polite neutral or rude language 2

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5
... their schoolgo to visit their school Let’s Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5 Let’s predict Phong’s school a b c d e f g h Thu’s school It’s small It’s big It’s in the city It’s in the country ... students in the school Thu’s school is in the city It is big There are twenty classrooms There are nine hundred students in the school Correct answers  Phong’s school a It’s small d It’s in the ... country/ Small /8 classrooms/ 400 students Thu’s school/ in the city /big/ 20 classrooms/ 900 students A4 a) Is your school in the country or in the city? b) How many classrooms are there? c) How many...
 • 16
 • 449
 • 1

TEFL/TESL: TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN OR SECOND LANGUAGE pot

TEFL/TESL: TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN OR SECOND LANGUAGE pot
... manual TEFL/TESL: Teaching English as a Foreign or Second Language is for Volunteers who are currently teaching or who are about to teach English It is a practical guide for the classroom teacher ... language in daily interaction There is no single text or authority on communicative language teaching It is referred to as an approach that aims to make communication the goal of language teaching ... method (ALM) Background During the Second World War, army programs were set up to teach American military personnel languages such as German, French, Japanese and Tagalog Strong emphasis was placed...
 • 156
 • 342
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 4: BIG or SMALL? Lesson 2(A3-4-5 ) pptx

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 4: BIG or SMALL? Lesson 2(A3-4-5 ) pptx
... Ten + students ? - Five hundred Write the dialogue - Have the Ss to homework IV Homework - Learn vocabulary by heart - Write the dialogue - Describe your school - Prepare B 1-2 - 3-4 -5 ... - 23 56 - 3 568 299 Check up(5 ) talk about you scholl & answer the question Is your scholl small? Is it in th city? New lesson (35 ) Teacher's activities -Lead in: Contents Unit 4: Use the ... Use the picture T BIG or SMALL? Lesson 2(A 3-4 -5 ) What is this ? I Pre reading: Is it Thu's school ? - Open prediction: Is it Phong' s school ? School 5' classes students Is it big ? and How is...
 • 4
 • 3,728
 • 25

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit four: BIG OR SMALL ? C1 - 2 (P49) ppt

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit four: BIG OR SMALL ? C1 - 2 (P49) ppt
... practice: chain game S 1: I get up S 2: I get up and I brush my teeth S 3: I get up, I brush my teeth and I get dressed III HOMEWORK: - Learn by heart vocabylary - Do C1 (P41 - workbook) - Prepare C1 - ... Practice: Wordcue drill up .dressed teeth .face breakfast .school Example exchange S 1: What you every morning ? S 2: I get up S 1: What you (then) ? S 2: Steps: T whole class Ss - ss ... n sỏng Đánh Thức dậy rửa mặt Mặc quần áo Đi học Presentation text: C1 P49 - T models Ps repeat chorrally and individually + Model sentences - What you every morning ? - I get up I brush...
 • 3
 • 222
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit four: BIG OR SMALL ? A1-2 (P44) ppsx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit four: BIG OR SMALL ? A1-2 (P44) ppsx
... school big / small ? Your school in the city Your house in the country ? Your brother's school Your sister's school Example exchange: S 1: is (Phong's school) big ? S 2: No, it isn't S 1: is it ... city small Phong's school Thu's school In the country While reading: big A1 (P44) - 1st reading: ss read and check their predictions - 2nd reading: Comprehension questions A2 P44 (a  d) Key: a) ... isn't S 1: is it in the country ? S 2: Yes, it is III HOMEWORK: - Learn by heart the vocabulary - Read the text more than once - Do A1, 2, (workbook) - Prepare A3, (P45, 46) IV TEACHER'S REMARK SELF...
 • 4
 • 210
 • 1

History or historycal corres 2 doc

History or historycal corres 2 doc
... inflammable See FLAMMABLE OR INFLAMMABLE? See also next entry inflammable or inflammatory? INFLAMMABLE = easily bursting into flames INFLAMMATORY = tending to arouse violent feelings information (not im-) ... untrustworthy INDIVIDUAL Avoid this use in formal contexts industrial or industrious? INDUSTRIAL = associated with manufacturing INDUSTRIOUS = hard-working ineffective or ineffectual? INEFFECTIVE = not producing ... INEFFECTUAL speaker ineligible See ILLEGIBLE OR INELIGIBLE? inexhaustible in fact (two words) infectious See CONTAGIOUS OR INFECTIOUS? infer See IMPLY OR INFER? infer inferred, inferring, inference...
 • 6
 • 76
 • 0

Báo cáo y học: " Continuing or adding IL-2 in patients treated with antiretroviral therapy (ACTG Protocol A5051, a rollover trial of ACTG Protocol A3" pps

Báo cáo y học:
... didanosine/indinavir (n = 5), zidovudine/didanosine/ indinavir (n = 1), stavudine/didanosine/indinavir/ nevirapine (n = 1), stavudine/didanosine/nelfinavir (n = 3), stavudine/lamivudine/nelfinavir ... maintained in the previously IL-2 treated patients, with fewer cycles than in those newly receiving IL-2 But considering the two large randomized trials and their findings that IL-2 therapy in ... Patients who had received IL-2 in A3 28 also had fewer cycles of IL-2 than those newly initiating IL-2 in this study Bosch et al AIDS Research and Therapy 2010, 7:30 http://www.aidsrestherapy.com/content/7/1/30...
 • 5
 • 272
 • 0

3.unified modeling language 2.0

3.unified modeling language 2.0
... system snapshots (c) 2005-2006, Dr H Störrle, Dr A Knapp UML 2.0 – Tutorial (v4) Unified Modeling Language 2.0 Part 2a – Object Constraint Language Prof Dr Harald Störrle University of Innsbruck MGM ... not “object oriented” by heart (c) 2005-2006, Dr H Störrle, Dr A Knapp UML 2.0 – Tutorial (v4) Unified Modeling Language 2.0 Part – Classes and packages Prof Dr Harald Störrle University of Innsbruck ... implementation languages (Java, Cobol, Assembler, …); – is not tied to any language or language paradigm, neither by accident nor purpose (c) 2005-2006, Dr H Störrle, Dr A Knapp UML 2.0 – Tutorial...
 • 244
 • 145
 • 0

AV 9 Unit 4 Learning a foreign language 2

AV 9 Unit 4 Learning a foreign language 2
... necessary _ I look forward _(6) from you Yours faithfully a see c seen a in a have c to have a so a to send a to hear c hearing TLBT9 b saw d am seeing c for d of b having d to having c although ... Sunday A B C → câu A: played I asked she how long the course would take A B C D If she wants to pass this exam, she have to study A B C D hard We haven’t saw him since last year A B C D I leave ... Lan told me Ba _ late that day a was arriving b is arriving c were arriving d are arriving She asked me _ I had any French friends a If b that c whether d a and c She wishes she _ famous...
 • 20
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 53 2016 QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 1142 QĐ-UBND năm 2016 Quy định về Phương thức hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon TumQuyết định 1789 QĐ-UBND năm 2016 về Bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiQuyết định 2899 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái BìnhQuyết định 930 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia LaiQuyết định 3272 2016 QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng NinhQuyết định 1285 QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhQuyết định 2484 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 3979 QĐ-BCT năm 2016 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thươngQuyết định 1797 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NgãiQuyết định 39 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 54 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10 2015 QĐ-UBND Quy định số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình DươngQuyết định 2441 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2211 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 2213 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 40 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45 2004 QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình PhướcQuyết định 2387 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 2388 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V