8 PHỤ lục và các tài LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

8 PHỤ lục các tài LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

8 PHỤ lục và các tài LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
... 22,04 22,04 25 ,87 4 23,4 18, 4 18, 4 18, 47 18, 47 18, 47 21,67 7 18, 8 14 ,8 14 ,8 14 ,89 14 ,89 14 ,89 17, 48 9 10,5 8, 34 8, 34 8, 34 8, 34 8, 34 9,79 3, 78 2, 98 2, 98 2, 98 2, 98 2, 98 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 ... -81 ,20 -81 ,97 -76,41 - 78, 88 -79 ,82 -80 ,77 -80 ,26 -81 ,20 -81 ,97 -76,41 - 78, 88 -79 ,82 -80 ,77 -80 ,26 -81 ,20 -81 ,97 - 68, 77 -70,99 -71 ,84 -72,69 -72,23 -73, 08 -73,77 -64,95 -67,05 -67 ,85 - 68, 65 - 68, 22 ... -63, 38 -76,06 -84 ,51 -84 ,51 -84 ,51 -84 ,51 -76,06 -50,70 -65,20 - 78, 24 -86 ,94 -86 ,94 -86 ,94 -86 ,94 - 78, 24 -52,16 Phụ Lục -66,43 -79,71 -88 ,57 -88 ,57 -88 ,57 -88 ,57 -79,71 -53,14 -67, 68 -81 ,22 -90,24...
 • 22
 • 247
 • 0

Đề tài Sử dụng các tài liệu tham khảo kênh hình trong dạy học “các quốc gia cổ đại phương đông”

Đề tài Sử dụng các tài liệu tham khảo và kênh hình trong dạy học “các quốc gia cổ đại phương đông”
... kênh hình dạy học các quốc gia cổ đại phương đông” B NỘI DUNG Trang I Những vấn đề chung Tác dụng việc sử dụng tài liệu tham khảo kênh hình học lịch sử trường THCS Trong việc sử dụng tài liệu tham ... kênh hình dạy học Các quốc gia cổ đại phương Đông” Thiết kế giảng Các quốc gia cổ đại phương Đông” Tiết 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG Trang 17 I-MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức: Học sinh ... Phôtô đồ tô màu quốc gia cổ đại dán vào tập - Xem trước bài: Các quốc gia cổ đại phương Tây” Các tài liệu tham khảo kênh hình đưa vào dạy lí đưa vào tài liệu, kênh hình Hình – Tranh khắc tường...
 • 28
 • 1,376
 • 5

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC sử dụng các tài liệu tham khảo kênh hình trong dạy học “các quốc gia cổ đại phương đông

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC sử dụng các tài liệu tham khảo và kênh hình trong dạy học “các quốc gia cổ đại phương đông
... dụng kênh hình dạy học Các quốc gia cổ đại phương Đông Thiết kế giảng Các quốc gia cổ đại phương Đông Tiết 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I-MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức: Học sinh cần ... Các quốc gia cổ đại phương Đông 18 Thiết kế giảng Các quốc gia cổ đại phương Đông .18 Các tài liệu tham khảo kênh hình đưa vào dạy lí đưa vào tài liệu, kênh hình ... Phương pháp sử dụng kênh hình sách giáo khoa lịch sử nhàm phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử trường THCS .16 II Sử dụng tài liệu tham khảo sử dụng kênh hình dạy học Các quốc...
 • 31
 • 231
 • 0

Thao tác dữ liệu XML với java api jdom ứng dụng quản lý các tài liệu tham khảo của giáo trình

Thao tác dữ liệu XML với java và api jdom ứng dụng quản lý các tài liệu tham khảo của giáo trình
... cho Java trái với SAX (API đơn giản cho Java) DOM (mô hình đối tượng tài liệu) API độc lập ngôn ngữ JDOM dễ dàng, đại diện Java tài liệu XML JDOM đưa cách trình bày tài liệu cho dễ dàng, đọc, thao ... 1063292 Luận văn tốt nghiệp Thao tác liệu XML với Java API JDOM thựctrong hai mã liệu “di động” thật sự? Cho nên, đề tài luận văn Thao tác liệu XML với Java API JDOM thực mục đích I.2 MỤC TIÊU ... trên, mục tiêu đề tài cần trình bày vấn đề liên quan Java XML Từ đó, sâu vào vấn đề cần tìm hiểu API JDOM Bên cạnh đó, xây dựng chương trình ứng dụng quản tài liệu tham khảo giáo trình để minh...
 • 113
 • 440
 • 0

Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu giáo trình, các tài liệu tham khảo khác

Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu giáo trình, các tài liệu tham khảo khác
... thái độ bất hợp tác chia bè phái, khó làm việc Khi tuyển mộ nguồn ta có ba phơng pháp để lựa chọn: Phơng pháp tham khảo ý kiến Theo phơng pháp để tìm ngời cho vị trí ngời ta tham khảo ý kiến ... chuyên gia phân tích tình hình thực tế tổ chức, dự báo thay đổi xảy kinh nghiệm thân i Phơng pháp phân tích xu hớng Theo phơng pháp cầu nhân lực đợc ớc lợng sỏ số liệu năm trớc, từ số liệu dự đoán ... may10 - Các văn pháp lý nhà nớc Đây sở tổ chức tiến hành tuyển dụng lao động theo pháp luật nhà nớc quy định Phân tích công việc sở để tiến hành tuyển dụng Phân tích công việc trình thu thập t liệu...
 • 28
 • 788
 • 2

TẬP HỢP CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN CHUẨN ĐẦU RA THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO

TẬP HỢP CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN CHUẨN ĐẦU RA THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO
... thuộc) tập hợp chuẩn đầu ra, tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp thêm thông qua Hội đồng khoa học đào tạo để có chuẩn đầu hoàn thiện tất ngành đào tạo đơn vị Sản phẩm bước Bản chuẩn đầu ngành ... đào tạo đơn vị Bước 9: Sau tiếp thu ý kiến đóng góp hoàn thiện văn chuẩn đầu ra, thủ trưởng đơn vị đào tạo ký công bố chuẩn đầu ngành đào tạo đơn vị Chuẩn đầu đăng trang chủ (website) đơn vị ĐHQGHN, ... định được; trình độ đào tạo phương pháp sư phạm nên tích hợp để đảm bảo cách hợp chuẩn đầu đạt được; đánh giá người học kiểm định chương trình nên quán với chuẩn đầu ra, dùng kết để thông tin...
 • 141
 • 850
 • 6

Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học TRÍCH VÀ DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO
... PHÁP trích dẫn, tham khảo CỨU NGHIÊN NHÓM PHƯƠNG PHÁP CỨU NGHIÊN NHÓM Ý NGHĨA CỦA TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG PHÁP CỨU NGHIÊN NHÓM THỜI ĐIỂM TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG -Tất tài ... TÀI LIỆU TRÍCH DẪN/TLTK NHÓM PHƯƠNG Danh mục tài liệu trích dẫn Danh mục tài liệu tham khảo Gồm tài liệu trích dẫn Bao gồm tài liệu trích dẫn tài liệu không trích PHÁP viết dẫn viết tác giả tham ... tham khảo trình hoàn thành viết tài liệu mà tác giả cho hữu ích với người đọc CỨU NGHIÊN LẬP DANH MỤC TÀI LIỆU TRÍCH DẪN/TLTK NHÓM PHƯƠNG PHÁP CỨU NGHIÊN NHÓM PHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham...
 • 42
 • 640
 • 0

Tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI docx

Tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI docx
... Cõu 34: Phỏp lut BHXH hin hnh quy nh nhng i tng no thuc din tham gia BHXH t nguyn? Ngi tham gia BHXH t nguyn c hng nhng ch no? Ngi tham gia bo him xó hi t nguyn l cụng dõn Vit Nam tui lao ng, ... nghip; c) Nhn vic lm hoc tham gia khoỏ hc ngh phự hp t chc bo him xó hi gii thiu Cõu 6: Theo quy nh ca Lut Bo him xó hi thỡ ngi s dng lao ng cú quyn v trỏch nhim gỡ tham gia BHXH? Quyn ca ngi ... Cỏc trỏch nhim khỏc theo quy nh ca phỏp lut Cõu 8: Phỏp lut v BHXH hin hnh quy nh ngi tham gia BHXH bt buc, tham gia BHXH t nguyn c hng nhng ch no? Bo him xó hi bt buc bao gm cỏc ch sau õy: a)...
 • 19
 • 416
 • 0

tài liệu tham khảo chính sách đối ngoại

tài liệu tham khảo chính sách đối ngoại
... cần có biện pháp để thực có hiệu sách kinh tế đối ngoại Việt Nam? Trả lời: Trong tiến trình hội nhập nay, Việt Nam đặt ưu tiên cao cho việc thực sách kinh tế đối ngoại nhằm mở rộng đa dạng hoá ... - Môi trường luật pháp sách: + Luật pháp: Luật đầu tư nước ngòai, Luật KD, Luật lao động, Luật sở hữu trí tuệ, Luật đất đai, Luật khai thác sử dụng tài nguyên + Chính sách: Thuế, tín dụng, TMQT ... đặc biệt đối tác TM lớn (HKì, NB, TQ) mặt hàng nông sản, dệt may, ôtô… 1.3.5 Chính sách trợ cấp XK: Hiện EU chủ yếu AD biện pháp “ứng vốn trước” chủ yếu hàng nông sản Xk nguồn vốn từ ngân sách nông...
 • 16
 • 2,219
 • 0

phương pháp sử dụng sách giáo khoa các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông
... đề sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Chuyên đề : Sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học Lịch sử I/ Đặc điểm thực tế giảng dạy môn Lịch sử Lịch sử môn khoa ... lịch sử + Trong thực tế t tởng học sinh , trí phụ huynh học sinh xã hội coi môn lịch sử môn phụ, cần học thuộc nên để tâm học tìm hiểu lịch sử + Phơng tiện dạy học đồ dùng dạy học thiếu, tài liệu ... hiệu giảng dạy môn lịch sử phát huy khả sáng tạo học sinh xin đa vài biện pháp, ý kiến cá nhân để tham khảo góp ý II/ Sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học Lịch sử Để nâng cao chất...
 • 8
 • 1,163
 • 5

TÀI LIỆU THAM KHẢO THƯ VIỆN HÌNH ẢNH DÙNG CHO SINH HỌC LỚP 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ THƯ VIỆN HÌNH ẢNH DÙNG CHO SINH HỌC LỚP 8
... Bài 42 Vệ sinh da Da bao bọc toàn thể, người hoàn toàn không hô hấp da, nhiên da người bị bỏng khoảng 30-45% dễ gây tử vong Ngoài không vệ sinh da thư ng xuyên dễ gây bệnh có ảnh hưởng xấu...
 • 7
 • 380
 • 2

Tài liệu tham khảo dành cho các phụ trách Chi đội

Tài liệu tham khảo dành cho các phụ trách Chi đội
... cao Chi đội hàng dọc : phân đội đứng hàng dọc ,phân đội làm chuẩn ,các phân đội khác đứng bên trái phân đội Liên đội hàng dọc : chi đội xếp hàng dọc chi đội ,các chi đội khác đứng sau chi đội ... phó Chi đội hàng ngang : phân đội xếp hàng ngang ,phân đội đứng làm chuẩn ,các phân khác đứng sau phân đội Liên đội hàng ngang : chi đội xếp đội hình hàng dọc , chi đội đơn vò chuẩn ,đội hình ... liên đội nhà trường , có 50 % số đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan bác hồ ♣ Huy động đội viên tham gia sinh hoạt III MẢNG NGHI THỨC ĐỘI * Giáo viên phụ trách đội cần phải nắm vững kỹ đội viên đội...
 • 13
 • 206
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh toán lớp 7 theo các dạng, chuyên đề (8)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh toán lớp 7 theo các dạng, chuyên đề (8)
... câu Chứng minh : a3-13a M với a z a>1 câu a) Giả sử a b số nguyên để(16a+17b)(17a+16b) M11 Chứng minh tích (16a+17b)(17a+16b) M121 b) Chứng minh rằng: hàm số y = f(x) = a2+ bx + c nhận giá trị ... phân giác Oz M điểm nằm góc xOy (M O) Gọi H & K theo thứ tự hình chiếu M õ, Oy.Chứng minh MK < MH gv: bùi thị hiền - thcs hải triều Đề 10 (120 phút) Đề 11 (120 phút) câu Chứng minh : a3-13a M với ... tổng 15 số tự nhiên b) Hai địa điểm A B cách 90 km Hai ngời xe đạp lúc từ A từ B , đẻ gặp Họ gặp cách A 50 km Nếu ngời nhanh xuất phát sau ngời họ gặp cách A Câu 4: 350 km Tìm vận tốc ngời ...
 • 6
 • 298
 • 2

Tài liệu tham khảo ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý hóa học

Tài liệu tham khảo ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học
... tiêu diệt hay ức chế vi sinh vật gây bệnh, ngăn ngừa sinh trưởng vi sinh vật sinh vật, giảm thiểu tổng số vi sinh vật Độc tính chất phòng thối thấp chất tiêu độc cần tránh vi c làm chết nhiều ... môi trường vật dụng thể người động thực vật - Phòng thối (antisepsis) dùng hóa chất để khống chế vi sinh vật sinh trưởng vi sinh vật tổ chức sinh vật (các mô) Gốc Hy Lạp , anti đối kháng, sepsis ... vi sinh vật gây hại Có loại giết chết, có loại ức chế, hầu hết trường hợp làm giảm tổng số vi sinh vật nói chung (không riêng vi sinh vật gây bệnh) Vietsciences- Nguyễn Lân Dũng, Bùi Thị Vi t...
 • 8
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu tham khảophụ lục danh mục tài liệu tham khảocác tài liệu tham khảo chínhcâc tai lieu tham khao ve qua trinh cnh hdh gan voi phat trien kinh te thi truong dinh huong xhcn va hoi nhap kinh te quoc tephụ lục 1 các tài liệu trong một bộ hồ sơ giám định tàu thủy nói chung bao gồmcác tài liệu tham khảo về thuếcác tài liệu tham khảo về kế toáncác tài liệu tham khảosách các tài liệu tham khảomục các tài liệu tham khảocác tài liệu tham khảo cho việc xử lý tư liệu viễn thámcác tài liệu tham khảo thêmcác tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề cươngcác tài liệu tham khảo trích dẫntài liệu tham khảo chínhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm