giáo án 6 VNEN mới nhất

Giao an Su12 CB moi nhat

Giao an Su12 CB moi nhat
... Âu b Quan hệ trị qn sự: nằm gần nước LX là: Ba Lan, CHDC Đức, Tiệp - 14/5/1955, tổ chức Hiệp ước phòng thủ Khắc, Hungari, Rumani, Nam Tư, Bungari, Anbani Vacsava thành lập Trước chiến tranh, nước ... thức đấu tranh (từ đấu tranh hồ bình – trị sang kết hợp trị vũ trang) - Phân tích tính chất liệt đấu tranh nhân dân miền Nam thời kỳ sau hiệp định Jernever 1954 - Phong trào đấu tranh nhân dân ... 11/12/1945 Hội nghị quốc tế tranh cãi liệt, cuối Hội nghị triệu tập Ianta ( Liên Xơ ) với tham dự đến định quan trọng: người đứng đầu cường quốc Liên Xơ, Mĩ, Anh + Việc nhanh chống đánh bại hồn tồn...
 • 64
 • 232
 • 2

giao an GDCD 10( moi nhat)

giao an GDCD 10( moi nhat)
... Gi¸o ¸n GDCD 10 Ngun ThÞ Minh Th¶o Cđng cè GV kÕt ln TiÕt 1: LÞch sư triÕt häc lu©n lµ sù ®Êu tranh gi÷a c¸c quan ®iĨm vỊ c¸c vÊn ®Ị nãi trªn Cc ®Êu tranh nµy lµ mét bé phËn cđa cc ®Êu tranh giai ... ®ång ý víi quan ®iĨm sau ®©y: a ThÕ giíi quan vËt kh«ng x©y dùng Gi¸o ¸n GDCD 10 Ngun ThÞ Minh Th¶o ph¬ng ph¸p biƯn chøng b ThÕ giíi quan t©m cã ®ỵc ph¬ng ph¸p biƯn chøng c ThÕ giíi quan vËt thèng ... c¸c m«n khoa häc thĨ.? Bµi 2: SGK trang 11 C¨n cø vµo c¬ së nµo ®Ĩ phan chia thÕ giíi quan triÕt häc? - HS tr¶ lêi bµi tËp c¸ nh©n - GV cư HS cã c©u tr¶ lêi nhanh nhÊt lªn b¶ng tr×nh bµy -*HS c¶...
 • 161
 • 8,751
 • 42

Giao an lop 10 moi nhat tron bo

Giao an lop 10 moi nhat tron bo
... chuyển ngang +ĐT4 :Tay kết hợp với di chuyển +ĐT5 :Tay ngực di chuyển sang ngang +ĐT6 :Lờn +ĐT7 :Nhún,bật lên cao,xuống chân,1 chân co +ĐT8 :Lng bụng +ĐT9 :Hóp mở ngực +ĐT10 :Di chuyển ngang,chân ... THPT Thỏi Phỳc Khi 10 tuần9 Ngày20 /10- 25 /10- 2008 tiết17:-cầu lông:học t chuẩn bị bản,cách cầm vợt,cầm cầu -bóng rổ +Học cách cầm bóng t chuẩn bị +học di chuyển(tiến,lùi,sang ngang) +học chuyền ... tập nhà:Ôn 10 động tácTDNĐ,bài tập bổ trợ chạy ngắn Đội hình xuống lớp 19 GV:Nguyn Nh Chin Trng THPT Thỏi Phỳc Khi 10 tuần 29/9-4 /10- 2008 tiết11:-tdnđ :+ôn từ động tác đến động tác10 +học động...
 • 108
 • 350
 • 0

giao an the duc moi nhat theo chuong trinh td9codinhchinh

giao an the duc moi nhat theo chuong trinh td9codinhchinh
... nhiên(vòng quanh sân trường) Giới thiệu tượng chuột rút cách khắc phục - Gọi học sinh lên thực Lớp quan sát nhận xét GV kết luận cho điểm 25 – 30 m phút €€€€ phút - Chạy hàng dọc theo nhóm sức ... cao – chạy nhanh 2.U CẦU : • Thực kỹ đội hình đội ngũ động tác bổ trợ phát triển sức nhanh II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh III/ NỘI ... thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy qũang học sinh Nam, Nữ lên thực thể dục mình.Lớp quan sát nhận xét.Giáo viên kết luận cho điểm em - Chạy hàng dọc theo nhóm sức khoẻ Nam chạy riêng ,Nữ chạy...
 • 191
 • 512
 • 0

giáo an 12 NC mới nhất 2010

giáo an 12 NC mới nhất 2010
... CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: GV: Dụng cụ : cốc thuỷ tinh,dây dẫn,bóng đèn,von kế Hoá chất :Zn,Cu đinh sắt , dung dòch H2SO4 1M ,CuSO4 Mô hình,hình vẽ,tranh ảnh liên quan đến nội dung học Hoá học 12 NC - tập ... học 12 NC - tập trắc nghiệm o 18 - Ngo Quang Trung - THPT Lao Bảo Hs nghiên cứu SGK cho biết: -Khái niệm bão vệ điện hoá ? G/v thực TN3 H/s quan sát tượng cho biết :Trường hợp bò ăn mòn nhanh ... Kiểm tra sỉ số Kiểm tra sỉ số.Lớp 12A1 vắng .: Lớp 12A2 vắng .: II Kiểm tra củ Nêu giãi thích tính chất vật lí kim loại? Hoá học 12 NC - tập trắc nghiệm 19 - Ngo Quang Trung - THPT Lao Bảo III.Nội...
 • 24
 • 214
 • 0

Giao an Tin 9 moi nhat !

Giao an Tin 9 moi nhat !
... thông tin liên quan đến thi Olympic toán Gi¸o ¸n Tin häc 10 b) Tìm kíếm thông tin Internet Gi¸o ¸n Tin häc Gv: Danh mục thông tin gì? Hs: Danh mục thông tin trang web chứa danh sách trang web ... Ví dụ danh mục thông tin trang web Google, Yahoo - Máy tìm kiếm giúp tìm kiếm thông tin dựa sở từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm - Danh mục thông tin (directory): Gv: Khi truy cập danh mục ... thông tin, người truy Là trang web chứa danh sách trang web khác có nội dung phân cập nào? Hs: Người truy cập nháy chuột vào chủ đề theo chủ đề Lưu ý: Không phải thông tin quan tâm để nhận danh...
 • 24
 • 241
 • 0

Giáo án Sinh 8 Mới nhất

Giáo án Sinh 8 Mới nhất
... Tơ dày có mấu sinh chất vân tối + Tơ mảnh trơn vân sáng Tơ mảnh dày xếp xen kẽ theo chiều dọc tạo vân Nguyễn Viết Hng Trờng THCS Tùng Châu Giáo án Sinh học tối tơ dày, đĩa sáng nơi phân bố ... Nguyễn Viết Hng Trờng THCS Tùng Châu Giáo án Sinh học XXXIII Chuẩn bị nhóm HS : nẹp tre, băng hay gạc y tế Nguyễn Viết Hng Trờng THCS Tùng Châu Giáo án Sinh học Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết ... ? (Bụi, khí độc hại, vi sinh vật gây bệnh) Nguyễn Viết Hng Trờng THCS Tùng Châu Giáo án Sinh học Các biện pháp bảo vệ xanh (tránh tác nhân có hại) Tác nhân Bụi Các vi sinh vật gây bệnh Các khí...
 • 159
 • 272
 • 0

GIAO AN GDCD 11 MOI NHAT

GIAO AN GDCD 11 MOI NHAT
... tranh - Cạnh tranh người bán với VD: - Cạnh tranh người mua với VD - Cạnh tranh nội ngành VD - Cạnh tranh ngành VD - Cạnh tranh nước với nước VD Tính hai mặt cạnh tranh a Mặt tích cực cạnh tranh ... 2010 - 2 011 Về nhà trả lời câu hỏi cuối học, học cũ chuẩn bị trước đến lớp Giáo án số: 08 Lớp Ngày dạy Sĩ số Ngày soạn: 21- 09-2010 11B10 11B11 11B12 Tuần thứ: 08 11 B13 Bài 4: CẠNH TRANH TRONG ... định + Khi tiêu dùng phải thông qua mua bán Giáo án số: 11 Lớp Ngày dạy Sĩ số 11B10 Ngày soạn: 14 - 10 - 2010 11B11 Tuần thứ: 11 11B12 11 B13 Bài 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (Tiêt...
 • 72
 • 1,211
 • 12

GIAO AN GDCD 12 MOI NHAT

GIAO AN GDCD 12 MOI NHAT
... công dân II Tài liệu phương tiện dạy học - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) - SGK BDND PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ ... công dân II Tài liệu phương tiện dạy học - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) - SGK BDND PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN) III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ ... công dân II Tài liệu phương tiện dạy học - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) - SGK BDND PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), Sơ đồ III Tiến trình lên lớp Ổn định...
 • 71
 • 7,854
 • 68

giao an ls 10 moi nhat

giao an ls 10 moi nhat
... tranh tiêu biểu công nhân Pháp, Đức, Anh? Cho hs quan sát hình 25 phong trào hiến chương Anh µ Vì đấu tranh công nhân Châu Âu (1830 - 1840) diễn mạnh mẽ không giánh thắng lợi? µ Kết đấu tranh ... ĐCS, đấu tranh chống CNĐQ gây chiến Kỹ - Phân biệt khái niệm "chiến tranh đế quốc" "chiến tranh cách mạng", chiến tranh nghóa" chiến tranh phi nghóa - Mục đồ trình bày diễn biến chiến tranh - Bước ... Giới thiệu Hình 80 Anh-xtanh - Đặc biệt lý thuyết tương đối nhà bác học Anbeanhxtanh (Đức) µ Ứng dụng thuyết tương đối - Nhiều phát minh lượng nguyên tử, Laze, bán dẫn liên quan đến thuyết tương...
 • 73
 • 315
 • 0

Bài soạn giao an khoi 1 moi nhat

Bài soạn giao an khoi 1 moi nhat
... toán : Nhà An có gà, mẹ mua thêm gà Hỏi nhà An có tất HS quan sát gà? 10 ĐDDH - GV treo tranh hình gà – hướng dẫn HS Có: gà, thêm : tìm hiểu đề : * Bài toán cho biết ? Hỏi : ? gà * Bài toán hỏi ... bò : 1/ GV : Tranh minh hoạ từ, câu ứng dụng, phần luyện nói 2/ HS : Bộ đồ dùng học TV, B III/ Các hoạt động : 1/ Khởi động : Hát ( 1 ) 2/ Bài cũ : – uya ( 5’) - Gọi HS đọc trang trái, trang ... bò : 1/ GV : Tranh minh hoạ từ, câu ứng dụng, phần luyện nói 2/ HS : Bộ đồ dùng học TV, B III/ Các hoạt động : 1/ Khởi động : Hát ( 1 ) 2/ Bài cũ : – uya ( 5’) - Gọi HS đọc trang trái, trang...
 • 34
 • 187
 • 0

giao an hinh hoc moi nhat

giao an hinh hoc moi nhat
... tròn có mặt chia hiểu độ sẵn - Cấu tạo? Thanh ngang dùng để xáx Cách đo Bước : Đặt giác kế - Cách đo? Gv hướng dẫn đònh số đo góc cho đóa tròn nằm ngang việc sử dụng - Yêu cầu nhóm trưởng Các ... ˆ ˆ ˆ GV : Treo bảng phụ vẽ sẵn ⇔ x0 z + z y = x0 y hình HS : Quan sát trả x t t’ x’ y’ y (1) b a (3) c Giáo viên soạn: Ksor Nganh (2) Tia phân giác góc ? : y z x *Tia phân giác góc tia nằm hai ... thích bảng - Vẽ cung tròn tâm B, bán kính cm - Vẽ cung tròn tâm C, bán kính cm - Lấy giao điểm hai cung Gọi giao điểm A - Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có ∆ ABC Củng Cố: (10’) GV cho HS làm tập 45,...
 • 17
 • 165
 • 0

giáo án lớp 5 mới nhất

giáo án lớp 5 mới nhất
... tiếng, lớp đọc thầm theo HS làm việc cá nhân theo cặp HS làm vào phiếu HS làm vào phiếu lên dán bảng lớp Lớp nhận xét HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm HS làm cá nhân Một vài HS phát biểu ý kiến Lớp ... đọc to, lớp lắng nghe BT2: 5 - Cho HS đọc u cầu BT, đọc cột a, b - HS làm - GV giao việc - Lớp nhận xét - Cho HS làm bài, dán giấy BT lên bảng - Nhận xét + chốt lại kết - HS đọc to, lớp lắng ... NGHIỆM TIẾT DẠY 21 HS đọc to, lớp đọc thầm HS đọc gợi ý SGK Lớp đọc thầm gợi ý HS nói tên câu chuyện kể HS đọc to, lớp đọc thầm HS kể chuyện thoe nhóm HS thi kể Lớp nhận xét HS lắng nghe HS thực...
 • 186
 • 784
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 5 mới nhấtgiáo án lớp 2 mới nhấtgiao an tin 12 moi nhatgiáo an lý 10 mới nhấtgiao an van 12 moi nhatgiao an dia 9 moi nhatgiáo án lý 9 mới nhấtgiáo án tin 10 mới nhấtgiáo án lý 7 mới nhất chuẩn ktkngiao an anh 7 moi nhatgiáo án lý 8 mới nhất chuẩn ktkngiao an van 9 moi nhatgiao an sinh 9 moi nhatgiáo án tiểu học mới nhấtgiáo án tin 8 mới nhất111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011bao cao thuong nien nam 2016111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signeddong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox