Tóm tắt lý thuyết và Tuyển chọn Bài tập VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN ôn thi đại học

Gián án TUYEN TAP VL HAT NHAN - ON THI DAI HOC-DAP AN

Gián án TUYEN TAP VL HAT NHAN - ON THI DAI HOC-DAP AN
... câu hỏi 21,22 57 : Số proton notron hạt nhân Pb nhận giá trị sau A 82notron 124 proton B 80 notron 206 proton C 80notron 126 proton D 86 notron 206 proton 58 : Chu kỳ bán rã Po nhận giá trị ? A ... B 0,21g Po -> + Pb Ban u cú 0,168g pụlụni thỡ sau thi gian t = 3T lng C 1,47g D 0,021g 210 84 Po -> + 41 Phn ng phõn ró ca pụlụni l : Pb Ban u cú 0,168g pụlụni thỡ sau thi gian t = 2T s ... ban u Thi gian k t bt u nhn cht phúng x v n lỳc ly x dng l : A 48 ngy B 36 ngy C 24ngy D 32 ngy 43 Co l cht phúng x - cú chu k bỏn ró l T = 5,33 nm Lỳc u cú 100g cụban thỡ sau 10,66 nm s cụban...
 • 5
 • 249
 • 0

CHUYÊN ĐỀ VẬT HẠT NHÂN ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2014

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2014
... lng cht y thi im t, ta cú: S ht (N) Trong quỏ trỡnh phõn ró, s ht nhõn phúng x gim theo thi gian tuõn theo nh lut hm s m N= N0 t T = N e t Trong ú : = m= m0 o N : s ht nhõn phúng x thi im ban ... nhõn phúng x cũn li sau thi gian t Khi lng (m) Trong quỏ trỡnh phõn ró, lng ht nhõn phúng x gim theo thi gian tuõn theo nh lut hm s m t T = m0 e t o m0 : lng phúng x thi im ban u o m(t ) : ... bỏn ró l T Sau thi gian t = 2T k t thi im ban u, t s gia s ht nhõn cht phúng x X phõn ró thnh ht nhõn ca nguyờn t khỏc v s ht nhõn cht phúng x X cũn li l: A 1/3 B C 4/3 D NHN LUYN THI CP TC TI...
 • 34
 • 514
 • 0

Bài tập lượng giác đáp án chi tiết dành ôn thi đại học môn toán

Bài tập lượng giác đáp án chi tiết dành ôn thi đại học môn toán
... GV Lưu Huy Thư ng 0968.393.899 TUYỂN TẬP LƯỢNG GIÁC Tồn b tài li u luy n thi i h c mơn tốn c a th y Lưu Huy Thư ng: http://www.Luuhuythuong.blogspot.com ... 3) sin2 x + sin 2x + cos2 x = 4) sin2 x − sin x − = 5) cos 2x + sin x − = 6) cos 2x − cos x + = Bài giải 1) cos2 x + cos x =   cos x =  x = π + kπ   ,k ∈ » ⇔  ⇔  5π cos x = −  x =± + ... phương trình sau: 1) 2) sin 5x + cos 5x = − sin 3x − cos 3x = 3) sin x + cos x = 4) sin x − cos x = Bài giải 1) sin 3x − cos 3x = ⇔ π sin 3x − cos 3x = ⇔ sin (3x − ) = 2 ⇔ 3x − π π 2π k 2π = + k 2π...
 • 42
 • 693
 • 1

Vật hạt nhân ôn thi đại học

Vật lý hạt nhân ôn thi đại học
... cht phúng x ti thi im t bng tớch ca hng s phúng x v s lng ht nhõn phúng x cha lng cht phúng x vo thi im ú t H = N = No e-t = Ho e-t = Ho T phúng x ca mt lng cht phúng x gim theo thi gian theo ... ngvuminh249@yahoo.com GV : Nguyn V Minh Vt Ht Nhõn Cõu 48 (TN 2011) : Mt cht phúng x cú hng s phúng x thi im ban u cú N0 ht nhõn S ht nhõn ó b phõn ró sau thi gian t l: A N 0e t B N (1 t) C N ... GV : Nguyn V Minh Vt Ht Nhõn 210 Cõu 113 (son) : Ht nhõn Po l cht phúng x phỏt tia v bin i thnh ht nhõn Pb Ti thi im t, t l gia s ht nhõn chỡ v s ht Po mu l 5, vy ti thi im ny t l lng ht...
 • 28
 • 410
 • 0

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 2 CHO HS ON THI DAI HOC

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 2 CHO HS ON THI DAI HOC
... mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng lệch pha A 22 0 V B 22 0 V 2 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM C 22 0 V D 110 V Câu 14: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm ... điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R Các giá trị R R là: 2 A R = 50 Ω, R = 100 Ω B R = 40 Ω, R = 25 0 Ω 2 Câu14: Đặt điện áp u  22 0 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch ... cường độ dòng điện qua cuộn cảm A U0 2 L B U0 2 L C U0 L D Câu 15: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 22 0 cm2 Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh...
 • 2
 • 190
 • 0

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 3 CHO HS ON THI DAI HOC

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 3 CHO HS ON THI DAI HOC
... o = 35 ,5(rad/s) B  o = 33 ,3( rad/s) Câu 11: .Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C  o = 28 ,3( rad/s) D  o = 40(rad/s R  40 3 ; L=0,8/π(H), C=10 -3/ 4π(F) Dòng điện qua mạch có dạng i=I0sin(100πt-π /3) (A), ... đại, giá trị C : 10 3 A 4 10 3 B 3 F 10 3 C 2 F 10 3 D  F F Câu 18: Xét mạch điện nối tiếp gồm điện trở R, ống dây cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Mạch đặt điện áp xoay chiều có dạng ... VĂN TRƯỜNG A 35 Ω B 40Ω C 75Ω THPT TRẦN HƯNG ĐẠO TD -VP D Tất sai Câu Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho R = 80  , L = 1H C = 200μF Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u =...
 • 3
 • 281
 • 0

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 4 CHO HS ON THI DAI HOC

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 4 CHO HS ON THI DAI HOC
... trị L1 C A (H ) 4 3.10 4 (F )  B (H )  10 4 3 (F) C (H )  3.10 4 2 TD-VP 3 ud  100 cos(100 t  )(V ) A (F) C M R N D (H )  L 10 4 3 B (F) Câu 12: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC ... bằng: A 40  rad/s B 100  rad/s C 250  rad/s D 125  rad/s Câu 16:Một mạch điện xoay chiều (hình vẽ) gồm RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz Biết R biến trở, cuộn dây có 10 4 độ ... hai đầu mạch góc  A 600 B -300 C -600 D 00 Câu 18 :Cho cuộn dây có điện trở 40  có độ tự cảm 0 ,4/  (H) Đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện xoay chiều có biểu thức: u = U0cos(100t - /2) (V)...
 • 3
 • 143
 • 0

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 5 CHO HS ON THI DAI HOC

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 5 CHO HS ON THI DAI HOC
... 110 (V) C 220 V Cõu 25: Mt thit b in c t di hiu in th xoay chiu tn s 100 Hz cú giỏ tr hiu dng 220 V Thit b ch hot ng hiu in th tc thi cú giỏ tr khụng nh hn 220 V Thi gian thit b hot ng na chu ... O TD-VP Cõu 12: Cho mch xoay chiu R,L,C khụng phõn nhỏnh, R 50 , U U RL 100 2V , U C 200V Cụng sut tiờu th ca mch l: A 100 W B 200 W C 200 D 100 W Cõu 13: Cho mt on mch in xoay chiu gm R ... R = 50 mc ni tip vi mt t in cú in dung 10 F , t vo hai u on mch mt in ỏp xoay chiu tn s khụng i f = 50 Hz, gim dn giỏ tr in dung ca t in thỡ lch pha gia in ỏp hai u cun dõy vi in ỏp hai u on...
 • 3
 • 99
 • 0

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 6 CHO HS ON THI DAI HOC

BAI TAP DIEN XOAY CHIEU SO 6 CHO HS ON THI DAI HOC
... R L A B A 60 VB 100V C 69 ,5V D 35V M N Câu 16 Một đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C mắc vào hiệu điện xoay chiều u = Uocosωt Góc lệch pha cường độ dòng điện so với hiệu ... 2V D 50V Câu 21: .Cho đoạn mạch điện xoay chiều AN B ,đoạn AN chứa R=10 C để U AN cực đại : A.C=1 06 F B.200 F  C thay đổi ,đoạn NB Chứa L= C.300 F Câu 22: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AN B ... R=100  Câu 23: .Cho đoạn mạch điện xoay chiều AN B ,đoạn AN chứa R C thay đổi ,đoạn NB Chứa L= ,người ta thay đổi C cho U AN cực đại U AB Tìm R C: Đs: Z C =200  Đs:1A;2A;3D;4C;5B:6A;7A;8B;9B;10D;11C;12B;13D;14C;15C;16D;17C;18C;19C;20B;21A...
 • 4
 • 229
 • 0

58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ địa lí ôn thi đại học

58 bài tập thực hành vẽ biểu đồ địa lí ôn thi đại học
... chọn cách vẽ biểu đồ Lựa chọn dạng biểu đồ kết hợp (cột v đồ thị), cột kép, đồ thị kép đồ thị giá trị tăng trởng Sử dụng loại biểu biểu đồ kết hợp l hợp lý 2- Xử lý số liệu v vẽ biểu đồ 42 download ... 2 -Vẽ biểu đồ Vẽ biểu đồ hình tròn thể tổng diện tích lúa hai năm phân vụ lúa; Vẽ biểu đồ thể tổng sản lợng lúa hai năm phân vụ lúa; Cả biểu đồ có bảng dẫn chia vụ lúa: mùa, hè thu v đông xuân Biểu ... 2001* 789,9 1476,7 145,7 224,7 2266,6 34,8 65,3 Vẽ biểu đồ Chọn cách vẽ biểu đồ cột Không chọn kiểu đồ thị biểu đồ miền không phù hợp với yêu cầu l biểu đồ thể hiếnự biến động diện tích Mỗi năm có...
 • 77
 • 2,629
 • 2

Vật 12 chương Vậthạt nhân ôn thi đại học

Vật lý 12 chương Vật lí hạt nhân ôn thi đại học
... ứng hạt nhân, A hạt nhân mẹ, B hạt nhân C hạt α β Một số dạng phản ứng hạt nhân: a Phản ứng hạt nhân tự phát - Là trình tự phân rã hạt nhân không bền vững thành hạt nhân khác b Phản ứng hạt nhân ... ứng hạt nhân? A Phản ứng hạt nhân tất trình biến đổi hạt nhân B Phản ứng hạt nhân tự phát trình tự phân rã hạt nhân không bền thành hạt nhân khác C Phản ứng hạt nhân kích thích trình hạt nhân ... với hạt nhân B lớn với hạt nhân nhẹ C lớn với hạt nhân trung bình D lớn với hạt nhân nặng Câu 39 Năng lượng liên kết hạt nhân A dương âm B lớn hạt nhân bền C nhỏ hạt nhân bền D có thề với hạt nhân...
 • 67
 • 280
 • 0

CHUYÊN đề một số DẠNG bài tập về HOÁN vị GEN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ôn THI đại học môn SINH

CHUYÊN đề một số DẠNG bài tập về HOÁN vị GEN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ôn THI đại học môn SINH
... xảy hoán vị gen Tần số hoán vị gen khoảng cách hai gen NST : A 20% 20 cM B 10% 10 A0 C 20% 20A0 D 10% 10 cM Bài 2: Xét tổ hợp gen Ab Dd, tần số hoán vị gen 18% tỉ lệ phần trăm aB loại giao tử hoán ... lệ giao tử liên kết = tỉ lệ giao tử hoán vị gen = Vì từ 100 tế bào sinh hạt phấn xảy hoán vị gen số hạt phấn xảy hoán vị gen : 4.100 = 200 Vậy tần số hoán vị gen : f = 200 x 100% = 5% 4000 1.100 ... % số cá thể mang tính trạng lặn s Vậy ta có phương trình: 0,5 (0,5 – x).0,25 = s Từ suy Vậy tần số loại giao tử có trao đổi chéo: II MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ HOÁN VỊ GEN Dạng 1: Tính tần số hoán vị...
 • 19
 • 208
 • 0

TUYỂN CHỌN BÀI TẬP VẬT HAY NẤY ĐIỂM 10 (có đáp an)

TUYỂN CHỌN BÀI TẬP VẬT LÝ HAY NẤY ĐIỂM 10 (có đáp an)
... cattl0,13J/g.K.BcsúngnhnhtmincatiaXphỏtra,vntccaelectronkhinicattvkhi lngmcaicattl: -9 -10 A.1,04 .10 m;v =10 m/s;m=0,150kg.B.1,04 .10 m;v=6,5 .10 m/s;m=149,8g. -10 -10 C.1,04 .10 m;v =10 m/s;m=0,150kg.D.1,04 .10 m;v=6,5 .10 m/s;m=148,3g. ChnD. *Nnglngtngthờmicatotsau1phỳt: ... 4,95 .105 kg.B 1,95 .105 kg.C 3,95 .105 kg.D 2,95 .105 kg. ChnA. -Davoptthy1htLitnghpraHetannglng15,1MeV. -Trong1gLicúN=8,604 .102 2htnhõn. -Nnglngtarakhitnghpht1gLil: W=15,1.8,604 .102 2.1,6 .10- 13=2,078 .101 1J. ... lngcaỏnhsỏngphỏtquangvnnglngcaỏnhsỏngkớchthớchtrongmtnvthigian),sphụtụn caỏnhsỏngkớchthớchchiuntrong1sl2012 .101 0ht.Sphụtụncachựmsỏngphỏtquangphỏtratrong 1sl A 2,6827 .101 2B 2,4144 .101 3C 1,3581 .101 3 D 2,9807 .101 1 ChnB. Hiusutcasphỏtquang:...
 • 48
 • 917
 • 4

tuyển chọn bài tập vật ôn thi đh

tuyển chọn bài tập vật lý ôn thi đh
... 2001 Bài 1.80 Một vật khối lợng m = 200 ( g ) nối với lò xo có độ cứng k = 80 ( N / m ) Đầu lại lò xo gắn cố định, cho vật dao động mặt phẳng nằm ngang Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10 ( cm) buông ... cm) buông tay không vận tốc ban đầu Chọn trục toạ độ Ox trùng với phơng chuyển động, gốc toạ độ O vị trí cân bằng, chiều dơng trục ngợc với chiều kéo nói Chọn gốc thời gian lúc buông tay Lấy gia ... kì Tìm thời gian từ lúc vật bắt đầu dao động lúc dừng lại Bài 1.81 Một vật khối lợng m = ( kg ) nối với lò xo có độ cứng k = 100 ( N / m ) Đầu lại lò xo gắn cố định, cho vật dao động dọc theo...
 • 208
 • 90
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật lý hạt nhân ôn thi đại họcchuyên đề vật lý hạt nhân ôn thi đại họcbai tap trac nghiem tong hop hoa vo co on thi dai hocbai tap toa do khong gian co loi giai on thi dai hoctuyển chọn bài tập vật lý hay nấy điểm 10 có đáp anlý thuyết cơ chế di truyền và biến dị ôn thi đại hocsach bai tap vat li nguyen tu va hat nhanđề và đáp án bài tập trắc nghiệm tìm lỗi sai tiếng anh luyện thi đại họcbài tập từ vựng tiếng anh ôn thi đại họcvật lý hạt nhân luyện thi đại họcgiải bài tập vật lí nguyên tữ hạt nhânchuyên đề vật lý hạt nhân luyện thi đại họcbai tap ve to hop sac xuat trong cac de thi dai hocchuyên đề pt bpt hpt và mũ logarit ôn thi đại họcphương pháp làm bài tập tìm min mã của bất đăng thuc trong thi đai hocĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây