TÂM lý bạn TRAI HOÀNG XUÂN VIỆT

TÂM bạn TRAI HOÀNG XUÂN VIỆT

TÂM lý bạn TRAI  HOÀNG XUÂN VIỆT
... Trong "Tâm bạn gái" mời bạn nhận thức kỳ biệt người bạn gái Trước đề cập cấu tâm bạn trai, muốn bạn nhận thức tính chất lỳ diệu người bạn trai Con người bạn gái kỳ biệt, người bạn trai kỳ ... rõ Trên địa hạt tâm lý, bạn trai bạn gái, dị biệt Vì đối tượng chánh phân tích tâm hồn bạn trai nên gợi vài nét chánh để bạn nhận thức người kỳ biệt bạn trai Cứ chung mà nói, bạn trai có trí rộng ... Người Bạn Trai Chương 002 Đời Sống Sinh Của Bạn Trai Chương003 11 Đời Sống Tinh Thần Của Bạn Trai 11 Chương 004 27 Đời Sống Tình Cảm Của Bạn Trai 27 Chương 005 43 Đời Sống Tình Cảm Của Bạn Trai...
 • 225
 • 144
 • 0

Tâm bạn gái hoàng xuân việt

Tâm lý bạn gái  hoàng xuân việt
... Tâm Bạn Gái Tác giả Hoàng Xuân Việt Soạn thảo chuyển đổi sang ebook: Bruce Lee Chương 001 Con Người Bạn Gái Chương 002 Đời Sống Sinh Của Bạn Gái Chương 003 11 Đời Sống Tình Cảm Của Bạn ... gắng bạn tìm hiểu người bạn gái cách quan sát, nghiên cứu tượng sinh lý, tinh thần, xã hội để nhận chân họ Chương 002 Đời Sống Sinh Của Bạn Gái Để bạn dễ dàng am hiểu cấu tâm bạn gái, ... người gái phát triển tâm sinh rõ rệt hết giai đoạn sang giai đoạn Người, có bạn gái, nhân vị, có xác mà có hồn cá nhân có cấu tâm lý, sinh riêng biệt, sinh cha mẹ, sống tình trạng tâm lý, ...
 • 214
 • 219
 • 0

Tâm bạn trai

Tâm lý bạn trai
... hng, bn trai bn trai cú th cho mt hay hai s hiu bit ca mỡnh l tng, l tn cựng ca chõn ri sau mt thi gian thy u úc mỡnh cũn xp, l ca mỡnh cũn nhiu l h Cú khụng ớt bn trai li em li s ỏp ... h vụ cựng s" Tuy mang mt vi tt hỏo thng s dng trớ, ngi bn trai ang trờn i n ch cú b úc lun thụng minh Cng ln tui cng c giỏo dc chu ỏo, trớ h s lanh li vic su tm chõn Rt tic, ... tõm phc hn l phc Trong mt ỏm ụng bn trai bn gỏi tho lun, bn gỏi cú th th nhn ý kin bn trai d dng ch bn trai khụng bit thuyt phc, ch a suụng cha chc bn gỏi nm tinh thn h c Bn trai cn s giỳp...
 • 114
 • 314
 • 2

Sách tâm bạn trai (Chương 4)

Sách tâm lý bạn trai (Chương 4)
... trình bày để tâm phục phục Trong đám đông bạn trai bạn gái thảo luận, bạn gái thụ nhận ý kiến bạn trai dễ dàng bạn trai thuyết phục, đưa suông chưa bạn gái nắm tinh thần họ Bạn trai cần giúp ... câu chuyện bạn trai có đến chín bàn tâm 12 Tâm Bạn Trai Nguyên tác: Hoàng Xuân Việt 13- Bàn Tâm Sự Như Cơm Bữa Bởi tưởng trần gian tốt, chưa đủ tự chủ để chế ngự tâm hồn, bạn trai nhiều ... thứ ác tâm suy nghĩ trước Họ thứ người dễ cho Biết bao bạn gái lạm dụng nhiều bạn trai tiền khai thác lòng tốt tự nhiên nầy Ngay cách người bạn trai gây lộn, thấy tốt nội tâm họ Họ không bạn gái...
 • 15
 • 318
 • 0

Đời sống tâm bạn trai (chương 2)

Đời sống tâm lý bạn trai (chương 2)
... độ, cử vô tình tố cáo tâm bạn trai tuổi dậy tâm sôi mà tính dục tự nhiên đòi hỏi thỏa mãn Những nhà giáo dục nam nên am hiểu giai đoạn khủng hoảng tâm hồn nầy bạn trai để hướng dẫn họ giữ ... nhiên bạn trai muốn trêu chọc bạn gái: muốn nói cám dỗ tự nhiên không nói thói quen lưu manh tâm hồn trụy lạc mà bọn cao bồi ngày đại diện Bạn trai muốn nói chuyện với bạn gái, mà hội, hay ... cho nhiều bạn trai, có tới 90% thiếu giáo dục nam nữ, có tâm tình phức tạp sau lúc xuất tinh lần thứ Tôi nói tâm tình phức tạp, xuất tinh tự nhiên người bạn trai cảm thấy nhục lạc, tâm hồn họ...
 • 6
 • 234
 • 0

Đời sống tâm bạn trai (chương 5)

Đời sống tâm lý bạn trai (chương 5)
... l gi l phỏi p Ngi ta gi bn trai l phỏi mnh: ting ny phi hiu l mt tng hn l s kin v tõm Bn trai nu xột v tỡnh cm thỡ nht nh khụng mnh hn phỏi p õu tng ca bn trai l lỳc phi o luyn thõn ... ỏi tỡnh ca bn trai M mun bn ý ỏi tỡnh y theo sinh phỏt trin c th bn trai ngy mt tng cng Hi lỳc th u h cú k gỡ n cỏc a gn h õu a no xu xớ, xinh lch, en than, trng tuyt, gỏi, trai, giu nghốo ... lu i tỡnh yờu, bn trai i ngang qua mt nh cu tỡnh cm cao thng gi l tỡnh tõm giao Trong cun "Tõm bn gỏi" tụi ó vit khỏ nhiu v ny nờn õy tụi ch bn nhng gỡ liờn h n tõm bn trai v n s giỏo luyn...
 • 28
 • 229
 • 0

Đời sống tâm bạn trai (chương 6)

Đời sống tâm lý bạn trai (chương 6)
... Vậy bạn trai, đời bạn quý báu Gia đình, quốc gia, nhân loại chờ đợi bạn nhiều Xin bạn chọn lựa Bạn phải có tưởng, điều Nhưng tưởng chân hiểu ý lực đẹp mà bạn đeo đuổi đem ích lợi cho bạn ... nên hình ảnh hay mơ mộng ước ao Đời sống nội tâm nầy họ dồi đời sống ngoại thân nói Bạn gái thua hẳn họ sống tinh thần nầy Cũng bị sống tinh thần chi phối mà bạn trai xử gia đình hay người xã hội ... chia sáng suốt Điều bàn vào so sánh tâm bạn trai với tâm bạn gái coi hướng nội hay hướng ngoại nhiều Bạn gái hướng nội nhiều chắn hướng ngoại nhiều Còn bạn trai, vừa ưa hoạt động vừa hướng...
 • 16
 • 237
 • 0

Tâm bạn trai (chương II)

Tâm lý bạn trai (chương II)
... độ, cử vô tình tố cáo tâm bạn trai tuổi dậy tâm sôi mà tính dục tự nhiên đòi hỏi thỏa mãn Những nhà giáo dục nam nên am hiểu giai đoạn khủng hoảng tâm hồn nầy bạn trai để hướng dẫn họ giữ ... nhiên bạn trai muốn trêu chọc bạn gái: muốn nói cám dỗ tự nhiên không nói thói quen lưu manh tâm hồn trụy lạc mà bọn cao bồi ngày đại diện Bạn trai muốn nói chuyện với bạn gái, mà hội, hay ... cho nhiều bạn trai, có tới 90% thiếu giáo dục nam nữ, có tâm tình phức tạp sau lúc xuất tinh lần thứ Tôi nói tâm tình phức tạp, xuất tinh tự nhiên người bạn trai cảm thấy nhục lạc, tâm hồn họ...
 • 6
 • 200
 • 0

Tâm bạn trai (chương III)

Tâm lý bạn trai (chương III)
... đàn ông, hiểu hẹp bạn trai Điều nầy nói nghe lạ tỏ phần bạn trai phái mạnh Là có bạn thấy bạn gái yêu bạn trai mà yêu tâm tình người lớn mà xưng chị với người yêu không Còn bạn trai dù hỉ mũi chưa ... niên bạn gái đáng khen bạn trai chỗ trầm tĩnh phán đoán Suy nghĩ sâu sắc bạn gái không bạn trai có nhiều điều phải tuyển thấy bạn gái tỏ người lớn bạn trai Trong lớp học chẳng hạn: có nhiều bạn trai ... tuyệt đối Lúc cao hứng, bạn trai bạn trai cho hay hai hiểu biết tưởng, tận chân để sau thời gian thấy đầu óc xốp, lẽ nhiều lỗ hở Có không bạn trai lại đem lối áp dụng gia đình hay...
 • 15
 • 217
 • 0

Tài liệu Tâm Bạn Trai chương 1 pdf

Tài liệu Tâm Lý Bạn Trai chương 1 pdf
... Alexis Carel nói: người vật bí mật Thưa bạn, người có bạn trai Tôi đầu hàng chổ giúp bạn khám phá hết bí mật bạn trai Bạn nên dùng trực giác, nhìn kỹ bạn trai âm thầm nói với thượng đế: Lạy Người, ... Đọc tới đến đây, bạn biết bạn trai vật thụ tạo kỳ biệt Họ có phận sinh cấu tâm đặc biệt chức vụ thiêng liêng cao Thân xác, tâm hồn tiến hóa nhanh chóng, toàn thể người bạn trai xoay lưng ... hái vân vân vân vân Tình yêu ý chí mạnh Người bạn trai bắt đầu yêu luận Nói tắt người ta thấy có tiến hóa nhanh chóng mặt sinh tâm bạn trai mà đặctính tiến hóa ruồng bỏ tại, say sưa...
 • 6
 • 340
 • 1

Tài liệu Tâm Bạn Trai Chương 3 ppt

Tài liệu Tâm Lý Bạn Trai Chương 3 ppt
... đàn ông, hiểu hẹp bạn trai Điều nầy nói nghe lạ tỏ phần bạn trai phái mạnh Là có bạn thấy bạn gái yêu bạn trai mà yêu tâm tình người lớn mà xưng chị với người yêu không Còn bạn trai dù hỉ mũi chưa ... niên bạn gái đáng khen bạn trai chỗ trầm tĩnh phán đoán Suy nghĩ sâu sắc bạn gái không bạn trai có nhiều điều phải tuyển thấy bạn gái tỏ người lớn bạn trai Trong lớp học chẳng hạn: có nhiều bạn trai ... tuyệt đối Lúc cao hứng, bạn trai bạn trai cho hay hai hiểu biết tưởng, tận chân để sau thời gian thấy đầu óc xốp, lẽ nhiều lỗ hở Có không bạn trai lại đem lối áp dụng gia đình hay...
 • 21
 • 179
 • 0

Tài liệu Tâm Bạn Trai Chương 4 doc

Tài liệu Tâm Lý Bạn Trai Chương 4 doc
... trình bày để tâm phục phục Trong đám đông bạn trai bạn gái thảo luận, bạn gái thụ nhận ý kiến bạn trai dễ dàng bạn trai thuyết phục, đưa suông chưa bạn gái nắm tinh thần họ Bạn trai cần giúp ... không tìm dịp để làm hại cho kẻ khác Xin bạn hiểu cho nói tâm tính tự nhiên Không phải vìtính tự nhiên tốt nầy mà bạn trai đánh lộn Bạn trai tốt từ tâm hồn Tâm hồn họ tự nhiên cỡi mở Mẹ họ sai làm ... thứ ác tâm suy nghĩ trước Họ thứ người dễ chọ Biết bao bạn gái lạm dụng nhiều bạn trai tiền khai thác lòng tốt tự nhiên nầy Ngay cách người bạn trai gây lộn, thấy tốt nội tâm họ Họ không bạn gái...
 • 21
 • 139
 • 0

Tài liệu Tâm Bạn Trai Chương 5 doc

Tài liệu Tâm Lý Bạn Trai Chương 5 doc
... l gi l phỏi p Ngi ta gi bn trai l phỏi mnh: ting ny phi hiu l mt tng hn l s kin v tõm Bn trai nu xột v tỡnh cm thỡ nht nh khụng mnh hn phỏi p õu tng ca bn trai l lỳc phi o luyn thõn ... ỏi tỡnh ca bn trai M mun bn ý ỏi tỡnh y theo sinh phỏt trin c th bn trai ngy mt tng cng Hi lỳc th u h cú k gỡ n cỏc a gn h õu a no xu xớ, xinh lch, en than, trng tuyt, gỏi, trai, giu nghốo ... lu i tỡnh yờu, bn trai i ngang qua mt nh cu tỡnh cm cao thng gi l tỡnh tõm giao Trong cun "Tõm bn gỏi" tụi ó vit khỏ nhiu v ny nờn õy tụi ch bn nhng gỡ liờn h n tõm bn trai v n s giỏo luyn...
 • 38
 • 251
 • 0

Tài liệu Tâm Bạn Trai Chương 7 doc

Tài liệu Tâm Lý Bạn Trai Chương 7 doc
... cạnh tâm nầy bạn trai Thúc Sinh Người bạn trai tâm hồn đạo đức, đầu óc cao thượng thiếu tự chủ, coi thay đổi người yêu việc trở bàn taỵ Ta biết bảntính tình bạn trai bội bạc Khi lương tâm bị ... bạn trai khác hoàn cảnh xã hội ta thấy, cách chung bạn trai có điểm tâm gốc phái nam, có hoàn cảnh sống đặc biệt, họ lại có khía cạnh tâm riêng Đứng mặt giáo dục hay xã giao, trước bạn ... nọc rắn" thân liễu 7- Gà Trống Nuôi Con Người bạn trai vừa có đôi bạn thời gian, có con, trăm năm rủi ly trần, thường có thứ tâm đặc biệt Đối với người yêu, phải nhận bạn trai góa vợ có mối...
 • 13
 • 148
 • 0

Tài liệu Tâm Bạn Trai Chương 8 doc

Tài liệu Tâm Lý Bạn Trai Chương 8 doc
... tương lai huy hoàng Hỡi bạn trai mà cho gia đình bạn hy vọng, mà cho quốc gia bạn rường cột, bạn, xin bạn phát họa chương trình giáo dục nhân xã cho bạn Bắt tay thi hành Bạn thực nhiều điểm chưa ... thất bại, thái độ người lĩnh tưởng đời bạn Có thể bạn bị đời hiểu lầm, dư luận lăng mạ bạn, kẻ ác tâm bôi lọ đời tư bạn Nhưng cần bạn phải tốt tự chất tiến thân theo chương trình sống sáng suốt ... với người bạn yêu, bạn hay bị cám dỗ điều răn thứ sáu chân giáo Ma quỷ xui bạn bộc lộ tâm tình yêu với kẻ bạn yêu để nói lên tình nghĩa keo sơn bạn dại dột tin theo thấp hèn, lòng bạn bát lệ...
 • 10
 • 141
 • 0

Xem thêm