CDCS QUES

CDCS QUES

CDCS QUES
... transactions, when documents presented lack bills of exchange, the remitting bank 托 收 行 , upon request of the drawer 收 款 人 , may instruct either the collecting bank 代 收 行 or the drawee 付 款 人 to...
 • 12
 • 138
 • 0

Thực trạng marketing của khách sạn Cap Saint Jac Ques

Thực trạng marketing của khách sạn Cap Saint Jac Ques
... thiệu khái quát về khách sạn Cap Saint Jacques 1.1 Quá trình đời và phát triển của khách sạn Cap Saint Jacques 1.2 Giới thiệu chung về khách sạn Cap Saint Jacques 1.3 Cơ cấu tổ ... phòng của khách sạn Cap Saint Jacques so với khách sạn Sông Hương và khách sạn Thùy Vân Đvt: vnđ/Ngày Khách sạn Cap Khách sạn Sông Khách sạn Thùy Loại phòng Saint Jacques Hương ... trạng marketing của khách sạn Cap Saint Jac Ques 2.1 Thực trạng kinh doanh sản phảm dịch vụ của khách sạn 2.1.1 Sản phẩm kinh doanh của khách sạn Cap Saint Jacques 2.1.2 Khách...
 • 25
 • 500
 • 0

Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh

Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh
... viên, xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm Chỉ đạo công đoàn sở đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh từ đầu năm, xếp loại định công nhận CĐCS, vững mạnh, xét khen thưởng đề nghị khen thưởng CĐCS, vững mạnh ... viên, xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh hàng năm Chỉ đạo công đoàn sở ký xây dựng CĐCS vững mạnh từ đầu năm, xếp loại định công nhận CĐCS vững mạnh, xét khen thưởng đề nghị khen thưởng CĐCS vững mạnh ... viên, xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm Chỉ đạo công đoàn sở, nghiệp đoàn ký xây dựng CĐCS vững mạnh từ đầu năm, xếp loại định công nhận CĐCS vững mạnh, xét khen thưởng đề nghị khen thưởng CĐCS vững...
 • 42
 • 385
 • 0

Báo cáo thành tích CĐCS

Báo cáo thành tích CĐCS
... Quảng Tiến đạt nhiều thành tích đáng kể, đặc biệt thành tích sau : 1- Thành tích vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, hoàn thành suất sắc hoạt đông chuyên môn 2- Thành tích vận động CNVCLĐ ... báo cáo thành tích tập thể đề nghị lđlđ tỉnh hoá khen thởng I- Khái quát đặc điểm tình hình đơn vị 1- Quá trình hình thành, phát triển đơn vị : -Trờng THCS Quảng Tiến thành lập năm ... biệt tham gi tích cực vận động nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ hiệu quyền lợi, lợi ích hợp pháp,chính đáng CNVCLĐ 4- Thành tích tổ chức...
 • 9
 • 333
 • 1

Biểu điểm CĐCS

Biểu điểm CĐCS
... TT Thang đim tự điểm đánh giá Nội dung - ng viờn CB-CNVC-L giỳp lm kinh t gia ỡnh v xõy dng ớt nht c loi qu tham ... chớnh ca Tng LL Vit Nam - Thc hin ch thụng tin, bỏo cỏo vi cụng on cp trờn y 4.5 v kp thi Tổng điểm 5 25 24 10 10 10 5 30 30 5 10 10 5 5 100 98 Tự xếp loại: Công đoàn sở vững mạnh Xuất sắc Hoa...
 • 3
 • 97
 • 0

Điều tra khảo sát của CĐCS

Điều tra khảo sát của CĐCS
... CĐGD huyện, thị y phổ biến đến CĐCS biểu nầy Ban Thường vụ CĐGD Tỉnh đề nghị BCH.CĐGD huyện, thị nghiêm túc thực thời gian nội dung quy định Trong trình điều tra, khảo sát nếo có khó khăn, vướng...
 • 2
 • 228
 • 4

BẢNG CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CĐCS CÁC TRƯỜNG

BẢNG CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CĐCS CÁC TRƯỜNG
... 2005 Chủ tịch CĐCS (Ký tên đóng dấu) Đơn vị: BẢNG CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CĐCS CÁC TRƯỜNG DÂN LẬP – TƯ THỤC ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2004-2005 NỘI DUNG ĐIỂM QUY ĐỊNH ĐIỂM TỰ CHẤM ĐIỂM CỦA TH ... số : Xếp loại : Ngày .tháng .năm 2005 Chủ tịch CĐCS (Ký tên đóng dấu) Đơn vị: Công đoàn Giáo dục BẢNG CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CÁC QUẬN HUYỆN ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2004-2005 NỘI ... trì sinh hoạt Ban Chấp hành qui định Ban Chấp hành làm việc tay.Có qui chế hoạt động BCH Công đoàn Các tổ CĐ sinh hoạt tháng lần, có hồ sơ sổ sách ghi chép biên đầy đủ Nội dung sinh hoạt có chất...
 • 9
 • 831
 • 1

Ho so thanh lap CDCS

Ho so thanh lap CDCS
... giáo : ……… Hiện ngụ : ……………………………………………………………………………… Hộp thư (email) : ………………………………………… Điện thoại : ……………… Trình độ : - Học vấn : ……………………… - Chuyên môn : ………………… - Tin học : ……………………… - Ngoại ... ………………………………………………………………… Tên đơn vò : ……………………………………………………………………………… Sau học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ho n toàn tán thành tự nguyện làm đơn gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận để xin kết nạp ... NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN - Vui lòng tải tập tin đính kèm bên - Gửi kèm file danh sách nộp hồ sơ (ho c gửi email đến: ldldq1@quan1hcm.gov.vn ) CÔNG TY: ĐỊA CHỈ : ĐT/FAX : WEBSITE...
 • 8
 • 229
 • 0

Phân loại CĐCS

Phân loại CĐCS
... cấp Tổng cộng : 40 39 06 07 07 05 05 05 05 100 98 Tự xếp loại : CĐCS Vững mạnh TM BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lộc CĐGD DUY XUYÊN CĐCS NGUYỄN VĂN TRỖI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ... không ảnh hưởng đến hoạt động chung công đoàn cấp Tự chấm 39 điểm Tổng cộng : 97 điểm Tự xếp loại : CĐCS Vững mạnh TM BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lộc ... thu triệu đồng - Tích cực tham gia hội thi “Tiếng hát giáo viên Ngành giáo dục” đạt giải A thể loại đơn ca - Tổ chức tham quan học tập ngày Quảng Ngãi, Quy Nhơn nhân ngày kỉ niệm Quốc tế Phụ...
 • 5
 • 93
 • 0

Báo cáo Tổng kết CĐCS HV2 2006- 2007

Báo cáo Tổng kết CĐCS HV2 2006- 2007
... th ể hi ện ngh ĩa c cao đẹp Ngoài ra, CĐCS thực tốt hoạt động nh ư: tham gia h ội thi báo tường, tham gia trưng bày hồ sơ quản lí, ĐDDH tự làm (đ ặc bi ệt CĐCS tự làm trang Web hỗ trợ dạy học ... dục Huyện Tạo điều kiện cho Tổ nữ công CĐCS đ ược tập hu ấn nghi ệp vụ công tác - Uỷ viên nữ công đề bạt nhiệm kì 2006- 2008 6.Đề nghị khen thưởng: Danh hiệu CĐCS Hương Văn : Công đoàn Cơ sở Xuất ... cấp công nhân danh hi ệu n ữ CĐCS “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” 2.Chương trình 2:Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích đáng, hợp pháp cho đoàn viên lao động a.CĐCS thường xuyên có kế họạch...
 • 8
 • 156
 • 0

Sổ tay Đại hội CĐCS - năm 2009

Sổ tay Đại hội CĐCS - năm 2009
... 1. 2- Về bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đại hội đại biểu): - Ban chấp CĐCS giới thiệu Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội (là đại biểu thức đại hội) để đại hội biểu cách giơ tay Đại hội ... trì Đại hội - Đ/c làm thư ký Đại hội 2- Sau Đại hội đề cử biểu trí, Đ/c nhận nhiệm vụ tiến hành điều khiển Đại hội thực nội dung sau: * Chủ trì đại hội thông qua dự thảo văn Đại hội CĐCS ... đại biểu dự đại hội công đoàn cấp (nếu có) cung cấp lý lịch trích ngang người Các đại biểu thức đại hội, hội nghị có quyền đề cử người đại biểu đại hội, hội nghị, đại biểu đại hội, hội nghị vào...
 • 38
 • 189
 • 1

Nghị quyết Đại hội CĐCS trường TH Cát Lâm NK: 2010-2012

Nghị quyết Đại hội CĐCS trường TH Cát Lâm NK: 2010-2012
... pha ̣m pháp luâ ̣t - Th m hỏi, động viên kịp th i CĐV gia đình ốm đau, hoạn nạn, tang gia, hiế u hỷ, …( Đối tượng: Bản th n CĐV, tứ th n phụ mẫu, chồng, vơ ̣, con) - Tham mưu, phát đô ̣ng, ... cu ̣ th ̉ thu hút đươ ̣c sự tham gia hưởng ứng tich ̣ ́ cực, hiê ̣u quả các hoa ̣t đô ̣ng phong trào 4- Đại hội bầu đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn sở trường Tiểu học Cát Lâm ... ̣i hô ̣i Công đoàn sở trường Tiể u ho ̣c Cát Lâm vào lúc giờ .phút, ngày tháng năm 2010 với 100% ý kiế n biể u quyế t nhấ t tri ́ TM Đoàn chủ tich Th ký (Kí, ghi rõ họ...
 • 3
 • 145
 • 0

Dẫn CT hội nghị CĐCS 10-11

Dẫn CT hội nghị CĐCS 10-11
... Tổng kết, bế mạc hội nghị Phân công -CTCĐCS -HT CTCĐ Tổ trưỏng CĐ -TBĐS -CTCĐ chủ trì -CTCĐ - Sau gần đồng hồ, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, nghe: - Bản hướng dẫn chấm điểm, xếp ... dung công việc - Ôn định tổ chức - Văn nghệ phục vụ hội nghị - Tuyên bố lí giới thiệu đại biểu - Thông qua hướng dẫn chấm điểm, xếp loại thi đua CĐCS năm học 2010- 2011 - Thông qua chương trình ... sống”, thông qua quy chế thu chi “Quỹ đời sống” sửa đổi, bổ sung - Ý kiến quý báu lãnh đạo Đến nói Hội nghị Công đoàn sở Trường TH Lê Thị Hồng Gấm thành công tốt đẹp Có thành công buổi lễ hôm nhờ quan...
 • 3
 • 282
 • 6

Xem thêm