Giáo trình sketchup

Giáo trình sketchup

Giáo trình sketchup
... n nh ng s q thơ s ho c khơng kh thi n gi n hi u qu , SketchUp tr c quan hóa m i ho t ng t ng t nh v tay n v c b n SketchUp H ng d n s d ng SketchUp 5.0 M u Trang Ki u file nh p vào xu t h tr thêm ... ng d n s d ng SketchUp 5.0 Ch ng III – V nâng cao Trang Khi thao tác chu t m t m t hi n h u, ch ng trình t ng v m t ó N u khơng có m t hi n h u, khơng có ch nh b t i m khác, ch ng trình t ng v ... c Location h p tho i Model Info ã trình bày ch ng tr c Mu n gi l p ánh sáng nh th i gian th c c n k p h p v i k n ng làm slide show s c trình bày sau Trong SketchUp, v t su t d i ng ng 70% s...
 • 43
 • 376
 • 1

Giáo trình sketchup

Giáo trình sketchup
... utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdatnguyen45%2Fdocs%2Fgiao_trinh _sketchup& inicial=1&np=257 http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdatnguyen45%2Fdocs%2Fgiao_trinh _sketchup& inicial=1&np=257 2/78 ... utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdatnguyen45%2Fdocs%2Fgiao_trinh _sketchup& inicial=1&np=257 http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdatnguyen45%2Fdocs%2Fgiao_trinh _sketchup& inicial=1&np=257 3/78 ... utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdatnguyen45%2Fdocs%2Fgiao_trinh _sketchup& inicial=1&np=257 http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdatnguyen45%2Fdocs%2Fgiao_trinh _sketchup& inicial=1&np=257 4/78...
 • 78
 • 280
 • 1

giáo trình về sketchup

giáo trình về sketchup
... Chương I SketchUp by Kienking@Gmail.com Chương I Tổng quan Sketchup Chương I SketchUp by Kienking@Gmail.com Starting SketchUp Kích đúp vào file chương trình SketchUp để bắt đầu nó, ... cung tròn trình gồm ba bước SketchUp, bạn click vào điểm neo, kích vào điểm khác, sau kéo vào vị trí ( SketchUp bẻ cong bạn kéo ) MẸO: Một cung tròn SketchUp có 12 cạnh Theo mặc định SketchUp ... cửa sổ SketchUp Công cụ lựa chọn ( mũi tên giống trỏ chuột mặc định ) công cụ mặc định SketchUp, hoạt động bạn bắt đầu SketchUp, lý Instructor giải thích việc sử dụng việc lựa chọn mục SketchUp...
 • 275
 • 569
 • 0

giáo trình bài giảng SketchUp

giáo trình bài giảng SketchUp
... Geometry) hiệu chỉnh mặt phẳng 33 - SketchUp - V – Render Trong Arlantis Artlantis chương trình để render hỗ trợ cho phần mềm 3D, có Sketchup 33 - SketchUp  Import Sketchup vào Arlantis Cách :Mở ... cần kết hợp với kỹ làm slide show trình bày sau Trong SketchUp, vật suốt ngưỡng 70% bóng đổ không nhận bóng đổ từ vật khác 33 - SketchUp - IV – Vật Liệu 33 - SketchUp Material Browser (Chọ ... - SketchUp GIAO DIỆN So với số phần mềm đồ họa ba chiều khác chương trình SketchUp lúc cài đặt có giao diện đơn giản, bố trí số chức...
 • 33
 • 1,644
 • 4

Giao trinh enzyme

Giao trinh enzyme
... gọi coenzyme (bảng 2) Một số enzyme đòi hỏi coenzyme vài ion kim loại cho hoạt tính Một coenzyme ion kim loại liên kết cộng hóa trò với protein enzyme gọi nhóm thêm hay nhóm prosthetic Một enzyme ... Xuân Lương Khoa Sinh học -5- Enzyme có hoạt tính xúc tác với coenzyme (hoặc) ion kim loại hợp lại gọi holoenzyme Phần protein loại enzyme gọi apoenzyme hay apoprotein Coenzyme hoạt động vật mang ... mặt enzyme Cần ý enzyme phản ứng không xảy ra, có mặt enzyme phản ứng thực mà không cần thay đổi nhiệt độ (c) Biến thiên lượng phản ứng enzyme xúc tác có enzyme xúc tác A B Trong phản ứng enzyme...
 • 78
 • 1,542
 • 28

30 Ebook.VCU Giáo trình kinh doanh chứng khoán DHTM !.doc

30 Ebook.VCU Giáo trình kinh doanh chứng khoán DHTM !.doc
... chứng khoán Vì vậy, thị trường chứng khoán công ty nhà đầu tư có tổ chức 1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán 1.3.1 Các nghiệp vụ kinh doanh số tổ chức kinh doanh chứng khoán Thị trường chứng ... hàng 10 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Giáo trình chuyên ngành chứng khoán xã hội b Tầm quan trọng đạo đức nghề nghiệp kinh doanh chứng khoán - Đạo đức nghề nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán ... khoản thu nhập thông thường 1.2 Các chủ thể kinh doanh chứng khoán 1.2.1 Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán tổ chức hoạt động kinh doanh lĩnh vực chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận Hiện...
 • 94
 • 1,805
 • 35

Giao trinh Toefl.pdf

Giao trinh Toefl.pdf
...
 • 128
 • 1,764
 • 23

Giáo trình nuôi cấy mô

Giáo trình nuôi cấy mô
... tác cấy vô trùng khử trùng mẫu cầu BÀI 5: NUÔI CẤY MÔ SẸO GIỚI THIỆU Nuôi cấy sẹo khâu quan trọng nuôi cấy tế bào sẹo nguyên liệu khởi đầu cho nghiên cứu quan trọng khác như: phân hóa ... NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT Có nhân tố chính: - Bảo đảm điều kiện vô trùng - Chọn môi trường chuẩn bị môi trường cách - Chọn cấy xử lý cấy thích hợp trước sau cấy 2.1 Ý nghĩa vô trùng nuôi ... điển nuôi cấy thực vật Môi trường nuôi cấy loại xây dựng hoàn chỉnh Tuy vậy, dùng nguyên môi trường để nghiên cứu hoà thảo họ đậu mà cải tiến, sửa đổi Điều giải thích tiến chậm chạp nuôi cấy mô...
 • 22
 • 1,830
 • 17

Giáo trình sinh lý học tế bào - SINH LÝ HỌC CÂN BẰNG NƯỚC VÀ CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI

Giáo trình sinh lý học tế bào - SINH LÝ HỌC CÂN BẰNG NƯỚC VÀ CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI
... nhiều Cl- Còn dịch nội bào, cation nhiều K+ anion nhiều protein HPO4 2- III Cân nước thể Sự cân lượng nước vào nước Bảng : Lượng nước vào nước tính theo ml/ngày NƯỚC VÀO Nước uống NƯỚC RA Nước tiểu ... hoá - Chất không điện giải: chất không hình thành ion hoà tan nước Bao gồm hầu hết chất hữu cơ, glucose, urea creatine Chỉ có tỷ lệ nhỏ chất hoá học dịch thể không điện giải Chất điện giải ... mao mạch Các chất vào khỏi mao mạch thông qua cách sau : 1.1 Vận chuyển qua tế bào Các chất từ huyết tương qua thành mao mạch phương thức nhập bào vào tế bào nội mô, chúng xuất bào vào dịch kẽ...
 • 19
 • 1,397
 • 8

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router
... Mạng cho router B D Router B,D ngưng định tuyến gói liệu Mạng nên định tuyến gói liệu đến Mạng qua router B Đến thời điểm cập nhật định kỳ router C, thông tin cập nhật router C gửi cho router ... tới Mạng qua router C Sau router D lấy bảng định tuyến vừa cập nhật xong gửi cho router A Tương tự, router A cập nhật lại đường đến Mạng lúc qua 146 router D gửi cho router Bvà E Quá trình tương ... nhận cho router gửi thông tin Phần sau phân tích cho bạn thấy cố xảy nào: Router A gửi thông tin cập nhật cho router B D thông báo Mạng bị ngắt Tuy nhiên router C gửi cập nhật cho router B router...
 • 6
 • 1,255
 • 13

Xem thêm