84 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cần nhớ trong kỳ thi THPT quốc gia

100 cum dong tu tieng anh can hoc cho ky thi thpt quoc gia

100 cum dong tu tieng anh can hoc cho ky thi thpt quoc gia
... hiểu or tin Try out = test: thử, kiểm tra Turn back: trả lại Put on: mặc vào Put off: hoãn Take off: cởi ra, cất cánh (máy bay) Go off: nổ(bom, súng) , ôi thiu (thức ăn) , kêu (đồng hồ ) Catch sight ... Result in = lead to: gây Result from: nguyên nhân từ Make room for: dọn chỗ cho Make up one’s mind: định Call off = cancel: hủy Go by: qua, trôi qua Go up: tăng lên Break down: hỏng Break into: ... blue: bất ngờ Out of control: tầm kiểm soát >< under control Put down: đàn áp Turn down: bác bỏ, từ chối, vặn nhỏ (âm thanh) ...
 • 4
 • 273
 • 1

Các kiến thức cần nhớ trong kỳ thi THPT quốc gia

Các kiến thức cần nhớ trong kỳ thi THPT quốc gia
... phải…” - Nghị luận phương thức chủ yếu dùng để bàn bạc phải trái, sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến, thái độ người nói, người viết dẫn dắt, thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến Ví dụ: “Muốn xây ... em trở thành người tài giỏi tương lai” (Tài liệu hướng dẫn đội viên) Hành – công vụ phương thức dùng để giao tiếp Nhà nước với nhân dân, nhân dân với quan Nhà nước, quan với quan, nước nước khác ... định tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thi t hại vật chất phải bồi thường theo quy định pháp luật." ...
 • 2
 • 190
 • 0

84 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụng

84 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụng
... couldn’t understand him.( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) Luyện Thi Tô Hoàng – Trung Tâm Luyện Thi Đại Học www.luyenthitohoang.vn 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động ... English.( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm điều )that + CN + động từVD: I have to make sure of that information.( Tôi phải bảo đảm chắn thông tin )2 You have to ... ( for smb ) + to smtVD: It is difficult for old people to learn English.( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm )VD: We are interested in reading...
 • 7
 • 1,401
 • 71

50 bài luận tiếng anh 140 từ trong đề thi THPT quốc gia 2016

50 bài luận tiếng anh 140 từ trong đề thi THPT quốc gia 2016
... hanhtrangvaodaihoc.com - nhà sách học sinh THPT I BIỂU ĐIỂM Nhà sách hanhtrangvaodaihoc.com - Không hiệu sách, bạn bè thấu hiểu bạn 3 hanhtrangvaodaihoc.com - nhà sách học sinh THPT II ĐỀ THI ... and begged for something to eat Nhà sách hanhtrangvaodaihoc.com - Không hiệu sách, bạn bè thấu hiểu bạn 17 hanhtrangvaodaihoc.com - nhà sách học sinh THPT 31 ℘Q: In about 140 words, write a ... powers of thinking, reasoning and imagination Nhà sách hanhtrangvaodaihoc.com - Không hiệu sách, bạn bè thấu hiểu bạn 23 hanhtrangvaodaihoc.com - nhà sách học sinh THPT 44 ℘Q: In about 140 words,...
 • 26
 • 32,055
 • 207

Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh đầy đủ

Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh đầy đủ
... Copyright Hp Group (www.hp-vietnam.com) English Grammar Review! Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung câu tiếng Anh: Một câu tiếng Anh thường bao gồm thành phần sau đây: Ví dụ: SUBJECT John and I ... Subject (chủ ngữ) : Chủ ngữ chủ thể hành động câu, thường đứng trước động từ (verb) Chủ ngữ thường danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trường hợp ngữ danh từ không ... verb: going) 1.3 Complement (vị ngữ) : Vị ngữ từ cụm từ đối tượng tác động chủ ngữ Cũng giống chủ ngữ, vị ngữ thường danh từ ngữ danh từ không bắt đầu giới từ, nhiên vị ngữ thường đứng sau động từ...
 • 126
 • 6,259
 • 25

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh
... xe buýt) + Trong cấu trúc dùng –ing (waiting): Someone was doing something I saw someone doing something c) Bây xem khác biệt ý nghĩa hai cấu trúc trên: “I saw him something”: Anh ta làm điều ... nói tiếng anh thường ngày Bạn dùng Be tất tình Bài 45: It is said that / He is said to , v.v Supposed to a) Hãy xem xét tình mẫu sau: - He is said to be 108 years old + Bạn dùng hai cấu trúc ... (Động từ + giới từ + danh động từ) a) Nhiều động từ có câú trúc: động từ (V) + giới từ (P) + tân ngữ (object) Ví dụ talk about: - We talked about the problem (the problem tân ngữ) (Chúng nói vấn...
 • 177
 • 971
 • 1

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh nâng cao ppt

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh nâng cao ppt
... will her friends Cách sử dụng cấu trúc either or (hoặc hoặc) neither nor (không mà không) Điều cần lưu ý sử dụng cấu trúc động từ phải chia theo danh từ sau or nor Nếu danh từ số động từ chia thứ...
 • 3
 • 2,720
 • 44

cấu trúc ngữ pháp tiếng anh quan trọng cho học sinh lớp 8

cấu trúc ngữ pháp tiếng anh quan trọng cho học sinh lớp 8
... should / ….+ V3 trạng ngữ nơi chốn đứng trước by + O trạng ngữ thời gian đứng sau by + O chủ từ câu chủ động từ phủ định (no one, nobody, ) đổi sang dạng phủ định câu bị động CẤU TRÚC It’s + adj + ... CÂU CẢM THÁN What + (a / an) + adj + N! Note: không dùng a, an danh từ danh từ số nhiều danh từ không đếm - What a lovely dress! - What an expensive car! - What hot coffee! ... + to-V1 Ex: It’s difficult to that exercise Trong cấu trúc : IT + TAKES/ TOOK + O + th/g + to-V1 Ex : It took him fifteen minutes to walk to school Sau nghi vấn từ What , who ,how where …… (không...
 • 14
 • 40,960
 • 180

Các dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng anh potx

Các dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng anh potx
... If (liệu) /whether (có không) dạng (YES/NO question) Còn dạng WH/H question giữ nguyên: what/who/where/when/why/how/ Đổi đại danh từ tính từ sở hữu cách giống dạng câu xác định (Xem phần 4/I) ... EX2: She stopped studying English ≠She stopped to study English (Cô không học tiếng anh ≠ Cô ngừng làm điều để học tiếng anh) EX3: I remember locking the door before I left ≠ I remember to lock the ... câu dạng mệnh lện xác định đổi thành to+V1 , bỏ please (nếu có) Nếu câu ngoặc kép dạng mệnh lệnh phủ định đổi thành Not to/never to +V1, bỏ please (nếu có) Đổi đại danh từ tính từ sở hữu cách...
 • 22
 • 1,226
 • 8

Các dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng anh pot

Các dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng anh pot
... Cấu trúc bị động tiếng Anh( BE + Ved/cột3) Chủ động : S + V + O Tên Hiện đơn Hiện tiếp diễn bị động : S + BE ... (for Ai) TO +V= BE +So +Tính từ That S + V=S +Be SUCH + (A/AN) +Tính từ +Danh từ That + S + V Chủ ngữ ( Trớc S) Tân ngữ ( Sau S) S + started/began +ving(to +V) S + have /has +Ved/cột I/We Me/ ... Think,say,tell,understand,believe, ) S1 +V1+That + S2 +V2+ O Cách : It + BE + V1ed/cột3 that + S2 +V2 + O - S + prefer + N/Ving + TO + N/Ving :Thích S O Cách : S2 + BE + V1ed/cột3 + TO + V2 + O - S + would...
 • 2
 • 964
 • 10

Đề tài một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng anh

Đề tài một số kinh nghiệm trong việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng anh
... 2011 Người thực  SKKN: Một số kinh nghiệm việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh  SKKN: Một số kinh nghiệm việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh  10 ... triển bốn kỹ Vấn đề đặt giáo viên phải biết vân dụng sáng tạo  SKKN: Một số kinh nghiệm việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh việc thiết kế dạng tập để khai thác cấu trúc ngữ pháp Dựa mục ... đến - 2006  SKKN: Một số kinh nghiệm việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh VI - PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN - Các hoạt động, phương pháp lên lớp việc dạy thông qua giới thiệu ngữ liệu - Điều tra,...
 • 10
 • 1,009
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các cấu trúc ngữ pháp tiếng anh căn bản84 cấu trúc ngữ pháp tiếng anhcấu trúc ngữ pháp tiếng anhcách phân tích cấu trúc ngữ pháp tiếng anhphân tích cấu trúc ngữ pháp tiếng anhcấu trúc ngữ pháp tiếng anh thi toeiccấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản nhấtcấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản thcscấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bảnngân hàng cấu trúc ngữ pháp tiếng anhcấu trúc ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họccấu trúc ngữ pháp tiếng anh lớp 7cấu trúc ngữ pháp tiếng anh lớp 10cấu trúc ngữ pháp tiếng anh lớp 8cấu trúc ngữ pháp tiếng anh nâng caoBài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọtÂm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon ở Việt NamBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 16. ADN và bản chất của genBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018