ỨNG DỤNG CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC
... TỔNG QUAN Quan trắc môi trường gồm thành phần bản: lý, hóa học sinh học; Chỉ thị sinh học sử dụng cách có hệ thống đáp ứng sinh học sinh vật thị để đánh giá biến đổi chất lượng môi trường; Quan ... cao môi trường xung quanh Ví dụ: ốc, trai, hến, rong… Hội thảo Quan trắc môi trường Lần thứ 5, Hải Phòng 19 - 20/6/2014 MỘT SỐ LOẠI CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC Theo cấp độ thị: ... thíHội nghiệm thảo Quan trắc môi trường Lần thứ 5, Hải Phòng 19 - 20/6/2014 CÁC ỨNG DỤNG TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC Một số hướng ứng dụng phổ biến nay: 1- Phân tích độc học môi trường; 2- Đánh...
 • 19
 • 551
 • 1

báo cáo chuyên đề chỉ thị sinh họcquan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học

báo cáo chuyên đề chỉ thị sinh học và quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học
... nước hợp lý Phương pháp quan trắc chất lượng nước Quan trắc lý, hóa học Quan trắc sinh học Quan trắc lý hóa học Chỉ đánh giá chất lượng nước thời điểm đo • Tần suất quan trắc phải lớn, chu kỳ ... Chironomidae Oligochaeta CHỈ SỐ Q VÀ PHÂN MỨC CHẤT LƯỢNG NƯỚC Chỉ số Q Chất lượng nước Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất Đánh giá tình trạng sinh thái số tỉ lệ chất lượng sinh thái (EQR) Rất ... quan trọng việc quan trắc chất lượng nước • Cung cấp thông tin tình trạng chất lượng nước • Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường nước • Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước hợp lý Phương pháp...
 • 48
 • 179
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong quảnmôi trường

Ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong quản lý môi trường
... NỘI DUNG Tổng quan kỹ thuật sinh thái Ứng dụng kỹ thuật sinh thái vào QLMT Nguyên tắc thiết kế hệ sinh thái Ví dụ áp dụng KTST vào QLMT PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT SINH THÁI What is ecological ... nhà sinh thái học cần đưa yếu tố thiên nhiên vào lĩnh vực để đưa quy luật, mô tả vấn đề môi trường Các kỹ sư cần hiểu khoa học sinh học sinh thái tảng để thực nhiệm vụ Cần có công nhận thức kỹ thuật ... kỹ thuật sinh thái tồn với công nhận kỹ thuật khác ECOLOGICAL ENGINEERING Recommendations (Mitsch, 1998) Các trường đại học cần tích hợp yếu tố sinh thái kỹ thuật cách chặt chẽ hợp vào chương...
 • 58
 • 443
 • 11

Đánh giá hiệu quả công tác ứng dụng biện pháp sinh học trong xử lý môi trường tại xã Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang.

Đánh giá hiệu quả công tác ứng dụng biện pháp sinh học trong xử lý môi trường tại xã Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang.
... (2001) đ xử lá, mía đợc thu gom đồng ruộngbằng chế phẩm vi sinh vật, sau xử đ đợc đánh thành đống ủ đồng ruộng với thời gian 45 - 60 ngày, sau đem bón lót cho mía Đây phơng pháp xử tiện ... kinh t - xó hi ca xó Lng Can .28 4.2 Tỡnh hỡnh ỏp dng cỏc bin phỏp sinh hc x cht thi xó Lng Can 29 4.2.1 Ngun phỏt sinh cht thi .29 4.2.2 Cỏc bin phỏp sinh hc c ng dng x cht thi ... http://tailieunongnghiep.info http://tailieu.vn/ 10 http://www.doko.vn/luan-van/Dai-hoc-Nong-lam-Thai-Nguyen-26 11 Trng Th Nga v Vừ Th Kim Hng, 2010 Hiu qu x nc thi chn nuụi bng cõy rau ng v cõy lc bỡnh Tp Khoa...
 • 51
 • 102
 • 0

ứng dụng chỉ thị sinh học phân tử trong nghiên cứu bệnh lý cây trồng

ứng dụng chỉ thị sinh học phân tử trong nghiên cứu bệnh lý cây trồng
... Thành, Phan Thị Bảy, Lê Hồng Điệp 1999 Phát triển ứng dụng thị phân tử nghiên cứu đa đạng phan tử lúa Báo cáo khoa học, Hà Nội 1999, 1205tr 3.Lê Thị Lan Oanh, M.Mohan, S.Nair.1999 Sử dụng kỹ thuật ... Nguyễn, Báo cáo Khoa học, 1999 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Sinh học việc phát triển hệ thống lúa lai hai dòng thương phẩm 12.Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang, Báo cáo Khoa học, 1999 ứng dụng ADN marker ... tính trạng sâu bệnh Người ta xác định kiểu đồng hợp tử hay dị hợp tử locut kỹ thuật áp dụng trường hợp phân tích đa gen Kỹ thuật RFLP ứng dụng lúa mì với gen ARN ribosom để nghiên cứu bệnh đạo ôn...
 • 14
 • 1,816
 • 9

ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật nước ta thời gian quan và triển vọng trong thời gian tới ppt

ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật nước ta thời gian quan và triển vọng trong thời gian tới ppt
... nghiên c u v công ngh sinh h c ñ t ñư c m i ch bư c ñ u ch y u công ngh vi sinh, công ngh nhân nuôi ñơn gi n TRI N V NG CÔNG NGH SINH H C TRONG B O V TH C V T TRONG TH I GIAN T I 3.1 Nh ng ... c tr sâu sinh h c M t khác, nư c ta l i có m t ti m lao ñ ng d i có th ti p thu công ngh cao - Kh ñ u tư v thi t b cho công ngh sinh h c ñ nâng cao ch t lư ng c a lo i thu c tr sâu sinh h c ñã ... u khó khăn vi c t ch c nghiên c u công ngh s n xu t tri n khai s d ng thu c sinh h c nư c ta th i gian qua 3.2 Nh ng thu n l i vi c ng d ng CNSH BVTV - Nư c ta ñã hoà nh p v i c ng ñ ng qu c...
 • 2
 • 1,248
 • 26

Tài liệu TIỂU LUẬN " ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THÁI TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC " ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN
... thiểu tái sử dụng sử dụng nguồn lượng, nước Tận dụng nguồn lượng, nước thừa trình sản xuất Sử dụng rộng rãi nguồn lượng tái sinh: mặt trời, sức gió, sức nước, - Giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên, ... Nhím,… 1.4 Kỹ thuật sinh thái công nghiệp Nguyên tắc xây dựng khu công nghiệp sinh thái (KCNST)  Phát triển khu công nghiệp sinh thái theo quy luật hệ sinh thái tự nhiên: - Tạo cân sinh thái từ ... lợi ích hai 1.1.2 Ứng dụng Trong nông nghiệp  Trong đất ngập nước kiến tạo  Trong du lịch  Trong công nghiệp  Trong đô thị 1.1.3 Phạm vi ứng dụng:  Thiết kế hệ thống sinh thái thay giảm can...
 • 25
 • 928
 • 8

Tiểu luận ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong quản lý chất lượng nước

Tiểu luận ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong quản lý chất lượng nước
... 1.1 Kỹ thuật sinh thái 1.1.1 Định nghĩa: Kỹ thuật sinh thái nghiên cứu tích hợp hệ sinh thái kỹ thuật, liên quan đến việc giám sát thiết kế xây dựng hệ sinh thái Theo Mitsch 1996, thiết kế hệ sinh ... 1.1 Kỹ thuật sinh thái 1.1.1 Định nghĩa: 1.1.2 Ứng dụng 1.1.3 Phạm vi ứng dụng: 1.1.4 Ưu nhược điểm: 1.2 Kỹ thuật sinh thái nông ... Hình: Mô hình hệ sinh thái nông nghiệp (Đào Thế Tuấn 1984) 1.3 Kỹ thuật sinh thái du lịch Du Lịch sinh thái Nêpan: Du lịch sinh thái đề cao quan tâm nhân văn vào việc hoạch định quản tài nguyên...
 • 26
 • 638
 • 0

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quảnmôi trường

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường
... SỬ DỤNG MÔ HÌNH XÂY DỰNG TRONG ARCGIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM ĐỂ ĐO LƯỢNG SỰ XÓI MÒN VÀ BỒI ĐẮP DẢI ĐẤT VEN BIỂN MIỀN BẮC NƯỚC PHÁP Tóm tắt Xói ... lệ tham chiếu địa (PPIGE 2005: tham chiếu trung tâm địa với độ phân giải 0,5 m) Dữ liệu cho GIS phải tham chiếu địa ghi lại với hệ tọa độ phổ biến để sử dụng ArcGIS sử dụng phương pháp ... chiếu địa sang định dạng phổ biến hệ thống Lambert II mở rộng, sau đường bờ biển số hóa chồng lên cách sử dụng ArcGIS 9.3.1 (hình 3b) Xử liệu ArcGIS Trong giai đoạn này, trình xử liệu...
 • 25
 • 1,698
 • 2

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢNMÔI TRƯỜNG pptx

NHẬP MÔN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG pptx
... sử dụng Theo chuẩn thống Nhập liệu Cập nhật nhanh ng Cu áp ca Chia sẻ tích hợp g ôn th tin Tru ch ân tí äp, P y ca Quản liệu Ứng dụng GIS Viễn thám ng ng quản TN&MT Chiến lược NC & ứng dụng ... sử dụng, vận hành, khai thác cần đïc đào tạo theo cấp độ từ lãnh đạo đến nhân viên Nhập liệu Quan tâm đầu tư GIS ng dụng phù hợp Bảo quản CSDL Ứng dụng GIS quản TN & MT Phát triển ứng dụng ... cho giai đoạn?(sử dụng kinh nghiệm chuyên gia) Quản thực thi: biện pháp quản người, kinh phí, công việc, liệu, công nghệ,… (phân đònh trách nhiệm) ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ KT-XH Cập nhật...
 • 38
 • 784
 • 9

Báo cáo " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢNMÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP " pot

Báo cáo
... dầu, công nghiệp hóa học xí nghiệp vừa nhỏ có mức độ phát ô nhiễm đầu công nhân nói chung thấp xí nghiệp lớn ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Quản môi trường công nghiệp ... quan quản có sở để xem xét lựa chọn phương án thích hợp Trong báo cáo giới thiệu kết xây dựng phần mềm hỗ trợ quản môi trường công nghiệp, gọi tên ENVINDUS Phần mềm giúp cho quan quản ... ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Để bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, quốc gia phát triển đẩy mạnh công tác quản qui hoạch môi trường kêu gọi hưởng ứng, đồng tình công chúng người "gây...
 • 10
 • 347
 • 1

ỨNG DỤNG GIS và VIỄN THÁM TRONG QUẢNmôi TRƯỜNG

ỨNG DỤNG GIS và VIỄN THÁM TRONG QUẢN lý môi TRƯỜNG
... o Chương 9: Tổng quan Viễn Thám o Chương 10: thuyết phản xạ phổ đối tượng tự nhiên o Chương 11: Giải đoán ảnh Viễn Thám o Chương 12: Ứng dụng GIS Viễn Thám Quản Môi trường  ntngan_hcmunre@yahoo.com ... liệu GIS oKhái quát phương pháp giải đoán xử ảnh vệ tinh RS oPhân tích vai trò, nhiệm vụ GIS, GPS RS công tác Quản Môi trường oTích hợp công cụ GIS, GPS RS vào công tác Quản Môi trường ... VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM GIỚI THIỆU MÔN HỌC  ntngan_hcmunre@yahoo.com THÔNG TIN MÔN HỌC o o o o o o o o ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM Tên môn học (tiếng Việt): Ứng dụng GIS Viễn Thám Quản lý...
 • 12
 • 491
 • 14

Nghiên Cứu Hiệu Quả Sử Dụng Đệm Lót Sinh Học Trong Xử Lý Môi Trường Chăn Nuôi Gà

Nghiên Cứu Hiệu Quả Sử Dụng Đệm Lót Sinh Học Trong Xử Lý Môi Trường Chăn Nuôi Gà
... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu hiệu sử dụng đệm lót sinh học xử môi trường chăn nuôi Trung tâm thực hành thực nghiệm trường Đại học ... vi sinh vật hữu hiệu EM thứ cấp: EM2; EM Bokasi + Giống thí nghiệm: Mông từ 1- 20 tuần tuổi - Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hiệu môi trường đệm lót sinh học xử môi trường chăn nuôi ... hiệu sử dụng đệm lót sinh học xử môi trường chăn nuôi Trung tâm thực hành thực nghiệm (TTTHTN) - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (TTTHTN) kết nghiên cứu tiền đề để mở rộng mô hình chăn...
 • 48
 • 385
 • 0

Nghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn

Nghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THU HOÀI NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT SINH METHANE ỨNG DỤNG CHO SẢN XUẤT BIOGAS TRONG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC LỢ VÀ NƯỚC MẶN Chuyên ngành: VI SINH VẬT ... tốt với môi trường nước lợ nước mặn, chủ động hỗ trợ trình vận hành công nghệ Đề tài: Nghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas điều kiện môi trường nước lợ nước mặn nhằm ... đích nghiên cứu tập hợp vi sinh vật sinh methane có hoạt tính sinh học cao, thích nghi tốt với điều kiện môi trường nước lợ nước mặn để chủ động hỗ trợ cho công nghệ xử lý kỵ khí, áp dụng cho...
 • 137
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số nghiên cứu và ứng dụng chỉ thị sinh học ở việt namphương pháp sử dụng chỉ thị sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trườngnhập môn ứng dụng gis và viễn thám trong quản lý môi trường pptxứng dụng gis và viễn thám trong quản lý môi trườngứng dụng kỹ thuật sinh thái trong xử lý môi trườngứng dụng phương pháp sắc ký trong phân tích môi trường nướcchế phẩm sinh học trong xử lí môi trường nướcsự chuyển hóa asen trong cơ thể người và khả năng áp dụng các chỉ thị sinh học trong nghiên cứu thâm nhiễm asenứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọtứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôichỉ thị sinh học trong môi trường nướcứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩmứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi bòứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tômứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôiđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngtìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018quan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămđề thi anh 8 phú ninhứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngNiên luận Stop And Waitnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiên