de thi hki truong thpt chuyen tn nam 2012 2013

Đề thi môn Tiếng Anh chuyên HY năm 2012 - 2013

Đề thi môn Tiếng Anh chuyên HY năm 2012 - 2013
... They think the man holding the hostage is heavily armed  The man holding _ -The end Hä tªn thÝ ………………………………… sinh: Ch÷ ký cña c¸n bé coi thi: ………………… ... point) Working for this travel agency will not be possible without a good command of English Trang 3/4  Unless you have _ There is no better teacher in this school than ... computers can work with a lot of information at the (3) time Third, they can (4) information for a long time They not forget things the common people Moreover, computers are (5) always...
 • 4
 • 223
 • 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012- 2013 MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012- 2013 MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH
... -TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL ĐẦU NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 - THỜI GIAN: 120' A Yêu cầu kỹ năng: Biết cách làm văn nghị luận văn học ... đả động đến vấn đề - Điểm 0.5 : Không có ý nào, lạc đề, sai đề Câu II (7.0 điểm) : Giới thi u chung: - Nguyễn Tuân tác gia tiêu biểu có nhiều đóng góp to lớn cho VHVN đại, nhà văn có phong cách ... tác văn xuôi Việt Nam đại - Gây ấn tượng cho người đọc hình tượng Huấn Cao, nhân vật đẹp toàn bích: tài năng, khí phách thi n lương Phân tích 2.1 Là nghệ sĩ thư pháp tài hoa xuất chúng a Giới thi u...
 • 5
 • 538
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ doc
... bị oxi hóa A 14 : 25 B 11 : 28 C 25 : D 28 : 15 Câu 25: Dãy sau gồm chất mà cấu tạo phân tử thỏa mãn quy tắc bát tử? B SO2, SO3 C CO2, H2O D NO2, PCl5 A H2S, HCl Câu 26: Có nguyên tố hóa học mà ... sau: đivinyl, toluen, etilen, xiclopropan, stiren, vinylaxetilen, propilen, benzen Số chất làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường là: A B C D www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com ... không kèm theo thay đổi số oxi hóa Số phát biểu là: A B C D Câu 32: Thêm dung dịch brom vào mẫu thử chứa dung dịch: fructozơ, saccarozơ, mantozơ, hồ tinh bột Mẫu thử có khả làm màu dung dịch brom...
 • 6
 • 349
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013.Môn: HOÁ HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013.Môn: HOÁ HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU pdf
... tăng lên 16 lần nồng độ NO2 A tăng 16 lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Hết TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC; Thời ... Câu 37: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol Tên X A 3-etylpent-3-en B 2-etylpent-2-en C 3-etylpent-2-en D 3-etylpent -1 - en Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất ... A CH3-CH2-CH2-NH2 B CH2=CH-CH2-NH2 C CH3-CH2-NH-CH3 D CH2=CH-NH-CH3 Câu 55: Hiđro hoá chất hữu X thu (CH3)2CHCH(OH)CH3 Chất X có tên thay A 2-metylbutan-3-on B metyl isopropyl xeton C 3-metylbutan-2-ol...
 • 20
 • 436
 • 0

de thi hki truong thpt le hong phong nam dinh 101 nam 2013 2014

de thi hki truong thpt le hong phong nam dinh 101 nam 2013 2014
... Facebook: https://facebook.com/luyenthi.tuyensinh247 TU YE N SI N H 24 Xem lời giải chi tiết Đề thi: Đề thi HKI trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định (101) năm 2013 - 2014 Mã đề: 2238 Powered by TCPDF ... them After World War II George Devol invented a device that could (IV) a machine to the same task repeatedly Devol designed the first programmable robot in 1954 and started his company Universal ... be interviewed Câu 16 : If you knew the truth, you completely surprised A will be B are C would be D would have been Câu 17 : Helen left her camping _ behind when she went camping A kit...
 • 4
 • 342
 • 0

Đề thi tuyển sinh THPT chuyen HY năm học 07_08

Đề thi tuyển sinh THPT chuyen HY năm học 07_08
... 32, H = 1, Mg =24; O = 16, Ba = 137, Ca = 40) -Hết Họ tên thí sinh: Chữ ký cán coi thi số Số báo danh: Phòng thi số: -4- -5- ... phơng trình hoá học phản ứng (ghi điều kiện, có) theo sơ đồ Có chất sau: CaC2, CH4, C2H4, C2H2 , C12H22O11 , xenlulozơ chất béo Các chất phản ứng đợc với nớc Hãy viết phơng trình hoá học phản ứng ... trình hoá học phản ứng (Cho: Fe = 56, Mg = 24, Cu = 64, S = 32, H = 1, Ba=137; O = 16) Hỗn hợp chất rắn X gồm: Cu, Ag, MgO Hãy trình bày cách tách chất khỏi hỗn hợp X Viết phơng trình hoá học phản...
 • 5
 • 377
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012- 2013 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012- 2013 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
... số lo i mã di truyền nhiều số lo i axitamin B số lo i mã di truyền nhiều số lo i nuclêôtit C số lo i axitamin nhiều số lo i nuclêôtit D số lo i axitamin nhiều số lo i mã di truyền Câu 39: Xét cặp ... n i đột biến gen ? A Đột biến xô ma di truyền sinh sản sinh dưỡng gen lặn không biểu kiểu hình B Đột biến giao tử thường không biểu kiểu hình hệ trạng th i dị hợp C Đột biến tiền ph i thường biểu ... pháp nghiên cứu A di truyền học phân tử B trẻ đồng sinh C phả hệ D di truyền quần thể Câu 57: Sự di truyền nhóm máu ngư i gen NST thường có alen chi ph i I A, IB, IO Kiểu gen IAIA, IAIo qui định...
 • 9
 • 423
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012- 2013 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012- 2013 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ doc
... ngư i gen NST thường có alen chi ph i I A, IB, IO Kiểu gen IAIA, IAIo qui định nhóm máu (A) Kiểu gen I BIB, IBIO qui định nhóm máu (B) Kiểu gen IAIB qui định nhóm máu (AB) Kiểu gen I OIO qui định ... số lo i mã di truyền nhiều số lo i axitamin B số lo i mã di truyền nhiều số lo i nuclêôtit C số lo i axitamin nhiều số lo i nuclêôtit D số lo i axitamin nhiều số lo i mã di truyền Câu 39: Xét ... dẻo kiểu hình có nghĩa A tính trạng có mức phản ứng rộng B i u chỉnh kiểu hình theo biến đ i kiểu gen C kiểu gen biểu thành nhiều kiểu hình trước i u kiện m i trường khác D kiểu hình nhiều kiểu...
 • 8
 • 222
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 - 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 - 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ pdf
...  V 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 Ta có: +/ 4sin3xsinx = ( cos2x - cos4x ) ; π π   π    +/ 4cos  3x - ÷cos  x + ÷ =  cos  2x - ÷+ cos4x  = ( sin 2x + cos4x ) 4 4 2      π  1 ...    Do phương trình cho tương đương: 1 ( cos2x + sin2x ) + sin 4x + m - = (1) 2 π  Đặt t = cos2x + sin2x = 2cos  2x - ÷ (điều kiện: − ≤ t ≤ ) 4  Khi sin 4x = 2sin2xcos2x = t − Phương trình ... 6;0; −3) , phương với v = ( 2;0; −1) Phương trình mặt phẳng (P0) là: ( x − ) − ( z + 1) = 2x - z - = VIIa Để ý ( xy + 1) − ( x + y ) = ( − x ) ( − y ) ≥ ;  yz + ≥ y + z tương tự ta có   zx...
 • 7
 • 178
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf
... ĐẠI HỌC LẦN MÔN HÓA HỌC 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 14 A 15 D 1B 16 D 2C 17 ... 3D 18 C 4A 19 B 5A 20 D 6B 21 D 7B 22 C 8A 23 C 9D 24 B 10 C 25 B 11 C 26 D 12 B 27 D 13 A 28 D www.dethithudaihoc.com 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 ... 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 29 C 30 D 31 A 32 B 33 C 34 D 35 A 36 B 37 D 38 C 39 B 40 D 41 C 42 C 43 B 44 C...
 • 6
 • 255
 • 0

de thi thu Truong THPT Chuyen BenTre

de thi thu Truong THPT Chuyen BenTre
... hệ thống thu gồm: A Anten thu, biến điệu, chọn sóng, tách sóng, loa B Anten thu, chọn sóng, khuếch đại cao tần, loa C Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, loa D Anten thu, máy ... J D ε= 6,3.10-19 J - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 132 - ĐÁP ÁN TRƯỜNG THPH CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC: 2009-2010 MÔN VẬT LÝTHỜI GIAN 90 PHÚT Mã đề: 132 ... màu lục kích thích phát sáng Khi chiếu vào chất ánh sáng đơn sắc phát quang? Trang 3/7 - Mã đề thi 132 A lục B vàng C lam D da cam Câu 31: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn...
 • 7
 • 285
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - 2011 MÔN HÓA HỌC Mã đề thi 896 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - 2011 MÔN HÓA HỌC Mã đề thi 896 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ pps
... C2H3COOH C C3H5COOH D C2H5COOH - HẾT Trang 17/4 - đề thi 896 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN HÓA HỌC THI THỬ LẦN 132 C 209 A 357 A 485 D 570 C 628 C 132 C 209 C 357 ... C HO-(CH2)3-CH=O D HO-CH2-CH(CH3)-CHO Câu 17: Axit số axit sau có tính axit mạnh nhất: A CH2F-CH2-COOH COOH B CH3-CF2-COOH C CH3CHF- D CH3-CCl2-COOH Câu 18: Để phân biệt O3 O2 dùng hóa chất sau ... sau: - X làm màu dung dịch Br2 - 4,4 gam X tác dụng với Na dư thu 0,56 lít H2 (đktc) - Oxi hóa X CuO, t0 tạo sản phẩm Y hợp chất đa chức CTCT X là: A CH3-CH2-CO-CHO B CH2=CH-CH(OH)-CH2OH C HO-(CH2)3-CH=O...
 • 22
 • 237
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG pdf

ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG pdf
... BMD 120 Ht WWW.VNMATH.COM TRUNG TM LUYN THI THPT CHUYấN Lí T TRNG THI TH TUYN SINH I HC NM 2011 Mụn thi: TON, B D Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt ễN TP PHN CHUNG CHO TT C ... món: cos Ht WWW.VNMATH.COM TRUNG TM LUYN THI THPT CHUYấN Lí T TRNG THI TH TUYN SINH I HC NM 2011 Mụn thi: TON, A B Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt ễN TP I PHN CHUNG CHO TT ... thng (d): Ht WWW.VNMATH.COM TRUNG TM LUYN THI THPT CHUYấN Lí T TRNG THI TH TUYN SINH I HC NM 2011 Mụn thi: TON, A B Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt ễN TP PHN CHUNG CHO TT C...
 • 36
 • 344
 • 0

đề thi thử trường thpt chuyên Lê Quý Đôn

đề thi thử trường thpt chuyên Lê Quý Đôn
... ðÁP ÁN ð THI TH ð I H C L N A, B NĂM 2011 N i dung Câu Ý I Kh o sát s bi n thi n v ñ th (C) c a hàm s (1,00 ñi m) -T p xác ñ nh: R\{-1} -S bi n thi n: y ' = > 0∀x ≠ −1 Suy ... lim y = m∞ → x = −1 ti m c n ñ ng x →( −1) ± 0.25 - lim y = → y = ti m c n ngang x →±∞ -B ng bi n thi n x -1 -∞ +∞ + y' + +∞ y 0.25 2 -∞ -ð th y I 0.25 -1 12 x -4 Tìm c p ñi m ñ i x ng….(1,00 ñi...
 • 5
 • 159
 • 0

Đề thi thử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, lần 1, 2011

Đề thi thử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, lần 1, 2011
... Max  ; (x, y, z) = (0, 0, 1) hoán vị a 3x + 7y – 49 = a (-1; 1;5) a 29 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ...
 • 2
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu truong thpt chuyen phan boi chau nghe anđề thi thử trường thpt chuyên ngoại ngữđề thi vào trường thpt chuyên phan bội châuđề thi vào trường thpt chuyên đại học sư phạmđề thi thử trường thpt chuyên lý tự trọng pdfđề thi thử trường thpt chuyên ngoại ngữ quảng bình204 đề thi vào lớp 10 chuyên toan nam hoc 20132014 truong nguyen tat thanhđề thi thử trường thpt chuyên đại học vinhđề thi thử trường thpt chuyên lê hồng phongđề thi tốt nghiệp thpt môn văn năm 2012đề thi tốt nghiệp thpt môn sử năm 2012đề thi tốt nghiệp thpt tiếng anh năm 2012đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2012 gdtxxem đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2012tải đề thi tốt nghiệp thpt môn toán năm 2012Chương I. §3. Bảng lượng giácChương I. §7. Hình bình hànhDU BAO VON KHA DUNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpChương I. §4. Đường tiệm cậnVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuocBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Bài 13. Bài toán dân sốBài 8. Chiếc lá cuối cùngChương II. §1. Đa giác. Đa giác đềuBài 20. Tỉ khối của chất khíBài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuậtUnit 02. Health. Lesson 5. Skills 1Dự án rạp chiếu phiêu tuy hòa centerUnit 15. Space conquestUnit 13. HobbiesTuần 13. Một số thể loại văn học: Thơ, truyệnBài 4. Đại từUnit 11. Sources of energyUnit 01. My new school. Lesson 6. Skills 2