NHẬP môn báo TRỰC TUYẾN THS PHAN văn tú

Văn hóa ứng xử của các nhà báo trực tuyến đối với thông tin văn hóa nghệ thuật (khảo sát báo trực tuyến vnexpress, vietnamnet và vnmedia từ năm 2009 đến năm 2010) luận văn ths truyền thông đại chún pdf

Văn hóa ứng xử của các nhà báo trực tuyến đối với thông tin văn hóa nghệ thuật (khảo sát báo trực tuyến vnexpress, vietnamnet và vnmedia từ năm 2009 đến năm 2010)  luận văn ths truyền thông đại chún pdf
... tin văn hóa nghệ thuật nhà báo trực tuyến: 1.1 Thông tin lĩnh vực văn hóa nghệ thuật không đồng Với đối tượng nghiên cứu thông tin văn hóa nghệ thuật báo trực tuyến, để từ nhìn văn hóa ứng xử nhà ... giàu giá trị thông tin khác Luận văn bàn vấn đề văn hóa ứng xử nhà báo trực tuyến với thông tin văn hóa nghệ thuật Trong đó, theo khảo sát tác giả, thông tin văn hóa nghệ thuật báo trực tuyến chia ... tin báo chí đại 10 Đặc thù thông tin văn hóa nghệ thuật Báo trực tuyến 18 2.1 Đặc trưng thông tin Báo trực tuyến 18 2.2 Báo trực tuyến tạo hệ độc giả 26 Đặc thù ứng xử văn hóa nhà báo trực tuyến...
 • 121
 • 149
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giao nhận xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần vận tải 1 TRACO

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giao nhận xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần vận tải 1 TRACO
... cán công nhân đợc đào tạo, trang thiết bị phơng tiện đại, ngày TRACO doanh nghiệp hàng đầu vận tải, giao nhận kho vận logistics Việt Nam - TRACO cổ đông: Công ty cổ phần cảng Vật Cách, Công ty cổ ... TRèNH V THC TRNG GIAO NHN XUT NHP KHU TI CễNG TY SV : Chu Th Thanh Mai - 37708 Lp: KTN50H2 Trang 13 BO CO THC TP TT NGHIP I Giới thiệu công ty Tên công ty: Công ty cổ phần vận tải 1- TRACO (Orient ... trình thực công việc với Giy uỷ quyền cho TRACO Bên TRACO tiếp nhận thực dịch vụ giao nhận vận chuyển tận kho khách hàng 2) Các chứng từ có liên quan đến toàn trình giao nhận vận chuyển mà TRACO thực...
 • 31
 • 699
 • 0

Báo cáo môn cấu trúc dữ liệu - Phần mềm trò chơi cờ cá ngựa ppt

Báo cáo môn cấu trúc dữ liệu - Phần mềm trò chơi cờ cá ngựa ppt
... trình C# Hầu hết chức Chương 5: Kết luận hướng phát triển Các chức cài: - Sắp bàn cờ - Đổ xí ngầu - Đi ngựa - Xử lý nước - Xin quân - Thay đổi quy định Chưa có hướng phát triển cụ thể ... //Sắp bàn cờ :TCCtrl //Lấy info tùy chọn //Đọc thông tin tùy chọn //Lấy info bàn cờ //Lấy Info User //Xử lý bàn cờ //Đọc Info User //Load Bàn cờ //Lấy Info Quân cờ //Đọc Info Quân cờ //Lấy Info ... Hình bàn cờ //Đổ Xí ngầu //Xin quân //Thực nước //Thoát Bàn cờ //Lưu Info Xí ngầu //Lấy Info quân cờ //Đọc Info Quân cờ //Đọc Info Quân cờ Sơ đồ Sequence cho Màn hình tùy chọn Người chơi: :frTCNguoiChoi...
 • 9
 • 270
 • 2

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 1 ppt

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 1 ppt
... -7 ,435626 1 0-4 -0 ,4695 911 -1 ,12 53 317 3,704258 1 0-5 3,096363 1 0-3 6, 612 3869 1 0-3 6, 315 724 1 0-7 -7 ,3 411 82 1 0-6 -1 ,46 616 25 1 0-5 9,829576 1 0-9 -6 ,0 1 0-9 -1 ,19 7269 1 0 -1 0 1, 0054 61 1 0 -1 2 5,437898 1 0 -1 5 1, 69946 ... 20 13 ,48 12 ,98 12 ,45 11 ,88 11 ,27 10 ,64 9,97 9,27 8,54 25 17 ,29 16 ,77 16 ,22 15 ,64 15 ,03 14 ,38 13 ,70 12 .99 12 ,25 30 21, 09 20,56 20,00 19 , 41 18,78 18 ,12 17 ,43 16 ,72 15 ,97 35 24,89 24,35 23,78 23 ,17 ... 10 ,70846 18 67,2 01 613 3 ,12 4 0,69563 51 2,7930 10 ,62570 19 01, 373 6227, 712 0,6948023 2,8368 19 ,54293 19 32,222 6 314 ,226 0,69 419 02 10 2,8750 10 ,46 016 19 59,885 6392,958 0,6937790 12 2, 912 8 10 ,37739 19 84,500...
 • 23
 • 152
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 2 doc

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 2 doc
... khác h/o h/ Mục 5.4: 1/ 2, 01 1 /2 Toán học 1/ 2 1/ 1,99 Kỹ thuật 1/ 4 1/ 3,73 1/ 1 02 1/ 25 1/ 25 1/ 12 Toán học 1/ 20 0 1/ 35 Kỹ thuật 1/ 20 1/ 11 Đối với nước sâu Đối với nước nông Mục 5.5 5 . 12 Các ví dụ Trước ... trình 6.04 i i (m) 2i +2 (m) 563,8 378 ,1 28 5 ,2 3 82, 0 4 51, 6 3 81, 6 339 ,2 3 81, 6 410 ,9 3 62, 9 394 ,2 373,4 387,0 378,0 10 384,0 11 380 ,1 12 3 82, 6 13 380,9 14 3 82, 0 15 3 81, 3 16 3 81, 8 17 3 81, 5 Nếu lặp nhiều ... kx t h (5 .02b) ~ H 2kh (5 .03b) ~ H Z h (5 .04b) c0 cg k gh c (1 1) c (5 .06b) n (5 .07b) gH T E gH E (5 .08b) (5 .09b) (5 .10 b) U Ec p gz (5 .05b) gH cos kx t (5 .11 b) Vận tốc...
 • 16
 • 122
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 3 potx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 3 potx
... 0,760 0,8 71 0,899 0,9 21 0,946 0,9 73 0,979 1 1 0,990 0,968 0, 932 0, 917 0, 916 0,9 81 1,0 23 0,945 1, 068 1, 004 1, 158 1, 111 1, 34 8 1, 3 21 1, 435 1, 410 10 , 93 10 , 93 10 , 93 10 , 93 10 ,89 10 , 93 10 , 73 10 , 93 10 ,20 ... P(H) Xác suất vượt P(H) H H sig 1 0-5 2,40 2 .1 0-5 2 ,33 5 .1 0-5 2,22 1 0-4 2 ,15 2 .1 0-4 2,06 5 .1 0-4 1, .95 1 0 -3 1, 86 2 .1 0 -3 1, 77 5 .1 0 -3 1, 63 0, 01 1, 51 0,02 1, 40 0,05 1, 22 0 ,10 1, 07 0 ,12 5 1, 02 0 , 13 5 ... 1, 000 0,7442 0,7472 1, 49 2, 01 1, 81 2,0 31 , 01 0,40 53 1, 111 20,5 1, 000 0, 730 7 0, 811 8 1, 62 2,22 1, 87 1, 0 21, 93 0,2864 1, 3 21 14,4 1, 000 0, 718 4 0,9490 1, 90 2,64 1, 94 0,77 19 ,24 0,2 516 1, 410 12 ,6 1, 000...
 • 23
 • 168
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 4 pdf

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 4 pdf
... 10 .3, ta có: Hsig = 17 ,6 m (1 1. 1 8) và, sử dụng (1 0 .1 4) : T =11 .58 s (1 1. 1 9) thu thông qua (1 1. 1 4) N = 18 60 (1 1. 2 0) Biết E1 1/ 100, ta xác định p(Hd) cách giải phương trình 11 . 04: p( H d ) E1 ... thiết kế (trích) Khu vực bắc Biển Bắc, Hd =30 m, l =25 năm Hsig khoảng giới hạn p(Hsig) p(Hsig) T N p(Hd) El E2j m m - - s - - - - (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) 1, 000 0, 21 3, 94 548 0 0,00 ... 11 , 3- nhiều 18 0-3 30 1 2 -1 7 3, 0 -4 ,6 3, 4 -1 5 6,8 14 ,0 14 , 4 -1 7 Sóng lớn, nhiều bọt tia nước 42 0-6 30 2 0-2 7 5, 5-7 ,9 4, 5 -1 8 8,5 Bọt trắng phát triển mạnh 1 7-2 1 78 0 -1 300 3 0 -4 2 9, 1- 1 3,7 5, 5-2 2 10 ,5 Bọt trắng...
 • 18
 • 179
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 5 docx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 5 docx
... Sản lượng Khoảng cách đổ tối đa (xem bài) (m3/h in situ) (km) cát 15 00 từ đến sét mềm 17 50 sét cứng 750 đá mềm 400 1, 5 16 .5 Máy hút thùng Loại máy hút thể hình 16 .6, tàu với ống hút rắn Các tàu ... có: m = cVg + (1 cV) W (1 6.0 2) g trọng lượng riêng cát khô Tách cV ta thu được: cV m W g W (1 6.0 3) 87 Hình 16 .3 Cơ sở xác lập phương trình máy hút Kết hợp hai phương trình 16 . 01 16.03 ta có: ... hút đưa bảng 16 .2 với điều kiện tương ứng sau đây: thể tích gầu : 0, 75 m3 độ sâu nạo vét: 15 m công suất: 3 75 kW (5 00 mã lực) 92 Hình 16 .6 Máy hút thùng 93 Hình 16 .7 Máy hút gầu Bảng 16 .2 Sản lượng...
 • 19
 • 130
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 6 ppt

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 6 ppt
... 10 7,3 12 328,0 12 ,5 -1 ,5 11 ,5 -0 ,6 7 ,1 113 ,0 13 362 ,2 13 ,3 -1 ,4 11 ,6 -0 ,2 8 ,6 12 0,2 14 3 96, 4 14 ,0 -1 ,1 11, 9 +0,3 10 ,4 12 8,8 15 430 ,6 14 ,7 -0 ,6 12 ,4 +0,7 11 ,8 13 9 ,1 16 464 ,8 15 ,4 -0 ,1 12,9 +1, 0 12 ,9 ... 6 ,1 91, 0 7 ,6 +1, 2 14 ,2 -0 ,2 14 ,1 144,0 225,4 10 ,0 -0 ,5 12 ,5 -1 ,1 5,3 97.0 8,2 +0,8 13 ,8 -0 ,5 13 ,0 15 8,0 10 259 ,6 10 ,8 -1 ,0 12 ,0 -1 ,2 5,0 10 2,4 8,8 +0,4 11 ,4 11 293,8 11 ,7 -1 ,4 11 ,6 -1 ,0 5,7 10 7,3 ... 1, 60 1, 14 -0 ,66 1, 76 -0 ,95 2,83 +0,20 -0 ,94 +0,80 -1 ,07 2,92 -0 ,80 -0 ,87 -0 ,30 -1 ,07 2,00 -1 ,63 -0 , 71 -1 ,29 -0 ,99 0,90 -2 ,07 -0 ,44 -2 ,08 -0 ,72 +0,03 -1 ,78 +0,04 -2 ,32 -0 ,28 -0 ,75 -1 ,33 0,32 -1 ,60 ...
 • 20
 • 119
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 7 pptx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 7 pptx
... -0 ,60 -1 ,00 -0 , 21 -0 , 57 -0 ,75 -0 ,13 -0 ,45 -0 ,20 +0 ,15 -0 ,24 +0,30 +0,49 +0 ,10 +0 ,72 +0, 91 +0,38 +0,95 +1, 14 +0,50 10 +0,98 +1, 32 +0,50 11 +0,80 +1, 31 +0, 37 12 +0, 37 +1, 11 +0, 07 13 -0 ,18 +0 ,77 ... (h) (m) +0,45 0 ,75 +0, 21 0.00 +0,33 +0, 07 -0 .33 -0 ,04 -0 ,08 -0 , 67 -0 ,35 -0 , 21 -0 ,90 -0 ,55 -0 , 37 -0 ,98 -0 ,62 -0 ,50 -0 ,79 -0 , 47 -0 ,60 -0 ,30 -0 ,15 -0 ,62 +0,40 +0,35 -0 ,20 +0,83 +0 ,75 +0,40 10 +1, 00 ... 28 ,70 ; 10 04,00 kg m3 kg 10 28 ,70 m (2 2 .1 6) Với =3 m, = m, sử dụng 22 .13 ta có: c (1 028 ,7 10 04 )( 9 , 81 )( 3 )( 7 ) 0 ,70 9 (1 004 )( 7 ) (1 028 ,7 )( 3 ) m/ s (2 2 .1 7) Chỉ có cách để tàu chạy nhanh sóng phải...
 • 23
 • 182
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 8 docx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 8 docx
... 3, 01 3, 91 5,23 6,56 6,69 6,37 5,43 4,36 3 ,82 (cm/s) -3 3,0 -4 4,0 -4 1, 2 -4 -5 ,0 -3 -8 ,0 -3 -1 0,7 -3 -1 0,3 -4 -1 ,4 -4 +2 ,1 -3 2,5 -3 2,5 -3 2 ,1 -3 2 ,1 1 ,14 9 10 5,952 10 1, 619 10 7 ,83 0 10 1, 600 ... (0 , 18 0 10 )( 3 )( 3 60 0) 0,464 ( 2 )( 2 00 0) (2 3.4 1) độ muối giảm: D (0 , 18 0 1, 15 10 )( 5 ,4 )( 3 60 0) 0, 81 9 (2 )( 200 0) (2 3.4 2) Điều hợp lý Tổng thể tích cảng, VH, tính sau: VH = (6 565 )( 2 00 0) = 1, 31. 107 ... S D1 (0 ,464 )( 1 , 31. 10 ) (6 7 )( 1 0 ) 4,07 .10 kg /( chu kỳ triều) (2 3.4 5) trường hợp độ muối giảm, sử dụng mật độ thấp giống thí dụ trước: S D2 (0 , 81 9 )( 1 , 31 107 )( 0 ,2 )( 7 7) 1 0 (1 0 ) (2 3.4 6) S D2...
 • 22
 • 118
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 9 pot

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 9 pot
... 99 ,90 2000 10 01, 25 5000 10 03 ,11 10 000 10 06,23 20000 10 12,45 50000 10 31, 13 10 0000 liệu Bùn lơ lửng 99 ,62 99 , 01 1062,26 96 ,23 90 , 59 200000 11 24,53 92 ,45 82, 21 300000 11 86, 79 88,68 74,72 400000 12 49, 06 ... liệu: Bascom (1 97 4) de Nekker & Int Veld (1 97 5) Năm lắng đọng: 19 72 19 60 19 40 19 00 18 00 Hình 24 .1 Nồng độ chì trầm tích theo Bascom (1 97 4) 16 8 Các chất thải phóng xạ loại ô nhiễm thứ Bởi cấu tạo ... 10 -3 16 55 250 450 600 Chì 3x 1 0-5 96 304 545 800 350 13 00 215 0 290 0 Cobalt Mangan Thuỷ ngân Niken 1, 8x 10 2x 10 -3 -4 6,6x 10 -3 -4 Bạc 3x 10 Kẽm 0, 01 290 0,04 13 32 Nguồn số liệu: Bascom (1 97 4)...
 • 24
 • 139
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 10 pps

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 10 pps
... Bruhn (1 97 2) đề xuất 10 kiến nghị cần áp dụng địa mạo bờ Các kiến nghị dẫn sau với số sửa chữa biên tập không đáng kể dạng 31. 1 Những kiến nghị kết thúc thảo luận địa mạo bờ Địa mạo bờ chủ đề tập ... số nguyên lý trình bày tập III sách (thiết kế công trình phá sóng ) áp dụng cho công việc bảo vệ bờ 30.2 Các dạng bờ xói bồi Các loại bờ xói bồi khác có đặc điểm khác biệt Những bờ lở thường ... mạo bờ chủ đề tập II sách Phần lại tập tiếp tục chương với phần giới thiệu vấn đề liên quan tới kỹ thuật biển khơi Bảng 31. 1 Mười kiến nghị bảo vệ bờ Ngươi yêu quí bờ bãi biển Ngươi bảo vệ khỏi...
 • 19
 • 121
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 11 pot

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 11 pot
... L3 p áp suất 5 .11 ML-1T-2 p áp suất tuyệt đối 3 .18 ML-1T-2 p* khoảng chân không 16 . 01 L p tham số sóng đổ chg 8.3 - p( ) xác suất xuất ( ) 11 .06 - Q tốc độ dòng (lưu lượng) - L3T -1 Qw tốc độ dòng ... 5 .10 ML2T-3 Uw vận tốc gió 12 . 01 LT -1 u thành phần vận tốc theo hướng x 5. 01 LT -1 V vận tốc tổng cộng - LT -1 VS tốc độ hút 16 . 01 LT -1 v thành phần vận tốc theo hướng y v thể tích riêng 3 .18 M-1T3 ... - Ksh hệ số nước nông 7.06 - k số sóng 5. 01 L -1 L độ dài cảng Lw độ dài gầu 22 .18 L l tuổi thọ công trình 11 .12 T (năm) M số lượng bão năm 10 .09 - tham số xáo trộn 22. 01 - m độ dốc bãi 8. 01 -...
 • 26
 • 133
 • 0

Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên báo trực tuyến (Khảo sát VietnamNet và VTC News các năm 2008 - 2009

Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên báo trực tuyến (Khảo sát VietnamNet và VTC News các năm 2008 - 2009
... trang bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng VietnamNet VTC 43 2.3.2.1 Vì người tiêu dùng - VTC News 43 2.3.2.2 Bảo vệ người tiêu dùng thông tin – VietnamNet 45 2.3.3 Khái quát hoạt động bảo vệ quyền lợi ... thông tin người tiêu dùng cung cấp xoay quanh vấn đề nhằm bảo đảm quyền lợi, sức khoẻ người tiêu dùng người tiêu dùng 37 Trong viết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng báo chí, người tiêu dùng thường ... phạm quyền lợi người tiêu dùng  CLB Người tiêu dùng, CLB Chống hàng giả - CLB Chống hàng giả Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng CLB Chống hàng giả Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (SACC) trực...
 • 99
 • 281
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương nhập môn báo trức tuyếntư vấn thuế thu nhập cá nhân trực tuyếnluận văn ngôn ngữ báo trực tuyếnhai sự ra đời của báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía bắc và vấn đề phát triển kinh tế xã hội miền núi trong chủ trương chính sách của đảng và nhà nướcthành tựu phát triển kinh tế xã hội của 3 tỉnh thái nguyên bắc kạn hà giang đối tượng phản ánh chính của báo trực tuyến địa phươngchủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển kinh tế xã hội miền núi đƣợc phản ánh trên trang báo trực tuyến địa phươngtài liệu báo trực tuyếnbáo trực tuyến việt nambáo trực tuyến thế giớinhập môn cơ sở dữ liệu phân táncác kiểu viết báo trực tuyếnđăng ký môn học trực tuyếnđọc báo trực tuyến miễn phíluyện thi đại học môn hóa trực tuyếngiáo trình báo trực tuyếnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại