130 pworms NARROW

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế + đáp án

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế + đáp án
... nhập Câu hỏi cần lưu ý Câu : Tài quốc tế dựa sở ? Câu : chức tiền tệ giới Câu : sv VN du học năm Mỹ ? Câu : Hỗ trợ tài theo ODA chép vào cán cân ? Câu 5: Đại sứ quán Mỹ VN người cư trú Mỹ Câu ... toán ghi có cán cân thương mại bút toán ghi nợ cán cân vãng lai c Một bút toán ghi có cán cân dịch vụ bút toán ghi nợ cán cân vãng lai d Một bút toán ghi có cán cân vãng lai bút toán ghi nợ cán ... kinh tế người cư trú người không cư trú gọi : a Cán cân mậu dịch b Tài khoản vãng lai c Cán cân toán quốc tế d Cán cân vốn 22.Thu nhập ròng khoản mục : a Cán cân vốn b Cán cân thương mại c Cán...
 • 23
 • 12,461
 • 181

130 Hoàn thiện kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương

130 Hoàn thiện kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương
... lý luận Kế toán kết kinh doanh phân phối lợi nhuận DN Lý luận chung kết kinh doanh phân phối kết 1.1 Nội dung kết kinh doanh DN 1.1.1 Khái niệm kết kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh kết tài ... kết kinh doanh doanh nghiệp bao gồm phận cấu thành : - Kết hoạt động SXKD - Kết hoạt động tài - Kết hoạt động khác Tổng hợp kết hoạt động ta đợc kết kinh doanh DN 1.1.2.1 Kết hoạt động SXKD Kết ... hạch toán kết hoạt động kinh doanh 21 111,112 3.1.2 .Kế toán kết hoạt động tài 3.1.2.1.Tài kho n sử dụng - Tài kho n 911 Xác định kết kinh doanh - Tài kho n 515 Doanh thu hoạt động tài - Tài kho n...
 • 86
 • 377
 • 0

130 Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh

130 Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh
... trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh 2.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất Công ty -Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh doanh nghiệp sản xuất có quy trình công ... lý luận chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chơng II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh Chơng III: ... giá thành cho phù hợp 30 Chơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty gốm xây dựng đại 2.1.Đặc điểm chung Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh Tên doanh nghiệp: Công ty...
 • 75
 • 148
 • 0

130 Kế toán thuế Giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam

130 Kế toán thuế Giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam
... phải nộp thuế giá trị gia tăng tính giá trị hàng hoá, hàng nhập phải truy thu thuế nhập thuế giá trị gia tăng khâu nhập Trong trờng hợp thu thuế, quan thu thuế phải cấp biên lai thu thuế chứng ... chuyển doanh thu kỳ kế toán: Doanh thu kỳ kế toán Sang kỳ kế toán sau, tính kết chuyển doanh thu kỳ kế toán: Nợ TK 3387 : Doanh thu cha thực Có TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Sang kỳ kế ... chứng từ để làm tính số thuế giá trị gia tăng phải nộp số thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ * Trong kỳ tính thuế, sở kinh doanh có số thuế nộp thừa kỳ trớc đợc trừ vào số thuế phải nộp kỳ tiếp...
 • 51
 • 177
 • 1

130 Tổ chức kế toán vật liệu tại Xí nghiệp in I - Thông Tấn Xã Việt Nam

130 Tổ chức kế toán vật liệu tại Xí nghiệp in I - Thông Tấn Xã Việt Nam
... ngày Đ i chiếu 23 Ghi cu i tháng Luận văn tốt nghiệp chơng ii Tình hình thực tế công tác kế toán vật liệu nghiệp in I - Thông việt nam I - ặc i m tình hình chung nghiệp in I TTXVN 1-Lịch ... Tổ máy Tổ máy in Tổ máy Tổ Tổ Tổ in Coroman in màu sách sách sách Toshiba I II III Tổ xếp gấp & KCS Tổ lồng báo Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp in I - TTXVN - Đặc i m tổ ... số liệu chi tiết Bảng cân đ i phát sinh Báo cáo kế toán Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng Đ i chiếu, kiểm tra II- Thực trạng công tác kế toán vật liệu nghiệp in I - TTXVN 1- Đặc i m phân lo i VL...
 • 89
 • 197
 • 0

130 Cách tính khấu hao tài sản cố định & phương pháp Kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành

130 Cách tính khấu hao tài sản cố định & phương pháp Kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành
... Tiền khấu hao phân bổ theo nguồn gốc tài sản cố định 5.3 Doanh nghiệp không tính trích khấu hao tài sản cố định khấu hao hết sử dụng vào hoạt động kinh doanh Đối với tài sản cố định chưa khấu hao ... CHUNG VỀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHẤU HAO TSCĐ Khái niệm khấu hao TSCĐ - Khấu hao tài sản cố định: việc tính toán phân bổ cách có hệ thống nguyên giá tài sản cố định vào ... Xác định rõ tầm quan trọng việc trính khấu hao phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ việc quản lý sử dụng TSCĐ doanh nghiệp Em định chọn đề tài :” Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phương pháp kế toán khấu...
 • 30
 • 187
 • 0

130 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty mậu dịch BH HN

130 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty mậu dịch BH HN
... cửa hàng gửi bán giá quy định ngời bán quy định (tùy theo hai bên thỏa thuận ) sau bán hàng ngời gửi bán trả cho cửa hàng khoản định , hàng hóa gửi vào cửa hàng nhng không bán đợc lý ngời gửi hàng ... yếu nhập hàng từ tổng công ty đa - Các công ty nớc nh : + Bánh kẹo nhập : xí nghiệp sản xuất bánh mứt kẹo Hà Nội ,công ty bánh kẹo Hải Hà, công ty bánh kẹo Hải Châu + Bút, nhập công ty Hông Hà ... đơn bán lẻ cho ca bán hàng, lập hóa đơn dịch vụ cấp lẻ cho khách hàng đồng thời làm để kiểm toán cửa hàng trởng ghi sổ sách theo dõi quản lý lợng hàng bán tiền bán hàng ca bán hàng VD: Một ca bán...
 • 63
 • 64
 • 0

130 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Xí nghiệp ván nhân tạo và chế biến lâm sản Việt Trì

130 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Xí nghiệp ván nhân tạo và chế biến lâm sản Việt Trì
... giống nh loại hình sản xuất kinh doanh khác, sản phẩm ngành ván có đặc điểm riêng biệt nên ảnh hởng lớn đến tổ chức sản xuất kinh doanh nghiệp, việc tổ chức quản lý sản xuất nghiệp chịu ảnh ... Th Thu Hng Lp K Toỏn K37 - Phỳ Th 17 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính Chng t k toỏn S k toỏn - S tng hp - S chi tit Phần mềm kế toán Bng tng hp chng t k toỏn cựng loi ... bỳt toỏn c tỏch thnh bỳt toỏn sau: a N TK 1311 : 23.652.679 Ngy vo mỏy Cú TK 3331A : 23.652.679 bán hàng 20/03/2006 hoá đơn Tờn ngi vo mỏy b N TK 1311: 473.053.581 S: 0020373 Cú TK 511211: 473.053.581...
 • 61
 • 167
 • 1

130 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty phát triển kĩ thuật điện và hoá Hà Nội

130 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty phát triển kĩ thuật điện và hoá Hà Nội
... Kế TOáN TậP HợP CHI PHí SảN XUấT TíNH GIá THàNh sản phẩm CÔNG TY PHáT TRIểN Kỹ THUậT ĐIệN HOá NộI I trình hình thành phát triển công ty Tên gọi: Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Điện Hoá ... tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp I cần thiết kế toán tập hợp chi phí sản xuất( CPSX) tính giá thành sản phẩm( GTSP) Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hởng đến công ... nghiệp Chơng III: Một số nhận xét, đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Phát triển Kỹ thuật Điện Hoá nội Ngoi có bng biu, ph lc minh ho cho vic...
 • 83
 • 205
 • 0

130 Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

130 Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
... nội dung tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm a- Nhiệm vụ kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Thành phẩm phận hàng tồn kho ( TSLĐ vật ) trình hạch toán thành phẩm doanh nghiệp phải ... hiểu tình hình tồn công ty Hoá chất mỏ em chọn đề tài Thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 1) Thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Thành phẩm sản phẩm kết thúc trình chế biến phận sản xuất sản xuất phụ ... Tk131,111,112,333 II Thực trạng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm công ty Hoá chất mỏ 27 Tình hình công tác quản lý thành phẩm tiêu thụ Quản lý thành phẩm tiêu thụ yêu cầu khách quan sản xuất xã...
 • 68
 • 56
 • 0

130 hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí

130 hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí
... hoạch toán TSCĐ quản lý TSCĐ Công Ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí 2.1 Quá trình hình thành phát triển Công Ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí 2.1.1 Sự hình thành Công Ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí Công Ty ... thiện công tác kế toán quản lý TSCĐ nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công Ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí 3.1 Những đánh giá khái quát kế toán TSCĐ Công Ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí Hoạt động sản ... tập Công Ty Dụng Cụ Cắt Đo Lờng Khí sở kiến thức học với giúp đỡ hớng dẫn cô giáo Đặng Hải Lý em xin chọn đề tài: "Hoạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công Ty Dụng Cụ Cắt Đo...
 • 59
 • 186
 • 0

130 Kế toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh (78tr)

130 Kế toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh (78tr)
... kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chơng II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Bình Minh Chơng III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán chi ... toán, kế toán thờng tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm loại Căn vào tỷ lệ chi phí chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức), kế toán tính giá thành ... dụng tính thuế theo phơng pháp khâú trừ 2.2 Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Bình Minh 2.2.1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản...
 • 75
 • 80
 • 0

130 Kiểm toán báo cáo tài chính dự án được tài trợ bởi Ngân hàng do Công ty dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện

130 Kiểm toán báo cáo tài chính dự án được tài trợ bởi Ngân hàng do Công ty dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện
... + Số hiệu báo cáo kiểm toán báo cáo tài + Tiêu đề báo cáo kiểm toán báo cáo tài + Ngời nhận báo cáo kiểm toán báo cáo tài + Mở đầu báo cáo kiểm toán báo cáo tài + Phạm vi thực kiểm toán + Địa ... cân đối kế toán, đánh giá kết kiểm toán, lập công bố báo cáo kiểm toán, th quản lý 3.1 Báo cáo kiểm toán Kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, trình bày ý kiến kiểm toán tính ... qui trình kiểm toán báo cáo tài dự án đợc thực theo bớc: - Lập kế hoạch kiểm toán - Thực kiểm toán - Kết thức kiểm toán Trong năm 2003 vừa qua, Công ty thực kiểm toán Báo cáo tài dự án Giáo dục...
 • 76
 • 225
 • 0

Xem thêm