6 mục lục đồ án tốt NGHIỆP

6 mục lục đồ án tốt NGHIỆP

6 mục lục đồ án tốt NGHIỆP
... nghĩa 1.5.2 Tài liệu tính toán 1.5.3 Sơ đồ tính toán tiêu 1.5.4 Các bước tính toán tiêu 1.5.5 Tính toán bố trí tiêu SV: Hoàng Thị Thu Thủy Lớp: S14-K53CTL1 Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Ngành Kỹ Thuật ... DIỆN 1.4.1 Mục đích, ý nghĩa 1.4.2 Tài liệu tính toán 1.4.3 Trường hợp tính toán 1.4.4 Sơ đồ tính toán 1.4.5 Các bước tính toán kiểm tra lưu lượng 1.5 TÍNH TOÁN TIÊU NĂNG PHÒNG XÓI 1.5.1 Mục đích, ... S14-K53CTL1 Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư 5.1 Ngành Kỹ Thuật Công Trình Thủy NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 5.1.1 Mục đích tính toán 5.1.2 Tài liệu 5.1.3 Phương pháp xử lý 5.1.4 Chọn loại cọc 5.2 TÍNH TOÁN XỬ LÝ NỀN...
 • 6
 • 233
 • 1

MỤC LỤC - Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)

MỤC LỤC - Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)
... MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI CHƯƠNG 2: MÁY TIỆN 21 CHƯƠNG 3: MÁY KHOAN – MÁY DOA .58 CHƯƠNG 4: MÁY PHAY 80 CHƯƠNG 5: MÁY ... CHƯƠNG 4: MÁY PHAY 80 CHƯƠNG 5: MÁY GIA CÔNG BÁNH RĂNG 101 CHƯƠNG 6: MÁY MÀI 129 CHƯƠNG 7: MÁY CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 146 ... NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN ...
 • 4
 • 116
 • 1

PHỤ LỤC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG HỆ ĐÀO TẠO: CHÍNH QUYĐỀ TÀI: CHUNG CƯ FOUR ACES

PHỤ LỤC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG HỆ ĐÀO TẠO: CHÍNH QUYĐỀ TÀI: CHUNG CƯ FOUR ACES
... MSSV: X050053 TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005-2010 GVHD THI CÔNG CHÍNH: THẦY ĐẶNG ĐÌNH MINH ĐỀ TÀI: CHUNG FOUR ACES GVHD KẾT CẤU: THẦY ĐÀO NGUYÊN VŨ PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: PHỤ LỤC THIẾT KẾ TƯỜNG ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005-2010 GVHD THI CÔNG CHÍNH: THẦY ĐẶNG ĐÌNH MINH ĐỀ TÀI: CHUNG FOUR ACES GVHD KẾT CẤU: THẦY ĐÀO NGUYÊN VŨ MỤC LỤC SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH ... TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005-2010 GVHD THI CÔNG CHÍNH: THẦY ĐẶNG ĐÌNH MINH ĐỀ TÀI: CHUNG FOUR ACES GVHD KẾT CẤU: THẦY ĐÀO NGUYÊN VŨ 1.3 KHAI BÁO VẬT LIỆU 1.3.1 SOIL & INTERFACES Table...
 • 144
 • 166
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực với mục tiêu tạo động lực làm việc

Đồ án tốt nghiệp thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực với mục tiêu tạo động lực làm việc
... lut tõm lý, sinh v quy lut kinh t xó hi nm bt c cỏc c im kinh doanh khỏch sn giỳp nh qun nhõn lc cú cỏch tuyờnt chn, phõn cụng b nhõn lc, o to v qun nhõn lc cho phự hp 1.2.qun nhõn ... SV Đồng Thị Yến 39 Lớp: Du lịch 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp m bo v sinh phũng n, phũng tic v mi trang thit b, dng c phc v khỏch cú bin phỏp phũng nga, bo m an ton cho khỏch n ung qun ... lp: du lch 42 bp nht bn trung tõm thng mi Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1.2.2 nhim v ca cỏc b phn khỏch sn nikko h ni + tng giỏm c l ngi qun iu hnh chung, cao nht khỏch sn, chu trỏch nhim...
 • 83
 • 98
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến áp điện lực ba pha ngâm dầu

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến áp điện lực ba pha ngâm dầu
... MBA pha dũng in nh mc l dũng in pha i vi MBA pha dũng in nh mc l dũng in dõy Cụng sut nh mc Cụng sut nh mc ca MBA l cụng sut biu kin nh mc Cụng sut nh mc kớ hiu l Sm , n v l VA, KVA i vi MBA ... ngi ta qui c vi MBA pha in ỏp nh mc l in ỏp pha vi MBA pha l in ỏp dõy n v ca in ỏp ghi trờn nhón mỏy thng l kV Dũng in nh mc Dũng in nh mc l dũng in ó qui nh cho mi dõy qun ca MBA, ng vi cụng ... 3.22000 - PHớa h ỏp : I2 = Sdm 6300.10 = = 377,35( A) 3U dm 3.6300 Dũng in pha nh mc N TT NGHIP - Phớa cao ỏp ni Y: I1f = I1 = 165,3 (A) - Phớa h ỏp ni : U2f= I2 = 333,33( A) in ỏp pha nh mc: - Phớa...
 • 63
 • 788
 • 1

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến áp điện lực

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến áp điện lực
... (ng) - dõy qun HA (ng) PCu1 = 2,4 1 0-1 2 GCu1 = 2,4 1 0-1 2 (3,496)2 30,06 = 868,178 (W) - dõy qun CA (ng) PCu2 = 2,4 1 0-1 2 GCu2 = 2,4 1 0-1 2 (3,262)2 44,948 = 1147,862 (W) Tn hao ph (ng) - Trong ... 3-4 3: Xỏc nh chiu cao Hỡnh 3-4 4: Dựng cho vic xỏc nh ca vũng dõy kớch thc hng kớnh ca dõy qun a1 = (2 A + a11).1 0-3 (m) = (2 5,31 + 5).1 0-3 = 15,62.1 0-3 (m) Vi a11 = 5mm SV: Liờu Quang Huy - ... dõy qun HA a01 = 4mm - Dõy qun HA v CA a12 = mm - ng cỏch in gia CA v HA 12 = 2,5 mm - Gia cỏc dõy qun CA a22 = mm - Tm chn gia cỏc pha 22 =2 mm SV: Liờu Quang Huy - Lp: TB-T 15 Thit k mỏy bin...
 • 63
 • 813
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế máy biến áp điện lực ba pha ngâm dầu ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế máy biến áp điện lực ba pha ngâm dầu ppt
... MBA pha dũng in nh mc l dũng in pha i vi MBA pha dũng in nh mc l dũng in dõy Cụng sut nh mc Cụng sut nh mc ca MBA l cụng sut biu kin nh mc Cụng sut nh mc kớ hiu l Sm , n v l VA, KVA i vi MBA ... ngi ta qui c vi MBA pha in ỏp nh mc l in ỏp pha vi MBA pha l in ỏp dõy n v ca in ỏp ghi trờn nhón mỏy thng l kV Dũng in nh mc Dũng in nh mc l dũng in ó qui nh cho mi dõy qun ca MBA, ng vi cụng ... kinh t ca MBA * V mt kinh t - Nu cỏc MBA cú cựng cụng sut in ỏp v cỏc thụng s k thut ban u thỡ nu nh MBA s gy, cao nu ln thỡ MBA s bộo v thp vi tr s khỏc thỡ t l trng lng st v ng MBA cng khỏc...
 • 64
 • 710
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp " Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh " docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp
... thịt trở lên nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho ... trường tiêu thụ Với nguồn nguyên liệu thuận lợi, công ty chủ yếu tập trung vào sản xuất nhiều mặt hàng đông lạnh tra fillet đông lạnh, tra cắt khúc đông lạnh, tra tẩm bột, tra cắt ... Đại học Nha Trang giao cho thực đồ án tốt nghiệp: Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng tra fillet đông lạnh  công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Nguyên (thành phố Cần Thơ) Đây hội...
 • 95
 • 560
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết Kê hệ thống động lực xe gắn máy hybrid docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết Kê hệ thống động lực xe gắn máy hybrid docx
... đại xe đạt: 90km/h SVTH: Nguyễn Trọng Phan - Lớp 08C4LT Bảng đồng hồ Trang Nút lựa chọn chế độ hoạt động Đồ án tốt nghiệp: Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid 2.2 XE GẮN MÁY LAI (HYBRID) ... tâm, nơi đặt động máy phát, ắc quy hệ truyền động Hệ thống lái đặc biệt giảm xóc SVTH: Nguyễn Trọng Phan - Lớp 08C4LT Trang Đồ án tốt nghiệp: Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid lò xo ... Trang Đồ án tốt nghiệp: Thiết hệ thống động lực xe gắn máy hybrid vậy, việc nghiên cứu thiết kế tiến tới sản xuất chủng loại ô tô ,xe máy phù hợp với điều kiện sử dụng nước có ý nghĩa thiết...
 • 20
 • 422
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu docx
... 558,299 591,48 602,87 6 93, 527 825,568 PT=1,15.GT 36 5 ,32 1 35 4 ,31 5 35 1, 636 33 7, 031 32 8,061 PG=1,11.GG 267,581 31 5,119 33 0 ,37 5 445 ,30 8 600,811 Qc=1,602GT+1,52GG 874,7 924 ,32 941,44 1078,19 1278,26 ... 0.0279 0. 034 2 Gdq=C1/x2=264 ,3/ x2 227,854 2 03, 6 73 197 ,38 9 160,968 131 ,31 6 Gdd=1,06Gdq 241,525 215,894 209, 232 170,626 139 ,195 = 2276, / G dq 3, 161 3, 3 43 3 ,39 5 3, 76 4,16 CFe=GFe 588,299 602,87 6 93, 527 ... 133 ,3. 0, 031 .0,95 =0,16 50 .3, 73. 1,6 2.0.902 * H s : 33 SINH VIấN :BUI THI LUONG Thit k mỏy bin ỏp in lc pha ngõm N TT NGHIP du A1=5, 633 .1 0-2 .A3.Kl ( kg) ( 2. 43 TL1) A1=5, 633 .104.0,1 63. 0,902.1 ,36 =284,55 (KG)...
 • 103
 • 608
 • 1

Tài liệu đồ án tốt nghiệp Đề Tài: tìm hiểu ngôn ngữ vc++ 6.0 Và ứng dụng trong việc nén và giải nén tập tin văn bản doc

Tài liệu đồ án tốt nghiệp Đề Tài: tìm hiểu ngôn ngữ vc++ 6.0 Và ứng dụng trong việc nén và giải nén tập tin văn bản doc
... sinh thành Thầy, Cô nuôi, dạy em lớn khôn Yêu cầu đề tài Tìm hiểu ngôn ngữ VC ++ 6.0 Nghiên cứu cài đặt số thuật toán nén giải nén tập tin văn Nhng khỏi nim c bn v mc ớch ca vic nộn d liu Mt ... ớch ca vic nộn d liu Mt s phng phỏp nộn Thc hin chng trỡnh Kt lun Những khái niệm mục đích việc nén liệu *Khỏi nim d liu L bao gm cỏc phn t c s m ta gi l d liu nguyờn t *Mc ớch ca vic nộn d liu ... d liu ban u *Mt s loi mó Mó ký hiu:Quy c cỏc mó c s dng nhn mt chui cỏc s kin khỏc Mó úng gúi :Trong phng phỏp mó bao gi cng cú mt khõu úng gúi Mó theo di:L phỏt hin mt ký t cú s ln xut hin...
 • 16
 • 428
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen doc
... luyện kim đen nói riêng, với số kinh nghiệm ỏi đợt thực nghiệm em chọn đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Viện luyện kim đen" Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ ... III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI VIỆN LUYỆN KIM ĐEN I PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA VIỆN LUYỆN KIM ĐEN - THƯỜNG TÍN Phương hướng, mục tiêu chung Viện quản trị nhân ... tác quản trị nhân lực hệ thống doanh nghiệp Việt Nam Đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước với mong muốn góp phần nhỏ công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp nói chung công tác quản trị nhân lực Viện luyện...
 • 43
 • 224
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực Ba Đình - Hà Nội. docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực Ba Đình - Hà Nội. docx
... kê nguyên liệu, vật liệu: 70 2) Đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu 71 Phần ba 71 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán quản nguyên liệu, vật liệu điện ... liệu, vật liệu Điện lực Ba Đình - Nội: 63 1) Hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu Điện lực Ba Đình - Nội: 63 2) Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu Điện lực Ba Đình ... điện lực ba đình - nội 71 I) Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên liệu, vật liệu Điện lực Ba Đình Nội: 71 II) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán quản lý...
 • 82
 • 143
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT KHOAI MÌ BẰNG BÈO LỤC BÌNHNgành:CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn : ThS. VŨ HẢI YẾN Sinh viên thực hiện MSSV: 105111079 : HUỲNH THỊ THUẬN L pptx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT KHOAI MÌ BẰNG BÈO LỤC BÌNHNgành:CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn : ThS. VŨ HẢI YẾN Sinh viên thực hiện MSSV: 105111079 : HUỲNH THỊ THUẬN L pptx
... cha tinh bt, cu to t cellulose nờn cng nh g gi l x L i c khoai mỡ trung tõm dc t cung n chuụi c cung l i to nht ri nh dn ti chuụi, chim 0,3 1% trng lng c Thnh phn l i l cellulose v hemicellulose ... .17 II.6 Phng phỏp x l nc thi tinh bt khoai mỡ .17 II.6.1 X l c hc 17 II.6.2 X l húa hc 17 II.6.3 X l húa l .18 II.6.4 X l sinh hc 19 ... qu x l nc thi tinh bt khoai mỡ bng Lc Bỡnh SVTH: Hunh Th Thun Trang MSSV: 105111079 ẹo aựn toỏt nghieọp GVHD: Th.S V Hi Yn I.2 Mc tiờu nghiờn cu _ Dựng cõy bốo Lc Bỡnh x l nc thi ch bin tinh...
 • 67
 • 436
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp máy ép thủy lựcđồ án tốt nghiệp điện lựcđồ án tốt nghiệp thủy lựcđồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu thiết kế cầu btct dự ứng lực liên tục đúc hẫngđồ án tốt nghiệp ô tô nghiên cứu hệ thống lái trợ lực trên ô tô toyota đời mớiđồ án tốt nghiệp xây dựng nhà 6 tangmục đích và nội dung thiết kế đồ án tốt nghiệptổng quan về đề tài quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa cntt trường đại học điện lựckhảo sát quy trình quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa cntt trường đại học điện lựcnhững khó khăn và thuận lợi trong quá trình quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên tại khoa cntt trường đại học điện lựcbài toán quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa cntt trường đại học điện lựcđồ án tốt nghiệpđồ án tốt nghiêpdo an tot nghiepđồ án tốt nghiệp xây dựngVan ban sao luc 665 (CV 16047)Tuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiVan ban sao luc 683 (QD 1810)Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?C c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTOPh t tri n ngu n nh n l c th ng m i tr c y u c u c ng nghi p ho v h i nh p kinh t88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chChi n l c huy ng v ph t tri n ngu n v n t i s giao d ch I ng n h ng u t v ph t tri n Vi t NamGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t NamM r ng ho t ng kinh doanh th thanh to n t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n chi nh nh ng aTh c tr ng ho t ng kinh doanh c a chi nh nh NHNo v PTNT chi nh nh B ch KhoaQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.doc130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t Nam