giáo án hình học 6

Giáo án Hình học 6: T1-30

Giáo án Hình học 6: T1-30
... tháng năm Mục tiêu: Tiết 29 - Trả kiểm tra Khi học GV nhận xét trình học sinh làm kiểm tra,kĩ làm kiểm tra,cách giải toán hình học , kĩ vẽ hình, lí luận giải GV nhận xét sai sót, lỗi lầm học ... bàicủa h/s Hớng dẫn-Dặn dò: Học sinh từ tiết sau chuyển sang học số học hết học kì Thứ ngày 200 Mục tiêu: tháng năm Tiết 15 - Trả kiểm tra Khi học GV nhận xét trình học sinh làm kiểm tra,kĩ ... giải toán hình học , kĩ vẽ hình, lí luận giải 23 GV nhận xét sai sót, lỗi lầm học sinh thờng hay mắc phải kiến thức trống học sinh Từ tìm giải pháp khắc phục kến thức trống để lần sau học sinh...
 • 50
 • 746
 • 2

Giáo án hình hoc 6

Giáo án hình hoc 6
... äûfèéÁ}wg.ÛŒ Ị*4–á~Š½a?Ü”ŠGb’}º`P¦Pµ”-2Id) V%ưüÚ’ŸðkZQ 6+ šåµ7›Ị\9¹é%ŒBÌ×Z¾3Tû2þ3i—b2\³Âå™ùƒ!¦Ýÿ¦5†E©è™!ÃŽ_] ŒØs¸¤K“¹º?&–ê% 16 Dð‚Ỉ üžX7Xðþ­%GŠÇ„ŒỊ®kU‚ä-T 6! ÅÂ‘'“ì 6: ø#ÊơäsÏ/øõ¿Ú|{Ơ£0"C5ÙE§›àáEV优ú§c0N ... âW›Éàòu™M¢Ëc?-ỉåk®Úơ"U´µŒžŸ™¹‰t·Kzor¶º6pNüj%j(·TT‚ìr‡Ĩ/ 6 )‘ž÷KĐ£ë...
 • 190
 • 477
 • 3

Giáo án hình học 6 cực hay của thầy Hiệu

Giáo án hình học 6 cực hay của thầy Hiệu
... % 6A (35) 6B (34) 6C (35) ******************************* Giáo án Hình học Giỏi TS % Vì nghiệp giáo dục Năm học 2008 - 2009 2008 Giáo án Hình học Vì nghiệp giáo dục Năm học 2008 - 2009 2008 Giáo ... 62 -64 -65 /1 26 - Ôn tập hình học: Sgk/1 26 - 127 Giáo án Hình học Năm học 2008 - 2009 Vì nghiệp giáo dục 2008 Tuần 14 Tiết 13 Ngày soạn : 18/11/08 Ngày dạy : 26/ 11/08 Ôn tập chơng I I/Mục tiêu Học ... tiêu Học sinh cần đạt đợc : Kiến thức : - Kiểm tra đánh giá kết học tập HS HS nắm đợc kiến thức chơng Kĩ : - Vận dụng kiến thức học vào làm Có kỹ vẽ hình bản, kỹ trình bày Giáo án Hình học Vì...
 • 20
 • 552
 • 4

Giáo án Hình học 6

Giáo án Hình học 6
... động Giáo viên Học Sinh 18 - Học sinh vẽ hình chỗ trả lời trình bày bảng - Trên tia AB vẽ kiểm Bài tập 26 / 113 a) Hai điểm B M nằm phía A tra miệng học sinh trả lời câu a) A M B A B b) tập 26 /113 ... - Quan sát hình vẽ bảng cho biết đường thẳng a đường thẳng b đường thẳng dài - Quan sát hình SGK I - Điểm : •A - Học sinh trả lời - Học sinh lên bảng vẽ điểm M - Học sinh quan sát hình SGK Đọc ... Hoạt động Giáo viên Học sinh - Vẽ đường thẳng d qua điểm A- Học sinh vẽ hình bảng - Có thể vẽ đường thẳng khác - Học sinh trả lời qua điểm A không ? Có thể vẽ đường thẳng qua điểm A - Học sinh...
 • 79
 • 458
 • 4

GIAO AN HINH HOC 6

GIAO AN HINH HOC 6
... khác : AN + NB = AB ( N nằm A B ) ⇒ BN = AB – AN AN =BM ( gt ) Cho HS đọc đề 51sgk Nên : AM = BN Trang 24 Gọi hs lên bảng vẽ hình b) A N M Ta có : AN = BM ( gt ) Nên từ đẳng thức : AM = AN + ... thuộc đònh nghóa - Nắm cách vẽ - BTVN 61 64 SGK / 1 26 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Trang 30 Tuần 13 Tiết : 13 Ngày soạn : 00/00/20 06 ÔN TẬP CHƯƠNG I I Mục tiêu dạy : - ... học sinh học nhà Trang 14 - Học kỷ theo SGK ghi Làm tập 24, 26, 27,28,29 SGK Tr 114 TP.Cà mau , ngày tháng năm 20 06 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Trang 15 Tuần Tiết : Ngày soạn : 00/00/20 06 § LUYỆN TẬP I ...
 • 62
 • 540
 • 4

Giáo án Hình học 6

Giáo án Hình học 6
... Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phấn màu., bút mực đỏ, thớc tẳhng 2) Học sinh: Học cũ, thớc thẳng, bảng nhóm, bút - 10 - Giáo án hình học III) Tiến trình tiết dạy: Hoạt động giáo viên ... triển t logic - 37 - Giáo án hình học II Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, thớc kẻ 2) Học sinh: bảng nhóm, thớc kẻ III Tiến trình tiết dạy Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ... bị: 1) Giáo viên: Giáo án, bảng phụ 2) Học sinh: Bảng nhóm III) Tiến trình tiết dạy: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra cũ - 45 - Nội dung cần đạt Giáo án hình học Gv...
 • 61
 • 305
 • 1

Giáo án Hình học 6 học kỳ I

Giáo án Hình học 6 học kỳ I
... đ): Hình vẽ : 0,5 đ *) Cỏc on thng l MN; MI; IN (0,5 d) *) Cỏc tia trờn hỡnh: tia Ia; Ia; Ix; Iy; Ma; Ma; Na; Na; MN; MI; NI; IM; IN (1 d) *) Cỏc tia i ca tia Ia l Ia; IN; tia i ca tia Ix l Iy ... dạy học: I. ổn định tổ chức : 6A: 6B: 6C: II.Kiểm tra cũ: Hoạt động thầy Hoạt động trò - Học sinh lên bảng trả l i, vẽ hình, - Nếu i m M nằm hai i m A - Giáo viên đánh giá cho i m sau học sinh ... hàng hình? c Trên hình có tia nằm hai tia l i không? y a - Yêu cầu học sinh vẽ hình nháp - G i học sinh vẽ hình bảng, yêu cầu học sinh d i lớp nhận xét, giáo viên chốt l i hình yêu cầu học sinh...
 • 39
 • 300
 • 0

Giáo án Hình học 6 đang dùng

Giáo án Hình học 6 đang dùng
... đạt, vẽ hình, quan sát hình học II.Phơng pháp phơng tiện dạy, học: 1) Phơng pháp: - Nêu vấn đề 2) Phơng tiện: +Giáo viên: Giáo án, SGK, thớc thẳng +Học sinh: Vở ghi, nháp, SGK, đồ dùng học tập(thớc ... vẽ hình, đo , tính toán đại lợng hình học II.Phơng pháp phơng tiện dạy, học: 1) Phơng pháp: - Nêu vấn đề 2) Phơng tiện: +Giáo viên: Giáo án, SGK, thớc thẳng +Học sinh: Vở ghi, nháp, SGK, đồ dùng ... vẽ hình, ghi gt, kl toán tính toán đơn giản II.Phơng pháp phơng tiện dạy, học: 1) Phơng pháp: - Nêu vấn đề 2) Phơng tiện: +Giáo viên: Giáo án, SGK, thớc thẳng +Học sinh: Vở ghi, nháp, SGK, đồ dùng...
 • 44
 • 260
 • 0

Giáo án Hình học 6

Giáo án Hình học 6
... kiĨm tra GA-H×nh6(20 06) Trang 30 Trêng THCS An S¬n-Nam S¸ch -H¶i D¬ng.Gi¸o viªn thùc hiƯn: §ç ngäc Tn gi¸o ¸n H×nh häc líp Tn 20 Ngµy so¹n: 18/01/20 06 TiÕt 16 Ngµy d¹y : 25/01/20 06 Bµi Nưa mỈt ... tiÕp theo Tn 5: GA-H×nh6(20 06) Ngµy so¹n / / 20 06 Trang Trêng THCS An S¬n-Nam S¸ch -H¶i D¬ng.Gi¸o viªn thùc hiƯn: §ç ngäc Tn gi¸o ¸n H×nh häc líp TiÕt : Ngµy d¹y / / 20 06 tia I / Mơc tiªu: Hc ... trªn líp I ỉn ®Þnh líp(1) II KiĨm tra bµi cò (6) HS1: Lµm bµi tËp 56a A §S: CB = cm HS2: Lµm bµi tËp 56b III Bµi míi.(23) Ho¹t ®éng cđa thÇy - Quan s¸t H61 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái: - §iĨm M cã ®Ỉc...
 • 33
 • 251
 • 0

Giáo án Hình học 6

Giáo án Hình học 6
... Làm 63 sgk /1 26 HS đọc trả lời câu GV cho HS đọc đề trả lời câu Làm 64 sgk /1 26 C- Hớng dẫn nhà (2 phút) Học thuộc định nghĩa tính chất trung điểm đoạn thẳng Làm tập 61 ,62 sgk Làm 60 ,61 ,62 sbt ... năng: Kiểm tra kĩ vẽ hình, ghi kí hiệu hình vẽ, kỹ trình bày lời giải toán hình học * Thái độ: giáo dục ý thức học tập nghiêm túc II- Đề Đề 1: Câu 1: Thế hai tia đối nhau? Vẽ hình minh hoạ Câu 2: ... MN? III- Đáp án biểu điểm Giáo viên:Trơng Văn Quang Giáo án đại số Trờng THCS đại Đề 1: Câu 1: Hai tia chung gốc Ox Oy tạo thành đờng thẳng xy Giáo viên:Trơng Văn Quang Giáo án đại số Giáo viên:Trơng...
 • 40
 • 280
 • 0

Giáo án Hình học 6

Giáo án Hình học 6
... AB MA = MB AB MA = MB = Làm 61 , 63 /1 26 sgk Hớng dẫn nhà Học định nghĩa, xác định trung điểm đoạn thẳng Phân biệt điểm nằm giữa, điểm giữa, trung điểm Làm 61 , 62 , 64 /sgk Làm câu hỏi ôn tập chơng ... toán 6A1 Năm học 2007-2008 Phòng GD Quận Hải An Trờng THCS Đằng Hải Làm 23 -> 28 (sgk /113) Tiết 6: luyện tập A Mục tiêu: - Rèn luyện kỹ vẽ hình, đọc hình ... ( 10 - 15') Bài 46 Yêu cầu đề : toán cho gì, hỏi gì? Em tóm tắt đề toán N đoạn IK IN = 3cm IK = ? NK = 6cm Vì N đoạn IK -> N nằm I, K Ta có: IN + NK = IM Thay IN = 3cm NK = 6cm + = IK IK =...
 • 76
 • 253
 • 0

GIAO AN HINH HOC 6 den tuan 31

GIAO AN HINH HOC 6 den tuan 31
... = Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà + Học thuộc bài, nắm vững trung điểm đoạn thẳng + Làm BT 61 ;62 ;65 ;63 ;64 SGK/1 26 + Chuẩn bò : ÔN TẬP TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN CHƯƠNG Tuần Tiết Ngày dạy : : 13 : 13 ÔN TẬP ... độ dài - Nêu rõ cách đo: A B 16 Giáo án hình học - Độ dài đoạn thẳng AB 56mm, kí hiệu AB = 56mm - Hoặc “khoảng cách hai điểm A B 56mm” - Hoặc “A cách B khoảng 56mm” * Cho hai điểm A B ta xác ... 6: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Kiểm tra củ: - HS1: HS lên bảng làm Khi độ dài AM cộng MB Một HS lớp làm 46 AB? Một HS lớp làm 48 Làm tập 46 SGK *HS1: Bài 46: N...
 • 59
 • 312
 • 1

giáo án hình học 6

giáo án hình học 6
... = 60 ’ không vượt 1800 1’ = 60 ’’ Cho hs quan sát hình 14 SGK, để Đo số đo góc trả lời So sánh hai góc : kết luận hai góc hình Thực hành đo hai góc BAI - Hai góc nhau ta phải làm ? IAC hình 16 ... Nếu M trung điểm đoạn thẳng AB = = ½ AB Bài 63 SGK Bài 64 SGK VI Hướng dẫn nhà : (3’) Học thuộc kiến thức quan trọng trước làm tập Làm tập 61 , 62 , 65 SGK Xem trả lời trước câu hỏi, tập trang ... Bé Tư Trang 16 Bài soạn HÌNH HỌC Tuần Tiết thứ Tg 20’ Trường THCS Song Thuận § Tên : KHI NÀO THÌ AM + MB = AB I Mục đích dạy : Học sinh hiểu điểm M nằm hai điểm A B AM + MB = AB Học sinh nhận...
 • 48
 • 201
 • 0

giao án hình học 6 - Học kỳ I

giao án hình học 6 - Học kỳ I
... -GV?Hãy tia đ i nhau? -GV? Vẽ tia Ax Lấy B Ax, B ≠ A ta có tia nào? -GV!Tia Ax g i tia AB, ta n i tia Ax tia AB hai tia trùng -GV? i u kiện để hai tia trùng nhau? -Gv: gi i thiệu hai tia phân biệt ... A -GV: Tia Ax không bò gi i hạn phía x -HS: Chú ý gốc tia gi i hạn Hoạt động 3: Hai tia đ i H6 -6 12 Phút 10 Phút Phút -GV? Tia Ox tia Oy hình vẽ có chung? -GV! Đó hai tia đ i -GV? Vậy g i hai ... thành hai phần -GV: M i phần tia -GV?Vậy tia có ph i hìnhkhông ?hình nào? -HS! Tia hình, hình gồm i m O phần -GV: Gi i thiệu tia, lưu ý nhóm từ: “Tia gốc đương thẳng O” -HS: Tự ghi kh i niệm tia vào...
 • 22
 • 221
 • 1

Giao an Hinh hoc 6 hoc ky II

Giao an Hinh hoc 6 hoc ky II
... giấy II CHUẨN BỊ Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP A.Tổ chức B Kiểm tra 1) Bài tập 27 trang 85 Bài tập 29 trang 85 ( gọi hai HS lên bảng giải) C Bài Gv vẽ hình 36 lên ... so sang với góc xOy? GV: góc lớn 00 nhỏ 900 góc nhọn HS làm ?2 HS lên bảng làm HS lên bảng đo nói · xOy = 900 HS đứng chỗ trả lời · · · xOy = 60 0 ; MAN = 900 ; HIK = 60 0 · · · · xOy = HIK ; MAN ... nhận biết điểm nằm góc II CHUẨN BỊ Bảng phụ viết sẵn tập thước, phấn màu III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP A Tổ chức B Kiểm tra 1) Khi tia tia Op nằm hai tia Ox Oy? 2) Bài tập trang 73 SGK C Bài H: Vẽ hai...
 • 20
 • 375
 • 2

Xem thêm