gerund ing noun or infinitive 1

ing form or infinitive

ing form or infinitive
... office tomorow morning I didn't to lock the door ( Tôi không nhớ phải khoá cửa ) 3.2 Remember doing sth: Nhớ làm gì/ Nhớ điều làm ( Bây nhớ lại ) Eg:: I remember locking the door before leaving, but ... I regret to tell/ inform/ you that say that We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather We regret to inform you that your application ... doing sth/ Not doing sth: Hối tiếc ( ) làm/ Không làm điều ) Eg: He regrets leaving school early It's a big mistake I regret not following my father's advice She regretted not working hard before...
 • 7
 • 45
 • 0

Gerund Or Infinitive?

Gerund Or Infinitive?
... earn, scrubbing, make, blackmailing Page INFINITIVE, GERUND, PRESENT PARTICIPLE Put the verbs in brackets into a correct form When more than one form is possible it will be noted in the key When ... day! 19 Try (forget) it: it isn't worth (worry) about 20 There is no point in (remain) in a dangerous place if you can't anything (help) the people who have (stay) there 21 The horse won't be ... use either gerund or infinitive, but there tends to be a slight difference in implication * like + gerund usually means 'enjoy'; it also usually implies that the action is/was performed: I like...
 • 9
 • 1,281
 • 148

Gerunds and Infinitives: Verb + Gerund or Infinitive potx

Gerunds and Infinitives: Verb + Gerund or Infinitive potx
... pattern for gerunds and another for infinitives allow + gerund - My teacher doesn't allow eating in class allow + object + infinitive - My teacher doesn't allow us to eat in class permit + gerund ... These verbs are also often used with would and the infinitive, and refer to specific situations For example: - I would love to go to China - We would prefer to meet at 7.00 Allow / permit Allow and ... allow us to eat in class permit + gerund - My teacher doesn't permit eating in class permit + object + infinitive - My teacher doesn't permit us to eat in class ...
 • 2
 • 495
 • 6

GERUND (verbal noun in –ing) docx

GERUND (verbal noun in –ing) docx
... busy repairing the roof We get bored watching news Alice got nervous looking after her spoilt child TYPES OF GERUNDS ACTIVE PASSIVE PRESENT GERUND WRITING BEING WRITTEN PERFECT GERUND HAVING WRITTEN ... HAVING WRITTEN HAVING BEEN WRITTEN INFINITIVE We can use it: • after verbs expressing intention: (want, intend, go, come…) I want to hold your hand I came to say goodbye • after verbs in Reported Speech: ... or by the infinitive: (agree, arrange, claim, choose, decide, expect, hope, know, pretend, promise, swear, threaten, wish…) I hope to find her I hope that I will find her Types of infinitives...
 • 6
 • 116
 • 0

GERUND OR INFINITIVE

GERUND OR INFINITIVE
... sorry before we tell you this bad news.) Go on: Go on + gerund means to continue with an action: He went on speaking for two hours I can't go on working like this - I'm exhausted Go on + to -infinitive ... benefits for the company John Smith worked in local government for five years, then went on to become a Member of Parliament Mean: Mean + gerund expresses what the result of an action will be, or what ... week! Sorry - I didn't mean to hurt you Stop: Stop + gerund means to finish an action in progress: I stopped working for them because the wages were so low Stop tickling me! Stop + to-infinitive...
 • 3
 • 194
 • 0

GERUND OR INFINITIVE 100 SENTENCES

GERUND OR INFINITIVE 100 SENTENCES
... hoped (help)……………………… other people with their work 57 I would rather study history than (study)………………………… biology 58 She advised me (wait) until tomorrow 59 He encourage me (take)……………… part in ... forced them(go)………………….another away 63 His doctor advised him (stop)…………………(smoke)……………… , but he found it is impossible (quit)……………………….his habit 64 Her parents want her (become)…………… a doctor ... hours a day 78 Martha is standing at the corner (wait)………………….for the bus 79 She sat at her desk (write)………………….a letter 80 It was a beautiful spring day Dorothy was lying under a tree (listen)…………...
 • 2
 • 586
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 25 2015 TT-BYT quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tếThông tư 147 2015 TT-BTC về việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn VNThông tư 148 2015 TT-BTC về mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.Thông tư 123 2015 TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán VNchuong6 tu tuong Ho Chi MinhTổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP đầu tư TM DV vinacominluận văn về chính sách tôn giáoLập trình opengl với thư viện AUXskkn rèn luyện kỹ năng giải một số bài tập trắc nghiệm chương i – giải tích 12 cho học sinh yếu kémskkn sử dụng kiến thức liên môn để dạy học có hiệu quả bài 3 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia – chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh lớp 11 THPTChương II. §2. Mặt cầuChương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diệnđổi mới cơ chế tài chính đối với các trường đại học công lập ở việt namGiải pháp tài chính hỗ trợ xuất khẩu gạo của đồng bằng sông cưu longNghiên cứu tổng hợp và ổn định phân tán chất lỏng từ Fe3O4ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Khuyến nôngThông tư 43 2015 TT-BYT về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh việnThông tư 47 2015 TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môiThông tư 49 2015 TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạcThông tư số: 35 2015 TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa