giáo án ôn tập hè toán 6 hay

giáo án ôn tập toán 6 hay

giáo án ôn tập hè toán 6 hay
... x N ; 47 x 48 Bài tập 14 : Cho hai tập hợp : A = ;4 ; B = ; ; ; ; ; 10 a ) Mỗi tập hợp có phần tử b) Viết tập hợp khác tập hợp rỗng vừa tập hợp tập hợp A vừa tập tập hợp B c) Dùng ký hiệu ... quan hệ tập hợp A , tập hợp B tập hợp nói câu b Bài tập 15 : Tìm x biết : a) 390 ( x ) = 169 : b) (x 140 ) : = 33 23 c) x- : ( 48 -24) :2 :6 - = d) x +5 (32 + 16 : -15) = Bài tập 16 : Một ... + 16 + 15 = 119 ( bút máy ) Vì 119 chia cho dư số bút máy lớp 6C nhận chia cho phải dư Vậy số bút máy lớp 6C nhận 20 ; lớp 6B nhận 33 ; Lớp 6A nhận 66 Bài tập 10: Các số sau số nguyên tố hay...
 • 34
 • 332
 • 0

Giáo án ôn tập toán 6 lên 7

Giáo án ôn tập hè toán 6 lên 7
... cho3? Cho 9? 10 76 ; 63 75 ; 78 00; 5241; 23 46; 92 07 Gii: S chia ht cho l: 10 76 ; 78 00; 23 46 S chia ht cho 5l :78 00; 63 75 S chia ht cho l: 63 75 ; 5241; 23 46; 92 07 S chia ht cho l: 92 07 BT 2: Xét xem ... 17 x 125 = (8 25). 17 =100. 17= 170 0 b/ x 37 x 25 = ( 25.4). 37 = 100 .7= 700 Bài 3: Tính nhanh cách hợp lí: a/ 9 97 + 86 b/ 37 38 + 62 37 c/ 43 11; 67 101; 423 1001 d/ 67 99; 998 34 Hướng dẫn a/ 9 97 ... 37 + (185 31) : 14 B = 1 36 25 + 75 1 36 62 102 C= 23 53 - {72 23 52 [43:8 + 112 : 121 2( 37 5 .7) ]} Hướng dẫn A = 170 37 + 154 : 14 = 62 90 + 11 = 63 01 B = 1 36( 25 + 75 ) 36 100 = 1 36 100 36...
 • 74
 • 1,052
 • 1

GIÁO ÁN ÔN TẬP MÔN TOÁN 6 TRONG NĂM HỌC 2015 2016

GIÁO ÁN ÔN TẬP MÔN TOÁN 6 TRONG HÈ NĂM HỌC 2015 2016
... + 43 = 4373 67 101= 67 67 423 1001 = 423 423 d/ 67 99 = 67 .(100 - 1) = 67 .100 - 67 = 67 00 - 67 = 66 33 998 34 = 34 (100 - 2) = 34.100 - 34.2 = 3400 - 68 = 33 32 GIO N ễN TP MễN TON TRONG Hẩ Bi ... Bài tập1 : Tìm ƯCLN(702, 3 06) cách phân tích thừa số nguyên tố thuật toán Ơclit ĐS: 18 Bài tập 2: Dùng thuật toán Ơclit để tìm a/ ƯCLN(318, 214) b/ ƯCLN (67 56, 2 463 ) ĐS: a/ b/ (nghĩa 67 56 2 463 hai ... BT 2: Xét xem hiệu sau có chia hết cho không? a/ 66 - 42 Ta có: 66 , 42 66 - 42 b/ 60 - 15 Ta có: 60 , 15 M 60 - 15 M 6 15 GIO N ễN TP MễN TON TRONG Hẩ BT 3: Xét xem tổng chia hết cho 8?...
 • 74
 • 2,425
 • 2

GIÁO án ôn tập TOÁN 5 lên 6

GIÁO án ôn tập hè TOÁN 5 lên 6
...    18 54 162  2  18 54 162 4 86 15 5 5 5 5 5 B x (3 - 1) = -           2 18 54 162 18 54 162 4 86 15 Bx2=  4 86 36 45  Bx2= 4 86 364 0 Bx2  4 86 364 0 B= :2 4 86 1820 B 4 86 910 B ... =3) Dùng cho HSG Lớp Giáo án dạy lớp lên Nguyễn Tú 5 5 5  B x = x        4 86   18 54 162 = 15 5 5      2 18 54 162 Bước 2: Tính B x n - B 15 5 5 5 5  5     Bx3 - B = ... 0,4 1, 25 25  0,7 25  0,2 75 1, 25    25 9 ,6  0,2  15, 4   15, 4 : 0, 25 b) 30,8 : 0 ,5  7,7 : 0,1 25   25, 4  0 ,5  40   0,2  20  0, 25 c)     129  1 56 a) 0 ,5  40  0 ,5  20 ...
 • 84
 • 193
 • 0

Giáo án ôn tập toán lớp 5 lên 6

Giáo án ôn tập hè toán lớp 5 lên 6
... 399. 253 254 + 399. 253 254 + 399. 253 254 + 399. 253 59 32 + 60 01ì 59 31 59 32 + 60 01 .59 31 59 32 + 59 31 .60 01 59 32 + 59 31 .60 01 = = = =1 b) 59 32 ì 60 01 69 (59 31 + 1) .60 01 69 59 31 .60 01 + 60 01 69 59 31 .60 01 ... 4 6 14 2 Bi 6: Tớnh nhanh: 254 ì 399 1 45 5932 + 60 01ì 59 31 a) b) 254 + 399 ì 253 59 32 ì 60 01 69 HDn: 254 .399 1 45 ( 253 + 1).399 1 45 253 .399 + 399 1 45 253 .399 + 254 = = = =1 a) 254 + 399. 253 ... = 66 6 ,5 + 58 9 = 1 255 ,5( m ) Bi 12: Tớnh din tớch mnh t cú kớch thc nh hỡnh v: HDn: Cú CD = DG CG = E CG = 75 34 = 41(m) A 52 m 25m B AD = AE DE C 34m G D = AE GF = 52 16 ,5 = 35, 5( m) 16, 5...
 • 19
 • 238
 • 0

giao an on tap he van 6,7

giao an on tap he van 6,7
... sau theo cấu tạo: Bầm ơi, có rét không bầm? Heo heo gió núi, lâm thâm ma phùn Bầm ruộng cấy bầm run Chân lội dới bùn, tay cấy mạ non Bài tập 2:Cho từ sau: xanh xanh, đo đỏ, mơ màng, mơ mộng, xanh ... ghép Gió núi, ma phùn Từ láy Heo heo, lâm thâm Bài tập Từ ghép Mơ mộng, học hỏi, máu mủ, tốt Từ láy toàn tốt tơi, non nớc Xanh xanh, tôn tốt, đo đỏ Từ láy Từ láy phận Xanh xao, xấu xí, xấu xa, mơ ... sen con, lác đác vài nhuỵ li ti cánh hoa Mỗi cuống hoa trái Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dới cành trông giống tổ kiến So sánh ngang b, Con trăm núi ngàn khe Cha muôn nỗi tái tê lòng bầm Con đánh...
 • 10
 • 1,392
 • 34

Giáo án ôn tập 2013 (Lương) Hay

Giáo án ôn tập hè 2013 (Lương) Hay
... ? Nhận xét học – Giao tập nhà Bi 14: Thø tư ngµy 23 th¸ng n¨m 2011 ƠN TẬP TIẾNG VIỆT I, Mơc tiªu - Nghe viÕt ®óng mét ®o¹n bµi “Buổi học thể dục” - Ơn tập nhân hóa - Ơn tập dấu chấm, dấu phẩy ... ngµy th¸ng n¨m 2011 ƠN TẬP TIẾNG VIỆT I, Mơc tiªu - Ơn viết chữ cái: R, S, -Ơn tập văn viết thư II,C¸c H§ d¹y häc A.KTBC B.Bµi míi - Giíi thiƯu bµi 1 .Tập viết: -Học sinh tập viết tên riêng: T ... tập thể thao cho thể mạnh để tham gia hội đua thuyền * NhËn xÐt giê - giao BTVN Bi 27 Thø hai ngµy 11 th¸ng n¨m 2011 ƠN TẬP TIẾNG VIỆT I, Mơc tiªu - Ơn tập từ vật, hoạt động , tính chất -Ơn tập...
 • 19
 • 224
 • 5

Giáo án ôn tập anh 8 hay

Giáo án ôn tập hè anh 8 hay
... Cúc Mai Trường THCS Thanh Giáo án ôn tập Anh Năm học: 2014-2015 * Khi động từ tường thuật đơn hay tương lai đơn, hoàn thành câu trực tiếp đổi sang câu gián tiếp không thay đổi (giữ nguyên động ... Với danh từ: S + động từ + enough +noun + to + V 12 Gv: Đỗ Thị Cúc Mai Trường THCS Thanh Giáo án ôn tập Anh Năm học: 2014-2015 6.Cấu trúc câu so sánh a.Comparative: ( So sánh ) *So sánh tính ... sang câu gián tiếp ta thực số bước sau: a Dùng động từ ask mệnh đề (hay mệnh đề tường thuật ) Gv: Đỗ Thị Cúc Mai Trường THCS Thanh Giáo án ôn tập Anh Năm học: 2014-2015 b Thêm If hay Whether...
 • 21
 • 963
 • 5

on tap he toan 6 hay

on tap he toan 6 hay
... 3.5 5.7 2007.2009 2 4 4 1 1 c/ + + K + d/ ; e/ + + + + + + + + 2.4 4 .6 6.8 2008.2010 18 54 108 990 20.23 23. 26 77.80 Bi 16: Tỡm x: a 30 200 x 50 x 25 x e/ x f/ ( x ) + = +5 ữ = 11 100 100 ... xOy=400, góc xOz=1500 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om góc xOy, vẽ tia phân giác On góc yOz Tính số đo góc mOn Bài 19 Cho hai tia ... 802 79.80 + 160 1 Chng minh rng : B l bỡnh phng ca mt s t nhiờn Bi : (2 im) a/ So sỏnh S vi , bit S= + + 20102009 + 20102010 2011 2012 2013 + + 2012 2013 2011 b/ Vi n s t nhiờn tha 6n + v 7n ...
 • 3
 • 177
 • 1

giáo án ôn tập môn toán lớp 6 lên 7

giáo án ôn tập hè môn toán lớp 6 lên 7
... +1 Giáo án ôn tập môn toán lớp lên PHIẾU HỌC TẬP HÈ BUỔI 12 LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP A/ Trắc nghiệm(2 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước phương án trả lời câu sau Câu 1: 12% 64 bằng: A/ 7, 86 B/ 7 ,68 Câu ... = 4 1 x= 4 1 x= 16 1 x= : 16 x = 16 x= Giáo án ôn tập môn toán lớp lên ? Đọc đề ? Bài toán cho biết gi? Yêu cầu tìm gì? ? Tính số gạo bán ngày ta làm nào? Hs: Tìm số gạo bán ngày thứ ngày ... tia phân giác góc AOB c/ Vẽ tia OC’ tia đối cuả tia OC So sánh hai góc AOC BOC’ Giáo án ôn tập môn toán lớp lên PHIẾU HỌC TẬP HÈ TOÁN BUỔI A/ TRẮC NGHIỆM Bài 1: Điền vào chỗ trống câu sau để...
 • 19
 • 1,313
 • 4

Giao an ôn tập 2013 Toán lớp 6 lên lơp 7

Giao an ôn tập hè 2013 Toán lớp 6 lên lơp 7
... 4: Tính cách hợp lý nhất:: a) 32 47 + 32 53 b) 37. 7 + 80.3 +43 .7 c) 113.38 + 113 .62 + 87 .62 + 87. 38 d) 123.4 56 + 4 56. 321 –2 56. 444 e) 43. 37 + 93.43 + 57 .61 + 69 . 57 Bài 5: Viết gọn tích sau cách ... +35 .66 + 65 .55 + 65 .45 c) 39.8 + 60 .2 + 21.8 d) 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 Gợi ý : Sử dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng VD: b) 35.34 +35 .66 + 65 .55 + 65 .45 = 35(34 + 66 ) + 65 (55 + ... 575 – ( 6x + 70 ) = 445 Bài toán có hai cách: Cách : ( ta mở ngoặc biểu thức) ⇒ 575 – 6x – 70 = 445 ⇒ 575 70 – 445 = 6x ⇒ 6x = 60 ⇒ x = 60 : = 10 Cách : ( quy tắc chuyển vế) ⇒ 575 – 445 = 6x...
 • 39
 • 559
 • 8

giáo án ôn tập 5 lên 6

giáo án ôn tập hè 5 lên 6
... 49, 360 , 25 49, 360 ,0 25 72,88 25 72,88 250 1,2 15, 8 ; 83, 150 ,2 63 . 150 ,02 93, 252 0 93, 252 00 b 4x8,01=428,010 e x = 0,3 10 12, 48 : 0 ,5 ì 6, 25 ì ì 2 ì 3,12 ì 1, 25 : 0, 25 ì 10 6, 480,1 25 6, 480,01 25 69 ,41 25 ... : 15 = 18 ( )( ( )( ) ) ( Ôn tập - Toán ) ( ) Trờng THCS Đình Xuyên Phần 2: Số thập phân A Lí thuyết: B Bài tập: Bài 1: a Tính nhanh 62 ,87+ 35, 14+4,13+8, 35+ 4, 86 +5, 65 b Tính nhẩm 6, 37 +5, 05 4,93+8,21 ... x...
 • 6
 • 573
 • 18

Giáo án ôn tập học sinh lớp 6

Giáo án ôn tập hè học sinh lớp 6
... Bi 1 :Học sinh lớp C xếp hàng 2, Bi 1: hàng 3, hàng 4, hàng vừa đủ hàng Gọi số học sinh lớp 6C a bạn (a ); Tìm số học sinh lớp 6C, biết số học sinh 35 < a < 60 lớp 6C khoảng từ 35 đến 60 Theo ... A: 12 ; B: 16 ; C: -12 2) < Số thích hợp là: 2) Chọn B: A: -1 ; B: ; C: - Hớng dẫn nhà - Ôn tập kiến thức chơng III, ôn lại ba toán phân số - Làm tập: 157, 159, 160 , 162 (b), 163 ... 10800 đ) Bài 166 Bài 166 HKI, số HS giỏi số HS lại, - Dùng sơ đồ để gợi ý - Yêu cầu HS hoạt động nhóm 18 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HKI: HS giỏi: HS lại: HS lớp : phần HKII:...
 • 35
 • 230
 • 0

Giáo án ôn tập Ngữ văn 6 tham khảo

Giáo án ôn tập hè Ngữ văn 6 tham khảo
... gãy D Hướng dẫn hoạt động nối tiếp: - Nắm công dụng dấu câu học 18 Giáo án ôn tập Ngữ văn 19 Giáo án ôn tập Ngữ văn 20 Giáo án ôn tập Ngữ văn 21 ... khái niệm, kiểu tác dụng ẩn dụ, hoán dụ 12 Giáo án ôn tập Ngữ văn - Ôn tập thành phần câu 13 Giáo án ôn tập Ngữ văn Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 11,12: ÔN TẬP CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU ... nghệ thuật nhân hoá,so sánh D Hướng dẫn hoạt động nối tiếp: - Về nhà ôn tập nắm văn văn học VN đại học Giáo án ôn tập Ngữ văn Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 5 ,6: ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ A Mục tiêu học:...
 • 21
 • 169
 • 0

Giáo án ôn tập môn toán 8 lên 9

Giáo án ôn tập hè môn toán 8 lên 9
... Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập phép chia đa thức + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; máy tính bỏ túi C- Tiến ... chuyên đề; sách ôn tập hình 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập tính chất phân thức, phép tính phân thức + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; máy tính bỏ ... Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, máy tính bỏ túi - HS: + Ôn tập cách giải dạng PT + Sách nâng cao chuyên đề; sách ôn tập hình 8; máy tính bỏ túi C- Tiến...
 • 17
 • 217
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ôn tập hè toán 6 lên 7giáo án ôn tập hè toán 5 lên 6giáo án ôn tập hè toán lớp 5 lên lớp 6giáo án ôn tập hè toán 7 lên 8giáo án ôn tập hè toán lớp 5giáo án ôn tập hè toán 5giáo án ôn tập hè toán 8 lên 9giáo án ôn tập hè môn ngữ văn 6giao an on tap he mon toan lop 1giáo án ôn tập hè môn ngữ văn 7ôn tập hè toán 6đề cương ôn tập hè toán 6tài liệu ôn tập hè toán 6ôn tập hè toán 6 lên 7đề cương ôn tập hè toán 6 lên 7Xây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCDE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17Giáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ1.chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017110 amazing magic tricks0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20164. Bao cao ban kiem soat nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 20157. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh