7 đồ án tốt NGHIỆP CỐNG cần CHÔNG 29112015

7 đồ án tốt NGHIỆP CỐNG cần CHÔNG 29112015

7 đồ án tốt NGHIỆP CỐNG cần CHÔNG 29112015
... 17, 154 106, 172 125,01 312,863 59 ,79 9 153,064 1,131,24 72 ,321 88,623 291 ,74 47, 814 43,926 33,118 35 ,73 2 19 ,75 8 11,186 8, 572 73 3 655 1,365 79 9 566 17, 506 20, 376 47, 17 24,15 23,02 872 ,619 244 ,72 8 13,9 ... 110,651 70 ,264 111,991 162 ,73 7 131,559 580, 879 77 ,832 56,658 47, 159 153,022 85,263 224, 97 31,104 7, 0 97 63,331 9,113 45, 475 12 535 1 ,71 5 6,509 1,501 602 820 118,358 17, 189 3,989 16,8 57 25,288 17, 154 ... khoang cống dự kiến phương án: cống cửa 10m; cống cửa 7, 5m So sánh phương án đưa phương án lựa chọn 2.1 CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY Hình 2.1: Phương án cống cửa Hình 2.2: Phương án cống cửa Đối với cống cửa...
 • 220
 • 379
 • 0

đồ án tốt nghiệp máy cán tôn sóng vuông loại 7 sóng

đồ án tốt nghiệp máy cán tôn sóng vuông loại 7 sóng
... 1 979 ,5 1000 2000 1000 21 07, 5 1000 2145 1000 19 47, 5 1000 1920 1000 1 972 ,5 1000 1950 1000 1 979 ,5 1000 2000 1000 21 07, 5 1000 2145 1000 Trang 31 Ml (N/mm) 70 65 70 65 75 00 75 00 8025 8025 85 87 85 87 ... 171 75 171 75 13650 13650 13800 13800 14025 14025 14250 14250 14130 14130 15000 15000 16050 16050 171 75 171 75 Mc (N/mm) 2 675 ,28 2505 ,72 2600 2308 3204,65 2658,95 3132 ,72 2858,31 4841,2 5168,8 471 7 ,7 ... 5168,8 471 7 ,7 53 87, 52 4609,55 5826 ,7 4484 5 871 5350,56 5011,44 5200 4616 6409,3 5318 6265,44 4916,63 4841,2 5168,8 471 7 ,76 53 87, 52 4609,55 5028 ,7 4484 5 871 5350,56 5011,44 5200 4616 6409,3 53 17, 9 6265,44...
 • 71
 • 327
 • 2

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn - trang thiết bị tự chọn. - sản lượng 10000 chi tiếtnăm

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn - trang thiết bị tự chọn. - sản lượng 10000 chi tiếtnăm
... CHƯởNG- đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy Phần IV thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn A Phân tích việc chọn chuẩn gia công Chọn chuẩn có ý nghĩa quan trọng việc thiết kế quy ... hình dạng kết cấu loại máy Có nhiều loại trục cán dàn cán nh: trục cán thô, trục cán bán tinh trục cán tinh Mỗi loại trục cán khác cho ta sản định khác Trục cán thô: Có nhiệm vụ cán giảm tiết ... án nói chung đồ án tốt nghiệp nói riêng, làm cho sinh viên trởng thành nhiều công việc, trang bị tự trang bị kiến thức Với đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn" mà tiến...
 • 78
 • 308
 • 0

đồ án tốt nghiệp công nghệ thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thi công đúc hẫng cân bằng

đồ án tốt nghiệp công nghệ thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thi công đúc hẫng cân bằng
... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD : Th.S Mai Lựu MỤC LỤC PHẦN : SỐ LIỆU THI T KẾ CHƯƠNG : Giới thi u công nghệ cầu tông cốt thép DUL thi công đúc hẫng cân CHƯƠNG : Các thông số cầu 1Vật liệu ... trọng thi công đốt đúc hẫng 151 1.4Biến dạng cáp dự ứng lực đốt đúc hẫng 151 1.4.1Biến dạng đàn hồi cáp dự ứng lực đốt đúc hẫng 151 1.4.2Biến dạng từ biến cáp dự ứng lực đốt đúc hẫng ... Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD : Th.S Mai Lựu 5Kiểm toán giai đoạn thi công 75 5.1Kiểm tra ứng suất giai đoạn thi công đúc hẫng cân : 75 5.2Kiểm tra ứng suất giai đoạn thi công đúc đốt...
 • 258
 • 422
 • 1

Đồ án tốt nghiệp công nghệ hàn, Công nghệ chế tạo cánh tay cần cẩu ( thuyết minh + bản vẽ. file đính kèm)

Đồ án tốt nghiệp công nghệ hàn, Công nghệ chế tạo cánh tay cần cẩu ( thuyết minh + bản vẽ. file đính kèm)
... thành: Thuyết minh: - Tổng quan máy nâng chuyển - Quy trình chế tạo cánh tay cần cẩu Bản vẽ: - Bản vẽ thiết kế mẫu hàn thử, khổ A4 - Bản vẽ thiết kế cánh tay cần cẩu, khổ A0 - Bản vẽ đồ hàn, ... dụng công nghệ hàn vào chế tạo tay cần cẩu quan trọng Đây nội dung nhiệm vụ em giao Nhiệm vụ đồ án: Công nghệ chế tạo tay cần cẩu. ” Để giải nhiệm vụ giao, em tiến hành tìm hiểu công nghệ chế tạo ... cấu tay cẩu tự thiết kế đồ gá Chiều dài tay cần 36 (m) chia làm đoạn: Đầu cần, chân cần dài (m) đoạn cần dài 12 (m) Khi chế tạo đoạn kết cấu phải thiết kế đồ gá phù hợp với đoạn Kết cấu tay cẩu...
 • 70
 • 319
 • 1

Đồ án - Tốt nghiệp Công nghệ WLAN

Đồ án - Tốt nghiệp Công nghệ WLAN
... hình dưới sẽ diễn tả chế độ Repeater - 30 - Đồ án tốt nghiệp Công nghệ WLAN - hình 11: mô hình Repeater Mode - 31 - Đồ án tốt nghiệp Công nghệ WLAN - CHƯƠNG II: CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG LAN ... Đồ án tốt nghiệp Công nghệ WLAN - hạn chế Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo tất bạn để em hoàn thiện vốn kiến thức Em xin chân thành cảm ơn ! -2 - Đồ án tốt nghiệp Công nghệ WLAN - CHƯƠNG ... dây - Khả chịu ảnh hưởng khách - Bị ảnh hưởng yếu tố bên quan bên thời tiết, khí môi trường truyền sóng, hậu tốt can nhiễu thời tiết - Chịu nhiều công đa -7 - Đồ án tốt nghiệp Công nghệ WLAN - -...
 • 82
 • 628
 • 4

Đồ án tốt nghiệp công nghệ ảo hóa

Đồ án tốt nghiệp công nghệ ảo hóa
... Văn Van,Phạm Ngọc Đạo Trang GVHD : Lê Mạnh Hải Công Nghệ Ảo Hóa Chương : Công Nghệ Ảo Hóa 2.1 : Tổng Quan Ảo Hóa 2.1.1 : Khái niệm ảo hóa Ảo hóa công nghệ đời nhằm khai thác triệt để khả làm việc ... ảo hóa SVTH : Nguyễn Văn Van,Phạm Ngọc Đạo Trang GVHD : Lê Mạnh Hải Công Nghệ Ảo Hóa Tại việt nam,ứng dụng công nghệ ảo hóa dè dặt chưa có nhiều doanh nghiệp thấy nhu cầu cần thiết nắm công nghệ ... tính an toàn công nghệ làm cho doanh nghiệp lo ngại tâm vào công nghệ 1.2 : Nhiệm Vụ Đồ Án Việc đời công nghệ ảo hóa dẫn đến động lực phát triển mục tiêu cho nhà cung cấp sản phẩm ảo hóa cho phù...
 • 74
 • 694
 • 6

Đồ án tốt nghiệp Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206

Đồ án tốt nghiệp Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206
... luận chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nghiệp Sông Đà 206 Phần III: ... phí sản xuất 2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất khâu quan trọng chi phối toàn công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... Kế toán 41 B 27 Luận văn tốt nghiệp II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 206 Đặc điểm yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính...
 • 73
 • 262
 • 0

Đồ Án tốt nghiệp công nghệ thông tin - ANDROID

Đồ Án tốt nghiệp công nghệ thông tin - ANDROID
... thành phần hệ thống Android Nó cho phép người lập trình lấy thông tin hệ thống thông tin SIM, thông tin thiết bị, thông tin mạng,… Ngoài ra, cài đặt thông số cho thiết bị thông số thay đổi Tất ... mở, thiết lập từ tháng giêng năm 2004 Trong đề án công nghệ thông tin (CNTT) cần phải chuyển đối tượng lớp Java có chứa thông tin đưa qua dạng XML Việc làm để giúp mang thông tin từ hệ thống qua ... công việc thông qua xử lý mã nguồn mở, công nghệ gọi QEMU phát triển Fabrice Bellard Hình : Android emulator CHƯƠNG : LẬP TRÌNH ANDROID Androidmanifest.xml Trong dự án Android tạo có file AndroidManifest.xml,...
 • 61
 • 467
 • 0

Đồ án Tốt Nghiệp "Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì"

Đồ án Tốt Nghiệp
... tập nghiệp may xuất Thanh Trì em gồm có phần chính: Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán nghiệp may xuất Thanh Trì Phần II: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp nghiệp may xuất Thanh ... Nội , ngày tháng năm 2005 Sinh viên Chu thị hiền Phần I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán nghiệp may xuất Thanh Trì I- Tổ chức máy kế toán nghiệp may xuất Thanh Trì Bộ máy kế toán phận quan ... điểm tổ chức công tác kế toán nghiệp may xuất Thanh Trì IĐặc điểm tổ chức máy kế toán nghiệp .3 II- Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán nghiệp .4 Phần II :Công tác...
 • 68
 • 232
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng

Đồ án tốt nghiệp Công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng
... chặt chẽ Hệ thống thông tin hạch toán dòng thông tin thực bao gồm ba loại hạch toán : hạch toán nghiệp vụ , hạch toán thống kê hạch toán kế toán Trong đó, hạch toán kế toán phân hệ cung cấp thông ... yếu cho quản lý Công ty TNHH vận tải thương mại Hùng Tưởng thuộc nhóm doanh nghiệp thương mại Cũng bao công ty khác, công ty TNHH vận tải thương mại Hùng Tưởng mong muốn cho công ty ngày lớn mạnh, ... chi tiết Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần II Thực trạng công tác hạch toán kế toán công ty TNHH vận tải thương mại Hùng Tưởng A Hạch toán nguyên vật liệu I Khái...
 • 56
 • 214
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Công nghệ hàn CO2 pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Công nghệ hàn CO2 pptx
... KW11 0-0 0-0 0 KW11 0-0 1-0 0 KW11 0-0 2-0 0 KW11 0-0 3-0 0 KW11 0-0 4-0 0 KW11 0-0 5-0 0 K W11 0-0 1-1 3 KW11 0-0 2-1 6TP K W11 0-0 3-0 1 K W11 0-0 4-1 4 K W11 0-0 5-1 7 KW11 0-0 1-2 8TP K W11 0-0 2-1 8 K W11 0-0 3-0 2 K W11 0-0 4-2 4 K ... W11 0-0 5-1 8 K W11 0-0 1-3 6 KW11 0-0 2-2 2TP K W11 0-0 3-0 3 K W11 0-0 4-2 5 K W11 0-0 5-1 9 K W11 0-0 1-3 7 K W11 0-0 2-2 3 K W11 0-0 3-0 4 K W11 0-0 4-2 6 KW11 0-0 5-2 0TP K W11 0-0 1-3 8 K W11 0-0 2-4 1 K W11 0-0 3-0 5 K W11 0-0 4-2 7 ... W11 0-0 5-2 1 KW11 0-0 1-3 9TP K W11 0-0 3-0 6 K W11 0-0 4-3 2 K W11 0-0 1-4 0 K W11 0-0 3-0 7 K W11 0-0 4-3 3 K W11 0-0 3-0 8 K W11 0-0 4-3 4 KW11 0-0 3-0 9TP K W11 0-0 4-1 2 KW11 0-0 3-1 0TP K W11 0-0 3-1 1 K W11 0-0 3-1 5 K W11 0-0 3-2 9...
 • 67
 • 549
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt doc
... hàng Công ty đồ tổ chức máy kế toán Công ty Mặt Trời Việt Kế toán trưởng Phòng kế toán (kế toán tổng hợp) Thủ quỹ Kế toán tiền lương Kế toán công nợ Kế toán vốn tiền Kế toán vật liệu Kế toán ... phòng (kế toán giá thành đạo công tác TCKT) Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Mặt Trời Việt Bộ máy kế toán tổ chức theo kiểu tập trung 4.1 Tổ chức máy kế toán Công ty Mặt Trời Việt Kế toán công ... chung Công ty Mặt Trời Việt Phần II : Thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền luơng Công ty Mặt Trời Việt Phần III : Nhận xét số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương khoản...
 • 74
 • 285
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà pdf
... nõng cao hiu qu s dng TSC ti Cụng ty c phn may Nam H" Báo cáo Quản Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GT Phn thc trng k toỏn TSC ti Cụng ty may xut khu Nam H 1.1 Nhng c im kinh t - k thut ca Cụng ty ... cáo Quản Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GT - Chp hnh y ngõn sỏch vi Nh nc, vi a phng 1.1.3 c im t chc b mỏy qun ca Cụng ty May xut khu Nam H T chc b mỏy qun ca Cụng ty c phn may Nam H ... trỡnh TSC: Sau Giỏm c ký duyt t trỡnh, Cụng ty thụng bỏo tin hnh cụng tỏc 26 Báo cáo Quản Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GT S Thng mi Nam H Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam Cụng ty c phn may Nam...
 • 52
 • 226
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Công tác hạch toán kế toán của Công ty phần may Nam Hà tiền doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Công tác hạch toán kế toán của Công ty phần may Nam Hà tiền doc
... ) - Thủ quỹ - Kế toán nguyên vật liệu : kế toán - Kế toán tiền lương bảo hiểm :1 kế toán - Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay : kế toán - Kế toán TSCĐ, tạm ứng : kế toán - Kế toán tập hợp chi ... phí tính giá thành : kế toán - Kế toán toán công nợ : kế toán - Kế toán tiêu thụ hàng xuất công nợ phải thu : kế toán - Kế toán tiêu thụ nội địa : kế toán 2.2 Nhiệm vụ * Kế toán tài sản cố định ... tổ chức công tác kế toán công ty * Tổ chức công tác kế toán công ty : Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, toàn công việc kế toán tổ chức thực phòng kế toán Các nhân...
 • 132
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin hayđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin websiteđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin codeđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin 2011đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin 2010đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin cđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin 2012đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin phpđồ án tốt nghiệp công trình bến cảngđồ án tốt nghiệp công nghệ môi trườngdo an tot nghiep cong nghe sinh hocđề tài đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp công nghệ sinh họcbáo cáo đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tincác đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tinPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại