Bài giảng công nghệ phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm
... dùng Xác định yêu cầu phần mềm Thiết kế phần mềm Thiết kế cấu trúc Thiết kế cấu trúc phần hóa mềm Lập trình cấu trúc thiết kế chi tiết: Thiết kế cấu Phơng pháp trúc bên phần mềm Jackson (đơn vị ... lập trình hóa Kiểm tra chất lợng phần mềm Phơng pháp kiểm phát triển thử chơng trình Sử dụng, vận hành phần mềm phát triển Biến đổi, điều Cha cụ thể chỉnh phần mềm phng phỏp lun v k thut cho tng...
 • 18
 • 954
 • 9

Silde bài giảng-Công nghệ phần mềm- FULL-TS.Nguyễn Mạnh Hùng- HVCNBCVT

Silde bài giảng-Công nghệ phần mềm- FULL-TS.Nguyễn Mạnh Hùng- HVCNBCVT
... Phân biệt việc phát triển phần mềm sản xuất phần mềm? Trả lời: 12 Questions? Công nghệ phần mềm Phạm vi công nghệ phần mềm Giảng viên: TS Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông (PTIT) ... Software : phần mềm Software engineering: công nghệ / kỹ nghệ phần mềm Software process: tiến trình phần mềm Software development: phát triển phần mềm Software life-cycle models: mô hình vòng đời phần ... thiểu thời gian (và chi phí) phát triển 26 Questions? Công nghệ phần mềm Tiến trình phần mềm Giảng viên: TS Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông (PTIT) Requirement workflow (1) Mục...
 • 379
 • 1,808
 • 14

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
... phương pháp m - un hóa • chi n lư c t xu ng (top-down) • chi n lư c t dư i lên (bottom-up) Ch t lư ng c a m - un hóa • liên k t l ng l o (low coupling) • k t c cao (high cohesion) 14 Công ngh ph ... thành c u trúc lô-gíc có th cài ñ t ñư c gi i pháp cho v n ñ ñã ñư c ñ c t thi t k ki n trúc • moñun giao di n c a m - un thi t k giao di n thi t k m - un • c u trúc d li u • thu t toán S n ph m: ... giao di n ñ ct ki n trúc ñ ct giao di n Thi t k m - un ñ ct m - un Thi t k c u trúc d li u ñ ct c u trúc d li u Thi t k thu t toán ñ ct thu t toán Các ho t ñ ng phát tri n ph n m m Thi t k (3)...
 • 263
 • 294
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 5 pdf

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 5 pdf
... môn học Công nghệ phầm mềm Giai đoạn Thực Mục đích Các hoạt động Xây dựng cấu - Lập trình phần - Mua phần mềm - Chuyên biệt hoá Trang 82 Ti liệu, điểm mốc - Bản thiết kế cho cấu phần Công sức ... có - Vấn đề ớc lợng ban đầu - Mục tiêu Ti liệu, điểm mốc Công sức qlda - ề cơng dự án tài liệu khả thi 90% - Bản đặc tả yêu cầu - Kết - Bảng rủi ro - Đánh giá rủi ro - Bản kế hoạch ban đầu - Đề ... Thế Cờng - Khoa CNTT - Đại học Hàng hải http://www.ebook.edu.vn Bài giảng môn học Công nghệ phầm mềm Trang 71 theo hớng khác (điều đợc đề cập phần lỗi mắc phải trình phát triển hệ thống - Chơng...
 • 22
 • 242
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 4 ppt

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 4 ppt
... Bài giảng môn học Công nghệ phầm mềm Trang 35 Thiết kế phần mềm trình chuyển hoá yêu cầu thành biểu diễn phần mềm Bớc đầu, biểu diễn mô tả toàn phần mềm Việc làm mịn sau ... trình gốc Thiết kế phần mềm nằm trung tâm kỹ thuật tiến trình kỹ nghệ phần mềm đợc áp dụng khuôn cảnh kỹ nghệ đợc sử dụng (thác nớc, xoáy ốc, mẫu, hệ thứ - 4GT, ) Một yêu cầu phần mềm đợc phân tích ... tục phần mềm ứng với thành phần cấu trúc) Thiết kế kiến trúc (thành phần, cấu trúc chơng trình, mối quan hệ chúng) Lập trình Module chơng trình Kiểm thử Hình 4: Thiết kế phần mềm kỹ nghệ phần mềm...
 • 34
 • 258
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 3 pot

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 3 pot
... Nguyễn Thế Cờng - Khoa CNTT - Đại học Hàng hải http://www.ebook.edu.vn Bài giảng môn học Công nghệ phầm mềm Trang 33 chức lại ảnh hởng tới yêu cầu cho chức khác? Ngời ta phát triển công cụ đặc tả ... triển phần mềm khách hàng Đồng thời cần đợc viết cho dễ hiểu nhân viên kỹ thuật nơi Th.S Nguyễn Thế Cờng - Khoa CNTT - Đại học Hàng hải http://www.ebook.edu.vn Bài giảng môn học Công nghệ phầm mềm ... thành phần đợc đặc tả Nguyên lý 3: Đặc tả phải bao gồm hệ thống có phần mềm thành phần Một hệ thống bao gồm thành phần tơng tác Chỉ bên hoàn cảnh hệ thống toàn tơng tác thành phần hành vi thành phần...
 • 10
 • 246
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 2 potx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 2 potx
... Bài giảng môn học Công nghệ phầm mềm Trang 18 Ghi chú: Các ký hiệu G - Giỏi, K - Khá, B - Biết 2. 2 Các lỗi mắc trình thiết kế cài đặt phần mềm Lỗi thứ 1: Lỗi ý đồ thiết ... Thế Cờng - Khoa CNTT - Đại học Hàng hải http://www.ebook.edu.vn Bài giảng môn học Công nghệ phầm mềm Trang 21 Ngày nay, xử lý thông tin nghiệp vụ lĩnh vự ứng dụng phần mềm lớn Phần mềm loại phục ... chuẩn 2: Tính khoa học Th.S Nguyễn Thế Cờng - Khoa CNTT - Đại học Hàng hải http://www.ebook.edu.vn Bài giảng môn học Công nghệ phầm mềm Trang 22 Tính khoa học cấu trúc: Các sản phẩm phần mềm đợc...
 • 6
 • 231
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 1 pptx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 1 pptx
... cho ngời dùng phần mềm hỗ trợ cho hệ thống chơng trình đợc sử dụng 1. 5 Một số mô hình công nghệ phần mềm 1. 5 .1 Khái niệm Phần mềm Hai mơi lăm năm trớc (vào năm 19 75), phầm trăm công luận mô tả ... Oracle 1. 2 Khái niệm công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm lĩnh vực nghiên cứu tin học nhằm đa nguyên lý, phơng pháp, công cụ, phơng tiện giúp cho việc thiết kế cài đặt sản phẩm phần mềm đạt ... đặc trng phần mềm: Phần mềm phần tử hệ thống logic cha hệ thống vật lý Do vậy, phần mềm có số đặc trng khác biệt đáng kể đặc trng phần cứng Đặc trng 1: Phần mềm đợc phát triển hay đợc kỹ nghệ hoá,...
 • 16
 • 240
 • 2

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 15 docx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 15 docx
... nhiều thách thức, sản phẩm phần mềm đụng chạm đến tất giai đoạn tiến trình xây dựng phần mềm Nghịch lý công ty: xem nhẹ công tác bảo trì giao công đoạn bảo trì cho lập trình viên VD: Xem xét khả ... qui 188 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 15. 8Đánh giá giai đoạn bảo trì (metrics for the maintenance phase) Sử dụng cách đánh giá cho giai đoạn liên quan nh trình phát triển Ngoài ... hàng cách cung cấp dịch vụ bảo trì tốt Là chu n mực cho thành công công ty phần mềm 183 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 15. 4Quản lý bảo trì (management of maintenance) Xây dựng chế...
 • 12
 • 244
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 14 ppt

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 14 ppt
... CT dành cho sản xuất phần mềm tool tool tool n Front-end Hình 14. 4 (b) Tích hợp công cụ front-end 175 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn tích hợp back-end (back-end tool inegration), ... chấp thuận Kết thúc giai đoạn kiểm thử công việc nhà phát triển xem nh kết thúc sản phẩm chuyển sang giai đoạn bảo trì 173 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 14. 9Tích hợp môi trờng ... phẩm VD: (Hình 14. 1) e,f,h,i,k,l,m Các m - un hoạt động phải đợc cài đặt trớc m - un logic Khó khăn sử dụng lại m - un Lập trình bảo vệ(defensive programming): kiểm tra an toàn gọi m - un 167 Huỳnh...
 • 14
 • 217
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 13 potx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 13 potx
... 13. 1Khái quát chung (overview) Quá trình chuyển đổi từ thiết kế chi tiết sang mã lệnh Do nhiều ngời thực (programming-in-the-many) Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phụ thuộc vào ... Mục tiêu sản phẩm ngời lập trình sử dụng (end-user programming) Có đánh giá rủi ro chọn ngôn ngữ lập trình 153 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 13. 2Kỹ lập trình tốt (good programming ... định rõ công việc, 154 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn Thông tin tối thiểu m - un (the minimum information) tên m - un mô tả vắn tắt công việc m - un phải thực tên lập trình viên...
 • 12
 • 244
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 pdf

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 pdf
... m - un Tên m - un Kiểu trả Các tham số đầu vào Các tham số đầu Các thông báo lỗi Các tập tin truy xuất Các tập tin có thay đổi Các m - un đợc gọi Mô tả Tên m - un Kiểu trả Các tham số đầu vào Các ... m - un) VD: độ phức tạp viết m - un toascii: có sử dụng switch có 128 nhánh : 128 sử dụng bảng chuyển đổi trực tiếp: [Henry Kafura, 1981] M = length ì (fan-in ì fan-out )2 length : kích thớc m - un ... đợc công việc mô tả đầu vào, sản phẩm phải thực nh (how ?) 139 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 12. 2Thiết kế trừu tợng hóa (design and abstraction) Giai đoạn thiết kế phần mềm có...
 • 14
 • 199
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx
... tầng 2m -2 giao tiếp với m giao tiếp với n Thang máy cửa mở: boolean Hình 11. 4 Sơ đồ lớp 1 32 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn Nút sáng lên: boolean Nút thang máy Nút tầng 2m -2 giao ... thời gian Thang máy tiếp tục đến tầng với ngời B Hình 11 .2 Một kịch thông thờng 129 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 10 11 12 13 14 Ngời A nhấn nút UP tầng để yêu cầu thang máy Ngời ... thang máy 128 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 10 11 12 13 14 Ngời A nhấn nút UP tầng để yêu cầu thang máy Ngời A muốn đến tầng Nút UP sáng lên Một thang máy đến tầng Trong thang...
 • 12
 • 218
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 10 pdf

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 10 pdf
... 1T 1P 2T 2P 3T 3P A Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động A Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động B B Chu ng ... (P,T,I,O,M) p2 p2 p1 p1 t2 t2 t1 t1 p3 p3 p4 p4 Hình 10. 12 Mạng Petri có đánh dấu Hình 10. 13 Mạng Petri Hình 10. 12 sau bắn sang phép biến đổi t1 p2 p1 t1 Hình 10. 14 Mạng Petri Hình 10. 13 sau ... 19 62] Có thành phần p2 tập vị trí P p1 t1 tập phép biến đổi T hàm đầu vào L hàm đầu O P = {p1, p2, p3,p4 } VD: p4 T = {t1, t2} I(t1) = {p2,p4}, I(t2) = {p2} O(t1) = {p1}, O(t2) = {p3,p3 } t2 p3...
 • 20
 • 226
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 9 pps

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 9 pps
... độ mực in - áp lực giấy Các trờng khác trang mẫu biểu rõ: - chuyển tiếp tác vụ in - giai đoạn tơng đối quan trọng thấu hiểu thông tin qua việc quan sát cách thức kinh doanh khách hàng cách hữu ... Thẩm tra Giai đoạn đặc tả Thẩm tra Giai đoạn thiết kế Thẩm tra Giai đoạn cài đặt Kiểm thử Giai đoạn tích hợp Kiểm thử Đa vào hoạt động Phát triển Bảo trì Kết thúc hoạt động Hình 9. 1 Mô hình định ... tích yêu cầu 121 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn Định khung nhanh Thẩm tra Thay đổi yêu cầu Thẩm tra Giai đoạn thiết kế Thẩm tra Giai đoạn cài đặt Kiểm thử Giai đoạn tích hợp Kiểm...
 • 16
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng công nghệ phần mềmbài giảng công nghệ phần mềm nâng caobài giảng công nghệ phần mềm nguyễn chánh thànhbài giảng công nghiệp phần mềmbài tập công nghệ phần mềmbài tập công nghệ phần mềm nâng caobài toán công nghệ phần mềmbai tap cong nghe phan membài giảng thực hành môn nhập môn công nghệ phần mềmbài kiểm tra công nghệ phần mềmbài tập nhập môn công nghệ phần mềmbáo cáo bài tập lớn môn công nghệ phần mềmbài tập mẫu môn công nghệ phần mềmbài tập lớn môn công nghệ phần mềm nâng caobài tập thực hành công nghệ phần mềmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây