Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH về thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Thông số 10/2016/TT-BLĐTBXH về thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH về thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
... trung cấp nghề, cao đẳng nghề quy định Phụ lục 27; 48 Nghề trọng Điểm cấp độ quốc gia “Cơ điện tử” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề quy định Phụ lục 28; 49 Nghề trọng Điểm cấp độ quốc gia ... “41 Nghề trọng Điểm cấp độ quốc gia “Bảo vệ thực vật” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề quy định Phụ lục 21; 42 Nghề trọng Điểm cấp độ quốc gia “Điều khiển tàu cuốc” trình độ trung cấp nghề, ... 51 Nghề trọng Điểm cấp độ quốc gia “Quản trị sở liệu” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề quy định Phụ lục 31; 52 Nghề trọng Điểm cấp độ quốc gia “Sửa chữa máy tàu thủy” trình độ trung cấp nghề, ...
 • 4
 • 199
 • 0

Báo cao kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao và tốc độ thấp dải tần 5,8 GHzx

Báo cao kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao và tốc độ thấp dải tần 5,8 GHzx
... khác thiết bị truyền liệu tốc độ cao thiết bị truyền liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz TT Các mục Tiêu chuẩn thiết bị truyền Tiêu chuẩn thiết bị truyền liệu tốc độ cao liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 ... BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU TỐC ĐỘ CAO VÀ TỐC ĐỘ THẤP DẢI TẦN 5,8 GHz TÊN DỰ THẢO QUY CHUẨN Quy chuẩn kỹ ... (Quy định) Phương pháp đo máy thu sử dụng tin KẾT LUẬN: Việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền dẫn liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz” Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền...
 • 22
 • 604
 • 0

Một số biện pháp quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy học của hiểu trưởng ở các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy học của hiểu trưởng ở các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... biện pháp quản sở vật chất - thiết bị dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập địa bàn huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An Mục đích nghiên cứu đề tài Đề xuất biện pháp quản CSVC- ... hiệu trưởng trường THPT công lập địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An Chương Đề xuất biện pháp quản hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu sử dụng CSVC-TBDH trường THPT công lập địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ ... - học trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản CSVC- TBDH hiệu trưởng trường THPT công lập địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 14 Giả thuyết khoa học Nếu đưa biện pháp sở khoa...
 • 55
 • 1,591
 • 8

SỔ TAY ĐẦU VÀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

SỔ TAY ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
... việc quản trang thiết bò đồ dùng dạy học - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bò, dụng cụ lớp học sau cung cấp theo yêu cầu giảng dạy giáo viên - Tham mưu cho Ban giám đốc việc quản ... Mark ( Bảng tên ) cho trang thiết bò để tránh lẫn lộn mát, lập sổ lòch trang thiết bò, để đảm bảo thuận lợi cho việc quản sử dụng TTB Xác đònh mức độ hư hao trang thiết bò, dụng cụ đề xuất ... chòu trách nhiệm công tác quản giao nhận trang thiết dạy học Trung tâm - Quản phân công công việc cụ thể phòng QLTTB - Chủ trì họp kiểm thảo công tác phòng QLTTB vào ngày thứ sáu tuần -...
 • 55
 • 286
 • 2

skkn kết hợp với hội đồng quản trị đầu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thpt hồng bàng

skkn kết hợp với hội đồng quản trị đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thpt hồng bàng
... Hội đồng quản trị đầu sở vật chất, thiết bị dạy học nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Hồng Bàng II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1 .Cơ sở lý luận - sở vật chất thiết bị dạy học thành phần ... quy hoạch trạng sở vật chất, thiết bị dạy học , tham mưu với Hội đồng quản trị Đầu sở vật chất nhà trường BGH lập kế hoạch số lượng công trình sở vật chất, thiết bị dạy học trường đáp ứng tối ... qiuản trị mua sắm, trang bị thêm sở vật chất, thiết bị dạy học trường - BGH Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho phận bảo quản sở vật chất, thiết bị dạy học trường từ đầu năm phù hợp với công...
 • 13
 • 258
 • 0

đồ án kỹ thuật điện điện tử TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ BÙ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

đồ án kỹ thuật điện điện tử TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ BÙ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
... 1.2 Kháng điện Kháng điện điện kháng sử dụng để hạn chế dòng ngắn mạch Chúng sử dụng muốn giảm công suất mạch lưới hay thiết bị tới giá trị chấp nhận theo quan điểm cường độ ngắn mạch thiết bị khả ... tần số định mức Điện trở kháng điện hạn chế dòng bỏ qua thường không 3% điện kháng XL Điện áp rơi định mức ΔUr điện áp cảm ứng kháng điện làm việc với dòng điện định mức điện kháng định mức: ∆Vr ... giao diện điện tử trì điện áp tụ điện theo yêu cầu Hình 5 :Hệ thống BESS - BESS ( Battery Enery Storage System – hệ thống dự trữ lượng acquy) hệ thống dự trữ lượng dạng hóa năng, sử dụng nghịch...
 • 18
 • 190
 • 0

THÔNG ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

THÔNG TƯ ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
... tạo việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4; - Quyết định số 38/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp ... đây, trái với quy định Thông bị bãi bỏ Điều Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng năm 2009 Điều Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; ... Giáo dục Tiểu học; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường; Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông này./...
 • 2
 • 417
 • 0

Nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Tĩnh Gia 4 thông qua đổi mới quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Tĩnh Gia 4 thông qua đổi mới quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
... luận, là: "Nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Tĩnh Gia thông qua đổi quản sở vật chất, thiết bị dạy học Thực trạng quản sử dụng sở vật chất, thiết bị dạy học trường THPT Tĩnh Gia 2.1 ... quản sử dụng CSVC, TBDH Kế hoạch hành động quản sở vật chất, thiết bị dạy học trường THPT Tĩnh Gia 3.1 Các mục tiêu nhà trường năm học 2016-2017 công tác quản sở vật chất, thiết bị dạy ... việc quản thiết bị đồ dùng dạy học sở vật chất đảm bảo cho việc quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu, nhiều thiết bị cũ hư hỏng, số lượng thiết bị cấp...
 • 18
 • 123
 • 0

Quyết định Phê duyệt dự án đầu bổ sung thiết bị dạy nghề (năm 2008) Trường cao đẳng nghề Đồng tháp

Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung thiết bị dạy nghề (năm 2008) Trường cao đẳng nghề Đồng tháp
... dự án đầu bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Nội dung dự án chủ đầu trình Tên dự án: Đầu bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Chủ đầu tư: Trường Cao ... xem xét, định Tên dự án: Đầu bổ sung thiết bị dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Loại dự án: Dự án nhóm C Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Mục tiêu đầu tư: Bổ sung thiết bị nhằm ... tháng năm 2008 Sở Kế hoạch Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt dự án đầu bổ sung thiết bị dạy nghề (năm 2008) Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp, với nội dung sau: Tên dự án: Đầu bổ sung thiết...
 • 7
 • 953
 • 5

SỔ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

SỔ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
... Hai Ngày…./… Cộng số lượt thiết bị sử dụng: ……… lượt ...
 • 2
 • 1,294
 • 11

so muon tra thiet bi day hoc

so muon tra thiet bi day hoc
... dạy Tiết ct Tuần Khối lớp Tình trạng trớc mợn Tình trạng trả Ngày trả Cán phụ trách tb ký 9 Trang Trang ...
 • 3
 • 410
 • 2

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy nghề ở trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp việt nam hàn quốc, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy nghề ở trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp việt nam  hàn quốc, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... CỨU: Công tác quản thiết bị dạy nghề Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Nghệ An 3.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Giải pháp nâng cao hiệu quản thiết bị dạy nghề Trường ... nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Nghệ An MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản thiết bị dạy nghề Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Nghệ An ... trạng quản thiết bị dạy nghề trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Nghệ An 2.2.2.1 Thực trạng sử dụng thiết bị dạy nghề trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt...
 • 80
 • 2,061
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: hồ sơ thuyết minh thiết bị dạy nghề tự làm2 4 đánh giá về quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy nghềbiện pháp đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị dạy nghềquy định về thiết bị dạy nghề điện công nghiệpđầu tư vào mấy móc thiết bị dây chuyên công nghệ cơ sở hạ tầngcơ sở lý luận về thiết bị dạy họcthực trạng về quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy họcbiện pháp 2 tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại xây dựng phòng học đa phương tiện để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy họcthực trạng về cơ sở vật chất thiết bị dạy họcquản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy họcthiết bị dạy nghề tự làmthông tư số 322005ttbtc vềsổ sử dụng thiết bị dạy họcthông tư nhập khẩu trang thiết bị y tếdanh mục thiết bị dạy nghề điện tử công nghiệpGiáo dục bảo vệ môi trường không khí trong dạy học vật lý cho học sinh lớp 10 tại trường THCS và THPT nghi sơnGiáo dục ý thức PCCC và kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ do sử dụng điện cho học sinh THPT trong giờ vật líGiúp học sinh hứng thú học vật lý bằng những thí nghiệm đơn giảnGiúp học sinh làm tốt bài toán truyền tải điện năng thông qua sơ đồ truyền tải điện năngBài 9. Áp suất khí quyểnHướng dẫn học sinh lớp 12 một số kĩ năng học và làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn vật lí trong kì thi THPT quốc giaHướng dẫn kĩ năng phân tích và giải một số dạng bài tập về mạch điện một chiều đơn giản cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyênKinh nghiệm sử dụng tích phân giải một số bài tập vật lý trung học phổ thông và ôn luyện học sinh giỏiCĐ 4 lớp 6 TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM ỨNG DỤNG TIẾT 2Một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn vật lí lớp 10 THPTSử dụng các hiện tượng vật lý trong thực tiễn cuộc sống vào dạy một số bài vật lý ở trường THPT nhằm khơi dậy tính tò mò, gây hứng thú và lòng đam mê của HS đối với môn họcSử dụng phương pháp số phức để giải một số dạng toán vật lý lớp 12 có hàm dao động điều hòa và ứng dụng giải nhanh trên máy tính cầm tayTích hợp giáo dục học sinh bảo vệ môi trường vào một số bài học trong chương trình vật lí 12 ban cơ bảnMột số kinh nghiệm giúp học sinh trường THPT nông cống 3 đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi môn vật lýMột số phương pháp dạy học nhằm nâng bậc học sinh đại tràMột số phương pháp giải bài toán tìm cường độ hiệu dụng của dòng điệnPhân loại và phương pháp giải bài tập về sóng dừngPhân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trườngPhát triển tư duy cho học sinh lớp 10 trường THPT hậu lộc 3 qua việc giải bài tập về lực ma sátPhát triển tư duy cho học sinh qua một số dạng bài tập chương dòng điện không đổi vật lý 11