220 modals

220 modals

220 modals
...
 • 2
 • 32
 • 0

giới thiệu một cách khái quát về nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV.DOC

giới thiệu một cách khái quát về nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV.DOC
... bôI trơn 2 -Nhà máy thuỷ điện hoà bình Giới thiệu chung: Nhà máy thuỷ đIện Hoà Bình trung tâm đIện lực lớn Việt Nam, nằm bậc thang nhà máy thuỷ đIện sông Đà Công trình thuỷ đIện Hoà Bình có chức ... cháy Một trạm bơm độ sâu - 18,65 m để làm cạn nớc tổ máy Hệ thống tạo áp lực Trạm nén khí 2-Hệ thống trạm đIện nhà máy hoà bình I .TRạm 500KV: 1 .Các thiết bị: 1.1 .Máy biến áp: Nhà máy thuỷ đIện ... 1 -Nhà máy nhiệt điện uông Giới thiệu tóm tắt sơ đồ nhiệt: Đợt nhà máy nhiệt điện Uông Bí lắp đặt tuốc bin kiểu K50-90-3, công suất định mức 50MW, làm việc với lò cao áp kiểu K-20-3, máy...
 • 19
 • 2,521
 • 2

Thiết kế trạm biến áp 220 -110-22KV

Thiết kế trạm biến áp 220 -110-22KV
... CHÍNH KHI THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP 1.2.1 Những vấn đề cần lưu ý thiết kế trạm biến áp: - Trạm biến áp nên đặt gần phụ tải - Thuận tiện giao thông để dễ dàng chuyên chở thiết bò xây dựng trạm - Không ... biến áp pha, ba pha o Máy biến áp hai cuộn dây, ba cuộn dây o Máy biến áp có cuộn dây phân chia o Máy biến áp tự ngẫu pha, ba pha o Máy biến áp tăng áp, hạ áp o Máy biến áp có điều áp tải - Máy biến ... tạo phương án tối ưu 1.3 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRẠM BIẾN ÁP SẼ THIẾT KẾ Thiết kế trạm biến áp 220/ 110/22 kV có thông số sau: a Hệ thống: Trạm biến áp nối với hệ thống có thông số sau: - Công suất...
 • 67
 • 2,524
 • 14

220 /07/ECO: Quảng cáo chương trình hội chợ triển lãm trong năm 2007

220 /07/ECO: Quảng cáo chương trình hội chợ triển lãm trong năm 2007
... CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA QUẢNG BÁ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NĂM 2007 Chúng xin đưa hai mức thành viên để Quý doanh nghiệp dễ dàng lựa ... chức hội chợ I Thành viên Phổ thông Doanh nghiệp tạo gian hàng riêng để giới thiệu có địa mạng là: www.VietnamTradeFair.com/fair/tênDN Được đăng ký quảng bá toàn thông tin hội chợ triển lãm năm 2007 ... quảng bá toàn thông tin hội chợ triển lãm năm 2007 Doanh nghiệp tổ chức (có thể yêu cầu cập nhật theo tháng) Mỗi kiện hiển thị phần tra cứu theo tháng, theo khu vực địa phương Mỗi thông tin hội...
 • 2
 • 223
 • 0

220 /CV-SKHĐT phối hợp tổ chức đào tạo năm 2012

220 /CV-SKHĐT phối hợp tổ chức đào tạo năm 2012
... nghị đơn vị nghiên cứu, lựa chọn chuyên đề đào tạo phù hợp gửi đăng ký Sở Kế hoạch Đầu tư tháng năm 2012, để tổng hợp, bố trí kế hoạch đào tạo phù hợp Rất mong nhận cộng tác đơn vị; xin trân ... theo chuyên đề đào tạo; 50% đóng góp vào khoảng 200-400 ngàn đồng/học viên; riêng chuyên đề thuộc chương trình khởi doanh nghiệp vùng khó khăn xem xét hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo) Sở Kế hoạch ... Các chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế Đối tượng đào tạo: Chủ doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp, người lao động doanh nghiệp, Hợp tác xã (các hộ kinh doanh cá thể cá nhân có...
 • 2
 • 165
 • 1

Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân Mai

Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân Mai
... +Ucb =Um = 220 kV, 110 kV, 22 kV Cp in ỏp 220 kV cú Ucb1= 220 kV I cb1 = S cb 3U cb1 = 125 220 = 0,328 kA Cp in ỏp 110 kV cú Ucb2= 110 kV I cb = S cb 3U cb = 125 110 = 0,656 kA Cp in ỏp 22 kV cú Ucb3= ... Hong Tin Thanh- Lp HT2-K4614 Thit k bo v rle cho trm bin ỏp 220 kV Xuõn Mai Hong Tin Thanh- Lp HT2-K4615 Thit k bo v rle cho trm bin ỏp 220 kV Xuõn Mai C23 -7 -1 -76 -75 271 -15 272 -2 -7 TU274 ... DY Phớa 220 kV Ngun cp in cho trm: + ng dõy 271-H ụng vo cỏi C21 ca trm +ng dõy 272-Ho Bỡnh vo cỏi C22 ca trm T cỏi C21,C22-22 0kV qua CL 232-2 cp cho mỏy bin ỏp AT2, cp cho ph ti 11 0kV cỏi C11,C12...
 • 100
 • 551
 • 1

220 Chế độ kế toán các khoản dự phòng trong Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

220 Chế độ kế toán các khoản dự phòng trong Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
... Báo cáo kế toán Phần II: Dự phòng kế toán dự phòng hệ thống chuẩn mực kế toán kế toán quốc tế 2.1 Dự phòng kế toán dự phòng chuẩn mực kế toán quốc tế(ISA37) *Điều kiện ghi nhận khoản dự phòng : ... ghi nhận nh khoản chi phí làm giảm lợi tức phát sinh để tính toán số lợi tức thực tế 1.2 Các khoản dự phòng chế độ tài Việt Nam hành 1.2.1 Các khoản dự phòng Theo chế độ hành ,dự phòng giảm giá ... luận dự phòng kế toán dự phòng doanh nghiệp .3 1.1 Bản chất vai trò dự phòng 1.1.1 Bản chất dự phòng .3 1.1.2 Vai trò dự phòng 1.2 Các khoản dự phòng chế độ...
 • 37
 • 282
 • 0

220 Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhựa Composit Việt Á

220 Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhựa Composit Việt Á
... trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Nhựa COMPOSIT Việt Phần 3: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty tnhh nhựa composit việt Do ... định Nhà nớc công tác kế toán - Về công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Kế toán thực trọng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhập kho, coi nh công cụ quản ... phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Nhựa Composit Việt Qua trình tìm hiểu thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Nhựa Composit Việt á, em...
 • 60
 • 160
 • 0

220 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển nhà Hà Nội 22

220 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển nhà Hà Nội 22
... 06/07/2005 UBND Thành phố Nội việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc Công ty Đầu t Phát triển nhà Nội số 22 thành Công ty Cổ phần Đầu t Phát triển Nhà Nội 22 Nhiệm vụ ban đầu Công ty chủ yếu sửa ... UBND Thành phố Nội việc đổi tên bổ sung nhiệm cho Công ty Đầu t Xây lắp Thơng mại Nội thành Công ty Đầu t Phát triển nhà Nội số 22 thuộc Tổng Công ty Đầu t Phát triển nhà Nội - Căn công ... Phát triển nhà Nội thành Công ty Đầu t Phát triển nhà nôị số 22 - Quyết định số 4568/QĐ-UB ngày 6/7/2005 UBND thành phố Nội việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc: Công ty Đầu t Phát triển nhà...
 • 75
 • 219
 • 0

220 Hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh

220 Hoàn thiện công tác Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh
... trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán I.Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất Trong kinh ... thụ thành phẩm -Xác định kết hoạt động tiêu thụ thành phẩm II .Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1Chứng từ Hạch toán tiêu thụ thành phẩm ,hàng hoá doanh nghiệp ... đợc hoàn thiện Phần I: Lý luận chung kế toán tiêu thụ thành phẩm hàng hóa doanh nghiệp sản xuất kinh doanh" Trong kinh tế thị trờng điều quan trọng quan tâm hàng đầu doanh nghiệp làm để hàng hóa...
 • 23
 • 200
 • 0

220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại)

220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại)
... Công ty đợc chủ động kinh doanh hạch toán kinh tế theo luật doanh nghiệp sở chức nhiệm vụ giấy phép kinh doanh định thành lập công ty Công ty kinh doanh ngành nghề chủ yếu sau: - Thiết kế đơng ... động công ty Cổ Phần Thơng mại Kỹ thuật Châu kết hợp với lý luận đợc học tập nghiên cứu trờng Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội em nhận thấy đợc tầm quan trọng việc tổ chức công tác kế toán công ... điểm tổ chức công tác kế toán công ty cổ phần thơng mại kỹ thuật Châu: 2.1.4.1 Chính sách kế toán đợc áp dụng * Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán Đồng Việt Nam * Chế độ kế toán doanh nghiệp...
 • 64
 • 412
 • 2

220 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp Hoá Dược - Bộ Y tế

220 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp Hoá Dược - Bộ Y tế
... nghiệp Lê Thị Thanh Huyền CHƯƠNG THựC Tế CÔNG TáC Kế TOáN TIềN LƯƠNG CáC KHOảN TRíCH THEO TIềN LƯƠNG TạI NGHIệP HOá DƯợC - Bộ Y Tế 2.1 Đặc điểm chung nghiệp Quá trình phát triển nghiệp ... hợp với y u cầu trình độ quản lý, m y kế toán nghiệp Hoá dợc đợc tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, thể sơ đồ sau: sơ đồ tổ chức m y kế toán nghiệp hoá dợc Kế toán trưởng (Kế toán tổng ... tiếp Năm 1993 nghiệp Hoá Dợc đợc Bộ Y Tế định thành lập doanh nghiệp Nhà Nớc số 404 / BYT - QĐ ng y 22 / / 1993 -Về vốn nghiệp: Vốn kinh doanh nghiệp 2.227,6 triệu đồng, nghiệp tăng...
 • 69
 • 152
 • 0

220 Tổ chức Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí (78tr)

220 Tổ chức Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí (78tr)
... chức công tác kế toán bán hàng& xác định kết bán hàng doanh nghiệp Phần II:thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty ... nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng 2.2.2 Các phơng thức bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện: Tại công ty vật liệu điện cụ thể Cửa hàng kinh doanh công ... nghiên c ú công tác tổ chức bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh, cụ thể Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt , Cửa hàng kinh doanh ngành hàng thiết bị chiếu sáng đóng ngắt trình...
 • 76
 • 184
 • 0

220 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

220 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
... quát lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán AASC thực 1.1.1 Quy trình kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán AASC ... "Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty Dịch vụ vấn tài Kế toán Kiểm toán AASC" Nội dung chuyên đề gồm phần sau : Chương 1: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm ... Văn Giao Kiểm Toán 48C Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa CHƯƠNG 1: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán AASC thực...
 • 66
 • 297
 • 0

220 Kế toán tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản Xuất

220 Kế toán tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản Xuất
... 16 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 17 4.1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 18 4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... luận kế toán Chơng : lý luận chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản xuất doanh nghiệp sản xuất 1.Tổng quan kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ... dụng kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất giá thành...
 • 29
 • 74
 • 0

Xem thêm