2394 short plays 1 elves on strike

2394 short plays 1 elves on strike

2394 short plays 1 elves on strike
... You can pay us a big bonus Elf : And with the rest of the money we’ll go on a trip to Jamaica Elves (together): Hoorah! Santa : Wait a minute What if children don’t have any money? Elf : We’ll take ... pay with SantaPal Elf : We’ll make lots of money Santa : Well, I have to say it sounds good And I’ve never been on holiday to Jamaica Okay, let’s it! Elves (together): Hoorah, hoorah! Happy Christmas...
 • 2
 • 133
 • 0

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ TẠI LỚP 5A TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KHOEN ON

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ TẠI LỚP 5A TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KHOEN ON
... Trờng Tiểu học số Khoen On Năm học 2 010 - 2 011 Nguyễn Hồng Hạnh Biện pháp khắc phụ lỗi tả cho học sinh lớp 5A - Bản On +Khách thể: - Nguyên nhân, thực trạng, cách khắc phục lỗi tả cho học sinh ... Ngời thực 10 Trờng Tiểu học số Khoen On Năm học 2 010 - 2 011 Nguyễn Hồng Hạnh Biện pháp khắc phụ lỗi tả cho học sinh lớp 5A - Bản On tả thờng hay mắc phải Ngoài việc áp dụng biện pháp, giải pháp mà ... hành Chơng II Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực đề tài Ngời thực Trờng Tiểu học số Khoen On Năm học 2 010 - 2 011 Nguyễn Hồng Hạnh Biện pháp khắc phụ lỗi tả cho học sinh lớp 5A - Bản On I Cơ sở...
 • 12
 • 1,206
 • 5

TCHON-AV9-HKII- PERIOD 1 REVIEW ON TENSES AND GERUNDS

TCHON-AV9-HKII- PERIOD 1 REVIEW ON TENSES AND GERUNDS
... We must all make a personal decision to work for the future of our planet if we want to ensure a better world (10 ) our grandchildren A with B without C and D but A and B however C so D moreover ... _ My younger sister and brother / love / watch / cartoons / much _ III Complete the following sentences with tag- questions: You don’t like watching sports, ... (3) can each of us do? We can not clean (4) our polluted rivers and seas overnight Nor we can stop the (5) of plants and animals But we can stop adding to the problem (6) scientists look...
 • 3
 • 221
 • 4

Bài 1 M ón ăn đặc sản.

Bài 1 M ón ăn đặc sản.
... M n trộn gi m ...
 • 45
 • 168
 • 0

Sinh 11 kt 1 tiet on tap

Sinh 11 kt 1 tiet on tap
... - Mã đề thi 13 2 Câu 30: Năng suất sinh học là: A Tổng lượng chất khô tích luỹ gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng B Tổng lượng chất khô tích luỹ tháng gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng ... Chuổi chuyền êlectron hô hấp B Đường phân → Chuổi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep C Đường phân → Chu trình crep → Chuổi chuyền êlectron hô hấp D Chuổi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình ... lượng chất khô tích luỹ phút gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng D Tổng lượng chất khô tích luỹ ngày gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng Câu 31: Vai trò Nitơ thực vật là: A Thành phần thành tế...
 • 3
 • 198
 • 0

VL8 ki 1 co on tap

VL8 ki 1 co on tap
... Tit sau kim tra tit V/ Rút kinh nghiệm Ngày soạn 28 /10 /2 010 Tit 11 ki m tra tiết Lớp Ngày giảng HS vắng Ghi I/ Mc tiờu: 1. Kin thc: Kim tra nhng kin thc m HS ó hc chng trỡnh lp 2.K nng: Kim tra ... H 13 .1; H13.2 v c mc nhn xột sgk ? Trong hỡnh 13 .1 v 13 .2 hỡnh no cú cụng c hc? Hỡnh no khụng cú cụng c hc? H: H13 .1: Con bũ thc hin cụng c hc H13.2: Lc s khụng thc hin cụng c hc G: Trong c ... TT :S1 =3km =3000 m; v1 =2m/s S2 =1, 95km =19 50m; t1 =0,5h =18 00s v tb =? gii : Thi gian ngi ú i ht quóng ng u l: t1 = s1 3000 = = 15 00 (s) v1 Vn tc trung bỡnh ca ngi ú trờn c hai s +s 3000 + 19 50...
 • 56
 • 137
 • 0

Tài liệu Thủ công 1 - Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY( tiết 1) pptx

Tài liệu Thủ công 1 - Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY( tiết 1) pptx
... 3 .B i m i: Hoạt động thầy Hoạt động trò Gi i thiệu (1 ): Ghi đề Hoạt động 1: (23’) N i dung ôn tập: -Mục tiêu: Chọn giấy màu ôn xé , dán số n i dung sau: +Xé , dán hình gà +Xé , dán hình ... thành: - Đường xé không đều, hình xé không cân đ i - Ghép, dán hình không cân đ i Hoạt động cu i (3’ ): Củng cố, dặn d : - Yêu cầu HS nhắc l i n i dung học - Nhận xét tinh thần, th i độ học tập - ... lao ( phút) Hoạt động : Hướng dẫn cách đánh giá sản phẩm: + Hoàn thành: - Chọn màu phù hợp v i n i dung - Đường xé đều, hình vẽ cân đ i - Cách ghép, dán trình bày cân đ i - B i làm sẽ, màu sắc đẹp...
 • 3
 • 409
 • 1

iec 60332-1 tests on electric cables under fire conditions - test on a single vertical insulated

iec 60332-1 tests on electric cables under fire conditions - test on a single vertical insulated
... conditions - Part 2: Test on a single small vertical insulated copper wire or cable IEC 33 2-3 :1992, Tests on electric cables under fire conditions - Part 3: Test on bunched wires or cables - Part ... UNDER FIRE CONDITIONS - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable Scope This part of IEC 332 specifies a method of test on a single vertical insulated wire or cable under fire conditions ... table IEC 332 consists of the following parts, under the general title Tests on electric cables under fire conditions: - Part i :Test on a single vertical insulated wire or cable Part 2: Test on...
 • 23
 • 183
 • 0

Đề só 1- TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Đề só 1- TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT
... Điểm (2 điểm) Tập xác định D = ¡ Sự biến thi n: 0,25 y ' = −3 x + x x = y'=0 ⇔  x = 0,25 Giới hạn : xlim y = −∞, xlim y = +∞ →+∞ →−∞ 0,25 Bảng biến thi n: x y’ -∞ y +∞ - 0 + +∞ - 0,5 CĐ -2...
 • 5
 • 397
 • 5

Tài liệu White Paper - The effect of 1% error on TCP Application performance docx

Tài liệu White Paper - The effect of 1% error on TCP Application performance docx
... connectionless, so reacting to Ethernet errors would be handled by higher-level protocol, either the application program interface or the application TCP Operation Since TCP is a connection-oriented ... be inspected by TCP or UDP.) On the other hand, TCP is connectionoriented So, the application is dependent on TCP to provide error- free data Therefore, TCP uses the IP addresses, the protocol identifier ... www.truenet-system.com ©2001 KRONE, Inc The second part of the diagram shows how the code bits would be set when one of the TCP entities wants to indicate the end of the session to the other TCP entity The FIN bit...
 • 12
 • 177
 • 0

Tài liệu Giáo án Học vần lớp 1 - Bài: ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM pptx

Tài liệu Giáo án Học vần lớp 1 - Bài: ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM pptx
... học âm Nêu âm chữ đ học chữ ? - Gắn bảng ôn lên 2.Hoạt động : Ôn tập +Mục tiêu: Ôn cách đọc, viết âm học +Cách tiến hành : Lên bảng đọc (Cá nhân- đồng thanh) Ghép âm vừa ôn vào bìa cài a.On chữ ... bảng - Chỉnh sửa lỗi phát âm - GV đọc âm - GV đọc số tiếng có âm vừa ôn Giải lao b.Hướng dẫn viết bảng : GV đọc số nhóm âm mà dễ lẫn lộn 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1. Hoạt động 1: Khởi ... nhân- đồng thanh) Ghép âm vừa ôn vào bìa cài a.On chữ âm học : Ghép âm tạo thành tiếng - Treo bảng ôn Đọc trơn tiếng vừa ghép - Đọc phân biệt âm khó đọc: b – p , c – k , n – l , s – x , d – r ,...
 • 4
 • 1,100
 • 5

Falling Short Most States Lag On Dental Sealants doc

Falling Short Most States Lag On Dental Sealants doc
... Prevention (2009) Dental sealants Retrieved March 6, 2012, from http:// www.cdc.gov/oralHealth/publications/factsheets/ sealants_ faq.htm; American Dental Association Oral health topics: Dental sealants ... http://www.cdc.gov/fluoridation/ statistics/2010stats.htm 10 The Pew Children’s Dental Campaign identified preventable dental conditions using the International Classification of Diseases (ICD-9) codes of 521 and 522 One ... responsibility for assessing, planning and implementing preventive and therapeutic services.” Commission on Dental Accreditation (2011) Accreditation standards for dental hygiene education programs,...
 • 38
 • 66
 • 0

Xem thêm