Chương 6 đặc tả hình thức

Chương 6 đặc tả hình thức

Chương 6 đặc tả hình thức
... t hình th c Trang 29 Các điểm chìa khoá ● ● ● ● Đặc tả hệ thống hình thức bổ sung thêm vào kỹ thuật đặc tả hình thức Đặc tả hình thức xác rõ ràng Chúng loại bỏ băn khoăn, nghi đặc tả Đặc tả hình ... t hình th c Trang Các chủ đề ● ● ● Đặc tả hình thức qui trình phần mềm Đặc tả giao diện hệ thống Đặc tả hành vi Bùi Th H ng Ch ng c t hình th c Trang Các phương pháp hình thức ● ● ● Đặc tả hình ... sau • Cấu trúc đặc tả; • Đặt tên đặc tả; • Lựa chọn hoạt động; • Đặc tả hình thức hoạt động; • Định nghĩa cú pháp; • Định nghĩa tiên đề Bùi Th H ng Ch ng c t hình th c Trang 19 Đặc tả hoạt động...
 • 31
 • 316
 • 0

Chuong 1 đặc tả hình thức

Chuong 1 đặc tả hình thức
... CNPM Chương I: Mở đầu Bài giảng môn Đặc tả Hình thức o Ngôn ngữ lập trình o Ngôn ngữ hình thức I.2.3 Đặc tả hình thức (formal specification): Đặc tả hình thức đặc tả với tính chất: o Chính xác quán ... đầu Bài giảng môn Đặc tả Hình thức I .1 GIỚI THIỆU CHUNG I .1. 1 Mục tiêu môn học: Môn học nhằm cung cấp kiến thức liên quan đến hướng tiếp cận xây dựng phần mềm dùng đặc tả hình thức Môn học bao ... I.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN: I.2 .1 Các phương pháp hình thức (formal methods): Trong tin học, thuật ngữ phương pháp hình thức (ngôn ngữ hình thức, đặc tả hình thức, v.v…) thường dùng để kỹ thuật...
 • 6
 • 164
 • 2

Tài liệu ÁP DỤNG LÝ THUYẾT, KIỂU ĐẶC TẢ HÌNH THỨC HỆ THỐNG ĐA TÁC TỬ ĐỆ QUI docx

Tài liệu ÁP DỤNG LÝ THUYẾT, KIỂU ĐẶC TẢ HÌNH THỨC HỆ THỐNG ĐA TÁC TỬ ĐỆ QUI docx
... thức hệ thống đa tác tử đệ quy? Trong báo này, đề xuất giải pháp sử dụng thuyết kiểu để đặc tả hệ thống đa tác tử đệ quy Giải pháp mở hướng phát triển: nghiên cứu khả cài đặt từ đặc tả; phát ... Các tiếp cận đặc tả hình thức hệ thống đa tác tử đệ quy Đặc tả hình thức sử dụng khái niệm toán học để mô tả hệ thống, đặc biệt có ý nghĩa lĩnh vực tin học Đặc tả hình thức dựa sở toán học để ... tử, đặc biệt hệ thống đa tác tử đệ quy Tiếp cận đệ quy hệ thống đa tác tử cho phép giảm độ phức tạp thiết kế hệ thống Hướng nghiên cứu phát triển, mà trong vấn đề đặt ra: làm để đặc tả hình thức...
 • 8
 • 390
 • 1

Bài Tập Đặc Tả Hình Thức

Bài Tập Đặc Tả Hình Thức
... khóa-tuyển:ℕ1) sốlượngSV: ℕ BÀI TẬP ĐẶC TẢ HÌNH THỨC #8 Bài 71 : Đặc tả kiểu liệu NGAY Đặc tả điều kiện ngày hợp lệ Bài 72: Đặc tả hàm trả ngày sau ngày cho trước Bài 73: Đặc tả hàm trả ngày thứ n ... tự) Bài 76: Hãy đặc tả kiểu ĐƠN-THỨC & ĐA-THỨC Bài 77: Đặc tả hàm tính đạo hàm (cấp 1) đa thức Bài 78: Đặc tả hàm tìm tất nghiệm (phân biệt) đa thức Tập- Nghiệm :: sốNghiệm: ℕ nghiệm : ℝ* Bài ... : ℝ* Bài 79: Đặc tả hàm tính giá trị đa thức với giá trị x0 cho trước Bài 80: Đặc tả hàm tính tích phân xác định đa thức đoạn [x1, x2] BÀI TẬP ĐẶC TẢ HÌNH THỨC #9 Cho trước đặc tả kiểu liệu sau:...
 • 13
 • 1,743
 • 11

Giáo trình Đặc Tả Hình Thức

Giáo trình Đặc Tả Hình Thức
... ngữ đặc tả thông dụng: VDM, Z, SAZ, B, … Một số khái niệm bản:  Các phương pháp hình thức (formal methods): Trong tin học, thuật ngữ phương pháp hình thức (ngôn ngữ hình thức, đặc tả hình thức, ... Basic, … - Ngôn ngữ hình thức: Là ngôn ngữ với từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa định nghĩa chặt chẽ dựa sở toán học  Đặc tả hình thức (formal specification) Đặc tả hình thức đặc tả với tính chất: - ... cấu hình hay qui mô  Việc sử dụng phương thức đặc tả ngôn ngữ đặc tả yêu cầu cao người phát triển  Ngay việc đặc tả chứng minh hình thức có lỗi xãy Giới hạn công cụ hỗ trợ cho việc đặc tả 5.4...
 • 64
 • 2,462
 • 43

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ÁP DỤNG LÝ THUYẾT KIỂU ĐẶC TẢ HÌNH THỨC HỆ THỐNG ĐA TÁC TỬ ĐỆ QUI" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thức hệ thống đa tác tử đệ quy? Trong báo này, đề xuất giải pháp sử dụng thuyết kiểu để đặc tả hệ thống đa tác tử đệ quy Giải pháp mở hướng phát triển: nghiên cứu khả cài đặt từ đặc tả; phát ... tử, đặc biệt hệ thống đa tác tử đệ quy Tiếp cận đệ quy hệ thống đa tác tử cho phép giảm độ phức tạp thiết kế hệ thống Hướng nghiên cứu phát triển, mà trong vấn đề đặt ra: làm để đặc tả hình thức ... dụng thuyết kiểu đặc tả hệ thống đa tác tử đệ quy 4.1 thuyết kiểu thuyết kiểu đối tượng hấp dẫn cho nhà tin học, toán học, sinh học từ nhiều năm Đối với lĩnh vực tin học, thuyết kiểu...
 • 7
 • 225
 • 0

Đề thi mẫu đặc tả hình thức

Đề thi mẫu đặc tả hình thức
... ID c) ELEMENT 10.Cú pháp để chèn nội dung ghi vào tài liệu CSS? a) /*This is a comment*/ c) b) ...
 • 8
 • 213
 • 0

chương 6 đặc trương hình học

chương 6 đặc trương hình học
... 6. 4 Công thức chuyển trục song song Oxy hệ trục trung tâm (OG) v y Iu  I x  a2 F Iv  I y  b2 F I uv  I xy  abF x OG a F u 01 Ví dụ: y 01 x1 02 x2 d x b d4 64    d d ... y 01 x1 02 x2 d x b d4 64    d d  d  d  I x   I x1    F      4  2    64   5 d Ix  32 I x1  ...
 • 2
 • 53
 • 0

hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh (tóm tắt)

mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh (tóm tắt)
... vào số hình thiết kế hệ thống hướng thành phần tạo cho hình hình hóa hệ thống đặc tả tương tranh thời gian Các hình sử dụng bao gồm: hình dựa thiết kế hệ thống hướng thành phần ... án này, tập trung nghiên cứu đề xuất phương pháp hình thức hỗ trợ hình hóa đặc tả giao diện thành phần chứa ràng buộc thời gian tính tương tranh xây dựng ứng dụng Ý tưởng phương pháp đề xuất ... 𝑀𝑐𝑜𝑑𝑒′′〉 thành phần bị động cho 𝐶𝑡𝑟′ ⊑ 𝐶𝑡𝑟′′ Thì (𝐴𝑐𝑡𝐶𝑜𝑚𝑝, 𝐶𝑜𝑚𝑝′′) hệ thống tương đương với 𝑆 Chương Phương pháp đặc tả giao diện thành phần hệ tương tranh yếu tố thời gian 16 Một Ô-tô-mát giao diện...
 • 24
 • 185
 • 0

Báo Cáo Đặc tả hình thức

Báo Cáo Đặc tả hình thức
... Unfortunately you cannot embed just any XML document as an external parsed entity 5/6/15 Đặc tả hình thức Nhóm 28 LOGO For example For example ...
 • 46
 • 1,052
 • 0

CHƯƠNG 6 đặc tả yêu cầu ND và PHÂN TÍCH NGHIỆM vụ

CHƯƠNG 6 đặc tả yêu cầu ND và PHÂN TÍCH NGHIỆM vụ
... MSc Luong manh Ba 6. 1 Đặc tả yêu cầu ND 6. 1.1 Đặc tả chức năng: hệ thống làm 6. 1.2 Đặc tả liệu: cấu trúc hệ thống, liệu cho xử lý thành công = > cấu trúc hội thoại 6. 1.3 Đặc tả tính dùng được: ... by MSc Luong manh Ba Kỹ thuật Phân tích nhiệm vụ Phân rã : Chia nhiệm vụ thành nhiệm vụ • Kỹ thuật dựa vào tri thức: ND hiểu nhiệm vụ tổ chức sao? • Phân tích dựa vào mô hình quan hệ thực thể: ... dạng để tóm yêu cầu ND tham chiếu đến HT tồn tại, HT có kế hoạch Tuy vậy, góp phần vào hoàn thiện phát biểu yêu cầu • Các phát biểu gốc ND đưa thường liên quan đến thành phần yêu cầu có liên...
 • 41
 • 265
 • 0

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi giữa các đặc tả hình thức và ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi giữa các đặc tả hình thức và ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm
... CÔNG NGHỆ Đậu Quốc Toản NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC ĐẶC TẢ HÌNH THỨC VÀ ỨNG DỤNG TRONG KIỂM CHỨNG PHẦN MỀM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm Mã số: 60480103 LUẬN ... pháp kiểm chứng hình Hiện tại, AGTool công cụ tiềm việc hỗ trợ kiểm chứng phần mềm hướng thành phần Thay kiểm chứng toàn hệ thống, công cụ chia toán kiểm chứng thành toán nhỏ ứng với thành phần ... thành phần phần mềm kiểm chứng thành phần cách riêng biệt Tuy nhiên, công cụ AGTool tồn nhiều hạn chế để ứng dụng vào thực tế tương tác với công cụ kiểm chứng phần mềm khác LTSA AGTool sử dụng kiểu...
 • 59
 • 251
 • 0

giao trinh dac ta hinh thuc

giao trinh dac ta hinh thuc
... tập hợp mà : a) Nếu a phần tử thuộc tập hợp A, ta viết a  , gược lại ta viết a  A b) Tập hợp A thoả tính chấ đó, ất biểu diễ dạng vị từ p(x), ta viết : A = {x U /p(x)}, ro g U gọi tập vũ trụ ... gọi ươ g đươ g logi chân trị Khi ta viết E  F mệ ếu chúng có bảng đề dạng E  F mang chân trị cho dù biến có lấy giá trị ữa Ví dụ: Xét mệ đề: p  q p  q N ta nói mệ P q p pq p  q 0 1 1 ... đề E E  F có chân trị đú g K i a viết E  F Ta nói cách khác: E có hệ logic F 2.1.6 gu ê tắ t t ế Quy tắc 1: dạng mệ mệ đề ươ g đươ g logi đề E, ta thay biểu thức F dạng ì dạng mệ đề u vẫ ò...
 • 73
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngôn ngữ đặc tả hình thức100 bài đặc tả hình thứctài liệu đặc tả hình thứcmôn đặc tả hình thứcđặc tả hình thức phần mềmđặc tả hình thức là gìđặc tả hình thức uitgiải bài tập môn đặc tả hình thứctài liệu môn đặc tả hình thứcđề thi mẫu đặc tả hình thứckĩ thuật đặc tả hình thứctrình bày kiến trúc đặc điểm của giải pháp mp2p được gọi tên là kiến trúc mp2p chương 3 cũng đặc tả giao thức của hệ thống mp2p một cách hoàn chỉnh để có thể thực thi trong tương laimô tả hình thức tài liệuđặc điểm hình thức hợp đồngbai tap suc ben vat lieu chuong 4 dac trung hinh hoc cua mat cat ngang8.TTphanpholoinhuan2012 SHI9.TTluachontochuckiemtoan2014 SHI10.TT HDQT, BKS 2014_SHI13.Quy che dai hoi 2014_SHIGiaymoihop _DHCD_SHIBAO CAO BAN KIEM SOATPhieu dang ky phat bieuDHCD2010Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010TT thay doi dieu le SHITTphanpholoinhuan2009 SHITăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhThiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-L SeriesHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro tài chính tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài GònTHÀNH PHẦN LOÀI THÚ NHỎ (BỘ RODENTIA VÀ BỘ INSECTIVORA) Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAYCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài GònMột số vấn đề về nội dung và phư¬ơng dạy học các hệ thống số ở trư¬ờng trung học cơ sởPrepare 5 teacher bookPrepare 6 teacher bookPrepare 6 work bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signed