NỘI QUY đại hội CĐCS TRƯỜNG THCS

NỘI QUY đại hội CĐCS TRƯỜNG THCS

NỘI QUY đại hội CĐCS TRƯỜNG THCS
... thông tin Đại hội tài liệu công bố Đại hội Điều Các Đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm thực nghiêm chỉnh quy chế làm việc Đại hội Xin hết! Xin chức đại biểu sức khỏe, hạnh phúc Chúc đại hội thành ... điện thoại hội trường Điều Quy định phát hành quản lí tài liệu : 1/ Đại biểu thực nghiêm túc chế độ sử dụng quản lí tài liệu Đại hội theo quy định 2/ Đoàn chủ tịch đại hội lãnh đạo nội dung, phương ... BIỂU Ý KIẾN VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN TRONG ĐẠI HỘI : Điều Phát biểu ý kiến hội trường : Đại biểu muốn phát biểu ý kiến Đại hội phải dơ tay đồng ý Đoàn Chủ tịch đại hội đứng lên phát biểu ý kiến - Điện...
 • 2
 • 254
 • 0

NOI QUY DAI HOI DOAN

NOI QUY DAI HOI DOAN
... Trên số quy định chung Đại hội đại biểu Đoàn TNCS hồ CHí Minh Trờng THPT Thuận Châu nhiệm kỳ 2008 - 2009 Đề nghị đại biểu dự Đại hội chấp hành nghiêm chỉnh để đảm bảo làm việc Đại hội theo quy định./ ... hội Các đại biểu có trách nhiệm tham gia đầy đủ hoạt động đợc phân công, chấp hành nghiêm chỉnh quy định, không gây ồn hội trờng Tuyệt đối không đợc mang vũ khí, chất dễ cháy, chất nổ, không hút ... tổ chức Đại hội đoàn chủ tịch Đại hội Việc phát hành tài liệu cho đại biểu Đại hội đoàn chủ tịch quy định Các đoàn đại biểu cá nhân đại biểu Đại hội không tự ý phát hành tài liệu Đại hội Trang...
 • 2
 • 842
 • 2

Nội quy đại hội chi đoàn

Nội quy đại hội chi đoàn
... Toàn thể đại biểu Đại hội có trách nhiệm thực nghiêm túc quy định Nội quy Những đại biểu vi phạm Nội quy, tùy theo mức độ cụ thể, Ban Tổ chức Đại hội xem xét xử lý Vì thành công chung Đại hội đề ... làm việc Đại hội : thực cụ thể theo Chương trình chi tiết Đại hội thông qua Đại biểu Đại hội phải có mặt 10 phút trước Đại hội bắt đầu Nếu vắng mặt phải báo cáo đồng ý Ban Tổ chức Đại hội 10 Toàn ... thể, Ban Tổ chức Đại hội xem xét xử lý Vì thành công chung Đại hội đề nghị đại biểu thực nghiêm túc Nội quy BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ...
 • 2
 • 1,388
 • 9

Biểu mẫu " Nội quy đại hội đoàn TNCS"

Biểu mẫu
... Toàn thể đại biểu Đại hội có trách nhiệm thực nghiêm túc quy định Nội quy Những đại biểu vi phạm Nội quy, tùy theo mức độ cụ thể, Ban Tổ chức Đại hội xem xét xử lý Vì thành công chung Đại hội đề ... làm việc Đại hội : thực cụ thể theo Chương trình chi tiết Đại hội thông qua Đại biểu Đại hội phải có mặt 10 phút trước Đại hội bắt đầu Nếu vắng mặt phải báo cáo đồng ý Ban Tổ chức Đại hội 10 Toàn ... thể, Ban Tổ chức Đại hội xem xét xử lý Vì thành công chung Đại hội đề nghị đại biểu thực nghiêm túc Nội quy BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ...
 • 2
 • 1,001
 • 3

Tài liệu Văn bản " Nội quy đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh" docx

Tài liệu Văn bản
... TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG (NHIỆM KỲ 2007 - 2008) Thời gian Nội dung chương trình Từ đến Từ đến Ổn định tổ chức Phổ biến Nội quy Đại hội Tuyên ... Thông qua Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội, chào cờ Từ đến Từ đến Từ đến Đ/c Đ/c Tổ bầu cử Tổ bầu cử Đoàn chủ tịch BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG CHI ĐOÀN KTCN-VẬT ... trước Đại hội Đoàn chủ tịch Từ đến Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết thẩm tra hướng dẫn Đại hội biểu công nhận tư cách đại biểu Đoàn chủ tịch tuyên bố BCH chi đoàn hết nhiệm kỳ tuyên bố Đại hội...
 • 17
 • 402
 • 0

Nội quy đại hội đảng các cấp

Nội quy đại hội đảng các cấp
... thời gian quy định không nội dung Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội nhắc nhở đề nghị dừng phát biểu Đại biểu phải thực nghiêm túc quy định Đại hội, không đợc phát ngôn để lộ công việc Đại hội cha ... thuốc hội trờng Đại hội làm việc Đại biểu phát biểu ý kiến tham luận thời gian không 10 phút, đăng ký với đoàn Đại biểu đoàn Chủ tịch Đại hội (qua th ký Đại hội) cần phát biểu nội dung giơ thẻ Đảng, ... tịch Đại hội cho phép Không đợc tuyên truyền ý kiến cá nhân Đại hội ý kiến cha đợc Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng ý kết luận Đại biểu phải có trách nhiệm bảo quản, không để tài liệu Đại hội Các phơng...
 • 2
 • 13,092
 • 92

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG
... BCH chi đoàn bạn Chi đoàn làm tốt công tác thu trích nộp Đoàn phí b, Công tác tham gia xây sựng Đảng Góp phần làm tăng sức mạnh cho tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thường xuyên bồi dưỡng giới thiệu Đoàn ... cho chi đoàn tổ chức hoạt động chưa dạt hiệu cao nhất, chưa đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh phương hướng Đại hội nhiệm kỳ 2007-2008 đề PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2008-2009 Đại ... góp phần nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Trên toàn nội dung báo cáo kết hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2007-2008 phương hướng họat động nhiệm kỳ 2008-2009 Phần Đại hội chuyển sang...
 • 4
 • 2,206
 • 20

Quy chế làm việc Hội đồng trường THCS Cấn Hữu

Quy chế làm việc Hội đồng trường THCS Cấn Hữu
... sinh c a trư ng, ñ i di n quy n ñoàn th ñ a phương tham d cu c h p c a H i ñ ng trư ng c n thi t Các ñ i di n có quy n phát bi u ý ki n không tham gia bi u quy t ði u Quy t ngh c a H i ñ ng: Phiên ... ngh quy t c a ð ng u ði u 11 Quan h gi a H i ñ ng trư ng Hi u trư ng: Hi u trư ng nhà trư ng có trách nhi m th c hi n quy t ngh c a H i ñ ng trư ng v nh ng n i dung ñư c quy ñ nh t i ði u c a quy ... c th c hi n các Quy t ngh c a H i ñ ng trư ng CHƯƠNG II HO T ð NG C A H I ð NG TRƯ NG ði u Nguyên t c chung H i ñ ng trư ng làm vi c theo phương th c th o lu n, thông qua ngh quy t t p th t i...
 • 4
 • 355
 • 1

Trình tự, thủ tục ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Trình tự, thủ tục ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
... - Yêu cầu cải tạo, phục hồi môi trườngsau khai thác khoáng sản (Phụ lục 1); - Phương pháp tính dự toán chi phí cải tạo ,phục hồi môi trường k) Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): không ... lý thủ tục hành chính: - Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005 - Nghị định 76/2000/NĐ-CP ngà 15/12/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng ... nguyên Môi trường V/v hướng dẫn thực số nội dung Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khoáng sản...
 • 2
 • 516
 • 0

công tác xã hội tại trường THCS Đoàn Thị Điểm

công tác xã hội tại trường THCS Đoàn Thị Điểm
... có am hiểu Công tác hội hạn chế Thậm chí, nhiều giáo viên cha hiểu Công tác hội gì? Tầm quan trọng Công tác hội nói chung nhà trờng nói riêng Các tài liệu vit Công tác hội học đờng ... Trờng THCS Đoàn Thị Điểm đuợc thành lập theo Quyết định số 920/QĐ - UB ngày 19 tháng năm 2005 Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm Trờng THCS Đoàn Thị Điểm tiếp tục đào tạo học sinh Trờng Tiểu học Đoàn Thị ... tiến nhận thức đợc vai trò quan trọng Công tác hội học đ- ờng Hiện tại, nhà truờng phối hợp với Trờng Đại học S phạm Hà Nội trình phát triển Công tác hội học đờng Nhà trờng nhận đợc nhiều...
 • 44
 • 297
 • 1

kich ban to chc dai hoi doan truong

kich ban to chc dai hoi doan truong
... ………………………  Phần giới thiệu ban bầu cử Tiếp theo đại hội trù bò đại hội bầu ban bầu cử gồm: 1/……………………………………………………………… 2/……………………………………………………………… 3/……………………………………………………………… Mời ban bầu cử lên làm việc ... đồng chí ban bầu cử phát phiếu Sau xin mời đ/c ban bầu cử lên công khai thùng phiếu.( công khai thung phiếu xong )  Mời đồng chí bỏ phiếu vào thung phiếu (thu phiếu, kiểm phiếu,trưởng ban bầu ... …………………………………………………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn đại hội Bản 2.4 (tất bạn ban chấp hành nhiệm kỳ cũ lên đ/c đại diện phát biểu) Kính thưa quý vò đại biểu to n thể bạn đoàn viên Hoạt động đoàn …………………………………… năm...
 • 9
 • 3,658
 • 22

Nội dung Đại hội Chi đoàn

Nội dung Đại hội Chi đoàn
... lng chi on gn vi cuc ng Xõy dng chi on vng mnh, khụng ngng i mi sinh hot chi on, t ú BCH chi on ó tham gia bi dng nghip v bng vic nghiờn cu ti liu nghip v cụng tỏc chi on v hc hi kinh nghim ca chi ... chi on ó c bit quan tõm Bc vo nm hc 2007-2008 BCH chi on ó đạo HĐĐ t chc i hi liờn i v i vo hot ng cú n np t u nm hc Vi em đợc bầu vào BCH liên đội 15 chi i vi 503 i viờn di s hng dn ca BCH chi ... dc, th thao vi cỏc chi on bn + Phn u chi on t danh hiu Chi on vng mnh - V cụng tỏc xõy dng qu: 100% on viờn úng on phớ theo quy nh, ngoi b sung, tng cng qu cho hot ng on BCH chi on cn lm tt cụng...
 • 5
 • 1,905
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: biểu mẫu nội quy đại hội đoàn tncsnội quy phòng tin học trường thcsnội quy đại hộinội quy đại hội đảng các cấpmau noi quy dai hoi chi bonoi quy dai hoi chi bomau noi quy dai hoi chi bo co quannội quy đại hội công đoàn cơ sởnội quy đại hội cơ sởnội quy đại hội đại biểunội quy đại hội đảngtrinh đại hội 2 nội quy đại hội 3 đề án nhân sự 4 báo cáo tổng kết năm học 2010 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 2012quy chế công nhận trường thcskịch bản đại hội đoàn trường thptkịch bản chi tiết đại hội đoàn trường thptBài giảng kỹ năng giao tiếpCISSP study guide 3rd editionQuality management for organizational excellence introduction to total quality 7th edition goetsch test bankQuantitative analysis for management 11th edition render test bankQuantitative methods for business 13th edition anderson test bankRace and crime 3rd edition gabbidon test bankRace and ethnic relations american and global perspectives 9th edition marger test bankReaffirming rehabilitation 2nd edition cullen test bankReal estate law 10th edition jennings test bankSchool law and the public schools a practical guide for educational leaders 5th edition essex test bankReality through the arts 8th edition sporre test bankRecords management 10th edition read test bankResearch design and methods a process approach 9th edition bordens test bankSeeleys anatomy and physiology 11th edition vanputte test bankSocial media marketing a strategic approach 2nd edition barker test bankSeeleys essentials of anatomy and physiology 9th edition vanputte test bankSouth western federal taxation 2013 corporations partnerships estates and trusts 36th edition hoffman test bankSocial psychology and human nature comprehensive edition 3rd edition baumeister test bankSociety in focus an introduction to sociology 7th edition thompson test bankSELL 5th edition ingram test bank