A rainy day p 1 pp21

GIÁO ÁN LỚP 1

GIÁO ÁN LỚP 1
... Giáo viên chủ nhiệm Giáo án : Tuần Trang : 15 Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân Giáo Viên : Nguyễn Thò Ngọc Lan Thứ năm , ngày 11 tháng 09 năm 2003 Tiếng Việt Tiết : m b I / Muc Tiêu ... hơn, _ Tương tự với bông, lọ b) Hoạt Động : Thực hành • Muc Tiêu : Hiểu đề tập sách giáo khoa _ 11 ’ Cách tiến hành: _ Giáo viên treo tranh _ Giáo viên yêu cầu + Bài : Nối chai với nắp + Bài : ... thi đua gắn _ Đội thắng hoa đỏ đội nhì hoa vàng _ Đạo Đức EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (Tiết 1) I / Muc Tiêu : 1) Kiến Thức : _ Học sinh biết được: + Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền học + Vào lớp...
 • 27
 • 465
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 18

Giáo án lớp 1 tuần 18
... HS: §äc b¶ng céng, trõ trõ ph¹m vi 10 ph¹m vi 10 NhËn xÐt 2.D¹y häc bµi míi: a Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp 2’ b.Híng dÉn lµm bµi tËp: 23’ Bµi 1: TÝnh a) 10 10 10 4 5 b) 4+ = 4+ = 3+ = 5+ = Gióp ... – dỈn dß: - NhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ «n céng, trõ ph¹m vi 10 -Thø ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2 010 Häc vÇn:(t1,2) bµi 67: oc- ac I.mơc tiªu: Gióp häc sinh : - §äc, viÕt ... II- §å dïng: Gi¸o viªn: Tranh 10 qu¶, bã 10 que tÝnh, 10 bím Häc sinh: Thíc kỴ, que tÝnh III- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh: - Nªu ®¬n vÞ ®o kh«ng chn mµ em 1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cò ( 5’) biÕt?...
 • 22
 • 316
 • 0

Tài liệu Các Ứng Dụng Của Windows tập 1 pptx

Tài liệu Các Ứng Dụng Của Windows tập 1 pptx
... chứa System .Windows. Forms namespace Không hiển thị số lượng lớn lớp thừa hưởng từ Control, tất chúng cung cấp chức chuyên dụng Chúng cung cấp truy cập đến thư viện bao quát control Windows Form ... lớn • • • • • • System .Windows. Forms.Control - hành động lớp cho phần lớn lớp namespace Nó chứa chức thao tác xử lý bàn phím nhập từ chuột xử lý tin nhắn window System .Windows. Forms.ButtonBase ... System .Windows. Forms.TextBoxBase - lần nữa, lớp lớp sở sử dụng để cung cấp chức thuộc tính thông thuờng cho lớp thừa hưởng Cả hai lớp TextBox RichTextBox sử dụng chức cung cấp TextBoxBase System .Windows. Forms.ScrollableControl...
 • 3
 • 179
 • 0

On a rainy day docx

On a rainy day docx
... not clean The familiar sights of newspaper and magazines were not found at the stations The stations on the way were manned by a skeleton staff, the station master and the pointsman doing all the ... baggages One of the loading was done, the train would start again and go on Since the train ran through farming country I could see farms all the way, with their gardens, poultry, cattlesheds and ... and granary I couldn’t see any tall building I could see a calf looking with fear at the streaming train: a half of naked boy goggling at the passing train and people engaged in the farming activities...
 • 8
 • 131
 • 0

1001 biến tấu gợi cảm với áo 2 dây (P.1) pdf

1001 biến tấu gợi cảm với áo 2 dây (P.1) pdf
... thấy áo dây cổ chữ V lựa chọn thường xuyên bạn gái Tây Âu đặc thù thể thường tròn trịa đầy đặn bạn gái Châu Á nhỏ nhắn Áo có nhiều cách điệu đa dạng kiểu dáng màu sắc Màu đen khiến áo dây trông ... dây trông thật sang trọng, mà bí ẩn Quá nhiều kiểu dáng để bạn lựa chọn xem mẫu phù hợp với Áo dây gợi cảm phòng ngủ bạn Hãy lưu ý chất liệu quan trọng Nếu bạn mức độ tròn trịa mũm mĩm, thử chất ... Những áo dây cổ chữ V thích hợp cho bạn gái đầy đặn Chiếc áo tôn lộ phần nhỏ vòng 1, đồng thời làm bạn gọn gàng Phần thân áo không bó sát mà xòe rộng khiến vòng...
 • 24
 • 211
 • 0

giáo án lớp 1 tuần 2

giáo án lớp 1 tuần 2
... số 1; 2; 3 I Mục tiêu: - Có khái niệm ban đầu số 1; 2; 3 Nhận biết số lợng nhóm có 1; 2; 3 đồ vật - Đọc, viết chữ số từ 1, 2, 3, biết đếm 1, 2, 3 đọc theo thứ tự ngợc lại 3 ,2 ,1, biết thứ tự số 1, 2, 3 ... cầu - Đứng vỗ tay hát - Giậm chân chỗ đếm theo nhịp 1- 2 -Tập hợp hàng dọc,dóng hàng -Khẩu lệnh GV:Giải tán ;tập hợp 1Lần 2Lần 1Lần 1Lần 2 12 5Lần -Trò chơi:Diệt vật có hại -Chú ý :Tránh diệt ... hát - Đọc, viết 1; 2; 3 - HS viết bảng số 2 ,1, 3 - học sinh lên bảng đọc viết - GV nhận xét, cho điểm 3.Bài mới: a Giới thiệu - Nêu yêu cầu học, ghi đầu b Hớng dẫn HS làm tập Bài 1: GV nêu yêu cầu...
 • 23
 • 365
 • 0

giáo án lớp 1 tuần 1

giáo án lớp 1 tuần 1
... tiết học Thời gian 1 1- 2’ 1- 2’ 5-7’ Cách tổ chức • ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 5- 7’ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ * ∗∗∗∗∗∗∗∗ 8- 10 ’ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ * ∗∗∗∗∗∗∗∗ 1- 2’ 1- 2’ 1- 2’ 1- 2’ ... 2 013 – 2 014 Lớp 1A 22 Trường Tiểu học Đạ Rsal Giáo viên : Bùi Thanh Huyền - Tuần - - Năm học : 2 013 – 2 014 Lớp 1A 23 Trường Tiểu học Đạ Rsal Giáo viên : Bùi Thanh Huyền - Tuần - - Năm học : 2 013 ... Giáo viên : Bùi Thanh Huyền Hoạt động học sinh - Lớp 1A 13 Trường Tiểu học Đạ Rsal - Tuần - Năm học : 2 013 – 2 014 -Hình tam giác H 1: -Nhằm MT s 1 -HĐLC: thực hành -HTTC:cá nhân, lớp HĐ2: -Nhằm MT...
 • 24
 • 115
 • 0

2770 topics to talk about on a rainy day

2770 topics to talk about on a rainy day
... 15 An experience which made you laugh 16 An experience which made you cry 17 What you would if you had a million dollars 18 What you would if you were President of your country 19 A gift ... were President of your country 19 A gift you could give others 20 A gift you would like someone to give you 21 A special talent you have ...
 • 2
 • 44
 • 0

Giáo án Môn Thể Dục lớp 1

Giáo án Môn Thể Dục lớp 1
... 1L 4- -5 ph Phần kết thúc - Đứng chỗ, vỗ tay hát - 2ph - Đội hình hàng ngang, cán đk, Tuần 10 - Tiết thêm Cờ vua (Bài 2) Cách di chuyển ăn quân Ngày soạn: 8 /11 /2007 Ngày dạy: 14 /11 /2007 15 /11 /2007 ... hình hàng ngang, cán đk, - GV điều khiển - nt Tuần 11 - Tiết thêm thể dục rèn luyện t - trò chơi Ngày soạn: 16 /11 /2007 Ngày dạy: 21/ 11/ 2007 22 /11 /2007 I- Mục tiêu - Ôn số động tác thể dục RLTTCB ... in (Nhìn hình vẽ) * Quân Vua từ ô cờ đứng - HS qsát Tuần 11 - Tiết 11 thể dục rèn luyện t - trò chơi Ngày soạn: 16 /11 /2007 Ngày dạy: 20 /11 /2007 I- Mục tiêu - Ôn số động tác thể dục RLTTCB học Y/c...
 • 84
 • 385
 • 1

ke hoach giang day lớp 1- 2 buoi

ke hoach giang day lớp 1- 2 buoi
... vàn 22 Nghe nói chuyện ngày thành lập Đồn 22 18 19 V váût ni nh Bi 91: oa - oe 22 Gáúp m ca lä (tiãút 2) 191 B 92: oai - oay 1 92 86 22 B 92: oai - oay Xàngtimet Âo âäü di Em v cạc (tiãúp) 22 87 ... hoa ̣t 20 8 93 Bài 100: n- un Luûn táûp 24 Hội thi văn nghệ chào mừng 26 -3 24 20 21 V cáy, v nh Bài 101: t- ut 24 K cạc âoản thàóng cạch âãưu 21 1 Bài 1 02: uynh - uych 21 2 94 24 Bài 1 02: uynh ... âënh 23 91 20 20 Än: Báưu tråìi xanh, Táûp táưm väng Luûn táûp chung Bài 98: - uy 23 20 5 20 6 23 92 Bi thãø dủc – Tr chåi Bài 99: ươ- uya Bài 99: ươ- uya Cáy hoa Cạc säú trn chủc 23 Tưn 23 Bài...
 • 36
 • 257
 • 0

giáo án dạy học sinh giỏi lớp 5 tuần 14

giáo án dạy học sinh giỏi lớp 5 tuần 14
... về nhà: 48ab .55 ab ( 107- 10 CĐ); 79 ( 40- TNC tập 1) 85 Hoàng Thị Quý Trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn Giáo án dạy hoc sinh giỏi lớp Ngày soạn: 2/12/2010 Ngày dạy: Chủ nhật ngày tháng 12năm 2010 ... 0,0003 = b) 1a 26 + 4b4 + 57 c > abc +1999 86 Hoàng Thị Quý Trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn c) a ,53 + 4b6 + 2,9c < Giáo án dạy hoc sinh giỏi lớp a, bc +7 ,50 Bài (Bài 52 – 10 BDHSG5) Tìm một số thập ... sau đó phân tích cấu tạo số và giải a =4 b =5 Đáp số: 4 ,5 x 9,9 = 44 ,55 Bài (Bài 111 – 15 BDHSG5) Hai số thập phân có tổng là 15, 83 Nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải...
 • 5
 • 361
 • 0

Xem thêm