Đề cương ôn tập kỳ thi tuyển viên chức phương pháp giảng dạy tiếng anh

Bài giảng DE CUONG ON TAP- HOI THI GIAO VIEN GIOI CAP HUYEN - NH 2010-2011

Bài giảng DE CUONG ON TAP- HOI THI GIAO VIEN GIOI CAP HUYEN - NH 2010-2011
... học, tr nh thi n ghi nh máy móc không nắm vững chất - Giáo viên SỬ dụng hợp lý sách giáo khoa giảng lớp, tr nh t nh trạng yêu cầu học sinh ghi chép nhiều, dạy học tuý theo lối "đọc - chép"; ... trường học thân thi n, học sinh tích cực” nh m đảm bảo t nh linh hoạt h nh thức dạy học, h nh thức kiểm tra, đ nh giá, rèn luyện KỸ NĂNG sống kỹ hoạt động xã hội cho học sinh - Tăng cường đạo ... Vô lễ, xúc phạm nh n phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, nh n viên nh trường; c) Gian lận học tập, kiểm tra, thi cử; d) Xúc phạm danh dự, nh n phẩm bạn người khác; đ nh nhau, gây rối trật...
 • 7
 • 1,376
 • 24

Ôn tập kỳ thi tuyển công chức chuyên viên tài chính sở tài chính năm 2015

Ôn tập kỳ thi tuyển công chức chuyên viên tài chính sở tài chính năm 2015
... đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập chưa tự chủ tài (từ Điều 29 đến Điều 34) - Chương V - Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã ... hạn công khai báo cáo tài Điều 34 Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ Điều 35 Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán Điều 36 Nơi lưu trữ tài liệu kế toán Điều 37 Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thi u ... cáo tài 2.1- Trách nhiệm đơn vị kế toán 2.2- Trách nhiệm quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thuế 3- Yêu cầu lập trình bày báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách 4- Kỳ hạn lập báo cáo tài 5- Kỳ...
 • 9
 • 251
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
... thông tin) Bồi dưỡng Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (50 tiết) Chương trình Bồi dưỡng Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (dưới gọi tắt Chương trình PPGD) xây dựng với mục đích giúp giáo viên nâng ... ích tốt cho việc dạy học tiếng Anh cho giáo viên học sinh Phương pháp giảng dạy Phát âm 10 Module cung cấp cho giáo viên tiếng Anh THCS hiểu biết sâu thành tố ngữ âm chương trình tiếng Anh THCS ... dưỡng giáo viên hè, 4% bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo sách giáo khoa mới, 0,4% bồi dưỡng định kỳ đầu năm Kết cho thấy giáo viên giảng dạy bậc học có hội tham gia khóa bồi dưỡng phương pháp giảng...
 • 28
 • 337
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPTHI HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN LỚP 6
... Bi 1: Tỡm CLN ca a) 12 v 18 k) 18 v 42 b) 12 v 10 l) 28 v 48 c) 24 v 48 m) 24; 36 v 60 d) 300 v 280 n) 12 ; 15 v 10 e) v 81 o) 24; 16 v f) 11 v 15 p) 16 ; 32 v 11 2 g) v 10 q) 14 ; 82 v 12 4 h) 15 0 ... : y) 11 25 : 11 23 35 : (11 0 + 23) 60 z) 520 : ( 515 .6 + 515 .19 ) k) 2345 10 00 : [19 2( 21 18 )2] l) 12 8 [68 + 8(37 35)2] : m) 568 {5 [14 3 (4 1) 2] + 10 } : 10 n) 10 7 {38 + [7.32 24 : 6+ (9 ... 35. 41 + 64 .65 g) 29.87 29.23 + 64 . 71 V TNH TNG Bi 1: Tớnh tng: a) S1 = + + ++ 999 b) S2 = 10 + 12 + 14 + + 2 010 S2 cú (2 010 10 ) : + = 10 01 (s) S2 = (10 + 2 010 ) .10 01 : = 011 010 c) S3 = 21 +...
 • 19
 • 410
 • 3

De cuong on tap ky Ii

De cuong on tap ky Ii
... 39 I don’t like pop music and (I do, too / So I / I don’t neither / I don’t either) 40 Is was a white dress with red flowers it ( on / in / at / of) 41 Tim spends much time _ video games ... walks ( slow / slowly / slowed / to slow) 16 Don’t spend too time and money in the arcade ( much / many / a lots of / some) 17 They sat in front of the TV set and waited the news ( for ... 10.Why don’t we go to the movies this weekend?  What about 11.They like to travel to Nha Trang on their vacation  They enjoy 12 Let’s see a detective film ...
 • 6
 • 255
 • 2

Đề cương ôn tập luyện thi lớp 10 hay dây dao di

Đề cương ôn tập luyện thi lớp 10 hay dây dao di
... hình thoi Tính di n tích cử hình thoi Bài 10: (Bài 134 /101 - Ôn tập kiểm tra hình học 9) Cho đờng tròn (O) dây AB Gọi M điểm cung nhỏ AB Vẽ đờng kính MN Cắt AB I Gọi D điểm thuộc dây AB Tia MD ... = x 4x + 10 x 48 x h) 10 = x x k) x 3x + + x = 3x + Bài 3: a) 6x5 29x4 + 27x3 + 27x2 29x +6 = b) 10x4 77x3 + 105 x2 77x + 10 = c) (x 4,5)4 + (x 5,5)4 = d) (x2 x +1)4 10x2(x2 x ... Chủ đề 6: Các toán tính số đo góc số đo di n tích 27 Chủ đề 7: Toán quỹ tích 27 Chủ đề 8: Một số toán mở đầu hình học không gian 27 Phần I: đại số (24 tiết) Chủ đề...
 • 28
 • 277
 • 0

dề cương ôn tập kỳ I

dề cương ôn tập kỳ I
... a Xác định không gian mẫu b Xác định biến cố A: “Mặt chấm xuất lần” c Tính xác xuất biến cố B: “Tổng số chấm hai lần gieo 10” 11.Từ cỗ tú lơ khơ (52 quân b i) , rút ngẫu nhiên quân a Tính xác ... 12 Cho dãy số (u n ) v i u n = 2n − n +1 a Viết số hạng đầu dãy số b Tính số hạng thứ 27 c Xét tính tăng, giảm bị chặn dãy số 13 Cấp số cộng, cấp số nhân làm tập sách giáo khoa ...
 • 2
 • 201
 • 0

De cuong on tap ls thi cao hoc

De cuong on tap ls thi cao hoc
... sản với nghị quan trọng phong trào cách mạng nước thuộc địa *Trong nước: -Từ cuối năm 1928 đầu năm 1929 phong trào dân tộc dân chủ nước ta phát triển mạnh Đặc biệt phong trào công nông theo khuynh ... năm 1929, phong trào công nhân phong trào yêu nước phát triển mạnh giai cấp công nhân thật trở thành lực lượng tiên phong -Năm 1929 nước ta lần lược xuất ba tổ chức cộng sản thúc đẩy phong trào ... đời Đảng cộng sản Việt Nam phát động cao trào cách mạng rộng lớn, với đỉnh cao Xô viết Nghệ -Tỉnh -Để tăng cường lãnh đạo Đảng phong trào cách mạng dâng cao Ban chấp hành Trung ương Đảng triệu...
 • 27
 • 275
 • 0

De cuong on tap ky I toan 7

De cuong on tap ky I toan 7
... tam giỏc ú Bi 23: Ba i mỏy san t lm ba lng cụng vic nh i th nht hon thnh cụng vic ngy, i th hai hon thnh cụng vic ngy, i th ba hon thnh cụng vic ngy Hi mi i cú bao nhiờu mỏy(cú cựng nng sut) Bit ... Bit rng i th nht nhiu hn i th hai mỏy ? Bi 24: Ba n v kinh doanh gúp theo t l 3; 5; Hi mi n v sau mt nm c chia bao nhiờu tin l i? Bit tng s tin l i sau mt nm l 225 triu ng v tin l i c chia t l ... song song vi (a // b) 1.6 Tiờn -clit: Qua mt im ngoi mt ng thng ch cú mt ng thng song song vi ng thng ú 1 .7 Tớnh cht hai ng thng song song: Nu mt ng thng ct hai ng thng song song thỡ: a) Hai...
 • 10
 • 344
 • 8

de cuong on tap ky I

de cuong on tap ky I
... học 2010-2011 B i tập 4: Hai xe ô tô từ A đến B, vận tốc xe I 60km/h, vận tốc xe II 40km/h Th i gian xe I xe II 30 phút Tính th i gian xe từ A đến B chiều d i quảng đường AB IV ĐỒ THỊ HÀM SỐ: ... không? T i sao? B.HÌNH HỌC: I LÍ THUYẾT: Câu 1: Thế hai góc đ i đỉnh? Vẽ hình Nêu tính chất hai góc đ i đỉnh? Chứng minh tính chất Câu 2: Thế hai đường thẳng song song? Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường ... song song (đã học) Phát biểu vẽ hình minh họa Câu 3:Phát biểu tiên đề Ơclit vẽ hình minh họa Câu 4: Phát biểu định lí hai đường thẳng song song cắt đường thẳng thứ ba? Định lí định lí dấu hiệu...
 • 2
 • 161
 • 0

de cuong on tap ky 1

de cuong on tap ky 1
... :4,5,6/trang 18 ; 1/ trang 24; 5,6,7,8,9/trang44; 6,7,8,9 ,10 ,11 /trang45-46) Chương II 1 log tinh a / A = ( ) ; b/ B = 2log 27 log100 c/ C = 3log log 16 + log 2 ðs : A = ; B = tiình a/ A = log 36 - log 14 ... m=-2) song song với đường thẳ ng y=24x -1 -2- Cho hàm số y=4x3+mx (m là tham số ) a) Khảo sát sự biế n thiên và vẽ đồ thi ̣hàm số ứng với m =1 b)Viế t pttt của (C) song song với ... +3 b Giải phương trình sau a ) ( ) x −2 x −3 = x +1 b) x +4 + x +2 = x +1 + 3.5 x c ) 4.9 x + 12 x - 3 .16 x = d) 2x +1 - 9.2 x + = x e) x x +1 = 36 -4- giải phương trình Lôgarit a) log x + log...
 • 6
 • 207
 • 0

de cuong on tap ky 1 lop 12

de cuong on tap ky 1 lop 12
... b) x +1 + 6.5 x + − 3.5 x 1 = 52 c) 3x.2 x +1 = 72 2 d) x +1 − 6.2 x +1 + = e) 3.25 x + 2.49 x = 5.35x f) x +1 − 9.2 x +1 + = g) 2 .16 x − 15 .4 x − = h) 3 .16 x + 2.81x = 5.36 x i) 34x +8 − 4.32x ... 15 Tính giá trị biểu thức: c) log 12 d) log 30 b) log 36 − log a) log 72 + log9 18 − log9 10 c) log (log 4.log 3) 6 Giải phương trình sau: a) 3x +1 + 3x+ + 3x +3 = 9.5 x + x +1 + x +2 b) x +1 ... lg x − d) log ( x − 1) + log ( x − 1) 3 = e) 2ln x − 21 ln x = Giải bất phương trình sau: x+ a) >1 e) x − 4.3x +1 + 27 ≤ h) log (5 x + 1) < −5 2 log ( x + 1) − log3 ( x + 1) − k) VI Toán tổng...
 • 4
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn phương pháp giảng dạy tiếng anhtuyển sinh cao học phương pháp giảng dạy tiếng anhđề cương ôn tập môn thị trường chứng khoánđề cương ôn tập kỹ thuật điệnđề cương ôn tập hóa thi đại họcđề cương ôn tập văn thi vào lớp 10đề cương ôn tập toán thi vào lớp 10đề cương ôn tập kỹ thuật lập trìnhđề cương ôn tập đại số tuyến tínhđề cương ôn tập môn thị trường tài chínhđề cương ôn tập toán thi đại họcđề cương ôn tập kỹ thuật soạn thảo văn bảnđề cương ôn tập luật thi hành án dân sựde cuong on tap toan thi len lop 6đề cương ôn tập ký sinh trùng y hà nộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây