Quản lý dự án CN thông tin

Quản dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng
... quản Chương Quản dự án HTTT hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Quản dự án SDC Hình 3.1 Quản dự án trình phát triển hệ thống (SDC) Chương Quản dự án HTTT hướng đối ... ích tài dự án phát triển hệ thống Chương Quản dự án HTTT hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 16 Thực dự án Thực dự án (project execution) giai đoạn thứ ba quản dự án, bao ... Thực dự án Giai đoạn Kết thúc dự án Chương Quản dự án HTTT hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 11 Bắt đầu dự án Bắt đâu dự án (project initiation) giai đoạn quản dự án, bao...
 • 22
 • 580
 • 5

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 6 quản dự án hệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 6 quản lý dự án hệ thống thông tin
... Tổng quan quản dự án Quy trình quản dự án hệ thống thông tin Các giai đoạn quản dự án hệ thống thông tin Công cụ quản dự án: Phân tích mạng lưới công việc Tổng quan quản dự án 1.1 ... án Quy trình quản dự án HTTT 2.1 Quy trình quản dự án 2.2 Bối cảnh hoạch định dự án 2.3 Tại dự án thất bại ? 2.4 Các chủ thể dự án 2.1 Quy trình quản dự án • Để quản dự án có kích thước ... trạng dự án để giữ dự án theo tiến độ vấn đề dự đoán • Việc sử dụng quy trình quản dự án có cấu trúc cải thiện hiệu suất dự án IS 2011-2012 2.2 Bối cảnh hoạch định dự án Đa số kế hoạch dự án...
 • 12
 • 97
 • 0

KẾT QUẢ THANH TRA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN GIAO THÔNG III THANH HOÁ (PMU3) – DỰ ÁN LƯƠNG SƠN - LANG CHÁNH THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN THƯỜNG XUÂN – TỈNH THANH HOÁ

KẾT QUẢ THANH TRA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG III THANH HOÁ (PMU3) – DỰ ÁN LƯƠNG SƠN - LANG CHÁNH THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN THƯỜNG XUÂN – TỈNH THANH HOÁ
... Lương Sơn- Lang Chánh thuộc địa phận huyện Thường Xuân ” PHẦN I: KẾT QUẢ THANH TRA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG III THANH HO - DỰ ÁN ĐƯỜNG LƯƠNG SƠN LANG CHÁNH Thi hành Quyết ... tra thi nâng ngạch lên Thanh tra viên chính” chọn tình diễn dự án tra để làm tiểu luật, Kết qủa tra đầu xây dựng Ban quản dự án giao thông III Thanh Hoá (PMU3 )- Dự án Lương Sơn- Lang Chánh ... 72/Q - TTTH ngày 25/3/2004 Chánh tra tỉnh Thanh Hoá việc thành lập Đoàn tra tiến hành tra xây dựng phát triển giao thông nông thôn Ban quản dự án giao thông nông thôn III (PMU3) thuộc Sở giao thông...
 • 11
 • 516
 • 0

Hoàn thiện công tác quản dự án hệ thống thoát nước và xử nước thải thành phố Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản lý dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên
... dự án BQL dự án thoát nƣớc xử nƣớc thải thành phố Thái Nguyên theo quan điểm, định hƣớng nào? Các giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án Ban quản dự án thoát nƣớc xử nƣớc thải thành ... nghiên cứu - Dự án Hệ thống thoát nƣớc xử nƣớc thải thành phố Thái Nguyên - Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản dự án va BQL dự án Thoát nƣớc xử nƣớc thải thành phố Thái Nguyên ... Hệ thống hóa vấn đề luận thực tiễn công tác quản dự án - Đánh giá thực trạng công tác quản dự án Ban Quản dự án thoát nƣớc thành phố Thái Nguyên - Xác định điểm hạn chế công tác quản...
 • 121
 • 284
 • 1

Quản trị dự án công trình giao thông tại Ban quản dự án giao thông Bắc Giang 2

Quản trị dự án công trình giao thông tại Ban quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2
... tƣ 1 .2. 1 .2 Quản trị dự án, quản trị dự án đầu tƣ 1 .2. 2 thuyết quản trị dự án công trình giao thông 11 1 .2. 2.1 Khái niệm quản trị dự án công trình giao thông 11 1 .2. 2 .2 Đặc điểm dự án xây dựng ... số dự án tiêu biểu Ban quản dự án giao thông Bắc Giang 48 3.1.5 Đặc điểm dự án công trình giao thông Ban quản dự án giao thông Bắc Giang thực 49 3 .2 Thực trạng quản trị dự án công trình giao ... 12 1 .2. 2.3 Phân loại dự án xây dựng 14 1 .2. 2.4 Nguyên tắc quản dự án xây dựng 14 1 .2. 2.5 Một số phƣơng pháp quản dự án đầu tƣ xây dựng 15 1 .2. 3 Nội dung quản trị dự án công trình giao thông...
 • 106
 • 91
 • 1

Quản các dự án đầu tư tại phòng Quản dự án - Viễn thông Quảng Nam

Quản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam
... động quản dự án phòng Quản dự án Viễn thông Quảng Nam Sơ đồ lập kế hoạch vốn đầu tƣ xây dựng Phòng Quản dự án Viễn thông Quảng Nam 47 74 Sơ đồ chu trình quản tiến độ thi công dự án ... tài Quản dự án đầu phòng Quản dự án Viễn thông Quảng Nam ” để nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhằm hoàn thiện công tác quản dự án đầu tƣ lĩnh vực viễn thông Viễn thông Quảng Nam Qua ... sở luận khoa học dự án đầu tƣ, quản dự án đầu tƣ lĩnh vực viễn thông, mặt luận phân loại dự án đầu tƣ, quy trình quản dự án đầu tƣ, quản dự toán; chi phí; định mức dự án, quản lý...
 • 102
 • 119
 • 1

Quản trị dự án công trình giao thông tại ban quản dự án giao thông bắc giang 2

Quản trị dự án công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông bắc giang 2
... Bắc Giang 2, 20 11 Báo cáo tổng kết năm Bắc Giang, tháng 12 năm 20 11 20 BQLDA giao thông Bắc Giang 2, 20 12 Báo cáo tổng kết năm Bắc Giang, tháng 12 năm 20 12 21 BQLDA giao thông Bắc Giang 2, 20 13 ... BQLDA giao thông Bắc Giang 2, 20 09 Báo cáo tổng kết năm Bắc Giang, tháng 12 năm 20 09 18 BQLDA giao thông Bắc Giang 2, 20 10 Báo cáo tổng kết năm Bắc Giang, tháng 12 năm 20 10 19 BQLDA giao thông Bắc ... tổng kết năm Bắc Giang, tháng 12 năm 20 13 22 Luật đất đai số 13 /20 03/QH11 ngày 26 /11 /20 03 23 Luật xây dựng số 16 /20 03/QH11 ngày 26 /11 /20 03 24 Luật đầu tư số 59 /20 05/QH11 ngày 29 /11 /20 05 25 Luật đấu...
 • 3
 • 163
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Ban quản dự án giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Ban quản lý dự án giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Long
... cao chất lượng nguồn nhân lực Ban quản dự án giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013-2018” giải số vấn đề luận thực tiễn nâng cao nguồn nhân lực Ban quản dự án giao thông nông ... tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ban quản dự án giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Long sở mục tiêu chiến lược phát triển ngành giao thông chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến ... nguồn nhân lực, gồm nội dung: Khái niệm nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vai trò nguồn nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh...
 • 100
 • 258
 • 3

Quản các dự án đầu tư tại phòng quản dự án viễn thông quảng nam

Quản lý các dự án đầu tư tại phòng quản lý dự án  viễn thông quảng nam
... động quản dự án phòng Quản dự án Viễn thông Quảng Nam Sơ đồ lập kế hoạch vốn đầu tƣ xây dựng Phòng Quản dự án Viễn thông Quảng Nam 47 74 Sơ đồ chu trình quản tiến độ thi công dự án ... tài Quản dự án đầu phòng Quản dự án Viễn thông Quảng Nam ” để nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhằm hoàn thiện công tác quản dự án đầu tƣ lĩnh vực viễn thông Viễn thông Quảng Nam Qua ... TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI PHÕNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VIỄN THÔNG QUẢNG NAM Error! Bookmark not defined 3.3.1 Công tác quản dự án hàng năm Error! Bookmark not defined 3.3.2 Công tác quản vốn...
 • 14
 • 196
 • 1

Thực trạng quy trình chuẩn bị, thực hiện và quản dự án tại trung tâm công nghệ thông tin tổng công ty điện lực việt nam .doc

Thực trạng quy trình chuẩn bị, thực hiện và quản lý dự án tại trung tâm công nghệ thông tin tổng công ty điện lực việt nam .doc
... thông tin Tổng Công ty điện lực Việt Nam 2.1 Giới thiệu chung Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành EVN.IT Trung tâm Công Nghệ Thông Tin đợc thành ... lợng - Dự án thuộc lĩnh vực: tăng cờng lực t vấn - Cơ quan chủ quản dự án: Tổng công ty Điện lực Việt Nam 34 - Cơ quan quản dự án: Trung tâm công nghệ thông tin TCT Điện lực VN - Tổng mức ... triển công nghệ thông tin để từ có kế hoạch hợp lí cho việc cập nhật nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin 21 Chơng 2: Thực trạng quy trình Chuẩn bị, thực quản dự án Trung tâm Công nghệ thông tin...
 • 72
 • 329
 • 1

luận và thực trạng quy trình quản dự án tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tổng Công ty điện lực Việt Nam

Lý luận và thực trạng quy trình quản lý dự án tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tổng Công ty điện lực Việt Nam
... Vius tin học cho máy tính TCT 2.2 Thực trạng quy trình chuẩn bị, thực quản dự án EVN.IT 2.2.1 Quy trình thực quản dự án Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng công ty điện lực Việt Nam Để quy ... thông tin Tổng Công ty điện lực Việt Nam 2.1 Giới thiệu chung Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành EVN.IT Trung tâm Công Nghệ Thông Tin đợc thành ... lợng - Dự án thuộc lĩnh vực: tăng cờng lực t vấn - Cơ quan chủ quản dự án: Tổng công ty Điện lực Việt Nam 34 - Cơ quan quản dự án: Trung tâm công nghệ thông tin TCT Điện lực VN - Tổng mức...
 • 72
 • 302
 • 0

Quản dự án Công nghệ thông tin

Quản lý dự án Công nghệ thông tin
... Phần 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN Trương Vĩnh Hảo www.dtvc.edu.vn/?tvhao Nội dung • • • • Khái niệm Qui trình quản chi phí dự án Phần mềm quản chi phí dự án (MP) ... dự án b Dự án trước hay sau lịch biểu? Dự án phạm vi ngân sách hay vượt ngân sách c Dùng CPI để tính giá trị EAC cho dự án Dự án thực tốt hay xấu so với kế hoạch? d Dùng SPI để ước lượng dự án ... đơn vị tiền tệ • Quản chi phí dự án bao gồm quy trình yêu cầu đảm bảo cho dự án hoàn tất cho phép ngân sách www.dtvc.edu.vn/?tvhao Qui trình QL Chi phí DA • Quản Chi phí dự án gồm qui trình...
 • 39
 • 943
 • 6

Quản dự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch

Quản lý dự án công nghệ thông tin , Lập kế hoạch
... vi dự án (2) • Nội dung “mô tả phạm vi dự án , gồm: – – – – – – – Bối cảnh dự án Nhu cầu nghiệp vụ dự án Mục đích nghiệp vụ cho dự án Lợi ích tài dự án Giá trị đích dự án Phạm vi phần phạm vi dự ... đời dự án – Vòng thời gian từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc dự án gọi “vòng đời dự án – Để quản dự án hiệu hơn, cần chia thành nhiều module /công việc dự án • Các kiểu mô hình vòng đời dự án ... đầu sớm kết thúc trễ ( 0,3 ) A1(3) ( 0,0 ) ( 6,9 ) ( 7,1 0) B(3) Start ( 0,0 ) (1 3,1 8) (1 0,1 3) ( 0,6 ) (1 0,1 3) A(6) ( 0,6 ) D(3) ( 6,1 0) C(4) ( 6,1 0) (1 8,1 8) E(5) (1 3,1 8) End (1 8,1 8) (1 0,1 3) www.dtvc.edu.vn/?tvhao...
 • 54
 • 1,731
 • 8

Quản dự án Phát triển công nghệ thông tin ở việt nam

Quản lý dự án Phát triển công nghệ thông tin ở việt nam
... tình hình hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho DN Việt Nam có hội phát triển Dự án giúp đào tạo đội ngũ cán quản dự án giỏi, đủ khả làm chủ dự án phức tạp CNTT&TT 30 Xin cảm ơn! 31 ... thành lập quan điều phối dự án (PCU) Cơ quan điều phối dự án quan đạo dự án nói chung giám sát đơn vị thực dự án Dự án xác định chế làm việc phối hợp đơn vị thực dự án (PIU) để đảm bảo đồng đạt ... thể bên cạnh mục tiêu riêng tiểu dự án 21 Mô hình tổ chức quản dự án 22 Phối hợp PIU với PCU Chính phủ Việt Nam WB Ban đạo dự án Giám đốc PCU Điều phối tiểu dự án Ban đạo PIU (nếu thích hợp)...
 • 31
 • 443
 • 2

Xem thêm