168 fragile narrow

168 Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Nông Cống

168 Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Nông Cống
... xuyên Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Nông Cống 38 Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Nông Cống doanh nghiệp vừa nhỏ, vật liệu công ty chủ yếu quặng nguyên liệu Kế toán tổng hợp tăng giảm vật liệu ... tập công ty em nhận thấy đợc tầm quan trọng công tác kế toán nguyên vật liệu thực tế Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Nông Cống mà em chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công ... kho công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Nông Cống gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ đến kho công ty Trích số liệu phòng kế toán công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Nông Cống Ngày 10/8/2004 công ty...
 • 60
 • 244
 • 0

168 Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính Doanh nghiệp tại Đội xây dựng số 9

168 Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính Doanh nghiệp tại Đội xây dựng số 9
... biệt đội xây dựng số đặt chất lợng công trình hàng đầu 40 b) Về công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ - Ưu điểm bật công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ Đội phận kế toán ... TSCĐ thuê tài 214 - - - Nguyên giá 215 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 216 - - TSCĐ vô hình 217 - - - Nguyên giá 218 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2 19 - - 49 Tài sản Mã số Số đầu năm Số cuối ... vật liệu: vào vai trò loại nguyên vật liệu, đội xây dựng số tiến hành phân loại nguyên vật liệu nh sau: - Nguyên vật liệu chính: toàn nguyên vật liệu chủ yếu tham gia vào trình thi công xây dựng...
 • 87
 • 278
 • 0

168 Kế toán xác định kết quả các hoạt động kinh doanh & phân phối lợi nhuận tại Công ty Than Nội Địa

168 Kế toán xác định kết quả các hoạt động kinh doanh & phân phối lợi nhuận tại Công ty Than Nội Địa
... chung kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh phân phối lợi nhuận doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng công tác kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh phân phối lợi nhuận Công ty Than nội địa ... cộng kết nêu thu đợc kết kinh doanh doanh nghiệp: Kết = kết hoạt động + kết hoạt + kết hoạt hoạt động KD sản xuất KD động tài động bất thờng Đó kết tài cuối doanh nghiệp thời kỳ định Nếu kết kinh ... chung kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh phân phối lợi nhuận doanh nghiệp I/ Lý luận chung kết kinh doanh Vai trò kết kinh doanh Bất doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh...
 • 84
 • 189
 • 0

168 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất

168 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất
... lý luận công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất I Vai trò, đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Khái niêm, vai trò nguyên vật liệu Vật liệu đối tợng lao ... tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Nhiệm vụ công tác kế toán nguyên vật liệu Tổ chức đánh giá, phân loại vật liệu phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu quản lý thống nhà nớc doanh nghiệp ... trình sản xuất tham gia cấu thành nên thực thể vật chất sản phẩm Trong doanh nghiệp khác nguyên vật liệu khác Nguyên vật liệu dùng vào sản xuất hình thành phí vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu...
 • 15
 • 163
 • 0

168 Kế toán thuế Giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam

168 Kế toán thuế Giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam
... GTGT doanh nghiệp 1.2.1 ý nghĩa nhiệm vụ kế toán thuế GTGT 1.2.2 chứng từ kế toán sử dụng a/ Hoá đơn giá trị gia tăng Các sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế ... vốn doanh nghiệp, giảm hiệu hoạt động đồng vốn doanh nghiệp chịu hội kinh doanh thiếu vốn 2.2 Đánh giá kế toán thuế GTGT doanh nghiệp Thuế GTGT đời để khắc phục việc đánh thuế trùng lặp thuế doanh ... Những vấn đề kế toán thuế GTGT doanh nghiệp Việt Nam 1.1 Những vấn đề chung thuế GTGT 1.1.1 Khái niệm,lịch sử hình thành phát triển thuế GTGT * Khái niệm thuế GTGT: Thuế GTGT loại thuế gián thu,một...
 • 49
 • 151
 • 0

168 Tổ chức công tác kế toán và phân tích tình hình sử dụng NVL ở nhà máy thuốc lá Thăng Long

168 Tổ chức công tác kế toán và phân tích tình hình sử dụng NVL ở nhà máy thuốc lá Thăng Long
... kịp thời kế toán trởng lãnh đạo nhà máy công tác kế toán toàn hoạt động sản suất kinh doanh nhà máy Phòng tài vụ kế toán nhà máy chức giúp việc giám đốc mặt tài kế toán nhà máy, tổ chức quản ... tác xúc tiến bán hàng 2.2 Tình hình thực tế tổ chức kế toán xuất NVL nhà máy thuốc Thăng Long 2.2.1 Đặc điểm vật liệu nhà máy thuốc Thăng Long Nhà máy thuốc Thăng Long doanh nghiệp sản xuất ... chức công tác kế toán nhà máy Nhà máy thuốc Thăng Long có phòng tài vụ kế toán Công tác kế toán nhà máy ngày đợc hoàn thiện với phát triển nhà máy Với hình thức kế toán tập trung tạo điều kiện...
 • 80
 • 172
 • 0

168 Hoàn thiện Kế toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp Điện – Công ty Điện Lực I

168 Hoàn thiện Kế toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp Điện – Công ty Điện Lực I
... xây dựng xây dựng Đ i P.giám đốc xdcb-hc đ i i n đ i i n đ i i n đ i i n đ i i n 10 đ i i n đ i i n 11 đ i i n đ i i n 12 đ i i n đ i i n 14 đ i i n đ i i n 15 : Chỉ đạo p kỹ thuật ... đề kế toán trởng 2.3 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp xây lắp i n Công tác hạch toán kế toán n i chung công tác hạch toán chi phí sản ... Chuyên đề kế toán trởng Phần Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp xây lắp i n 1.1 Những đặc I m kinh tế - kỹ thuật nghiệp xây lắp I n công ty i n lực i ảnh...
 • 34
 • 187
 • 0

168 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương Mại Phú Đức

168 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương Mại Phú Đức
... tượng kế toán phần hành mà họ đảm nhiệm cụ thể sau: 19 Sơ đồ máy kế toán Công ty TNHH Phú Đức Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế toán toán toán toán toán toán toán bỏn mua công ... người mua người bán Công ty TNHH Thương Mại Phú Đức ” Đề tài kết cấu theo chương: - Chương 1: Tổng quan Công ty TNHH thương mại Phú Đức - Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ toán với người mua, ... người mua, người bán - Chương 3: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ toán với người mua, người bán Chương Tổng quan Công ty TNHH Thương Mại Phú Đức 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty A Giai đoạn...
 • 65
 • 176
 • 0

168 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Ống Thép 190

168 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Ống Thép 190
... Một số lý Luận chung kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ kinh doanh I/ lý luận chung ý nghĩa kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Khái niệm tiêu thụ xác định kết tiêu thụ: Trong loại doanh ... xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH ống Thép 190 I Nhận xét chung công tác kế toán tiêu thụ Công ty Qua thời gian thực tập tìm hiểu xin có số nhận xét tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH 190 ... hạch toán xác định kết tiêu thụ Để xác định kết kinh doanh Công ty sử dụng TK 911 "xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh", đồng thời sử dụng TK 421 "lãi cha phân phối" để xác định kết quả, ...
 • 33
 • 103
 • 0

168 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội (23tr)

168 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội (23tr)
... thành phát triển Công ty Bê tông Xây dựng Thịnh Liệt Công ty Bê tông Xây dựng Thịnh Liệt doanh nghiệp nhà nớc chịu quản lý Sở Xây dựng Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Nội Công ty có t cách pháp ... Hoàng MaiHà Nội + Cơ sở 2: Diện tích 36.500m2 phờng Lĩnh Nam - quận Hoàng MaiHà Nội Trụ sở Công ty tại: Km số quốc lộ 1A đờng Giải Phóng Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Nội Tên công ty: Công ty Bê tông ... Công ty Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất tổ chức máy kế toán Công ty Bê tông Xây dựng Thịnh Liệt 3.1 Bộ máy quản lý tổ chức sản xuất Công ty đợc thể qua sơ đồ sau: Giám đốc Công ty Kế...
 • 38
 • 68
 • 0

168 Thực tế tổ chức công tác Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty DMC

168 Thực tế tổ chức công tác Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty DMC
... phí quản lý donah nghiệp K/c lỗ K/c lãi 1_2_4 Hệ thống sổ kế toán sử dụng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Việc mở sổ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ... chọn hình thức kế toán phù hợp Chơng 2: Thực tế tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty DMC 2_1 Khái quát chung công ty DMC 25 Luận văn ... Tổ chức công tác kế toán công ty DMC 2_2_1 Tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán công ty DMC gồm 12 ngời, có kế toán trởng, kế toán tổng hợp 10 nhân viên kế toán Phân công lao động máy kế toán công...
 • 83
 • 239
 • 0

168 Tổ chức công tác Kế toán Nguyên Vật Liệu tại Công ty Da - Giầy Hà Nội

168 Tổ chức công tác Kế toán Nguyên Vật Liệu tại Công ty Da - Giầy Hà Nội
... vật liệu Công ty Da - Giày Nội I Giới thiệu chung Công ty 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Da - Giầy Nội thành viên Tổng Công ty Da - Giầy Việt Nam, đợc thành lập vào ... Sản phẩm giầy Kiểm nghiệm Nhập kho 1.4.Hình thức tổ chức máy kế toán Công ty Da Giầy Nội 1.4.1 .Tổ chức máy kế toán Công ty coi trọng công tác tổ chức, xếp đội ngũ kế toán phù hợp với chức nhiệm ... công ty da giầy nội Kế toán trởng Kế toán tổng hợp (phó phòng) Kế TOán TSCĐ NVL CCDC Kế toán Các Kế toán Kế toán Kế toán Thủ quỹ tổng hợp phòng thành tiêu thụ chi phí kinh tế toán phẩm xác...
 • 78
 • 116
 • 0

168 Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình (82tr)

168 Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình (82tr)
... đích nội dung nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Căn vào mục đích, công dụng nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ chia nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ thành - Nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ dùng cho ... 1: Lý luận chung công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp Chơng 2: Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Nhà máy ô Hòa Bình Chơng 3: Một ... có biện pháp đảm bảo nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ cho sản xuất cách có hiệu Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp phải thực...
 • 81
 • 93
 • 0

Xem thêm