Chương 4 các yêu cầu của phần mềm

Chương 4 các yêu cầu của phần mềm

Chương 4 các yêu cầu của phần mềm
... Giới thiệu khái niệm yêu cầu hệ thống yêu cầu người sử dụng Mô tả yêu cầu chức không chức Giải thích cách tổ chức yêu cầu phần mềm tài liệu yêu cầu Bùi Thế Hồng Chương Các yêu c ầu c ph ần m ềm ... Hồng Chương Các yêu c ầu c ph ần m ềm Các điểm chìa khoá Các yêu cầu hệ thống truyền tải chức mà hệ thống cần cung cấp Một tài liệu yêu cầu phần mềm mô tả yêu cầu hệ thống Bùi Thế Hồng Chương Các ... bàn đến nhiều yêu cầu chức Nếu yêu cầu không đáp ứng hệ thống không dùng Bùi Thế Hồng Chương Các yêu c ầu c ph ần m ềm Phân loại yêu cầu không-chức Các yêu cầu sản phẩm • Những yêu cầu rõ sản phẩm...
 • 39
 • 320
 • 0

CÁC YÊU CẦU CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT EPM

CÁC YÊU CẦU CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT EPM
... biết nhiều dự án Dễ sử dụng Dễ hiểu, dễ xem Ghi Phần mềm Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực Ghi ... Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu Thực yêu cầu 3.3 Yêu cầu tiện dụng OOD – Nhóm 16 – Easy Project Management (EPM) – Đặc tả yêu cầu 21 Trường Đại học ... Management (EPM) – Đặc tả yêu cầu Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm Yêu cầu chức 2.1 Các yêu cầu quản dự án (project) Stt Tên yêu cầu Tạo dự án (project) Chỉnh sửa...
 • 25
 • 269
 • 0

Chương 4 - Các yếu tố của kịch bản potx

Chương 4 - Các yếu tố của kịch bản potx
... mở cảnh NỘI PHÒNG NGỦ - SÁNGNGOẠI CÂU LẠC BỘ KHOẢ THÂN LAS VEGAS – HOÀNG HÔNNỘI VĂN PHÒNG – ĐÊM – TIẾP TỤCNGOẠI – BẾN TÀU PHÍA TÂY – BÌNH MINH - CẢNH CHÍNHNGOẠI – PASADENA - DIỄU HÀNH HOA HỒNG ... SẴN Mẹo: Phần mềm viết kịch tự động lưu lại câu mở cảnh bạn dùng, khiến bạn viết lại đoạn lần giúp kịch thống Không có phiền người đọc nhìn thấy đoạn mở cảnh này: NGOẠI - RỪNG NHIỆT ĐỚI NGOÀI ... đọc không tập trung vào câu chuyện bạn Dưới ví dụ phần mở cảnh chuẩn kịch bản: MỜ DẦN: NGOẠI BẾN TÀU PHÍA TÂY – BÌNH MINH - CẢNH CHÍNH Chúng ta “xác định” bến tàu vào lúc bình minh ...
 • 3
 • 384
 • 2

TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI THEO CÁC YÊU CẦU CỦA WTO VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM

TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI THEO CÁC YÊU CẦU CỦA WTO VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM
... tự hóa thương mại dịch vụ phân phối theo yêu cầu WTO Phân tích nội dung cam kết WTO Việt Nam thương mại dịch vụ phân phối Đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam thương mại dịch vụ phân phối Phân ... hàng hóa mà pháp luật quốc gia yêu cầu phải cấp phép nhập khỏi danh mục cam kết 1.3 Các cam kết Việt Nam tự hóa dịch vụ phân phối 1.3.1 Nội dung cam kết WTO Việt Nam dịch vụ phân phối Cam kết WTO ... rút tóm tắt từ kết nghiên cứu Chương Chương Phần 4: Phụ lục Chương 1: TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI THEO CÁC YÊU CẦU CỦA WTO VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM 1.1 Tự hóa thương mại- xu hướng...
 • 49
 • 355
 • 1

Nhiễu và tương thích trường điện từ chuong 4 Các hiệu ứng của các phần tử không lý tưởng

Nhiễu và tương thích trường điện từ chuong 4  Các hiệu ứng của các phần tử không lý tưởng
... gọn 20 Chương 4: Phần tử không tưởng II Các phần tử thụ động (passive element) II.2 Điện trở  Ở tần số thấp: Điện trở trở (lý tưởng) :  Ở tần số cao: Điện trở không tưởng Điện trở dây ... =0,7 s  2w k '   k  0, 943 15 Chương 4: Phần tử không tưởng I Đường truyền dẫn không tưởng I .4 Đường truyền mạch in Ex 4. 4: Xác định giá trị điện trở, điện cảm điện dung đường truyền mạch ... Le  C ; C  C v vZC  r' 14 Chương 4: Phần tử không tưởng I Đường truyền dẫn không tưởng I .4 Đường truyền mạch in Ex 4. 4: Xác định giá trị điện trở, điện cảm điện dung đường truyền mạch...
 • 41
 • 194
 • 0

Chương 4: Các tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh

Chương 4: Các tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh
... dng - Hãû säú lỉu lỉåüng ca dy cạnh l t säú ca lỉu lỉåüng thỉûc âi qua dy cạnh trãn lỉu lỉåüng trng khäúi l thuút ca mäi cháút âi qua dy cạnh áúy (4-3) µ = G / Gt Lỉu lỉåüng thỉûc ca mäi cháút khạc ... tàng ạp sút qụa nhanh vng tàng ạp nãn hãû säú täøn tháút nàng lỉåüng dng bao quanh dy cạnh kiãøu xung lỉûc s låïn hån bao quanh dy cạnh äúng phun (â âỉåüc thỉûc nghiãûm chỉïng minh) w1 pb.cosβ β ... cng låïn, hiãûu sút dy cạnh cng cao - 94 - 4-2 Täøn tháút nàng lỉåüng dng chuøn âäüng bao quanh dy cạnh Qua nhỉỵng kãút qu nghiãn cỉïu bàòng l thuút v thỉûc nghiãûm mäüt cạch cọ hãû thäúng, ngỉåìi...
 • 21
 • 165
 • 0

Tài liệu Các yêu cầu về phần cứng để cài đặt Windows Vista docx

Tài liệu Các yêu cầu về phần cứng để cài đặt Windows Vista docx
... Một ổ đĩa 40GB với 20GB trống để cài đặt chương trình cần thiết Khác: Monitor Keyboard Mouse CD-ROM DVD Card hình hỗ trợ DirectX có 32 MB nhớ Audio output 3 .Windows Vista Home Premium CPU: Tối ... trống để cài đặt chương trình cần thiết Graphic card: • Hỗ trợ DirectX 10 • WDDM Driver • Tối thiểu có 128MB nhớ • Pixel Shader 2.0 Khác: Monitor Keyboard Mouse CD-ROM DVD Audio output 4 .Windows Vista ... trống để cài đặt chương trình cần thiết Graphic card: • Hỗ trợ DirectX 10 • WDDM Driver • Tối thiểu có 128MB nhớ • Pixel Shader 2.0 Khác: Monitor Keyboard Mouse CD-ROM DVD Audio output 5 .Windows Vista...
 • 7
 • 203
 • 0

Các yêu cầu của điều khiển chuyển động ppt

Các yêu cầu của điều khiển chuyển động ppt
... lại điều khiển Hình Kiến trúc điều khiển chuyển động Kiến trúc điều khiển chuyển động Một điều khiển chuyển động đóng vai trò não hệ thống điều khiển chuyển động tính toán quỹ đạo chuyển động ... điều khiển I/O National Instruments (NI) đem đến cách tiếp cận để triển khai hệ thống điều khiển chuyển động công suất cao: Các điều khiển chuyển động plug-in DSP-based cho PCI PXI Các điều khiển ... điều khiển chuyển động sử dụng NI LabVIEW NI SoftMotion Module Hình Các điều khiển chuyển động plug-in DSP-Based Bộ điều khiển chuyển động plug-in DSP-Based NI cung cấp điều khiển chuyển động plug-in...
 • 7
 • 209
 • 0

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm
... QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH Tiến trình gì?  Tiến trình chương trình trình thực Chương trình Tiến trình Thực thể tĩnh Thực thể động Không sở hữu tài nguyên cụ thể Được cấp số tài để chứa tiến trình thực ... trỏ tới bảng tiến trình PCB Sẵn sàng Bảng tiến trình PCB PCB PCB Tiến trình Tiến trình Tiến trình PCB … Tiến trình n www.ptit.edu.vn PCB n GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC ... TIẾN TRÌNH Các thao tác với tiến trình Tạo tiến trình:  Gán số định danh cho tiến trình đƣợc tạo tạo ô bảng tiến trình  Tạo không gian nhớ cho tiến trình PCB  Khởi tạo PCB  Liên kết PCB tiến...
 • 93
 • 470
 • 0

nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của tổng thầu epcm cho các công trình công nghiệp

nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của tổng thầu epcm cho các công trình công nghiệp
... gia công khí đạt đợc tiêu chuẩn nớc khu vực giới 41 Nhờ việc tham gia vào dự án EPCM, Tổng công ty Máy Thiết bị công nghiệp (MIE) phát triển nguồn nhân lực cách đáng kể Tổng công ty phát triển lực ... nay, Tổng công ty Lilama lập luận chứng kinh tế, tự thiết kế thi công nhà đầu t xây dựng công trình mang tầm quốc gia quốc tế I.4.1.5 Hoạt động tổng thầu EPCM sở phát triển nguồn nhân lực cho ... thng yờu cu nh thu cú kinh nghim nh sau: Đã làm tổng thầu EPC tổng thầu thiết kế xây lắp tổng thầu xây lắp công trình tơng tự thầu xây lắp công trình tơng tự giỳp cỏc doanh nghip, cỏc tng cụng...
 • 113
 • 671
 • 0

kỹ nghệ phần mềm chương 4 quản lý dự án phần mềm.pdf

kỹ nghệ phần mềm chương 4 quản lý dự án phần mềm.pdf
... 20 04 ID Task Name Start End Feb 29 20 04 23 24 25 26 27 28 29 10 11 - k g, i b Mar 20 04 Duration - m i c - l i - n k Gặp gỡ khách hàng 2/23/20 04 2/ 24/ 20 04 2d Phân tích yêu cầu 2/25/20 04 2/26/20 04 ... 2d d 2/27/20 04 2/27/20 04 1d e a o l, n f b p g, i, h g c q g, i, h h d r o, p i e, f s r, q Đặc tả yêu cầu Phân tích hệ thống 3/1/20 04 Thiết kế tổng thể 3/3/20 04 3d 3 /4/ 20 04 3/10/20 04 5d B mụn ... gng, ng gng 1 /4 e (4 ) 8/8 /5 4) d( 10/10 /3 1) i(2) 5/5 3) a( l(3) f( ) 0/0 b(5 2 0 c(6) 6/7 12/12 n(2) g(3) 10/10 k(2) 4/ 9 h (4) m(6) )/3 /3 8/8 13 m(6) 10/10 s(1)/0 15/15 14/ 14 r(2) 17/17 0(1)...
 • 17
 • 217
 • 1

Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx
... nhân đề nghị xác nhận việc thực nội dung báo cáo yêu cầu Quyết định phê duyệt Báo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung nhận kết giải hồ sơ Tổ tiếp nhận trả kết ... 01 - Bản Bản báo cáo việc hoàn thành nội dung báo cáo yêu cầu Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường / Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trước dự án vào vận hành ... khai Văn qui định Công văn nghị xác nhận việc thực nội dung báo cáo yêu cầu định phê duyệt Thông tư số báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trước dự...
 • 6
 • 314
 • 2

CHƯƠNG 4: TÍNH NĂNG CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ppsx

CHƯƠNG 4: TÍNH NĂNG CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ppsx
... gói phần mềm Để quảng bá phân bổ gói phần mềm cho ngời dùng máy tính mạng, ta thực theo bớc sau: 1- Sao chép gói phần mềm vào th mục chia sẻ mạng 2- Tạo GPO để cài đặt phần mềm 3- Đa gói phần mềm ... khởi động lần kế (nếu gói phần mềm đợc phân bổ cho máy) + Còn ta chọn mục bên dới, cài đặt xong gói phần mềm đợc để nguyên nơi chúng đợc cài đặt, cài đặt đợc diễn Khi cài đặt đợc giữ nguyên vòng ... công việc máy có cài đặt chúng Câu hỏi tập Trình bày đặc điểm tính cài đặt phần mềm, phân biệt quảng bá phân bổ gói phần mềm Trình bày đặc điểm bớc quảng bá phân bổ gói phần mềm 76 Thực hành...
 • 10
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông báo cổ đông .Thông tư 14 2016 TT-BKHĐT quy định lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hànhCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÁC NGÀNH KỸ THUẬTBÁO CÁO THIẾT KẾ KỸ THUẬTThông tư liên tịch 45 2015 TTLT-BNNPTNT-BKHCN hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵnVận hành hệ thống điệnXÂY DỰNG HỆ THỐNG XEM VIDEO TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROIDCÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠORèn luyện kỹ năng xác định góc trong không gian đưa về bài toán xácskkn nâng cao chất lượng và hiệu quả làm bài tập về chức năng giao tiếp trong tiếng anhNghị định 10 2016 TT-BKHĐT quy định việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.Thông tư 59 2015 TT-BTNMT quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất.Thông tư 51 2015 TT-BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có trọng nâng từ 1.000kg trở lênTìm hiểu các yêu cầu về tính vệ sinh, sinh thái của giày thể thaoTiểu luận kết thúc môn Quan hệ lao động trong tổ chứcThu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành hà nộiThông tư 10 2015 TT-BCT về trình tự, thủ tục, cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lựcThông tư số 163 2015 TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơThông tư hướng dẫn chính sách với người lao động dôi dưThông tư 15 2015 TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối