Thiết kế phần mềm thời gian thực

Phân tích thiết kế hệ thống thời gian thực theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hệ thống thời gian thực theo cách tiếp cận hướng đối tượng
... niệm Một hệ thống thời gian thực (RTS) hệ thống phần mềm mà thực đắn hệ thống không phụ thuộc vào kết sinh mà phụ thuộc vào thời gian phát sinh kết [11] Những hệ thống thời gian thực hệ thống máy ... thống thời gian thực Thông thƣờng RTS gồm có:  Hệ thống thời gian thực cứng (Hard RTS)  Hệ thống thời gian thực mềm (Soft RTS) - 12 - 1.3.1 Hệ thống thời gian thực cứng Hard RTS [19] hệ thống ... thiết việc phát triển RTS kết hợp công nghệ phát triển phần mềm hƣớng đối tƣợng với hỗ trợ UML Tôi chọn đề tài luận văn: Phân tích thiết kế hệ thống thời gian thực theo cách tiếp cận hướng đối...
 • 81
 • 210
 • 1

Phân tích thiết kế hệ thống thời gian thực

Phân tích thiết kế hệ thống thời gian thực
... - HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC 1.1 Hệ thống thời gian thực 1.1.1 Khái niệm Trong tài liệu thực tế, khái niệm thời gian thực hệ thống thời gian thực lúc hiểu cách thống Nhiều người cho rằng, hệ thống ... tắt thời hạn Hệ thống thời gian thực thường phân thành hai loại: hệ thống thời gian thực cứng (hard real-time system) hệ thống thời gian thực mềm (soft real- time system) Hệ thống thời gian thực ... dựa hệ thống thời gian thực mềm Ta quan niệm hệ thống thời gian thực cứng hệ thống phải thỏa mãn ràng buộc cứng thời gian - ràng buộc thời gian không phép vi phạm Tương tự, hệ thống thời gian thực...
 • 127
 • 398
 • 0

Thiết kế đồng hồ thời gian thực

Thiết kế đồng hồ thời gian thực
... khoảng thời gian định Khối tạo thời gian thực: -Hoangxudi@gmail.com Trang 23 Đồ án 1: Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực DS1307 IC thời gian thực ... án 1: Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực c) Sơ đồ chân: -Hoangxudi@gmail.com Trang Đồ án 1: Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực c) Ý nghĩa ... án 1: Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực Sơ đồ mạch in: -Hoangxudi@gmail.com Trang 25 Đồ án 1: Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực Chương...
 • 31
 • 1,431
 • 17

Mô hình thiết kế đồng hồ thời gian thực

Mô hình thiết kế đồng hồ thời gian thực
... nhúng, nhóm chúng em đưa hình thiết kế đồng hồ thời gian thực – sản phẩm quen thuộc cần thiết đời sống Do thời gian thực kiến thức hạn chế nên nhiều sai sót trình thực đề tài, mong bổ sung ... dụng thiết kế thời gian thực có mặt thị trường Do yêu cầu thời gian thực nên không xét tới mạch điện thiết kế đồng hồ sử dụng mạch điện tương tự IC số thông thường, xét tới việc sử dụng IC thời gian ... thời gian thực, vi điều khiển, cách thức hiển thị thời gian thực • IC thời gian thực:  Hiện thị trường có loại IC thời gian thực phồ biến DS1307 DS12887  Các IC có chức chạy thời gian thực lưu...
 • 51
 • 995
 • 8

Thiết kế đồng hồ thời gian thực sử dụng DS1307, hiển thị trên 6 Led 7 thanh với các chế độ: Hiển thị thời gian, cài đặt giờ và cài đặt báo thức

Thiết kế đồng hồ thời gian thực sử dụng DS1307, hiển thị trên 6 Led 7 thanh với các chế độ: Hiển thị thời gian, cài đặt giờ và cài đặt báo thức
... cao vài Mbps IC đơn giản để thực thi kết nối nhiều đơn vị hỗ trợ chế xác định địa 2.2 IC thời gian thực DS13 07 DS13 07 chip đồng hồ thời gian thực (RTC : Real-time clock), khái niệm thời gian thực ... P3.2 ( ) - Ngõ vào ngắt P3.3( )- Ngõ vào ngắt P3.4(T0)- Ngõ vào định thời/ đếm P3.5(T1)- Ngõ vào định thời/ đếm P3 .6( )- Điều khiển ghi nhớ liệu P3 .7( )- Điều khiển đọc nhớ liệu Báo cáo thực tập ĐKTĐ ... DS13 07 nhà sản xuất quy định giao tiếp I2C) với: x=0: Ghi liệu vào DS13 07 x=1: Đọc liệu vào DS13 07 17 Báo cáo thực tập ĐKTĐ K13 HVKTQS * Ghi tham số x vào, có nghĩa việc ghi hay đọc liệu từ DS1307...
 • 40
 • 1,328
 • 9

Chương 4: Quản lý dự án phần mềm thời gian thực hiện dự án

Chương 4: Quản lý dự án phần mềm thời gian thực hiện dự án
... c qu n th i gian; quy trình qu n th i gian; phương pháp dùng đ qu n th i gian, CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation and Review Technique) Xác đ nh hành đ ng d án Ư c ... I THI U Các quy trình qu n th i gian: Qu n th i gian d án g m nh ng quy trình b o đ m hoàn t t d án h n Nh ng quy trình g m: Xác đ nh hành đ ng Ư c lư ng th i gian cho m i hành đ ng Tri ... c đánh d u, đư c xác đ nh b i giám đ c d án và/ho c khách hàng Các m c quan tr ng có ích vi c ch s ti n tri n t i m d án XÁC L P CÁC M C QUAN TR NG Tháng Hoàn t t hành đ ng A Tháng Tháng Tháng...
 • 55
 • 348
 • 1

đồ án tốt nghiệp thiết kế đồng hồ thời gian thực

đồ án tốt nghiệp thiết kế đồng hồ thời gian thực
... LED sáng khoảng thời gian định Khối tạo thời gian thực: -Hoangxudi@gmail.com Trang 23 Đồ án 1: Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực DS1307 IC thời ... -Hoangxudi@gmail.com Trang 14 Đồ án 1: Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực thiết lập chân SQW/OUT phát tần số (1Hz,4kHz,8kHz,32kHz) Chân thiết kế theo kiểu cực máng hở cần có điện trở kéo Chân ... 26 Đồ án 1: Đề tài: Thiết kế đồng hồ thời gian thực Bắt Đầu Xóa Giờ >23 Tăng Xóa phút Phút>59 Giải mã Led Tạo thời gian trễ& quét hiển thị Khởi tạo I2C&DS1307 Xuất mã hiển thị cho LED & Thời gian...
 • 31
 • 392
 • 0

thiết kế đồng hồ thời gian thực

thiết kế đồng hồ thời gian thực
... chế xác định địa 2)IC THỜI GIAN THỰC RTC (REAL TIME CLOCK) DS1307: DS1307 chip đồng hồ thời gian thực (RTC : Real-time clock), khái niệm thời gian thực dùng với ý nghĩa thời gian tuyệt đối mà người ... thể ATMEGA 328 vào cơng việc thiết kế phần mềm phần cứng để giao tiếp với IC thời gian thực DS1307 Sau thời gian tìm hiểu thực đề tài hướng dẫn Thầy Trần Văn Hồng em hồn thành đồ án Do trình độ ... chip vi điều khiển làm cho cơng việc thiết kế ứng dụng số trở nên nhỏ gọn mềm dẻo Chúng ứng dụng nhiều sản phẩm khác Trong đề tài thiết kế Đồng hồ thời gian thực em ứng dụng tính sẵn có Vi Điều...
 • 46
 • 162
 • 0

Thiết kế đồng hồ thời gian thực trên lcd sử dụng ds1307

Thiết kế đồng hồ thời gian thực trên lcd sử dụng ds1307
... định thời AT89S52 có timer 16 bits, timer có chế đọ hoạt động Ngời ta sử dụng timer để: Định khoảng thời gian đếm kiện tạo tốc độ baud cho port nối tiếp Trong ứng dụng định khoảng thời gian, ... dùng để đồng hoá chơng trình để thực tác động nh kiểm tra trạng thái ngõ vào gửi kiện ngõ Các ứng dụng khác sử dụng việc tạo xung nhịp đặn timer để đo thời gian trôi qua kiện 16 Giả sử số bớc ... lại 25 Phn II DS1307 DS1307 l chip ng h thi gian thc (RTC : Real-time clock), khỏi nim thi gian thc õy c dựng vi ý ngha thi gian tuyt i m ngi ang s dng, tỡnh bng giõy, phỳt, giDS1307 l mt sn...
 • 50
 • 235
 • 1

Thiết kế đồng hồ thời gian thực hiển thị LCD sử dụng cổng nối tiếp

Thiết kế đồng hồ thời gian thực hiển thị LCD sử dụng cổng nối tiếp
... độ chậm thiết bị thờng phải có khối chuyển đổi nối tiếp song song, song song nối tiếp sử dụng phơng pháp để trao đổi tin Các phơng thức truyền tin nối tiếp Có phơng thức truyền tin nối tiếp : ... ứng dụng khác , giống nh cổng máy in , cổng nối tiếp RS232 đợc dử dụng thuận tiện việc ghép nối máy tính với thiết bị ngoại vi Việc truyền liệu qua cổng RS232 đợc tiến hành theo cách nối tiếp ... phơng thức đồng Hình Hình Lp in t k2 Nhúm thc hiờn:DCN105 Trờng ĐH Công Nghiệp Hà Nội ghép Nối Máy Tính II Cổng Nối Tiếp Giới thiệu Cổng nối tiếp RS232 giao diện phổ biến rộng rãi , ta gọi cổng com...
 • 22
 • 88
 • 0

Thiết kế đồng hồ thời gian thực dùng vi điều khiển AT MEGA 16

Thiết kế đồng hồ thời gian thực dùng vi điều khiển AT MEGA 16
... hiểu vi điều khiển nhiều điều chưa biết Trong vi t em, em xin giới thiêu ứng dụng vi điều khiển ATMEGA16 để hiển thị đếm GIỜ-PHÚT-GIÂY hiển thị LCD CHƯƠNG I : SƠ LƯỢC VỀ ATMEGA16 Atmega16 vi điều ... tập trường,em thực đề tài Thiết kế đồng hồ thời gian thực Đề tài áp dụng chủ yếu dựa vào vi điều khiển ATMEGA16, nhằm mục đích giúp em hiểu cách tường tận về vi điều khiển, cách đọc, vi t va nhận ... truyền nối tiếp bất đồng vạn UART Vcc=2.7V đến 5.5V Tốc độ làm vi c: MHz Atmega16L, 16MHz Atmega16 tối đa Tốc độ xử lí lệnh đến MIPS MHz nghĩa triệu lệnh giây Bộ định thời gian thực (RTC) với dao...
 • 94
 • 266
 • 0

thiết kế đồng hồ thời gian thực dùng PIC16f877a hiển thị LED 7 đoạn

thiết kế đồng hồ thời gian thực dùng PIC16f877a hiển thị LED 7 đoạn
... động Khối hiển thị dùng LED đoạn: led dùng để hiển thị giờ, led dùng để hiển thị phút, led dùng để hiển thị giây & LED đơn nhấp nháy giây Tất led chung đường tín hiệu a,…,g chân điều khiển mắc ... Thiết THIẾT kếKẾ MÔN HỌC HỆ THỐNG NHÚNG mạch đồng hồ điện tử sử dụng PIC 16F 877 A & IC thời gian thực DS13 07 hiển thị giờ, phút, SVTH: Dương Phát Page THIẾT KẾ MÔN HỌC HỆ THỐNG ... DS13 07 cho lần hoạt động sau (nếu DS13 07 có pin nuôi ngắt điện mạch) II Mô tả mạch điện - Dùng led loại led/ 1 - Dùng Tranzito để điều khiển việc đóng ngắt led - Vi điều khiển dùng PIC 16F 877 A - Dùng...
 • 16
 • 678
 • 9

Ứng dụng design pattern trong thực tế phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng

Ứng dụng design pattern trong thực tế phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng
... trúc Add – Ins Đây mô hình ứng dụng cho phép tạo giao diện ghép nối môđun ứng dụng cách dễ dàng Ứng dụng gồm có nhân ứng dụng (core) môđun ghép nối gói DLL Cấu hình ứng dụng lưu vào file định dạng ... đồng đối tượng Basic GUI layer : cung cấp giao diện đồ hoạ bản.Thường sử dụng mẫu Abstract Factory, Abstract Method Proxy, Facade Memento (kết hợp với XML) Extensible Module Tree : Đây phần quan ... Extensible Module Tree : Đây phần quan trọng nhân ứng dụng Nó cung cấp giao diện ghép nối với mô đun bên Các lớp phần thường cài đặt dạng Entity patterns (mẫu thực thể), hay gọi Codon Mỗi codon gồm có...
 • 2
 • 558
 • 5

Xem thêm