Chogyam trungpa 1976 seminary, hinayana mahayana (1978)

Chogyam trungpa 1976 seminary, hinayana mahayana (1978)

Chogyam trungpa  1976 seminary, hinayana  mahayana (1978)
... 1976 SEMINARY HINAYANA~ MAHAYANA 1976 SEMINARY HINAYANA MAHAYANA Chogyam T rungpa, Rinpoche This is a transcript of talks given by ChOgyam T rungpa, Rinpoche at the fourth Vajradhatu Seminary, ... vajrayana level as well as the mahayana level Although the three marks of existence of hinayana doctrine-suffering, impermanence and egolessness-could be taught in the mahayana, it would be difficult ... was more a mahayana view of things, rather than a hinayana view; and that the hinayanists in fact thought the dharmas wen~ ultimately real I was wondering if you were injecting some mahayana in...
 • 174
 • 1,794
 • 0

Chogyam trungpa 1974 seminary, hinayana mahayana (1975)

Chogyam trungpa  1974 seminary, hinayana  mahayana (1975)
... 1974 SEMINARY HINA Y ANA - MAHAYANA Chogyam Trungpa, Rinpoche This is a transcript of talks given by Chogyam Trungpa, Rinpoche at the second Vajradhatu Seminary, a twelve-week ... intensive meditation and study, held at Snowmass Village, Colorado, September-November 1974 Copyright 1975 by Chogyam Trungpa All rights reserved No part of this manuscript may be reprinted without ... shamatha As far as that level is concerned, as far as the realm of hinayana is concerned, no mahayana exists Everything is hinayana, the the narrow path Everything is thought You should sit and...
 • 192
 • 531
 • 0

QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG.DOC

QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG.DOC
... cửa kinh tế đối ngoại để đảm đơng đợc nhiệm vụ quan trọng cho nghiệp xây dựng kinh tế đại đất nớc II Yêu cầu việc mở cửa với bên Phần II Quá trình mở cửa Trung Quốc từ 1978 đến I Nội dung sách mở ... dựng kinh tế làm trọng tâm, thực cải cách mở cửa, phát triển kinh tế quốc dân, đẩy mạnh công xây dựng đại hoá XHCN kinh tế Trung quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung cao độ sang kinh tế ... kinh tế thị trờng XHCN từ đóng cửa nửa đóng cửa sang mở cửa, hoàn thiện cục diệnmở cửa đối ngoại toàn phơng vị nhiều tầng nấc, mở rộng nhiều lĩnh vực Nội dung mở cửa đối ngoại Trung Quốc đợc nhấn...
 • 24
 • 619
 • 3

BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006.doc

BT kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố về phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2006.doc
... yếu tốc tác động đến tiêu kinh tế quan trọng này, nhóm chọn đề tài sau: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố phía cung (các yếu tố đầu vào) đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - tăng trưởng GDP thành phố Đà ... trì tăng trưởng vững kinh tế Với vấn đề quan trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế vấn đề quan tâm hàng đầu nhà kinh tế nhà hoạch định sách Đà Nẵng địa phương có tốc độ phát triển nhanh, kinh tế - xã ... mô tốc độ GDP tính đầu người phản ánh tăng trưởng kinh tế xác Các nhân tố định tăng trưởng kinh tế phía cung: Cho đến với nhiều nghiên cứu thực nghiệm công bố lĩnh vực bổ sung nhiều kiến thức tăng...
 • 14
 • 1,239
 • 9

Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của trung quôc từ năm 1978 đến nay Thực trạng và triển vọng

Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của trung quôc từ năm 1978 đến nay Thực trạng và triển vọng
... tốc độ phát triển kinh tế mở rộng buôn bán hợp tác kinh tế với nớc tổ chức kinh tế khu vực nh toàn giới Vai trò xuất nhập kinh tế nớc nhà 2.1 Vai trò xuất Xuất hoạt động kinh tế đối ngoại, phơng ... tạo lực sản xuất Xuất sở đề mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, xuất hoạt động kinh tế đối ngoại tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại khác phát triển Chẳng hạn xuất công nghiệp ... phát triển kinh tế nớc nhà Thứ hai: Xuất góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với xu hớng phát triển kinh tế giới đòi hỏi tất yếu kinh...
 • 21
 • 269
 • 1

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc từ 1978 đến nay và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc từ 1978 đến nay và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
... 0918.775.368 Chơng kháI quát chung cảI cách doanh nghiệp nhà nớc trung quốc từ 1978 đến 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn cải cách doanh nghiệp nhà nớc Trung Quốc 1.1.1 Cơ sở lý luận Trong trình xây dựng ... yếu cải doanh nghiệp Nhà nớc Trung Quốc từ 1978 đến 1.3.1 Tăng sức cạnh tranh DNNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Nhìn cách tổng quát, từ Trung Quốc tiến hành cải cách DNNN, khu vực kinh tế nhà ... pháp cải cách DNNN Trung Quốc 1.2.1 Tách quyền sở hữu nhà nớc quyền kinh doanh DNNN Trong thời kì kinh tế kế hoạch hoá tập trung Trung Quốc nhà nớc vừa chủ sở hữu vừa quan lập kế hoạch sản xuất kinh...
 • 65
 • 492
 • 3

Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của trung quôc từ năm 1978 đến nay : thực trạng và triển vọng

Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của trung quôc từ năm 1978 đến nay : thực trạng và triển vọng
... dựng đại hoá XHCN kinh tế Trung quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung cao độ sang kinh tế thị trờng XHCN từ đóng cửa nửa đóng cửa sang mở cửa, hoàn thiện cục diệnmở cửa đối ngoại toàn phơng ... cửa kinh tế đối ngoại để đảm đơng đợc nhiệm vụ quan trọng cho nghiệp xây dựng kinh tế đại đất nớc II Yêu cầu việc mở cửa với bên Phần II Quá trình mở cửa Trung Quốc từ 1978 đến I Nội dung sách mở ... cạnh tranh hàng Trung Quốc , đồng thời đẩy nhanh tiến trình hội nhập với khu vực giới Thực tiễn: Thực tiễn 20 năm mở cửa đối ngoại TQ chứngminh rằng: mở cửa đối ngoại đờng để Trung Quốc thoát...
 • 24
 • 368
 • 0

VĂN HỌC TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI (1976-2000) TIỂU THUYẾT TRUNG QUỐC THỜI KỲ ĐỔI MỚI

VĂN HỌC TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI (1976-2000) TIỂU THUYẾT TRUNG QUỐC THỜI KỲ ĐỔI MỚI
... phải đổi tiểu thuyết, muốn đổi phong tục phải đổi tiểu thuyết, muốn đổi học thuật phải đổi tiểu thuyết, muốn đổi lòng người, nhân cách phải đổi tiểu thuyết Quan niệm chứng tỏ rằng, tiểu thuyết ... đến đổi văn học, hay nói cách xác hơn, Lương Khải Siêu viết: “Muốn đổi đất nước không đổi tiểu thuyết nước Muốn đổi đạo đức phải đổi tiểu thuyết, muốn đổi tôn giáo phải đổi tiểu thuyết, muốn đổi ... xã hội Lớp nhà văn làm nên tiểu thuyết đương đại Trung Quốc với nhiều trường phái Mở đầu dòng tiểu thuyết văn học vết thương” tối cao tính vô nhân đạo Đại Cách mạng Văn hóa Văn học vêt thương”...
 • 7
 • 628
 • 11

Phân tích nội dung và kết quả chủ yếu của cải cách và mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc trong thời kỳ 1978-2000 và liên hệ công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam 1986 đến nay

Phân tích nội dung và kết quả chủ yếu của cải cách và mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc trong thời kỳ 1978-2000 và liên hệ công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam 1986 đến nay
... muồi IV- Bài học kinh nghiệm cho kinh tế Việt Nam Trung Quốc tiến hành cải cách kinh tế từ năm 1978 nhng thời kỳ Việt Nam cha thể đợc nh Trung Quốc lý do: kinh tế nớc ta lúc vô yếu phổ biến sản ... việc khởi thảo đờng lối cải cách kinh tế Trung Quốc Về nội dung cải cách kinh tế Trung Quốc bao hàm nhiều vấn đề Trớc hết Trung Quốc chủ trơng điều chỉnh lại cấu kinh tế vốn cân đối từ trớc, ... hiệu cải cách kinh tế, sản xuất kinh doanh hàng hoá Tiến hành đồng thời với cải cách kinh tế, Trung Quốc chủ trơng thực sách mở cửa quan hệ với giới bên Tại hội nghị 12 Đảng cộng sản Trung Quốc...
 • 19
 • 2,171
 • 6

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố: Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2009

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố: Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2009
... 1 934 ,944 833 RSS = (Y’Y) - ß^’.(X’Y) = 1,147024 e2/n-k = 0, 038 234 137 = σ^2 (XX’ )-1 0, 139 575975 6,20 731 E-06 -2 ,95842E-07 0, 038 2987 6,2073E-06 3, 669E-10 -1 ,35 32E-11 1,6248E-06 -2 ,9584E-07 -1 ,35 32E-11 ... 0,00016 235 9,59611E-09 -3 5 3914E-10 4,24959E-05 -7 , 737 63E-06 -3 , 539 14E-10 1,68624E-11 -2 ,40048E-06 1,001688 638 4,24959E-05 -2 ,40048E-06 0,512077151 (XX’ )-1 = 254,6820 13 76 430 8,54 93 16 034 6820,7 ... 48 23, 427 2789,199 1400,6 53 384,941 248, 634 32 3,5 93 2285,595 2214, 239 5462,841 33 06, 231 1578,455 450,099 128,058 33 9,184 2798 ,31 1 232 5 ,34 6 6219,4 83 3 532 ,608 20 73, 9 63 5 03, 974 108, 938 35 5,466 32 33, 480...
 • 20
 • 1,087
 • 9

về cải cách DNNN ở Trung Quốc từ 1978 đến nay

về cải cách DNNN ở Trung Quốc từ 1978 đến nay
... thành tựu chủ yếu cải doanh nghiệp Nhà nớc Trung Quốc từ 1978 đến 1.3.1 Tăng sức cạnh tranh DNNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Nhìn cách tổng quát, từ Trung Quốc tiến hành cải cách DNNN, khu vực ... Chơng kháI quát chung cảI cách doanh nghiệp nhà nớc trung quốc từ 1978 đến 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn cải cách doanh nghiệp nhà nớc Trung Quốc 1.1.1 Cơ sở lý luận Trong trình xây dựng ... chung Về giảm số lợng DNNN : Qua 20 năm tiến hành cải cách, số lợng DNNN Trung Quốc giảm xuống cách đáng kể, cụ thể từ 348.000 DNNN có 4.400 DNNN cỡ lớn, với sách nắm lớn buông nhỏ, Trung Quốc...
 • 65
 • 322
 • 1

QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY : THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY : THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
... đại hoá XHCN kinh tế Trung quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung cao độ sang kinh tế thị trường XHCN từ đóng cửa nửa đóng cửa sang mở cửa, hoàn thiện cục diệnmở cửa đối ngoại toàn phương ... mở cửa kinh tế đối ngoại để đảm đương nhiệm vụ quan trọng cho nghiệp xây dựng kinh tế đại đất nước II YÊU CẦU CỦA VIỆC MỞ CỬA VỚI BÊN NGOÀI Phần II Quá trình mở cửa Trung Quốc từ 1978 đến I Nội ... mới, nâng cấp ngành nghề ,mở rộng cửa II TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH MỞ CỬA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC 1.Tình hình ngoại thương: Tính đến cuối 1997 Trung Quốc có quan hệ buôn...
 • 26
 • 367
 • 2

AŨAY DUNG,BAO VE TO QUOC (1976-1985)

AŨAY DUNG,BAO VE TO QUOC (1976-1985)
... (1976 – 1985) Thực kế hoạch Nhà nước năm (1976 -1985) a Đại hội đại biểu to n quốc lần thứ IV Đảng (12/1976) Đại hội đại biểu to n quốc lần thứ IV Đảng (12/1976) diễn hoàn cảnh nào? Đại hội tiến ... kế hoạch Nhà nước năm (1981 -1985) • a Đại hội đại biểu to n quốc lần thứ V Đảng (3/1982) • Em trình bày nội dung chủ yếu Đại hội đại biểu to n quốc lần thứ V Đảng • Nội dung: • + Khẳng đònh tiếp ... bày nội dung chủ yếu Đại hội đại biểu to n quốc lần thứ IV Đảng thành tựu, hạn chế ta kế hoạch năm 1976 – 1980  b Trình bày nội dung chủ yếu Đại hội đại biểu to n quốc lần thứ V Đảng thành tựu,...
 • 17
 • 215
 • 0

Xem thêm