m b o – Th y Phan Huy Kh i  B(2; 2) b = ⇒ ... 2a + b − = Bài 4: Trong m t ph ng Oxy, cho hình ch nh t có tâm I(1/2;0) Phương trình ñư ng th ng AB là: x-2y+2=0 AB=2AD Tìm t a ñ ñ nh A,B,C,D Bi t r ng A có hoành ñ âm Gi i: • Phương trình ñư...
 • 3
 • 160
 • 0

Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng

Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng
... Bài 2: Các toán xác ñ nh ñi m nh phương trình ñư ng th ng – Khóa LTðH ñ m b o – Th y Phan Huy Kh i  AB = ( a; b − ) ... a-2b+2=0 => a=2(b-1) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t Page of Bài 2: Các toán xác ñ nh ñi m nh phương trình ñư ng th ng – Khóa LTðH ñ m b o – Th y Phan Huy Kh i  B(2; 2) b = ⇒ ... 2a + b − = Bài 4: Trong m t ph ng Oxy, cho hình ch nh t có tâm I(1/2;0) Phương trình ñư ng th ng AB là: x-2y+2=0 AB=2AD Tìm t a ñ ñ nh A,B,C,D Bi t r ng A có hoành ñ âm Gi i: • Phương trình ñư...
 • 3
 • 69
 • 0

Về không gian các họ số xác định bởi hàm orlicz

Về không gian các họ số xác định bởi hàm orlicz
... tài:" Về không gian họ số xác định hàm Orlicz" Nội dung luận văn trình bày số kết biết họ số họ số bị chặn, họ số khả tổng, họ hội tụ tới không, ; xây dựng không gian họ số xác định hàm Orlicz ... chuẩn (Định lý 2.1.3) cho không gian họ số xác định hàm Orlicz đưa số tính chất chúng thể Định lý 2.1.5, Định lý 2.1.7 Đưa số tính chất lớp không gian không gian họ số xác định hàm Orlicz thể Định ... không gian dãy Orlicz 3 Chương Không gian họ số xác định hàm Orlicz Chương nghiên cứu cách xây dựng số tính chất không gian họ số xác định hàm Orlicz Các kết chương đề xuất dựa ý tưởng không gian...
 • 31
 • 91
 • 0

Về tính ổn định của các phương trình hàm cơ bản

Về tính ổn định của các phương trình hàm cơ bản
... Chương Trình bày tính ổn định phương trình hàm chuyển tiếp phép tính số học phương trình hàm cộng tính, phương trình hàm nhân tính, hàm logarit hàm lũy thừa Chương Trình bày tính ổn định phương trình ... thấy phương trình hàm tính ổn định Xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu vấn đề định chọn đề tài “VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÀM CƠ BẢN” Mục đích nghiên cứu Luận văn "Về tính ổn định ... sóng, phương trình đa thức, phương trình dạng toàn phương 3 Chương Tính ổn định phương trình hàm chuyển tiếp phép tính số học Chương trình bày tính ổn định phương trình hàm cộng tính, phương trình...
 • 26
 • 264
 • 0

Một số nghiệm soliton của các phương trình Yang-Mills và ứng dụng

Một số nghiệm soliton của các phương trình Yang-Mills và ứng dụng
... nghiệm tĩnh với đối xứng cầu phương trình Yang-Mills cổ điển với nhóm chuẩn từ nghiên cứu ứng dụng nghiệm cổ điển toán lượng tử Trong luận án chọn đề tài Một số nghiệm soliton phương trình Yang-Mills ... trình Yang-Mills ứng dụng Nhằm nghiên cứu sâu nghiệm soliton lý thuyết Yang-Mills Yang-Mills-Higgs, tìm thêm số nghiệm ứng dụng Các kết nội dung nghiên cứu nghiệm phương trình Yang-Mills so với ... số Nếu thỏa mãn yêu cầu sai số đặt cho kết cuối 2.3 Nghiệm phương trình Yang-Mills với hai nguồn điểm số topo cao Bây ta áp dụng phương pháp tính số vừa trình bày vào việc tìm nghiệm phương trình...
 • 117
 • 555
 • 0

Cơ chế tác động của estrogen Tác động của estrogen được xác định bởi các docx

Cơ chế tác động của estrogen Tác động của estrogen được xác định bởi các docx
... phẩm /chế phẩm có tác động chọn lọc theo quan, theo tỷ lệ tác động đến quan, theo thời kỳ tác động, theo thời gian tác động có ý nghĩa điều trị bệnh phụ thuộc estrogen Một tiêu chuẩn để "duyệt" chế ... qua tác động trực tiếp đến receptor Estrogen ảnh hưởng đến trình dịch mã gene không mang yếu tố đáp ứng estrogen cách tác động thông qua yếu tố dịch mã khác Estrogen receptor có khả tương tác ... protein) đóng vai trò quan trọng Các protein kết hợp /tác động đến chất khác (có cấu trúc /tác dụng) estrogen hay ngược với estrogen định hay có ảnh hưởng đến tác động chọn lọc (đã nói mục trên)...
 • 13
 • 286
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dãy số xác định bởi phương trìnhhàm số xác định bởi các phép biến đổi đại sốcác thông số được xác định theo 2 phương trình sauphương pháp hệ số bất định trong giải phương trìnhphương pháp sử dụng hệ số bất định giải hệ phương trìnhhệ số xác định bội của mô hìnhhệ số xác định bội điều chỉnhhệ số xác định bộihệ số xác định bội là gìcách tính hệ số xác định bộiý nghĩa hệ số xác định bộihệ số xác định bội của mô hình là gìcách xác định nghiệm của phương trình lượng giácphương pháp hệ số bất định giai he phuong trinhhệ số xác định bội đã hiệu chỉnhcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khí7 chuongtrinhchitietDLCCItìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênMẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sônghiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khímẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhHợp đồng lập thiết kế bản vẽ thi công công trình và dự toán công trìnhQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Phân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1giao trinh solidworks 2017 fullĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTACÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộ