sat 04

sat 04

sat 04
...
 • 1
 • 20
 • 0

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của nhóm trực khuẩn gram âm Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella Pneumoniae được phân lập từ bệnh phẩm dịch đường hô hấp dưới tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của nhóm trực khuẩn gram âm Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella Pneumoniae được phân lập từ bệnh phẩm dịch đường hô hấp dưới tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014
... sinh 11 1.3 .2 kháng kháng sinh 15 NG, V T LI C U 21 2. 1 TH 2. 2 V T LI U NGHIÊN C U 22 2. 2.1 M NGHIÊN C U 22 V t li u thí nghi m 22 2. 2 .2 ... 22 2. 2 .2 2 .2. 3 ng Thi t b sinh ph m 22 d ng c 23 2. 3 U 24 2. 3.1 2. 4 TH Phân l nh danh vi khu n 24 NGHI 2. 4.1 38 ng sinh ph m 38 2. 4 .2 c hi 2. 4.3 ... quát Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae Pseudomonas...
 • 82
 • 249
 • 2

Khảo sát khả năng gây nhiễm khuẩn và đề kháng kháng sinh của Staphylococcus Aureus trên bệnh nhân ngoại khoa tại Bệnh viện 175 từ tháng 07 2013 đến tháng 04 2014

Khảo sát khả năng gây nhiễm khuẩn và đề kháng kháng sinh của Staphylococcus Aureus trên bệnh nhân ngoại khoa tại Bệnh viện 175 từ tháng 07 2013 đến tháng 04 2014
... sát kh nhi m khu n kháng kháng sinh c a Staphylococcus aureus (t c u vàng) b nh nhân ngo i khoa t i b nh vi n 175 t 07/ 2013 n 04/ 2014 c th c hi n, nh m kh o sát tình tr ng nhi m khu n t c u vàng ... nhi m khu n S aureus chi m 23,6% phân l c t b nh ph m m (chi m 36,3%)[1] kháng kháng sinh c a Staphylococcus aureus 1.3 1.3.1 Trên th gi i S aureus kháng l i r t nhi u lo i kháng sinh thông d ... Staphylococcaceae Gi ng: Staphylococcus Loài: Staphylococcus aureus Staphylococcus Staphylococcus aureus , Staphylococcus aureus c 0.5-1.5 hình thành chùm Staphylococcus aureus -) già S aureus 35o -45oC;...
 • 64
 • 322
 • 0

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014
... l kháng kháng sinh c a S .aureus m u b nh ph m máu m t 11 /20 13 n 04 /20 14 v i t l th ng kê t i B nh vi n Nhi ng II n m 20 12 2013 Trang 69 Bi u 18: So sánh t l kháng kháng sinh c a S .aureus ... III.3 .2. 5 Thay i IV ng bi n d ng 29 Tính kháng thu c kháng sinh kháng sinh th ng dùng i u tr Staphylococcus aureus 29 IV.1 Tính kháng thu c kháng sinh c a S .aureus 29 IV.1.1 ... III.3 .2. 1 Ti t enzyme c ch ho c phá h y kháng sinh 28 III.3 .2. 2 Thay i c u trúc ích 28 III.3 .2. 3 Thay i tính th m v i kháng sinh 26 III.3 .2. 4 B m y kháng sinh 26 III.3 .2. 5...
 • 92
 • 226
 • 1

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của Escherichia Coli được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm máu và nước tiểu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của Escherichia Coli được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm máu và nước tiểu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014
... ch sinh t ng h p acid nucleic 24 IV.4 S kháng sinh 24 IV.4.1 Hi kháng kháng sinh 24 IV.4 .2 Ngu n g c 25 kháng kháng sinh 26 V KHÁNG KHÁNG SINH ... l phân l p E .coli m u máu theo khoa Bi 3.9: T l phân l p E .coli m Bi 3.10: M nh y kháng sinh c a E .coli phân l p b nh ph m máu Bi 3 .11 :M nh y kháng sinh c a E .coli phân l p b nh ph Bi 3. 12: ... l phân l p E .coli m u máu theo khoa B ng 3.9: T l phân l p E .coli m c ti u theo khoa B ng 3.10: M nh y kháng sinh c a E .coli phân l p b nh ph m máu B ng 3 .11: M nh y kháng sinh c a E .coli phân...
 • 102
 • 241
 • 0

Khảo sát tập huấn CNTT 07.04.2011

Khảo sát tập huấn CNTT 07.04.2011
... cột để tiêu chuẩn cần lọc Trường THCS: ……………… … Họ tên: …………………………… BÀI KIỂM TRA Dành cho lớp tập huấn công nghệ thông tin năm học 2010 – 2011 (Đề số – Thời gian 15 phút) Điểm Hãy chọn phương ... 123456789 Số Kí tự Thời gian Trường THCS: ……………… … Họ tên: …………………………… BÀI KIỂM TRA Dành cho lớp tập huấn công nghệ thông tin năm học 2010 – 2011 (Đề số 3- Thời gian 15 phút) Điểm Hãy chọn phương...
 • 6
 • 62
 • 0

KHẢO sát rối LOẠN NHỊP TIM ở BỆNH NHÂN hội CHỨNG VÀNH cấp tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH đắc LAAA81K từ 10 2010 đến 04 2011

KHẢO sát rối LOẠN NHỊP TIM ở BỆNH NHÂN hội CHỨNG VÀNH cấp tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH đắc LAAA81K từ 10 2010 đến 04 2011
... lệ RLNT bệnh nhân HCVC điện tâm đồ thường quy 4.2.1 Tỷ lệ RLNT bệnh nhân HCVC Trong NMCT, biến chứng rối lo n nhịp tim rấ ường gặp mứ độ khác (90% rường hợp) [10] Có thể gặp tất rối lo n nhịp k ... lo ịp ởb â N C ấp bằ g Đ Đ Hol er gờởk o b v C ợ Rẫy P Nguyễ V , Đ ọ Dượ P.HC ," ựu y đ ều rị ộ ứ g ấp Vũ Đì Hả , rầ Đỗ r (198 , Những rối loạn nhịp tim, N xuấ bả o 10 Guys Reeder (2 010) , Overview ... ẬN 5.1 ỷ lệ R N bệnh nhân H V điện tâm đồ thường quy ỷl b â RLN b â HCVC 3,7%, ro g - NMCTC ST chênh : 62,9% - NMCTC không ST chênh: 50,0% - Đ NKOĐ : 45,5% ỷ l lo RLN - Rối loạn nhịp xoang : 28%...
 • 8
 • 90
 • 0

bai thực hành số 04 KHẢO SÁT VI MẠCH 74LS73

bai thực hành số 04 KHẢO SÁT VI MẠCH 74LS73
... Các bước tiến hành 4.1 Lắp ráp khảo sát vi mạch 74xx73 Bước 1: Lắp ráp mạch - Sinh vi n cần quan sát kỹ sơ đồ chân bảng hoạt động hình 3.1 tự vẽ sơ đồ lắp ráp vào nhật ký thực hành Trong sơ đồ ... Bước 1: Lắp ráp mạch - Sinh vi n cần quan sát kỹ sơ đồ chân bảng chân lý IC74LS73 hình 3.1 đọc kỹ cách chuyển đổi mục 3.2.1, sau tự vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp ráp vào nhật ký thực hành Trong sơ ... Bước 1: Lắp ráp mạch Sinh vi n cần quan sát kỹ sơ đồ chân bảng chân lý IC74LS73 hình 3.1 đọc kỹ cách chuyển đổi mục 3.2.2, sau tự vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp ráp vào nhật ký thực hành Trong sơ...
 • 10
 • 179
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên hà nội khảo sát các chương trình truyền hình trên sóng VTV1,VTV2, VTV3 đài truyền hình việt nam luận văn ths báo chí học 5 04 30 pdf

Nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận truyền hình của sinh viên hà nội  khảo sát các chương trình truyền hình trên sóng VTV1,VTV2, VTV3  đài truyền hình việt nam luận văn ths báo chí học  5 04 30 pdf
... tuyờn truyn iu tra nhu cu v truyn hỡnh ca sinh viờn H Ni nm 20 05 vi t l phn trm nh sau: Nghiên cứu Nghiên cứu c 53 .6% 50 .3% 46.7% 35. 7% 30. 6% 22.7% 35. 4% 38.9% 35. 8% 24.4% 11h3113h30 17h01-19h 19h01-20h ... ngi cú rt nhiu nhu cu khỏc Nhu cu ca ngi ht sc a dng Trong h thng nhu cu cú nhu cu vt cht, nhu cu tinh thn v nhiu nhu cu cú tớnh xó hi khỏc nh: nhu cu lao ng, nhu cu giao tip, nhu cu gii trớ ... (197 sinh viờn), 21h01-22h (172 sinh viờn), 17h01-19h (129 sinh viờn), 11h31-13h30 (96 sinh viờn) - 45 V Phng Dung Nhu cu tip nhn truyn hỡnh ca sinh...
 • 115
 • 258
 • 1

Khảo sát, đánh giá hiện trạng KT XH nông thôn, các công nghệ chế biến nhỏ và vai trò, khả năng sử dụng NLTT phục vụ chế biến nông, lâm sản và sinh hoạt nông thôn thuộc đề tài kc 07 04

Khảo sát, đánh giá hiện trạng KT XH nông thôn, các công nghệ chế biến nhỏ và vai trò, khả năng sử dụng NLTT phục vụ chế biến nông, lâm sản và sinh hoạt nông thôn thuộc đề tài kc 07 04 “
... Báo cáo khảo sát KTXH, CN chế biến sử dụng NLTT nông thôn Phần I Đề tài KC 07- 04 Công nghệ chế biến nông sản phục vụ phát triển nông thôn 1.1 Những tiến bật phát triển nông nghiệp nớc ... Báo cáo khảo sát KTXH, CN chế biến sử dụng NLTT nông thôn Đề tài KC 07- 04 Phần I Công nghệ chế biến nông sản phục vụ phát triển nông thôn I.1 Những tiến bật phát triển nông nghiệp ... Báo cáo khảo sát KTXH, CN chế biến sử dụng NLTT nông thôn Đề tài KC 07- 04 Tài liệu tham khảo - Niên giám thống kê 1999, Nhà xuất thống kê Hà Nội - 2000 - Cơ - Điện nông nghiệp với vấn đề công nghiệp...
 • 50
 • 61
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 12, NĂM HỌC 2015-2016 Môn: TOÁN. Ngày thi: 20/04/2016

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 12, NĂM HỌC 2015-2016 Môn: TOÁN. Ngày thi: 20/04/2016
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 THPT Môn: TOÁN Năm học: 2015-2016 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang ĐÁP ÁN ĐIỂM ĐỀ THI CHÍNH THỨC CÂU Câu a) (1,0 điểm) ...  64 x   y  z  x(0; ) Vậy P  64 x  4, y  z  Đề Đáp án gõ lại từ file ảnh nên không tránh khỏi sai sót Quý thầy cô em học sinh phát sai sót vui lòng báo giúp để kịp thời sửa chữa ... cố: “Chọn cán coi thi giáo viên hai trường THPT khác nhau” Số phần tử không gian mẫu   C202  435 0,25 A  C121 C101  C121 C81  C101 C81  296 Vậy xác suất để cán coi thi hai trường THPT...
 • 6
 • 407
 • 1

04 Đề thi khảo sát môn Toán Tiếng Việt Lớp 2(kèm đáp án)

04 Đề thi khảo sát môn Toán Tiếng Việt Lớp 2(kèm đáp án)
... Đáp số:22 gà Bài :(1điểm ) phần 0,3 đ Họ tên : Lớp Điểm Môn : tiếng việt Thời gian : 40 phút Lời phê cô giáo Phần I: Chính tả (4 đ) :đọc viết Bài Rớc đèn; Từ đầu đến đèn ông Tiếng Việt ... chai r ngải c Bài 2: (1,5đ) a,Viết từ có tiếng chứa vần ơc b, ặt câu với từ sau: lễ phép, chăm Viết câu nói trờng em (3đ) HNG DN CHM Môn tiếng việ1 - lớp 1,chính tả:4đ Viết sai lỗi trừ 0,25 đ ... Viết số tròn chục khác vào chỗ chấm để có kết + + = 90 + + = 90 + + = 90 Hng dn chm Môn: Toán - lớp Phần I: 3điểm Câu1: b (1 đ) Câu 2: b(1đ) Câu 3: c(1đ) Phần II: 7điểm Bài : (2 điểm ) Tính...
 • 5
 • 1,709
 • 0

04 Đề thi khảo sát hè môn Toán Tiếng Việt Lớp 3(Có đáp án)

04 Đề thi khảo sát hè môn Toán Tiếng Việt Lớp 3(Có đáp án)
... 0,25 điểm 345-99=246(kg) điểm Đáp số:246kg 0,25 điểm Bài :1điểm Tìm đợc số lớn có chữ số cho 0,25 điểm Tìm đợc tích 9x5=45 cho 0,5 điểm Đáp số cho 0,25 điểm Môn tiếng việt Luyện từ câu:4 điểm Bài ... -thông minh Tập làm văn Viết đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu kể loại ăn mà em thích Hớng dẫn chấm Môn toán Phần 1:3 diểm Khoanh câu cho 0,5 điểm (Câu1: ýC, Câu 2:ýD Câu 3:ýA Câu 4:ýC Câu 5:ýC Câu...
 • 3
 • 1,696
 • 0

04 Đề thi khảo sát hè môn Toán Tiếng Việt khối 4 (Có đáp án)

04 Đề thi khảo sát hè môn Toán Tiếng Việt khối 4 (Có đáp án)
... 8 647 , 86 74, 87 64, 846 7 : A 647 B 6 74 C 7 64 D 46 7 Số thích hợp để điền chỗ chấm 3km5m = m là: A 005 B 350 C 050 D 500 Một hình chữ nhật có chiều dài 63 cm , chiều rộng : A.70 cm B 236 cm C 140 ... Chu vi hình chữ nhật D. 144 cm D 46 48 0 42 789 : b (41 2 - X) x = 42 0 Bài : (2đ) Có 18 40 0 viên gạch xếp lên xe tải Hỏi xe chở đợc viên gạch? Bài : Ngời ta chuẩn bị 10 848 kg đờng bột để làm bánh, ... kí tên : 1đ Đề : Giới thi u đợc ngày hội : 1đ Nêu đợc hoạt động ngày hội : 3đ Nêu đợc cảm nghĩ em ngày hội : 1đ Bài viết trình bày đẹp : 1đ Trờng TH Đề thi kiểm tra cuối Môn : Toán - Lớp...
 • 4
 • 1,650
 • 0

04 Thi Khảo sát hè môn Toán Tiếng Việt Khối 5

04 Thi Khảo sát hè môn Toán Tiếng Việt Khối 5
... chiều rộng 15 m Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật đó? HD chấm BKT cuối Ngày 19 tháng năm 20 Năm học 2010 20 Môn : Toán (Thời gian làm 40 phút) Phần I : (3điểm) Khoanh cho 0 ,5 điểm C 74 ... 0 ,5 điểm C 74 000 230 D 20 50 0 A 14 C 360 kg D 630, 810, 660 C Đoạn thẳng DC Phần II : (7điểm) Bài : 2điểm Làm phép tính cho 0 ,5 điểm 63 257 3042 7623 207 70880 21294 12 65 + 26 26 77 = 26 = 60840 ... 65 + 26 26 77 = 26 = 60840 629690 : = ì = 20 = Bài : điểm Làm phần cho 0 ,5 điểm a x : 68 + 6 85 = 754 x : 68 = 754 6 85 x : 68 = 69 x = 69 x 68 x = 4692 b Bài 3: điểm Theo đề ta có sơ đồ : Kho...
 • 6
 • 1,577
 • 0

Xem thêm