ĐỀ CƯƠNG ôn tập HKII TOÁN 8

de cuong on tap hkII TOAN 6,7,8

de cuong on tap hkII TOAN 6,7,8
... điểm cung AC Đường thẳng MN cắt dây AB, AC D E Khẳng định sau đúng? a/ ∆ ADE cân A b/ ∆ ADE cân D c/ ∆ ADE cân E d/ ∆ ADE 13/ Tứ giác sau nội tiếp đường tròn? a/ hình vuông, hình thang cân, hình ... phẳng song song với đáy hình trụ phần mặt phẳng nằm hình trụ có tính chất nào? a/ Hình tròn hình tròn đáy b/ Tam giác cân c/ Hình thang cân d/ Hình chữ nhật 22/ Khi cắt hình trụ mặt phẳng song song ... ∆AKE ∆ADE cân? d/ ∆ABC có thêm điều kiện AH = HK? BC Bài 12: Cho ∆ABC có AB < BC, phân giác BD ( D ∈ AC) Trên cạnh BC lấy điểm E cho BA = BE a/ Chứng minh rằng:DA = DE ? b/ Gọi F giao điểm DE BA...
 • 20
 • 957
 • 7

Đề Cương Ôn Tập HKII-Toán 10

Đề Cương Ôn Tập HKII-Toán 10
... 0; §¸p số : ( x + 2)2 + ( y − 2) = ( x + 10) + ( y − 10) = 100 “Mäi thµnh c«ng ®Ịu nhê sù kiªn tr× vµ lßng say mª” 12 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HK II-TỐN 10 LỚP 10A9- GV DẠY: Đồn Văn Đơng (C ) qua điểm ... gian hoàn thành sản phẩm nhóm công nhân (đơn vò:phút) “Mäi thµnh c«ng ®Ịu nhê sù kiªn tr× vµ lßng say mª” LỚP 10A9- GV DẠY: Đồn Văn Đơng ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HK II-TỐN 10 42 42 42 42 44 44 44 44 44 ... c«ng ®Ịu nhê sù kiªn tr× vµ lßng say mª” 10 LỚP 10A9- GV DẠY: Đồn Văn Đơng + Gäi ®êng trßn cÇn lËp d¹ng: x + y − 2ax − 2by + c = ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HK II-TỐN 10 2 + T×m mèi liªn hƯ gi÷a a, b, c + Gi¶i...
 • 13
 • 219
 • 2

Đề cương ôn tập HKII - Toán 6

Đề cương ôn tập HKII - Toán 6
... 60 lít xăng Người ta lấy lần thứ 40% lần thứ hai số lít 10 xăng Hỏi thùng lại lít xăng? Bài 5: Học sinh lớp 6A trông 56 ngày Ngày thứ trồng Ngày thứ hai trồng số số lại Tính số học sinh lớp 6A ... Tính số học sinh lớp 6A trồng ngày thứ hai Bài 6: Bạn Lan đọc sách ngày Ngày thứ đọc số trang Ngày thứ hai đọc 60 % số trang lại Ngày thứ ba đọc nốt 60 trang cuối Tính xem sách có trang? Bài 7: Một ... thêm hay giảm mét vuông? Bài 8:Đoạn đường từ Hà Nội đến Vinh dài 290km Trên đồ đoạn đường dài 29cm Tính tỉ lệ xích đồ ˆ ˆ Bài 9: Trên nửa mặt phẳng bờ Ox vẽ x O y = 300, x O z = 60 0 ˆ a.Chứng tỏ...
 • 2
 • 268
 • 8

Đề cương ôn tập HKII Toán 8

Đề cương ôn tập HKII Toán 8
... => ∆A’B’C’ ∆ ABC + Dấu hiệu nhận biết tam giác vuông : ( cạnh góc vuông cạnh huyền tương ứng tỉ lệ ) Lưu hành nội Trang 3 /8 Kiến thức Toán - HKII Năm học : 2009-2010 A'B' B 'C ' A µ = ∆A’B’C’ ... Trang 4 /8 Kiến thức Toán - HKII Năm học : 2009-2010 PHẦN MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN Bài : Giải phương trình : a 3x – + x = – x b 3x – = 2x – c – 3x = – x d – (x – 6) = 4(3 – 2x) e – 4x(25 – 2x) = 8x + ... đường vuông góc kẻ từ A xuống BD a/ Chứng minh AHB BCD b/ Tính độ dài đoạn thẳng AH c/ Gọi AM đường phân giác góc BAD Tính diện tích tam giác ADM Lưu hành nội Trang 6 /8 Kiến thức Toán - HKII Năm...
 • 8
 • 308
 • 4

De cuong on tap HKII toan 7

De cuong on tap HKII toan 7
... KHO: Đề 1: Bài 1: Thực phép tính: a) 27 27 16 + + 0,5 + 23 27 23 b) 1 27 51 + 19 5 Bài 2: Ba lớp 7A, 7B, 7C có 1 17 bạn trồng số bạn học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lợt trồng đợc 2, 3, số lớp trồng ... góc với CM c) Tam giác DEF tam giác vuông cân Đề 7: Bài 1: Thực phép tính: a) 0,5 + + 0, + + Bài 2: 35 b) 1 1 1 1 72 56 42 30 20 12 Tìm x biết: a) 3 + x ữ= 35 7 14 b) + : x = c) (5 ... = AKE v ADE cõn? d/ ABC cú thờm iu kin gỡ thỡ AH = HK? Bi 12: Cho ABC cú AB < BC, phõn giỏc BD ( D AC) Trờn cnh BC ly im E cho BA = BE a/ Chng minh rng:DA = DE ? b/ Gi F l giao im ca DE v BA...
 • 10
 • 232
 • 2

Đề cương Ôn tập HKII Toán 9

Đề cương Ôn tập HKII Toán 9
... lấy điểm K cho SK = SN Chứng minh SF // KN Bài : Cho hình vuông ABCD Điểm E thuộc BC Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE, đường vuông góc cắt đường thẳng DE H cắt đường thẳng DC K a) Chứng minh ... đường kính BC Gọi A điểm thuộc cung BC ( » » AB < AC ) D điểm thuộc bán kính OC, đường thẳng vuông góc với BC D cắt AC E, cắt tia BA F a) Chứng minh tứ giác ADCF nội tiếp · · b) Gọi M trung điểm...
 • 2
 • 168
 • 1

Đề cương ôn tập HKII TOán 10

Đề cương ôn tập HKII TOán 10
... Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) vuông góc đường thẳng 3x - y + = 10 Lập phương trình tắc elip (E) trường hợp sau: a/ (E) có độ dài trục lớn 10 độ dài trục nhỏ b/ (E) có độ dài trục lớn ... (3; d/ (E) có tiêu điểm F1 (−6; 0) tỉ số  12 ) c a  e/ (E) qua điểm P  ; ÷ tam giác MF1 F2 vuông M  5 ( F1 , F2 hai tiêu điểm (E)) 11 Cho elip (E) : x + 25 y = 225 a/ Xác định độ dài trục, ... cho M trung điểm đoạn thẳng AB d/ Tìm điểm N (E) cho N nhìn đoạn thẳng nối hai tiêu điểm góc vuông -HẾT - ...
 • 2
 • 189
 • 1

Đề Cương Ôn Tập HKII Toán 10

Đề Cương Ôn Tập HKII Toán 10
... ( H ) :   Tìm ( H ) điểm M cho: b) F1M  F2 M a) F1MF2  900 10A12 Chúc em ôn tập tốt! Đề cương ôn tập học kỳ II – Lớp 10 Trang ... 1) c) (C ) qua ba điểm A(2 ;  1), B(3 ;  4), C (5 ; 2) Đề cương ôn tập học kỳ II – Lớp 10 Trang Trường THPT Nguyễn Trãi Lương Công Sự Bài 22 Viết phương trình đường tròn (C ) trường hợp sau: ... phương trình tổng quát đường thẳng AB, đường trung tuyến CM Đề cương ôn tập học kỳ II – Lớp 10 Trang Trường THPT Nguyễn Trãi Lương Công Sự b) Tính khoảng cách từ C đến đường thẳng AB Tính diện...
 • 4
 • 134
 • 2

đề cương ôn tập HKII toán 9

đề cương ôn tập HKII toán 9
... =…………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP A.ĐẠI SỐ I.LÝ THUYẾT Câu1: Nêu tính chất hàm số y=ax nhận xét đồ thò hàm số y=ax Câu2: Đònh nghóa phương trình bậc hai ẩn số Cho ví dụ Câu3: Viết công ... BÀI33) Hai đội công nhân làm công việc xong Nếùu đội làm để làm xong công việc ấy,đội thứ cần thời gian đội thứ hai Hỏi đội làm xong công việc bao lâu? BÀI34) Hai lớp 9a 9b làm 2/3 công việc làm ... 20 09 = có nghiệm A x1 = 1, x2 = −20 09 ; B x1 = 1, x2 = 20 09 ; C x1 = −1, x2 = 20 09 ; D x1 = −1, x2 = −20 09 Câu 18: Phương trình x -x+2m-3= có nghiệm kép mbằng: 13 11 A ; B ; C ; D 8 3 Câu 19: ...
 • 11
 • 169
 • 1

Đề cương ôn tập HKII toán 9 mới nhất

Đề cương ôn tập HKII toán 9 mới nhất
... - Đề cương ôn tập HKII toán - Tính độ dài đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn; diện tích ... hệ số a hàm số y = ax2, biết đồ thị hàm số qua điểm A(2;-1) b)vẽ đồ thị hàm số Trang - Đề cương ôn tập HKII toán Bài 13: a) Vẽ đồ thị hàm số y = x ( P) b) Cho đường thẳng (d) có pt: y = x + m Tìm ... tiếp đtròn (O) Tiếp tuyến B C đtròn cắt tia AC tia AB D E CMR: a) BD2 = AD.CD Trang - Đề cương ôn tập HKII toán b) Tứ giác BCDE nt c) BC // DE Bài 5: Cho ∆ ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn...
 • 5
 • 623
 • 2

Đề cương ôn tập HKII toán 10

Đề cương ôn tập HKII toán 10
... A phi tr c ghi li nh sau: 85 ; 79 ; 92 ; 85 ; 74 ; 71 ; 62 ; 110. Chn mt ct cỏc ct A, B, C, D m cỏc d liu c in ỳng : A B C D Mt 110 92 85 62 S trung bỡnh 82.25 80 82.25 82.5 S trung v 79 85 82 ... cua ABC c ụ dai ng trung tuyờn mb d Khoang cach t iờm A ờn BC Cõu 5: (2 ) Cho ng thng d : 2x y +10 = va iờm M(1; 3) a Tinh khoang cach t iờm M ờn ng thng d b Viờt phng trinh ng thng i qua M va ... cos3 = sin cos3 thỡ tam giỏc ABC cõn 2 2 1 x =y x y 2) Gii h phng trỡnh: 2y = x + ( 1) ( 2) Đề Cõu I ( 2,0 im ) Gii bt phng trỡnh sau 2 x + x + x + x + < 3x + Cõu II ( im ) Cho tam thc bc...
 • 6
 • 66
 • 0

Đề cương ôn tập HKII Toan 7

Đề cương ôn tập HKII Toan 7
... 8,1 5,8 5,5 6,5 7, 3 5,8 8,6 6 ,7 6 ,7 7,3 6,5 8,6 8,1 8,1 6,5 6 ,7 7,3 5,8 7, 3 6,5 9,0 8,0 7, 9 7, 3 5,5 a) Du hiu m cụ giỏo ch nhim quan tõm l gỡ ? Cú bao nhiờu bn lp 7A ? b) Lp bng tn s Cú bao nhiờu ... lp 7B Tỡm mt ca du hiu Bi 5: im trung bỡnh mụn Toỏn c nm ca cỏc hc sinh lp 7A c cụ giỏo ch nhim ghi li nh sau: 6,5 7, 3 5,5 4,9 8,1 5,8 7, 3 6,5 5,5 6,5 7, 3 9,5 8,6 6 ,7 9,0 8,1 5,8 5,5 6,5 7, 3 ... ca hng bỏn c bao nhiờu bao xi mng ? Tỡm mt ca du hiu Bi 4: im kim tra Toỏn ( tit ) ca hc sinh lp 7B c lp trng ghi li bng sau: im s (x) 10 Tn s (n) 13 10 N = 45 a) Du hiu õy l gỡ ? Cú bao nhiờu...
 • 12
 • 87
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII - TOÁN 7 (hay)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII - TOÁN 7 (hay)
... y = -1 ; z = Bài 6: Tìm nghiệm đa thức: a) 4x - ; b) (x-1)(x+1) Bài 7: Cho đa thức : A(x) = 5x - 2x4 + x3 -5 + x2 B(x) = - x4 + 4x2 - 3x3 + - 6x C(x) = x + x3 -2 a)Tính A(x) + B(x) ; A(x) - B(x) ... Bài 8: Cho đa thức : A = x2 -2 x-y+3y -1 B = - 2x2 + 3y2 - 5x + y + a)Tính : A+ B; A-B b) Tính giá trị đa thức A x = 1; y = -2 Bài 9: a) Tính tích hai đơn thức: -0 ,5x2yz -3 xy3z b) Tìm hệ số bậc tích ... thức : P(x) = 3x5+ 5x- 4x4 - 2x3 + + 4x2 Q(x) = 2x4 - x + 3x2 - 2x3 + - x5 a) Sắp xếp hạng tử đa thức theo lũy thừa giảm biến b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x) c)Chứng tỏ x = -1 nghiệm P(x) nghiệm...
 • 5
 • 168
 • 0

Xem thêm