Đề thi toán và vật lý 8 chuẩn xác

Đề thi toán vật 8 chuẩn xác

Đề thi toán và vật lý 8 chuẩn xác
... vật cân D Khi lực tác dụng lên vật cân Câu 4: Một vật có khối lượng m = kg buộc vào sợi dây Cần phải giữ dây với lực để vật cân ? A F > 80 N = 80 N B F = 8N C F < 80 N D F Câu 5: Trường hợp sau ... ————-HẾT———— ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK1 VẬT LÝ – ĐỀ CHẴN I TRẮC NGHIỆM Câu hỏi Đáp Đề án chẵn II TỰ LUẬN Câu B A A D A, C C Đáp án Biếu điểm a) Quãng đường chuyển động xe là: S = A /F = 80 00m = 8km 2,5 đ 1,5đ ... B 15 m/s C 18 m/s D 1 ,8 m/s Câu 3: Trong trường hợp sau đây, trường hợp vận tốc vật thay đổi? A Khi có lực tác dụng lên vật B Khi lực tác dụng lên vật C Khi có hai lực tác dụng lên vật cân D Khi...
 • 12
 • 222
 • 0

Đề thi HK II Vật 8

Đề thi HK II Vật lý 8
... 50 C độ từ 120 C xuống 60 C t = 60 C ADCT: Qtoả = mnhôm cnhôm ( t 2- t1) cnhôm = 88 0 J/ kg.K thay số: Qtoả = 0,9 88 0 (120 60) cnớc = 4200 J/ kg/K = 47520 J Tìm : mnớc =? + Nhiệt lợng nớc thu vào ... Nhiệt độ cân 60 C Tính khối lợng nớc? Biết cnhôm = 88 0 J/ kg.K, cnớc = 4200J/ kg.K Câu 3.( 1,5 đ ) Nêu đặc điểm nguyên tử,phân tử cấu tạo lên vật? đáp án biểu điểm Phần I Phần trắc nghiệm ( đ) ... nên vật 4) Dẫn nhiệt hình thức truyền nhiệt d) Các chất hoà tan vào chủ yếu Điền từ vào chỗ trống ( đ ) a) vật cao chuyển động nhanh b) Bức xạ nhiệt c) luôn chuyển động không ngừng d) Cơ vật...
 • 3
 • 361
 • 10

Đề thi HK I Vật 8

Đề thi HK I Vật lý 8
... lần Câu : 2,0đ 0,25 0,75 • Lực đ i lượng vectơ •Cách biểu diễn lực : Dùng m i tên để biểu diễn +Gốc i m đặt lực +Phương chiều trùng v i phương chiều lực +Độ d i biểu thị cường độ lực theo tỉ xích ... ĐÁP ÁN : VẬT LÝ N I DUNG B I/ CÂU I M A/ LÝ THUYẾT : 6,0 i m Câu 1: • lo i 2,0đ • ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ • giảm ma sát Thay ma sát trượt ma sát lăn Giảm từ 20 đến 30 ... =500000N 0,5x2 100000N Hai lực cân P = lực đặt lên vật, có cường độ nhau, hai 30000N phương, ngược chiều 0,5x2 0,5x2 B/ B I TOÁN : 4,0 i m B I : 000 cm/phút = m/s; 1 08 000 km/h = 30000 m/s 2,0...
 • 3
 • 198
 • 0

ĐỀ THI HỌC KÌ VẬT 8- 2010(CKTKN)

ĐỀ THI HỌC KÌ VẬT LÝ 8- 2010(CKTKN)
... Họ tên: …………………… Lớp: Điểm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÝ8 - Thời gian: 45’ -Đề Câu 1: Chuyển động gì? (1đ) Câu 2: Có loại lực ma sát nào? Lực ma sát ... ………………………………………………………………………………………………………… ……………………… MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÍ NỘI DUNG Chuyển động học Chuyển động –Chuyển động không Vận tốc Biểu diễn lực Sự cân lực ... Sự cân lực –Quán tính Lực ma sát Áp suất Áp suất chất lỏng –Bình thông Lực đẩy Acsimet.Sự Công học Định luật công Tổng cộng Nhận biết (1đ) Vận dụng (1đ) (1đ) (1đ) (1đ) (1đ) - (5đ) Thông hiểu...
 • 3
 • 318
 • 3

DE THI HOC KI VAT LY 8 2010CKTKN.doc

DE THI HOC KI VAT LY 8 2010CKTKN.doc
... Họ tên: …………………… Lớp: Điểm: ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT L 8 - Thời gian: 45’ -Đề Câu 1: Chuyển động gì? (1đ) Câu 2: Có loại lực ma sát nào? ... C D B Câu 8: Hai thỏi đồng có thể tích, thỏi nhúng chìm nước, thỏi nhúng chìm dầu Thỏi chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn? Vì ? (1đ) Câu : Một ngựa kéo xe với lực không đổi 45 N 2000m 180 0giây a.Tính ... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………… MA TRẬN ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÍ NỘI DUNG Chuyển động học Chuyển động –Chuyển động không Vận tốc Biểu...
 • 3
 • 236
 • 1

ĐỀ THI HK I VẬT 8

ĐỀ THI HK I VẬT LÝ 8
... 2/.Tóm tắt: h=1,8m d=10000 N/m3 P=? h1=h-0,3=1 ,8- 0,3 =1,5m P1=? h2=5dm=0,5m Gi i Áp suất nước tác dụng lên đáy thùng P= h.d=1 ,8 10000= 180 00(Pa)(0,5 đ) Áp suất nước tác dụng lên i m c ách đ áy ... lên miếng sắt nhúng chìm nước: FAr = d r V = 80 00.0, 002 = 16 N FAn = ? Nếu miếng sắt nhúng độ sâu khác lực đẩy FAr = ? Acsimét không thay đ i. Vì lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào trọng lượng riêng ... nước tác dụng lên i m thành cách mặt nước 5dm=0,5m P2=? P2=h2.d=0,5.10000=5000(Pa) (0,5 đ) 3/.Tóm tắt: V=2dm3=0,002m3 dn =10000N/m3 dr =80 00N/m3 Gi i Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt nhúng chìm...
 • 2
 • 162
 • 0

DE THI HK II VAT LY 8

DE THI HK II VAT LY 8
... TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG TỔ TỰ NHIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 – 2006 Môn: Vật lý Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên: ... Bằng 150cm3 II ĐIỀN TỪ THÍCH HP VÀO CHỖ TRỐNG chất cấu tạo từ (1) (2) chúng chuyển động (3) Nhiệt độ vật .(4) chuyển động (5) Nhiệt vật (6) Nhiệt thay đổi cách (7) (8) có ba ... động (5) Nhiệt vật (6) Nhiệt thay đổi cách (7) (8) có ba hình thức truyền nhiệt .(9) III TỰ LUẬN: Thả thỏi nhôm có khối lượng 0,5 kg nung nóng 120 0C vào 2kg nước Sau thời gian nhiệt...
 • 2
 • 133
 • 1

Đề thi HSkhá&Giỏi Vât 8

Đề thi HSkhá&Giỏi Vât lý 8
... Đề đáp án thi KSCL học sinh khá, giỏi năm học 2009 - 2010 Môn thi Vật khối Câu 1: (5đ) Có hai viên bi đặc sắt nhôm tích V = 10cm3 ... t2) = 0,2.4200.100 = 84 000J = 84 KJ - Nhiệt lượng nước thu vào để hoá hoàn toàn 1000c Q4 = L.m = 2,3.106.0.2 = 46000J = 460kJ - Nhiệt lượng Q = Q1 +Q2 +Q3 +Q4 = 3,6 + 68 + 84 + 460 = 615,6 (kJ) ... độ từ - 100c đến 00c Q1 = mc1(t2 - t2) = 0,2. 180 0.(0+10) = 3,6kJ - Nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy hoàn toàn Q2 = λ m = 3,4.100000.0,2 = 68kJ - Nhiệt lượng tăng nhiệt độ từ t2 00c lên...
 • 3
 • 100
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH- VẬT (8)

ĐỀ THI THỬ ĐH- VẬT LÝ (8)
... Câu 15: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5πt + π/6) + (cm) Trong giây kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương ... quay với vận tốc 600 vòng/phút số cặp cực là: A B 10 C D Câu 38: Một vật dao động điều hồ, vật có li độ 4cm tốc ®é 30π (cm/s), vật có li độ 3cm vận tốc 40π (cm/s) Biên độ tần số dao động là: A A ... đại D Vận tốc gia tốc có độ lớn cực đại Câu 49: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = cos(4πt + π/6),x tính cm,t tính s.Chu kỳ dao động vật A 1/8 s B s C 1/4 s D 1/2 s Câu 50: Trong phương...
 • 5
 • 177
 • 0

Đề thi, đáp án vật 8

Đề thi, đáp án vật lý 8
... ÑAÙP AÙN Caâu 1: Caâu 2: Caâu 3: 9,7 Km/h t = - 19o C Q = 1,3.106J h = 56, 18 cm Caâu 4: R1 = Ω R2= Ω R3= Ω R4= Ω R5 tuyø yù ( I5 = 0) RAB= 1.5 Ω ...
 • 2
 • 155
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH -VẬT (8)

ĐỀ THI THỬ ĐH -VẬT LÝ (8)
... Cỏc nhúm thi n h hp thnh Siờu nhúm thi n h hay i thi n h B Siờu nhúm thi n h a phng cú tõm nm nhúm Trinh N C Nhúm thi n h a phng chỳng ta l Nhúm ln nht Siờu nhúm thi n h a phng D Nhúm thi n h ... chỳng ta nm Siờu nhúm thi n h a phng Cõu17:Chn phng ỏn SAI núi v cỏc thi n thch A Thi n thch l nhng ỏ chuyn ng quanh Mt Tri vi tc ti hng chc km/s theo cỏc qu o rt ging B Khi mt thi n thch bay gn ... ang gión n, tc lựi xa ca mt thi n h t l vi khong cỏch d gia thi n h ú v chỳng ta B Bc x nn ca v tr, phỏt t mi phớa khụng trung, tng ng vi bc x nhit ca vt 5K C Sau thi im Plng v tr gión n rt nhanh,...
 • 4
 • 117
 • 0

Đề thi HK I (Vật 8)

Đề thi HK I (Vật lý 8)
... GD&ĐT YÊN DŨNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 ĐỀ SỐ Môn Vật lí lớp Th i gian làm b i: 45 phút (Đề kiểm tra gồm có 01 trang) Câu (3 i m) Chọn phương án Nếu biết độ lớn vận ... Tính diện tích cánh buồm Câu (3 i m) Một miếng nhôm tích 1,5dm3 nhúng chìm vào nước Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng nhôm? Biết trọng lượng riêng nước 10000N/m3 Câu (1,5 i m) Vật giống ... phương song song v i mặt bị ép B Lực ép vuông góc v i mặt bị ép C Lực kéo vuông góc v i mặt bị ép D Tất lo i lực Câu (2,5 i m) Áp lực gió tác dụng lên cánh buồm 13600N Khi cánh buồm chịu áp...
 • 2
 • 74
 • 0

de thi HSG mon vat ly 8

de thi HSG mon vat ly 8
... 2 1 1 - Phân công đ/c BGH trực tiếp xây dựng bồi dưỡng HSG (Đ/c Cần) có kế hoạch cụ thể cho tháng - Đầu tư sở vật chất cho việc bồi dưỡng HSG Bố trí lớp phòng, có điều kiện dạy học tốt - Chế độ ... cán phụ trách thưởng trung bình số tiền thưởng giải môn thi thuộc phận phụ trách - Động viên, khen thưởng kịp thời học sinh đạt kết lần thi khảo sát cấp trường tối đa 30.000đ/em/ giải nhất; 20.000đ/em/giải ... thời Nhà trường khen thưởng em có điểm tối đa kỳ kiểm tra tháng, giao lưu học sinh giỏi cấp tỉnh, thi học sinh giỏi cấp huyện - Sau tháng bồi dưỡng, nhà trường đề khảo sát đánh giá, rút kinh nghiệm...
 • 4
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm vật lý 8đề thi toán cho vật lýđề thi học kỳ vật lý 8đề thi học kì vật lý 8 học kì 2de thi khao sat vat ly 8 dau namđề thi hsg môn vật lý 8đề thi hk2 môn vật lý 8đề thi hkii môn vật lý 8đề thi học kì vật lý 8đề thi hk1 môn vật lý 8đề thi khảo sát vật lý 8de thi khao sat vat ly 8de thi hoc ki2 vat ly 8đề thi hsg môn vat ly 8 co dap anđề thi trắc nghiệm vật lý lớp 8130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iTh c tr ng u t n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n H ng VPBankTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nBài 30. ua, ưaM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam360 C U TR C NGHI M GI I H N C P NChuong trinh ngay hoi doc sach