Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945

Bài viết về chủ đề diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 1945

Bài viết về chủ đề diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 1945
... mạng tháng Tám thắng lợi chủ nghĩa Mác - Lênin vận dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể cách mạng Việt Nam, thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối cách mạng đắn đầy sáng tạo Đảng ... dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ phận nô lệ lên vị trí người làm chủ đất nước Thắng lợi Cách mạng tháng Tám khẳng định rằng, điều kiện trào lưu cách mạng vô sản, cách ... địa lạc hậu để đưa dân tộc lên theo đường chủ nghĩa xã hội Đây phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Cách mạng Tháng khẳng định xu phát triển dân tộc Việt...
 • 2
 • 203
 • 0

HSG Môn Sử 12: Cách mạng tháng tám 1945

HSG Môn Sử 12: Cách mạng tháng tám 1945
... tháng Tám thành công nước Lần nước quyền tay nhân dân 3.Ý nghĩa lịch sử cách mạngtháng tám a Đối với dân tộc: Cách mạng tháng Tám thành công biến cố lịch sử vĩ đại mở bước ngoặc lớn lịch sử dân ... trận thống – Đảng ta có trình chuẩn bị chu đáo cho thắng lợi cách mạng tháng tám suốt 15 năm với ba diễn tập 1930-1931;1936-1939;1939 -1945 * Nguyên nhân quan trọng mang tính định nguyên nhân chủ ... tổ chức lực lượng cách mạng với nòng cốt liên minh công nông – Triệt để lợi dụng mâu thuẩn hàng ngũ kẻ thù chỉa mũi nhọn vào kẻ thù trước mắt – Nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng, kết hợp đấu...
 • 3
 • 40
 • 0

Một số hình ảnh về cách mạng tháng 8 1945

Một số hình ảnh về cách mạng tháng 8 1945
... Nam Dân chủ Cộng hòa), ngày 16 -8- 1945 CỜ TỔ QUỐC treo Đại hội Quốc dân Tân Trào, tháng 8- 1945 HỒ CHÍ MINH - Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tháng 8- 1945 Lễ tuyên ngôn Độc Lập Quảng ... Nội) tuần lễ cứu đói, tháng 11 -1945 Nhân dân phố Hà Trung (Hà Nội) tham gia diễu hành cổ động phong trào diệt giặc dốt, ngày 6-12 -1945 Quân Anh đến Sài Gòn, tháng năm 1945 Quân đội Trung Hoa ... nhạc sĩ Văn Cao sáng tác tháng 121944 Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hà Nội, ngày 11-1946 TẬP HÌNH ẢNH Bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945- 1946 Nhân dân Hà...
 • 19
 • 658
 • 0

II .Những hình ảnh lịch sử mối quan hệ Việt - Lào ppt

II .Những hình ảnh lịch sử mối quan hệ Việt - Lào ppt
... phẩm Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) (gọi tắt Sản phẩm chính); Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) - Văn kiện; Lịch sử quan hệ ... kiện; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) - Biên niên kiện; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) - Hồi ký (gồm Bài viết lãnh đạo ... quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào qua thời kỳ); Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) - Sách ảnh phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào hoàn thành phục...
 • 126
 • 926
 • 10

Lịch sử 10 - CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917 – 1921 pptx

Lịch sử 10 - CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917 – 1921 pptx
... thể song song tồn nông binh lính) -Tính chất: Cách mạng tháng 2 /1917 Nga cách mạng dân chủ tư sản kiểu * Cách mạng tháng Mười Nga 1917 - Tháng 4 .1917 LêNin thông qua luận cương tháng Tư chủ trương ... Nga rộng lớn -Tính chất: Cách mạng tháng Mười * Hoạt động 3: Cá nhân mang tính chất cách mạng - GV: Em cho biết tính chất xã hội chủ nghĩa Cách mạng tháng Mười? GV kết luận: Cách mạng tháng Mười ... thức, lực lượng tham gia tháng 2 /1917: kết cách mạng -Ngày 23/2 /1917 cách mạng bùng nổ biểu tình vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát +Lực lượng tham gia: công nhân, - 27/2 /1917 Phong trào nhanh binh...
 • 14
 • 746
 • 1

nghệ thuật điển hình hoá trong những sáng tác tiêu biểu trước cách mạng tháng tám của nguyễn công hoan (2)

nghệ thuật điển hình hoá trong những sáng tác tiêu biểu trước cách mạng tháng tám của nguyễn công hoan (2)
... dựng điển hình Tuy nhiên đến chủ nghĩa thực nghệ thuật điển hình biÓu rõ nét nhuần nhuyễn trở thành nghệ thuật điển hình hoá Điển hình hoá tái cách chân thật tính cách điển hình hoàn cảnh điển hình ... tác giả luận văn nhận thấy nghệ thuật điển hình hoá sáng tác Nguyễn Công Hoan số nhà nghiên cứu, phê bình văn học nhắc đến song chưa có công trình sâu khảo sát nghệ thuật điển hình hoá sáng tác ... nhìn nhận nghệ thuật điển hình hoá truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Trong truyện ngắn đặt vấn đề hoàn cảnh điển hình khó truyện ngắn Nguyễn Công Hoan khó Do vậy, xét nghệ thuật điển hình hoá truyện...
 • 115
 • 405
 • 0

Cái bi trong những sáng tác viết về người nông dân của nam cao trước cách mạng tháng tám 1945

Cái bi trong những sáng tác viết về người nông dân của nam cao trước cách mạng tháng tám 1945
... sáng tác viết người nông dân Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám 1945 Bước đầu người viết vào tìm hiểu đề tài người nông dân sáng tác Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám 1945 Đây vốn đề tài quen ... dân Đặc bi t viết khổ, tủi nhục kết cục bi thảm số phận bất hạnh người nông dân Khi nghiên cứu đề tài: Cái bi sáng tác viết người nông dân Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám 1945 , người viết dựa ... nghiệp sáng tác Nam Cao 1.2.1 Thời kì trước cách mạng tháng Tám 1.2.2 Thời kì sau cách mạng tháng Tám 1.3 Đề tài người nông dân đề tài lớn nghiệp sáng tác Nam Cao CHƯƠNG CÁC NHÂN VẬT NÔNG DÂN TRONG...
 • 160
 • 406
 • 0

sách lược ngoại giao của chủ tịch hồ chí minh trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc năm đầu sau cách mạng tháng tám (1945 1946) và những bài học kinh nghiệm cho hiện nay”

sách lược ngoại giao của chủ tịch hồ chí minh trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc năm đầu sau cách mạng tháng tám (1945 1946) và những bài học kinh nghiệm cho hiện nay”
... thời đại Hồ Chí Minh vận dụng thời đại Từ sách lược ngoại giao Chủ tịch Hồ Chí Minh công đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945- 1946) rút nhiều học kinh nghiệm quý ... nhân dân ta chiến đấu chiến thắng giặc ngoài, thù đưa đất nước vượt qua tình hiểm nghèo năm 1945-1946 ách lược ngoại giao Chủ tịch chí inh đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc năm đầu sau Cách mạng tháng ... trò Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thể với tư cách linh hồn đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946 Với dã tâm xâm lược Việt Nam lần nữa, sau Nhật đầu hàng Đồng minh, Chính...
 • 12
 • 257
 • 0

Tiết 1 – Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Tiết 1 – Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX
... Thanh Thuỳ Số tiết: 01 Tổng số tiết giảng: 01 Tên giảng: Tiết Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 19 45 đến hết kỉ XX (Tiết 2) Mục tiêu giảng: Sau tiết học, học sinh sẽ: ... tổng quát chặng đờng phát triển, thành tựu chủ yếu đặc điểm văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 19 45 đến năm 19 75 đổi bớc đầu Văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 19 75, từ năm 19 86 đến hết kỉ XX ... luận: Rèn luyện lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá kiến thức học Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 19 45 đến hết kỉ XX Giáo dục tinh thần tích cực, chủ động học tập I ổn định lớp: Stt Ngày...
 • 27
 • 2,886
 • 8

Tài liệu ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM pdf

Tài liệu ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM pdf
... điện ảnh nước nhà Sau đó, Chính quyền Cách mạng, với tên gọi Điện ảnh Cách mạng Việt Nam kế thừa tâm huyết hoài bão hệ đồng nghiệp trước để tạo nên điện ảnh dân tộc chân chính, tiến ... để lại dấu ấn đậm nét mầm mống thời sơ khai điện ảnh Việt Nam qua đời An - Nam nghệ sĩ đoàn phim hợp tác “Cánh đồng ma” Nhưng bối cảnh lực lượng cách mạng, yêu nước Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh ... cao hàng ghế trước bố trí lệch ghế người ngồi sau khoảng cách hai người ngồi trước Rạp có quạt máy lúc có hai loại : rạp hàng sang rạp bình dân Thời kỳ này, khán giả điện ảnh Việt Nam bắt đầu...
 • 4
 • 519
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám 1945bối cảnh lịch sử của cách mạng tháng támbối cảnh lịch sử trước cách mạng tháng támhoàn cảnh lịch sử của cách mạng tháng támhoàn cảnh lịch sử sau cách mạng tháng támý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng támý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám đối với việt namnền văn học việt nam sau cách mạng tháng tám 1945 là nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn anh chị hãy trình bày ý kiến của mình về nhận định trêncâu 7 anh chị hãy trình bày ngắn gọn về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến 1975ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8hoàn cảnh lịch sử cách mạng tháng tám 1945bối cảnh lịch sử cách mạng tháng tám 1945hoàn cảnh lịch sử của cách mạng tháng 8hoàn cảnh lịch sử của cách mạng tháng 81945bối cảnh lịch sử của cách mạng tháng 81945Thông tư 28 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 33 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 319 2016 TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 30 2016 TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 321 2016 TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 31 2016 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 32 2016 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhDe thi speaking t9 12 2017Thông tư 42 2016 TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 331 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 256 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 39 2016 TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 34 2016 TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 42 2016 TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 36 2016 TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công ThươngDecree No. 63 2015 ND-CP providing the policies towards redundant employmentCircular No. 32 2015 TT-BCT on project development and model electricity sale contract applied to generation projects using solid wastesResolution No. 03 2015 NQ-HDTP on process for selecting, publishing and adopting precedentsNghị quyết số 11 2015 NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016Nghị quyết 12 2015 NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà NộiNghị quyết số 14 2015 NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội