Ôn tập Toán 7 năm học 2014 -2015

Ôn tập Toán 7 năm học 2014 -2015

Ôn tập Toán 7 năm học 2014 -2015
... = 3,5 ; f ) | x | = - 2 ,7 ; g) | x | + 0 ,73 = 1 1 ; d) x + + = 5 h) 52 .73 .112.x + 52 .72 .11 = i) (3.5 + 5 .7) x + ( 3.5 + 5 .7) + (3.5 + 5 .7) = ; k) 52 .73 .112.x - 52 .72 .114 = ; l ) x+ = 5 ... cụng nhõn nh ) Bi 4: Ba lp 7A,7B,7C i lao ng trng cõy S cừy trng c ca cc lp 7A,7B,7C th t t l vi ; ; Tỡm s cõy mi lp trng c bit rng tng s cõy trng c ca hai lp 7A v 7C l 48 cõy Bi : Cho ABC, ... vi l 90m v t s gia hai cnh l Tớnh din tớch ca mnh Ba lp 7A , 7B , 7C cú 1 17 bn i trng cõy Bit rng s cõy mi bn hc sinh lp 7A , 7B, 7C trng c theo th t l 2, 3, cõy v s cõy mi lp trng c bng ...
 • 23
 • 563
 • 0

Đề cương ôn tập toán 8 năm học 2014 2015

Đề cương ôn tập toán 8 năm học 2014 2015
... th tớch hỡnh chúp -HT - NTP THA5 15 Nm hc 2014 - 2015 cng ụn toỏn HK 16 NTP THA5 Nm hc 2014 - 2015 cng ụn toỏn HK P N 1: thi nm hc 2013 2014 Cõu Cõu (1 im) Cõu (1 im) ỏp n im HS nờu ... c)1 x x x x 99 98 97 96 x x x x 99 98 97 96 x 94 x 94 x 94 x 94 99 98 97 96 1 1 ( x 94) 99 98 97 96 1 1 ( x 94) 99 98 97 96 x 94 c) ... 6 .8 24(cm ) 2 S AHB 16 k S AHB 24 24 15, 36(cm ) S BCD 25 Lu ý : HS lm cỏch khỏc ỳng cho im ti a 18 NTP THA5 0,5 im 0,25 im 0,25 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,25 im 0,25 im Nm hc 2014 - 2015...
 • 26
 • 452
 • 1

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 7 năm học 2014 - 2015(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 7 năm học 2014 - 2015(có đáp án)
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN Năm học: 2013 – 2014 Môn: Toán – Lớp Bài Bài Nội dung Điểm −1 −2 −3 2014 −2015 −1 −1 = a) A = > 2015 ... 1,0đ -3 nghiệm đa thức, nên: – 3a + = ⇒ a = Đa thức P(x) = x2 + 3x đa thức cần tìm b) Với x = 0, ta có: 0.f(1) = 2.f(0) ⇒ f(0) = ⇒ nghiệm f(x) Với x = - 2, ta có: -2 .f (-1 ) = 0.f (-2 ) ⇒ f (-1 ) = ⇒ -1 ... > 2015 2016 2016 2015 b) x = ⇒ 3x = ⇒ 3x – = x ( x − 1) − ( x − 1) + 2014 0 ,75 đ A= 0 ,75 đ x ( x − 1) + ( x − 1) + 2015 2014 Vì 3x – = 0, nên A = 2015 1,5đ −4   a) 81(x – 1)2 = 16 ⇒ ( x − 1)...
 • 3
 • 4,222
 • 42

Đề cương ôn tập học kì i môn Toán khối 7 năm học 2014 2015

Đề cương ôn tập học kì i môn Toán khối 7 năm học 2014 2015
... có triệu đồng, ngư i thứ hai có triệu đồng Sau th i gian làm ăn thu số tiền l i 3,2 triệu đồng H i ngư i tiền l i ( tiền l i tỉ lệ v i vốn) Câu 17: Cho biết ngư i làm cỏ cánh đồng hết H i tăng ... AKC B i 2: Cho tam giác ABC vng tai A G i I trung i m AC Trên tia đ i tia IB lấy i m D cho IB = ID Chứng minh: ∆AIB = ∆CID B i 3: Hãy xác định tam giác nhau? B i 4: Cho tam giác ABC có Aˆ = 80 ... 13: Tính số học sinh lớp 7A lớp 7B, biết lớp 7A lớp 7B học sinh số học sinh hai lớp 7A 7B tỉ lệ thuận v i : Câu 14: Một xe mơtơ v i vận tốc 40km/h hết qng đường từ A đến B H i xe ơtơ v i vận tốc...
 • 4
 • 612
 • 0

Đề cương ôn tập học kì I môn Toán 9 năm học 2014 2015

Đề cương ôn tập học kì I môn Toán 9 năm học 2014 2015
... NB MD a)Chứng minh COD = 90 0 ⇒ B i 19 Ta có: OC tia phân giác AOM ( CA,CM tiếp tuyến) OD tia phân giác MOB ( DM, DB tiếp tuyến) Mà AOM MOB hai góc kề bù nên COD = 90 0 b)Chứng minh CD = AC+ BD: ... Chứng minh CD = AC + BD COD = 90 0 b) AD cắt BC N Chứng minh: MN / / BD c) Tích AC.BD không đô i i m M di chuyển nửa đường tròn d) G i H trung i m AM Chứng minh: ba i m O, H , C thẳng hàng B i 17: ... B i 9: Cho hàm số y = -2x + a) Vẽ đồ thị hàm số b) G i A B giao i m đồ thị v i trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB ( v i O gốc tọa độ đơn vị trục tọa độ centimet ) c) Tính góc tạo bởi...
 • 9
 • 248
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2014 2015

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2014 2015
... Bµi 7: Giả cá âệpâư ơèg trrèâ íạ : i c Đề cương ôn tập học năm học 2 014 – 2 015 3/ (m2 + m)x = m2  Vũ Viết Tiệp Trung tâm GDTX –DN Việt Yên 7  x  y  41 2 x  y   2 x  y   x  y  3 ... gi¸c AB C Chøng minh r»ng       AA  BB  CC  3GG  Đề cương ôn tập học năm học 2 014 – 2 015 Vũ Viết Tiệp Trung tâm GDTX –DN Việt Yên Bµi 8: Cho tam gi¸c ABC , gäi M ... BC); (AB,BC); (CA,CB); (AC, BC); b) TÝnh gi¸ trÞ l­ỵng gi¸c cđa c¸c gãc trªn Đề cương ôn tập học năm học 2 014 – 2 015 ...
 • 4
 • 329
 • 0

Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn toán THPT năm học 2014 – 2015

Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn toán THPT năm học 2014 – 2015
... a, (SAC) vuông góc với mặt đáy, · ASC = 900 SA tạo với đáy góc α Tính thể tích khối chóp http://ebooktoan.com/forum Trang 48 Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 · · Bài tập 22: Cho ... qua đường thẳng y=x+2 Dạng Một số toán liên http://ebooktoan.com/forum quan đến điểm cực trị đồ thị hàm số Trang Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 VD5: Cho hàm số y= x3-3x2-mx+2 ... có cực đại cực tiểu điểm cực trị cách gốc tọa độ O ( B 2007) http://ebooktoan.com/forum Trang Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 x + (m + 1) x + m + (Cm) CMR với m (Cm) có cực đại...
 • 62
 • 202
 • 1

Đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 7 năm học 2014 2015 theo CKTKN

Đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 7 năm học 2014 2015 theo CKTKN
... Trong câu thành ngữ đảm nhiệm chức vụ cú pháp: làm chủ ngữ, vị ngữ, cụm từ thành ngữ làm phụ ngữ - Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tựng, tính biểu cảm cao 13/Thế điệp ngữ: Khi nói viết ... lại từ ngữ (hoặc câu) nhằm làm bật ý, gây cảm xúc mạnh Cách lặp lại gọi phép điệp ngữ, từ ngữ lặp lại gọi điệp ngữ - Cần phân biệt phép điệp ngữ với tượng lặp từ vốn từ nghèo nàn – loại lỗi học ... ngữ? - điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng) 14 Để đạt chuẩn mực sử dụng từ cần ý điều gì? - Sử dụng từ âm, tả; Sử dụng từ nghĩa ;Sử dụng từ tính chất ngữ...
 • 6
 • 1,092
 • 1

Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 (năm học 2014 - 2015)

Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 (năm học 2014 - 2015)
... ; ; ; ; ; 17 17 17 17 17 17 17 11 G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 45 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp buổi c) Năm Học: 2014 - 2015 − − − − 18 − 27 ; ; ; ; 19 28 NgàySoạn:25/8 /2014 Tiết CỘNG, ... SGK: (4’) mang dấu (+) a) (-4 ) (-5 ) (-6 ) = -1 20 - Gọi HS lên bảng trình bày câu c, d c) (-3 - 5). (-3 +5) = (-8 ).2 = -1 6 => Bài tập củng cố cho HS d) (-5 -1 3): (-6 ) = (-1 8): (-6 ) = phép tính tập Z Củng ... Trường THCS Minh Trí Giáo án tự chọn mơn tốn lớp buổi d.Hướng dẫn nhà (2phút) - Làm số 31; 35 tr94 SGK 27; 28 tr78 SBT - Làm lại 34 vào - Học thuộc tính chất nhận xét Năm Học: 2014 - 2015 TIẾT 11 ĐỊNH...
 • 86
 • 2,398
 • 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD - ĐT Tân Châu, Tây Ninh

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD - ĐT Tân Châu, Tây Ninh
... HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 14 -2 0 15 Môn: Toán Câu/Bài Nội dung I Lý thuyết: (2 ... cạnh góc vuông, DC cạnh huyền) mà AD = DE ( ABD  EBD ) => AD < DC 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 (Nếu học sinh làm cách khác cho điểm tối đa theo thang điểm ) ... vào biểu thức x – x  , ta có:  1 2 1 37  6,9 20 0 ,25 –  1   1 1 4 - Thay x = vào biểu thức x – x  , ta có: 12 2. 1  0 ,25 0 ,25  1 1 0 0 ,25 0,5 0,5 a) P( x)  x5  x3  x  x...
 • 3
 • 973
 • 4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD - ĐT Tân Châu, Tây Ninh

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD - ĐT Tân Châu, Tây Ninh
... HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 14 -2 0 15 Môn: Toán Câu/Bài Nội dung I Lý thuyết: (2 ... cạnh góc vuông, DC cạnh huyền) mà AD = DE ( ABD  EBD ) => AD < DC 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 (Nếu học sinh làm cách khác cho điểm tối đa theo thang điểm ) ... vào biểu thức x – x  , ta có:  1 2 1 37  6,9 20 0 ,25 –  1   1 1 4 - Thay x = vào biểu thức x – x  , ta có: 12 2. 1  0 ,25 0 ,25  1 1 0 0 ,25 0,5 0,5 a) P( x)  x5  x3  x  x...
 • 3
 • 2,315
 • 2

Đề kiểm tra học kì II môn toán 9 năm học 2014 - 2015(Đề số 7 có đáp án)

Đề kiểm tra học kì II môn toán 9 năm học 2014 - 2015(Đề số 7 có đáp án)
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN (Thời gian 90 ’) I / ĐẠI SỐ (6.5 điểm ) Bài Nội dung   1  1  − + a) A =  ÷:  ÷+  − x + ... AHO : π R n π 9. 60 9 3π Sq = = = = (cm2) 360 360 • Diện tích hình giới hạn đoạn AH : S = S q − S∆AHO = 3π 6π − 3 − = 4 • Xét ∆AHC : HC2 = AC2 - AH2 = 62 – 33 = 36 -9 = 27  HC = 27 (cm) 1 S ∆AHC ... x − y = x = + y  9 + y − y =  x = 10  y = 0.5đ 0.5đ Bảng giá trị : (1,5đ) Y=x Y =-x+2 Giao điểm (P) (D) nghiệm hệ phương trình :  y = x2   y = −x + Điểm 1đ -2 -1  x + x − = 0(1)...
 • 5
 • 195
 • 0

Đề thi violympic toán 1 năm học 2014 2015 đè số 7

Đề thi violympic toán 1 năm học 2014  2015 đè số 7
... Bài thi số : Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ...
 • 3
 • 29
 • 0

Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2014-2015

Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2014-2015
... Họ tên học sinh:…………………………………Số báo danh:…………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………………………… HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: TOÁN – LỚP (Hướng ... NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: TOÁN – LỚP (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Ch ú ý: – Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa Đề thi đáp án PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ...
 • 4
 • 281
 • 1

DC on tap ly 7 nam hoc 2009-2010

DC on tap ly 7 nam hoc 2009-2010
... in mch c Bit U ton mch bng 3V,U = 1,5 V Tỡm U =? Cõu 17: V s mch din kớn gm ngun in (pin) cung cp dũng in cho búng ốn ging mc song song ú cú cụng tc dựng úng ngt dũng in mch Trong mch in trờn ... mang in nguyờn t l: A.Electron dng v electron õm B.Ht nhõn õm v ht nhõn dng C.Ht nhõn mang in tớch dng v electron mang in tớch õm D.Ht nhõn mang in tớch õm v electron mang in tớch dng Cõu 11: ... ốn thỡ búng ốn cũn li cú sỏng khụng ?Ti sao? Cõu18:Trong on mch mc ni tip gm hai búng ốn 1, ang sỏng a) Bit I1= 0,6 A Tỡm I2 ? b) Bit U ton mch bng 18V; U2 =6V; Tỡm U1 ? c) (Hớng dẫn làm...
 • 6
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu on thi hoc sinh gioi ngu van lop 7 nam hoc 2014 2015giáo án hình học lớp 7 năm học 2014 2015kiểm tra 1 tiết toán hình năm học 2014 2015 lớp 6đề cương ôn tập toán 7 hk ii có đáp án nãm 2015đề cương ôn tập toan 7 học kì 1đề cương ôn tập toán 7 học kỳ 1đề cương ôn tập toán 7 học kì 1đề cương ôn tập toán 7 học kỳ 2ôn tập toán 7 học kỳ 2ôn tập toán 7 học kỳ 1ôn tập toán 7 học kì 2ôn tập toán 7 học kì 1đề cương ôn tập toán 7 học kì 2đề cương ôn tập toán 7 cả nămgiáo án ngữ văn 9 tập 1 năm học 2014 2015Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHBáo cáo tài chính năm 2016 | NBSteel.VN BCTC nam 2016 TNBtài liệu miễn phí muc lucCBTT CV 3488 cua UBCKNN ve xu ly ton tai dot phat hanh rieng leCương nhu karatedo hồ hoàng khánh, 57 trangQuy hoạch và quản lý nuôi trồng thuỷ sản ven bờSai số trong thí nghiệm thực hànhBien ban phien hop DHDCD thuong nien 2014NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009CV 240 cong bo thong tinTNB Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2014Bài tập lớn môn quản trị sản xuất và tác nghiệp về TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢNBáo cáo tài chính Quý 2 – 2016 | NBSteel.VNBáo cáo tài chính Quí 1 – 2016 | NBSteel.VNCBTT BCTC 6 thang dau nam 2016 da soat xetBCTC Quy 3 2016 signedtài liệu miễn phí biaBang can doi ke toan Quy 1 2014BCTC 6 thang dau nam 2014 da dc xoat xet