Đồ án xây dựng quy trình xử lý nước ngầm phục vụ dân cư khu xuân thành, huyện xuân lộc

Nghiên cứu bước đầu xây dựng quy trình xử nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình tại làng nghề bún Phú Đô - Từ Liêm - Hà Nội

Nghiên cứu bước đầu xây dựng quy trình xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình tại làng nghề bún Phú Đô - Từ Liêm - Hà Nội
... thòi gian cùa mot sò loai phàn Bang 15 Lugng phàn thài thòi gian men cùa mot so loai phàn [1] Nguón phàn Lugng phàn thài hàng ngày (kg/ dàu dòng vài) Thòi gian men (ngày) Phàn bò 1 5-2 0 10 Phàn ... phàp bùn hoat tinh, hiéu suà't xù ly dat 9 7- 98% - Dua de xuà't xù ly chà't thài ràn chàn nuòi bà can nuóc thài san xuà't bùn bang bién phàp biogas - Buóc dàu thi nghiem xù ly H2S bang bien phàp ... tién hànhly càc diéu kién tói uu qua trinh xù ly 3,4.1 Két qua xàc dinh thài gian de lang (buàc 1) tói uu: - Khào sàt khà nàng làng tu nhién cùa nuóc thài bùn: Tién hành thi nghiem so sành khà...
 • 66
 • 692
 • 3

ĐỒ ÁN " ĐỀ XUÂT QUY TRÌNH XỬ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CÔNG SUẤT 500m3 /ngđ. " pptx

ĐỒ ÁN
... ĐỀ XUÂT QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN CÔNG SUẤT 500m3 /ngđ NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH ẢNH THỰC TẾ TRẠM XỬ ... Tại bệnh viện Ung Bướu Sơ đồ hệ thống xử nước thải Bồn pha trộn hóa chất Hầm chứa nước thải sau xử đồ công nghệ xử nước thải bệnh viện Ung Bướu: Chương ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC ... XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ KHAI TOÁN KINH TẾ Chương TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN Nguồn gốc nước thải...
 • 123
 • 1,004
 • 0

đồ án xây dưng quy trình sản xuất nước xả vải

đồ án xây dưng quy trình sản xuất nước xả vải
... tài: Xây dựng quy trình sản xuất nước xả vải Nội dung: − − − − Tổng quan chất tẩy rửa Tổng quan vải sản phẩm nước xả vải Các phương pháp phối liệu nước xả vải Thực nghiệm phối liệu nước xả vải ... đơn công nghệ sản xuất quy trình sản xuất nước xả vải 29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM NƯỚC XẢ VẢI 41 3.1 Kết 41 3.1.1 Quy trình tổng hợp nước xả vải ... chịu - Chất màu dùng nước xả không bám lên sợi vải đặc biệt với loại vải trắng 2.1 Các đơn công nghệ quy trình sản xuất nước xả vải Dưới số đơn công nghệ để sản xuất nước xả vải thông thường có...
 • 65
 • 1,096
 • 1

Đồ án công nghệ môi trường - xử nước mặt phục vụ ăn uống sinh hoạt công suất 3500m3ng

Đồ án công nghệ môi trường - xử lý nước mặt phục vụ ăn uống sinh hoạt công suất 3500m3ng
... THỊ MINH Tuấn ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP Đồ án Công Nghệ Môi Trường SCR Vôi Hồi lưu Bể trộn đứng Phèn Bể keo tụ tạo Lựa chọn dây chuyền công nghệ xử - Sự khác biệt dây chuyền công nghệ phần bể lắng ... cấp nước sinh hoạt ăn uống dựa số liệu chất lượng nguồn cho trước III Phạm vi Việc ứng dụng công nghệ xử chung cho tất nguồn nước để cung cấp cho ăn uống sinh hoạt khó khăn, nguồn nước mặt ... nhà quản môi trường cần đảm bảo cung cấp lượng nước không nhỏ từ nguồn tài nguyên nước có sẵn Một nguồn nước mặt Hoạt động cấp nước mặt cho nước cấp sử dụng cho sinh hoạt ăn uống phục vụ người...
 • 62
 • 290
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử nguồn nước ô nhiễm do chế biến tinh bột sắn để tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum pptx

Tài liệu Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử lý nguồn nước ô nhiễm do chế biến tinh bột sắn để tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kon Tum pptx
... chọn quy trình để áp dụng cho mô hình xử nước thải ô nhiễm từ chế biến tinh bột sắn quy mô nhà máy Có thể đề xuất quy trình xử nước thải từ chế biến tinh bột sắn theo bước sau: Bước 1: Xử ... x Nư c th i x LSD 0,05 Dài trung bình (cm) 26,3 8,3 31,6 1,09 Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chế biến tinh bột sắn để phục vụ sản xuất nông nghiệp, đem lại kết phù hợp với điều kiện sản ... nước thường Kết trùng hợp với tác giả Lê Thị Kim Cúc (2006) nghiên cứu mô hình tái sử dụng nước thải vùng chế biến tinh bột sắn Tân Hóa, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây để phục vụ sản xuất nông nghiệp, ...
 • 6
 • 383
 • 0

Đồ án xây dựng quy trình chuyển đổi dữ liệu từ microstation sang arcgis

Đồ án xây dựng quy trình chuyển đổi dữ liệu từ microstation sang arcgis
... Chương 2: Tìm hiểu cấu trúc liệu, xây dựng quy trình chuyển liệu chuẩn hóa liệu từ MicroStation sang Arcgis 2.1 Cấu trúc liệu MicroStation Arcgis 2.1.1 MicroStation MicroStation hệ phần mềm tập ... Chuẩn hóa sở liệu Arcgis - Tìm hiều thử nghiệm xây dựng đồ 3D Arcsence (một công cụ mở rộng Arcgis) Nhiệm vụ đồ án: Nghiên cứu phương thức chuyển liệu đồ từ định dạng MicroStation sang Arcgis FME ... Translator 2.3 Xây dựng quy trình chuyển đổi 2.3.1 Quy trình chuyển đổi 23 Chuyển liệu FME Khung lưới line khungluoi.shp khungluoi.shp (line) toado.shp (level 1,5,6,30) Ghi tọa độ Chuẩn liệu Arcgis toado.shp...
 • 53
 • 3,464
 • 25

Đồ án: Xây dựng quy trình phục hồi, sửa chữa ''''''''Hộp số cơ khí''''" ppt

Đồ án: Xây dựng quy trình phục hồi, sửa chữa ''''''''Hộp số cơ khí''''
... trí số không 13 2.6, Hộp số phát tiếng ồn vị trí số lùi 13 2.7, Hộp số bị chảy dầu 13 2.8, Hộp số bị nóng 13 Phần III: Kiểm tra, sửa chữa cụm chi tiết hộp số 14 3.1, Quy trình tháo hộp số cấp số ... Tên đề tài: Xây dựng quy trình phục hồi, sửa chữa ''Hộp số khí''  Điều kiện cho trước: - Các tài liệu học tập môn cấu tạo ôtô - Tài liệu sở, chuyên ngành - Tài liệu thực hành sửa chữa ôtô - Các ... tạo hộp số cấp số 1.3.1, Sơ đồ cấu tạo 1.3.2, Các cụm chi tiết hộp số a, Vỏ hộp số b, Trục hộp số c, Bánh d, Bộ đồng tốc 10 e, cấu điều khiển hộp số 10 Phần II: Những hư hỏng chung hộp số, 12...
 • 38
 • 582
 • 2

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN HỌC SINH

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỌC SINH
... Hình 10: Sơ đồ Use-Case Quản giáo viên  Sơ đồ Use-Case Quản học sinh: Hình 11: Sơ đồ Use-Case Quản học sinh 27 Phần mềm quản học sinh trường PT THSP  Sơ đồ Use-Case Quản lớp-môn: ... niên học: Hình 8: Sơ đồ Use-Case Quản niên học  Sơ đồ Use-Case Quản quy định: Hình 9: Sơ đồ Use-Case Quản quy định 26 Phần mềm quản học sinh trường PT THSP  Sơ đồ Use-Case Quản ... lớp học Quản học sinh   Quản khối lớp Quản tổ chuyên môn     Cho phép thêm mới, xóa, cập nhật thông tin học sinh Nhập hạnh kiểm (đánh giá), điểm; điểm danh học sinh; Quản học...
 • 85
 • 540
 • 1

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM (ỨNG DỤNG DESKTOP)

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM (ỨNG DỤNG DESKTOP)
... đồ Use-Case Quản học sinh: Hình 11: Sơ đồ Use-Case Quản học sinh 27 Phần mềm quản học sinh trường PT THSP  Sơ đồ Use-Case Quản lớp-môn: Hình 12: Sơ đồ Use-Case Quản lớp-môn 1.3 ... cứu khoa học giáo dục Phần mềm quản học sinh trường PT THSP Cơ cấu, tổ chức sở vật chất:  Trường Phổ thông Thực hành phạm thuộc trường đại học An Giang trường Phổ thông đa cấp Đồng Sông ... Trường Phổ thông Thực hành phạm đặt vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin việc quản trình học tập học sinh nhà trường Tuy nhiên khó khăn bắt đầu phát sinh từ đặc thù trường, trường thành lập...
 • 84
 • 339
 • 0

đồ án xây dựng chương trình quản bệnh nhân tại bệnh viện nhi đức hải phòng

đồ án xây dựng chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện nhi đức hải phòng
... vào lĩnh vực quản lý, em lựa chọn đề tài Xây dựng chương trình quản bệnh nhân bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng làm nội dung đồ án tốt nghiệp Việc xây dựng chương trình quản bệnh nhân nhằm giảm ... bệnh nhân nhi m vụ: Quản bệnh nhân điều trị bệnh viện trình khám chữa bệnh bệnh nhân, quản việc toán viện phí bệnh nhân với bệnh viện Chương trình phải đáp ứng được: bệnh ) - Cập nhật quản ... cần quản hiệu thuốc, viện phí, nhân lực, vật tư trang thiết bị Việc tin học hoá quản bệnh viện nhu cầu tất yếu, em chọn đề tài Xây dựng chương trình quản bệnh nhân bệnh viện Nhi Đức Hải...
 • 64
 • 173
 • 0

báo cáo đồ án xây dựng chương trình quản kho sơn

báo cáo đồ án xây dựng chương trình quản lý kho sơn
... chất lượng hàng hoá kho  Vì cần phải có hệ thống quản kho hàng phải đảm bảo quản GIỚI THIỆU HỆ THỐNG Mục tiêu:  Quản danh sách hàng hóa kho, danh sách nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng ... HỆ THỐNG  chọn đề tài  Việc kiểm soát lượng hàng hoá kho nhiều khó khăn  Vì quản thủ công nên quy mô nhỏ dẩn đến việc nhập xuất kho hạn chế  Việc kiểm kê chất lượng hàng hoá kho  Vì ... hàng Phạm vi nghiên cứu đề tài:  Quản việc nhập xuất, cập nhật hàng kho  Kiếm soát, thống kê số lượng hàng kho CHỨC NĂNG HỆ THỐNG  Sơ đồ chức hệ thống Sơ đồ chức hệ thống PHÂN TÍCH Mô hình...
 • 12
 • 264
 • 0

Đồ án Xây dựng chương trình quản dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX
... tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản dịch vụ vận chuyển công ty ASEAX 1.3 Giải pháp Công ty TNHH TMDV vận chuyển ASEAX dùng phần mềm công ty cổ phần chuyển phát nhanh 247 để quản ... Ngành: Công nghệ thông tin 36 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản dịch vụ vận chuyển công ty ASEAX c) Cập nhật danh sách dịch vụ Danh sách dịch vụ Loại dịch vụ: Dịch vụ nội tỉnh: Mã dịch ... loại dịch vụ 29 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản dịch vụ vận chuyển công ty ASEAX NHÂN VIÊN Mã nhân viên Họ Tên Địa Số điện thoại Chức vụ Mã phòng ban LOẠI DỊCH VỤ Mã loại dịch vụ...
 • 73
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tối ưu hóa quy trình xử lý nước ngầm dùng cho nhà máy sản xuất đá cây tại phường vĩnh lươngdự án xây dựng nhà máy xử lý nước thảiquy trình xử lý nước ngầmđồ án đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu chung cư trên địa bàn quận bình thạnh và đề xuất các giải pháp xử lýcac quy trinh xu ly nuoc ngamtính toán thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho cụm dân cư khu đô thị đại phú xã đồng hòa huyện dĩ an tỉnh bình dương công suất 3200 m3 ngày đêmquy trinh xu ly nuoc ngam nhiem sat va manganxây dựng quy trình tính toán khối lượng phục vụ dự toán giá thành tàuquy trình xử lý nước thải ở nhà máy giấy hoà bình luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpmục đích của việc xây dựng quy trình quản lý dự án của công tymục đích xây dựng quy trình quản lý dự án của công tyđồ án xây dựng phần mềm quản lý khách sạnđồ án xây dựng phần mềm quản lý bán hàngđồ án xây dựng phần mềm quản lý sinh viênxây dựng quy trình quản lý sự thay đổiKỹ năng tư vấn pháp luật và vai trò của kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luậtThế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.So sánh quy định của BLDS 2015 với Luật nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014ứng dụng số phức để tính diện tich tam giácCác công thức Lượng giác trong Toán họcTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtbai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3Bai giang dien tu mon ky thuat dienCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtSINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vậttiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007Trình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giảbài tập solidworkGiáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12Xác định nitrit trong không khíĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP 2Công nghệ sản xuất bánh gạoNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNChương 3 môi trường quản trịNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kênghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nước