Soạn bài lớp 12: Quá trình văn học và phong cách văn học

Soạn bài lớp 12: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX

Soạn bài lớp 12: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX
... ánh thực đời sống trình vận động phát triển Cách mạng II Vài nét khái quát Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết kỉ XX Vài nét hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hoá - Chiến tranh kết thúc, đời sống tư ... Nhà văn - chiến sĩ - Văn học trước hết phải thứ vũ khí đấu tranh Cách mạng - Hiện thực đời sống Cách mạng kháng chiến nguồn cảm hứng lớn cho văn học - Quá trình vận động, phát triển văn học ăn ... mười hai) + Sơn Nam với (Hương rừng Cà Mau) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đặc điểm văn học Việt Nam từ 1945- 1975: a .Văn học vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó...
 • 4
 • 395
 • 0

Soạn bài lớp 7: Quá trình tạo lập văn bản

Soạn bài lớp 7: Quá trình tạo lập văn bản
... tượng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miến phí Muốn tạo lập văn phải tiến hành lập dàn bài, xây dựng bố cục Hãy trả lời câu hỏi sau để rút cách làm dàn bài: a) Dàn có bắt buộc phải ... tượng (nghe, đọc) chưa? c) Em có lập dàn trước viết (nói) văn không? Các văn thường bố cục nào? Đã ý tới nhiệm vụ phần bố cục chung văn chưa? d) Sau hoàn thành văn bản, em có kiểm tra lại không? ... d) Kiểm tra lại văn Đây khâu cuối trình tạo lập văn "Sản phẩm" phải kiểm tra lại, điều chỉnh nội dung, cách diễn đạt chưa hợp lí,...
 • 3
 • 267
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá trình hình thành phát triển loài ppsx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá trình hình thành và phát triển loài ppsx
... TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI II HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG SINH THÁI Sơ đồ: Hoàn thành sơ dồ hình thành loài đường sinh thái ? ? ĐB, BDTH, CLTNNòi sinh thái CL sinh sản Loài ? Loài ban đầu ĐK sinh thái ... địa lí ? BÀI 41 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI III HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG ĐỘT BIẾN LỚN Đa bội hóa khác nguồn *) Ví dụ: Sự hình thành loài lúa mì Triticum aestivum *) Laithích hình thành loài thể Giải ... BÀI 41 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI II HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG SINH THÁI - Các quần thể cá hồi hồ Xevan Sự hình thành nòi sinh thái có lợi cho đời sống cá hồi ? Em có nhận xét đường sinh thái...
 • 10
 • 460
 • 4

Giiáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá Trình nhân đôi AND pot

Giiáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá Trình nhân đôi AND pot
... NHÂN ĐÔI ADN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN • Cơ chế nhân đôi AND : BÁN BẢO TỒN • Đặc điểm nhân đôi AND : ADN giống giống hệt ADN mẹ ban đầu • Số Nu môi trường cung cấp cho trình ... Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Quan sát hình cho biết gen gì? I- GEN: 1- Khái niệm: GEN ADN Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I- GEN: 2- Cấu trúc chung ... QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN ADN tạo mạch tách mạch đơn ADN • Các Nu tự môi trường tế bào đến bổ sung mạch gốc tạo mạch đơn ADN theo nguyên tắc bổ sung • Mạch đơn tạo theo chiều 5’ – 3’ QUÁ TRÌNH NHÂN...
 • 19
 • 183
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh Học lớp 12- Quá trình phân ly độc lập pot

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh Học lớp 12- Quá trình phân ly độc lập pot
... rẽ phân ly theo kiểu hình 3:1 2 Cơ sở tế bào học quy luật phân độc lập A Sự phân ly độc lập tổ hợp tự cặp NST tơng đồng phát sinh giao tử đa đến phân ly độc lập tổ hợp tự cặp alen B Sự phân ly ... luật phân ly độc lập A Khi bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng t ơng phản F2 có phân tính theo tỉ lệ 9:3:3:1. B Các cặp nhân tố di truyền(cặp alen) phân ly độc lập với phát sinh giao tử C ... cặp alen B Sự phân ly độc lập, tổ hợp tự nhiễm sắc thể C Các gen nằm nhiễm sắc thể D Do di truyền cặp alen nhiễm sắc thể Điều kiện quan trọng đảm bảo cho di truyền độc lập cặp tính trạng A P...
 • 18
 • 249
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá trình hình thành quẩn thể thích nghi pot

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá trình hình thành quẩn thể thích nghi pot
... 27 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI I Khái niệm đặc điểm thích nghi Khái niệm Đặc điểm quần thể thích nghi II Quá trình hình thành quần thể thích nghi Cơ sở DT trình hình thành quần thể ... PÊNIXILIN THỂ THÍCH NGHI I Khái niệm đặc điểm thích nghi II Quá trình hình thành quần thể thích nghi Cơ sở DT trình hình thành quần thể thích nghi a Ví dụ: b Kết luận: • - Quá trình hình thành quần thể ... điểm quần thể thích nghi II Quá trình hình thành quần thể thích nghi Cơ sở DT trình hình thành quần thể thích nghi Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN trình hình thành quần thể thích nghi III Sự...
 • 29
 • 252
 • 0

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Quá trình hình thái loài mới pot

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Quá trình hình thái loài mới pot
... điểm sinh thái nên… đặc điểm sinh thái nên… thể trên? thích? thể trên? thích? Sinh trưởng, hoa kết trước lũ HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG SINH THÁI ĐƯỜNG SINH THÁI Các ... Dựa vào quan điểm đạinhiềugiải thích với bể có ánh sáng với bể có nhiềucá này? đơn ánh sáng đơn trình hình thành hai loài thành trình hìnhlại giaohai loài cá này? sắc chúng phối với nhau? sắc chúng ... nhóm học sinh tự tìm hiểu nội dung sau Nhóm 1: Phân tích hình 1, -> đường hình thành loài biểu thị hình và trả lời câu hỏi số SGK/132 Nhóm 2: Phân tích hình -> đường hình thành loài biểu thị hình...
 • 31
 • 384
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Quá trình hình thành quần thể thích nghi ppsx

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Quá trình hình thành quần thể thích nghi ppsx
... kiểu hình thích nghi Quá trình phát sinh tích lũy alen Quá trình sinh sản Quá trình chọn lọc tự nhiên II/ Quá Trình Hình Thành Quần Thể Thích Nghi 1/ Cơ sở di truyền trình hình thành quần thể thích ... II/ Quá Trình Hình Thành Quần Thể Thích Nghi 1/ Cơ sở di truyền trình hình thành quần thể thích nghi: - Quá trình hình thành quần thể thích nghi xảy nhanh hay chậm tùy thuộc vào: trình phát sinh ... lượng cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi quần thể từ hệ sang hệ khác II/ Quá Trình Hình Thành Quần Thể Thích Nghi 1/ Cơ sở di truyền trình hình thành quần thể thích nghi: - Là trình...
 • 25
 • 233
 • 0

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12-Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi doc

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12-Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi doc
... trỡnh sinh sn ( giao phi ) -Chn lc t nhiờn II Quá trình hình thành quần thể thích nghi 1.Cơ sở di truyền trình hình thành quần thể thích nghi Thí nghi m chứng minh vai trò CLTN trình hình thành ... sng c Cây xương rồng thích nghi với môi trường khô hạn III Sự hợp lý tương đối đặc điểm thích nghi - nói đặc điểm thích mang tớnh thể sinh vật TạiCỏc c im thớch nghi chnghi cơtng i vỡ mụi trng ... thể thích nghi Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: -Đối tượng TN? - Quan điểm nhà khoa học hoá đen loài bướm sâu đo Biston Betularia? - Vai trò CLTN trình hình thành quần thể thích nghi? 2 Thí nghi m...
 • 23
 • 288
 • 0

Soạn bài lớp 12: Văn bản tổng kết

Soạn bài lớp 12: Văn bản tổng kết
... Những việc chưa làm + Những số liệu minh họa b Những nội dung thiếu: Tên quan ban hành văn Địa điểm, thời gian Bài học rút 2/ Các bạn tự làm ...
 • 2
 • 235
 • 0

Soạn bài lớp 10: Tổng quan văn học Việt Nam

Soạn bài lớp 10: Tổng quan văn học Việt Nam
... văn học: - Thời trung đại, văn học Việt Nam chủ yếu gồm hai dòng : văn học chữ Hán văn học chữ Nôm – “bút lông”,… - Thời đại, văn học Việt Nam chủ yếu văn học chữ quốc ngữ - “bút sắt”,… Văn học ... Chú ý: Nền văn học viết Việt Nam thức hình thành từ kỉ X Trước kỉ X, văn học người Việt chủ yếu ghi dấu tác phẩm văn học dân gian Khi văn học viết hình thành, văn học dân gian người Việt tiếp ... học Việt Nam thể đời sống tâm tư, tình cảm, quan niệm trị, đạo đức, thẩm mỹ người Việt Nam nhiều mối quan hệ 3.1 Phản ánh mối quan hệ với thiên nhiên Ở khía cạnh này, tác phẩm văn học Việt Nam...
 • 3
 • 218
 • 0

Tài liệu Bài hoàn chỉnh quá trình nhận thức chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội ppt

Tài liệu Bài hoàn chỉnh quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội ppt
... QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH Nguyễn Thị Thu Trần Thị Phượng Phạm Thị Duyên Lê Thị Bảo Yến QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH  XÃ HỘI Nghĩa ... QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH  VẤN ĐỀ XÃ HỘI Là HCXH định nhận thức vấn nạn XH, đụng chạm đến lợi ích cộng đồng khắc phục thông qua hành động XH QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ ... đổi a Quá trình đổi nhận thức ĐH VII ĐH VI ĐH VIII ĐH IX ĐH X ĐH XI QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH Thời kỳ đổi a Quá trình đổi nhận thức ĐH VI (12/1986) Nâng vấn đề hội...
 • 37
 • 2,654
 • 94

Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh - văn mẫu

Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh - văn mẫu
... phủ chúa: qua lần vào đến phủ, hành lang dài quanh co nối tiếp nhau, qua điếm Hậu mã, qua cửa lớn đến nhà Quyển ... người viết Khi tả cảnh xa hoa, đông đúc phủ chúa, tác giả viết: Tôi nghĩ bụng: Mình vỗn quan, sinh trưởng chốn phồn hoa, chỗ cấm thành biết Chỉ có việc phủ chúa nghe nói Bước chân đến hay cảnh giàu ... gia Ddó nhữung câu văn thâm thúy ẩn chứa sắc thái mỉa mai người iết đối voiứ xa hoa mức phủ chúa Kí Lê Hữu Trác kết quan sát tinh tế, bộc lộ thái độ cách kín đáo sâu sắc Đó thể văn tự giàu chất...
 • 2
 • 4,480
 • 20

Bài tiểu luận "Quá trình hình thành phát triển của khảo cổ học việt nam" ppt

Bài tiểu luận
... Duy Thành- Lớp K32 Việt Nam Học Bài tiểu luận Khảo Cổ Học Đề tài: Qúa trình hình thành phát triển khảo cổ học Việt Nam Trên đường phát triển khẳng định mình, nhà khoa học Việt Nam tập trung vào ... Sơn, số thành cổ, cảng thị cổ đô thi cổ KẾT LUẬN Hơn kỉ trôi qua 15 SVTH: Nguyễn Duy Thành- Lớp K32 Việt Nam Học Bài tiểu luận Khảo Cổ Học Đề tài: Qúa trình hình thành phát triển khảo cổ học Việt ... thành phát triển khảo cổ học việt nam ” làm đề tài cho tiểu luận kì môn khảo cổ học QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHẢO CỔ HỌC VIỆT NAM 2.1 NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO NGÀNH KHẢO CỔ HỌC NƯỚC TA Cũng...
 • 16
 • 710
 • 1

Giáo án Sinh Học lớp 10: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT potx

Giáo án Sinh Học lớp 10: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT potx
... (?) Vi sinh vật ? nêu kiểu môi trường vi sinh vật ? (?) So sánh trình lên men trình hô hấp vi sinh vật ? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I Quá trình tổng hợp: (?) Vì trình tổng hợp ... gia súc HS: trình có mâu thuẩn III Mối quan hệ tổng hợp thống phân giải: thể sinh vật - Tổng hợp( Đồng hoá) phân giải( Dị hoá) trình ngược thống hoạt động sống tế bào - Đồng hoá tổng hợp chất cung ... đòng hoá rơm rạ, cỏ giàu chất xơ ? A Vì trâu, bò động vật nhai lại B Vì rơm rạ, cỏ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ C Vì cỏ trâu, bò có chứa vi sinh vật phân giải chất xenlulôzơ, hemixenlulozơ,...
 • 7
 • 1,347
 • 0

Xem thêm