Hình học 6 Vnen học kì I

GIAO AN HINH HOC KI II DU

GIAO AN HINH HOC KI II DU
... góc, kỹ nhận biết quan hệ hai góc Thái độ t tởng t duy: Rèn tính cẩn thận xác cho HS II Phơng tiện dạy học : GV: Thớc thẳng, phấn màu, thớc đo góc HS: Thớc thẳng, thớc đo góc III._ Tiến trình: ... kết luận câu (?) Quan sát hình (SGK/72) Hãy tô xanh nửa mp tô đỏ nửa mp II (?) Với điểm M,N, P hình Hãy xác định vị trí điểm nửa mp? + M, N nằm nửa mp I, không nằm nửa mp II -3- * Hai nửa mặt ... thẳng III._ Tiến trình lên lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Hình thành khái niệm nửa mặt phẳng 1) Nửa mặt phẳng bờ a: (?) Hãy mô tả hình ảnh mặt ( SGK) phẳng? + Trang giấy...
 • 58
 • 290
 • 1

Bài giảng Hinh học I

Bài giảng Hinh học kì I
... III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra: Kết hợp v i luyện tập B i m i: Hoạt động GV Hoạt động HS N i dung Hoạt động 1: Luyện tập Gv g i hai học Học sinh thực hiện… B i 20/84/GSK ’≈ sinh ... : Giáo án, đồ dùng dạy học - HSø: Ôn l i cách viết hệ thức tỉ lệ cạnh hai tam giác đồng dạng III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Kiểm tra b i: Hai tam giác vuông ABC A’B’C’ có góc nhọn B B’ H i hai tam ... việc gi i tam giác vuông II/ Chuẩn bò - Thầy : Giáo án, đồ dùng dạy học - Trò : n l i công thức đònh nghóa tỉ số lượng giác góc nhọn -Phương pháp: đặt vấn đề g i mở gi i vấn đề III/ Tiến trình...
 • 96
 • 213
 • 0

Tài liệu Hinh học I

Tài liệu Hinh học kì I
... việc gi i tam giác vuông II/ Chuẩn bò - Thầy : Giáo án, đồ dùng dạy học - Trò : n l i công thức đònh nghóa tỉ số lượng giác góc nhọn -Phương pháp: đặt vấn đề g i mở gi i vấn đề III/ Tiến trình ... III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra: Kết hợp v i luyện tập B i m i: Hoạt động GV Hoạt động HS N i dung Hoạt động 1: Luyện tập Gv g i hai học Học sinh thực hiện… B i 20/84/GSK ’≈ sinh ... : Giáo án, đồ dùng dạy học - HSø: Ôn l i cách viết hệ thức tỉ lệ cạnh hai tam giác đồng dạng III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Kiểm tra b i: Hai tam giác vuông ABC A’B’C’ có góc nhọn B B’ H i hai tam...
 • 96
 • 206
 • 0

HInh Hoc Ki II

HInh Hoc  Ki II
... đề ki m tra, làm đáp án , biểu điểm chi tiết HS: Ôn tập kỹ ki n thức học chơng III chuẩn bị tốt cho ki m tra C Tiến trình dạy học: Tổ chức lớp: 9A 9B Ki m tra cũ: Không Đề ki m tra chơng III ... 57 Ki m tra chơng III Soạn: /3/2009 Dạy: 30/3/2009 A Mục tiêu: - Ki m tra số ki n thức chơng III về: Tứ giác nội tiếp, góc có dỉnh nằm bên trong, bên đờng tròn, diện tích chu vi hình tròn - Ki m ... GV ghi nội tiếp đợc đờng tròn: chép lại ki n thức trọng tâm - GV cho HS đọc phần tóm tắt ki n thức cần nhớ sgk - 101- 103 để ôn lại ki n thức học chơng III Kết quả: - GV tập 88 ( sgk - 103 ) yêu...
 • 78
 • 188
 • 0

HInh Hoc Ki II 200 8 - 2009.doc

HInh Hoc Ki II  200 8 - 2009.doc
... (Sgk - 109 ) Giải Phạm Văn Hiệu - THCS Hồng Hng Gia Lộc Hải Dơng 47 Giáo án Hình Học - II - Năm học: 20 08 -2 009 Ta có : V =V1 - V2 = a2h - b2h V = ( a2 - b2)h Hình 78 Củng cố: (2 phút) - ... Hiệu - THCS Hồng Hng Gia Lộc Hải Dơng Giáo án Hình Học - II - Năm học: 20 08 -2 009 ẳ à ã ã - Cung lớn AnB đợc tính nh A = B = 900 AMB + AOB = 180 0 ? ã ã AOB = 180 0 AMB = 180 0 350 = 1450 - ... V = 12 ,8 0 ,85 = 10 ,88 ( cm3 ) toán Vậy thể tích lợng đá 10, 88 ( cm3 ) - Để tính thể tích phần lại Bài tập 13: (Sgk - 113) (8 phút) kim loại ta phải tìm thể tích - Hình vẽ 85 ( sgk - 113 )...
 • 78
 • 184
 • 0

hinh hoc ki 2

hinh hoc ki 2
... viờn III.Lờn lp T chc: 9A1 9A2 Kim tra Gii phng trỡnh: x2+3x-5=0 Tr li: x2+3x=5 2 3 + ữ =5+ ữ 2 29 3 (x+ )2= (x+ )= 29 2 29 + 29 x1= 29 - = 29 ,x2= + = 2 2 2 x2 +2. x Bi mi: Phng phỏp ?Chuyn ... 14 14 Vy x1 =2+ x2 =22 Cng c: Bi 11:(a,d) Gii: a) 5x2+2x=4-x 5x2+3x-4=0 (a=5,b=3,c=-4) d) 2x2+m2 =2( m-1)x 2x2 -2( m-1)x+m2=0 (a =2, b =2( m-1),c=m2) bi 12( a,c) kt qu: a) x1 = 2, x2 = 2 Hng dn hc nh: ... 2x2-8x+1=0 ? Hóy nờu cỏc bc thc hin 2 , x2 = 3 3.Trng hp b 0,c 0: x1 = Vớ d gii phng trỡnh 2x2-8x+1=0 Gii: 2x2-8x+1=0 2x2-8x=-1 x2-4x+4= + (x -2) 2= 14 (x -2) = = 2 14 14 Vy x1 =2+ x2 =22 ...
 • 95
 • 207
 • 0

Hình Học II - Tiết 64, 65

Hình Học kì II - Tiết 64, 65
... _ Tuần: 34 - Tiết: 65 Ngày soạn: 09/ 04/ 2010 Bài - $6 thể tích hình lăng trụ Lớp Ngày dạy 8A / / 2010 8B Học sinh vắng mặt Ghi / / 2010 I/ Mục tiêu Kiến thức: - HS nắm đợc công ... vuông Hình 101 B' C' A' Ví dụ Bài toán: Tính diện tích toàn phần lăng trụ đứng, đáy tam giác vuông, theo kích thớc hình 101 Giải - Trong tam giác vuông ABC (vuông A), theo định lí Py - ta - go, ... tính thể tích hình lăng trụ đứng Kĩ năng: - Biết vận đụng công thức vào việc tính toán T tởng: - Rèn tính kiên trì linh hoạt giải toán - Rèn luyện t không gian vận dụng vào thực tế II/ Phơng pháp:...
 • 6
 • 163
 • 0

Hình học I Hay nè

Hình học kì I Hay nè
... I Mơc tiªu a, VỊ kiÕn thøc: Häc sinh hiĨu tht ng÷ “Gi i tam gi¸c vu«ng” lµ g×? b, VỊ kü n¨ng: - Häc sinh vËn dơng ®ỵc hƯ thøc trªn viƯc gi i tam gi¸c vu«ng c, VỊ th i ®é: Häc sinh thÊy ®ỵc viƯc ... (gi i thiƯu): §é d i AD lµ chiỊu cao cđa th¸p mµ - Nghe GV gi i thiƯu khã ®o trùc tiÕp ®ỵc - OC lµ chiỊu cao cđa gi¸c kÕ - CD lµ kho¶ng c¸ch tõ ch©n th¸p t i n i ®Ỉt gi¸c kÕ 34 N i dung ghi b¶ng ... độ, phiếu HT b, Chuẩn bò HS: Thước kẻ, êke, compa, thước đo độ 11 III TIẾN TRÌNH B I DẠY : a, Kiểm tra cũ: Không b, Dạy n i dung m i: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh N i dung ghi bảng...
 • 95
 • 118
 • 0

HINH HỌC KI 3 CỘT( CHUẨN KT -KN)

HINH HỌC KI 3 CỘT( CHUẨN KT -KN)
... tập 34 : Hình 98 (bảng phụ): HS trả lời miệng * HĐ6: Dặn dò : - Học trường hợp tam giác Tính chất tổng số đo góc tam giác - Học theo câu hỏi ôn tập chương - Bài tập 33 ;34 hình 99 ;35 ,36 sgk/1 23 ... (c.g.c) * H 3: Dặn dò: - Ôn lại tính chất, hệ - Trình bày lại 29 vào - Làm tập 30 ,31 ,32 * Bài tập: 46/SBT HÌNH HỌC Hồ Thị Bạch Mai Tuần : 13 NS: / 11 / 09 LUYỆN TẬP Tiết : 26 NG: 13 / 11 / 09 ... // c b // c nhóm * HĐ5: Dặn dò: - Học thuộc tính chất - Tập diễn đạt tính chất hình vẽ kí hiệu hình học - Btập 42, 43, 44 sgk / 98 tập 33 ; 34 SBT / 80 HÌNH HỌC Hồ Thị Bạch Mai Tuần : Tiết : 11...
 • 37
 • 202
 • 0

on tap hinh hoc ki 2

on tap hinh hoc ki 2
... Lộc, Kì Anh - Trong gót kỉ Hà Tĩnh có GV: H Th Thanh Binh Trờng THCS Thch Trung Năm học 20 10 -20 11 70 ngời đỗ tiến sỹ Hà Tĩnh có nhiều Ngời đỗ đạt cao nớc 2. Văn học sử học Hoạt động 2: a Văn học:- ... Kênh Nạ(Cẩm Xuyên), kênh Lạc (Kì Anh) đợc nạo vét khai thông 2. Thủ công nghiệp - Miền xuôi: trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, Hoạt động 2: Thủ công nghiệp nghề gốm, rèn sắt, đúc đồng, đan lát, nghề ... nhanh chống phục hồi có bớc phát triển đáng kể Em nêu thành tựu đạt đợc nông nghiệp? Năm học 20 10 -20 11 - Nhiều làng đợc thành lập: Nhiều làng ven biển Nghi Xuân, Kì Anh, Cẩm Xuyên (TK XV) Hơng...
 • 3
 • 130
 • 0

HÌNH HỌC 1, NĂM 2013-2014 THANH HOÁ

HÌNH HỌC KÌ 1, NĂM 2013-2014 THANH HOÁ
... chất (15 phút) 30 Năm học: 2013 - 2014 Giáo án: Hình học ***** GV: Cao ng Cng Vì hình chữ nhật vừa hình bình Vì hình chữ nhật hình bình hành nên có hành, vừa hình thang cân nên hình chữ + Các cạnh ... Hình thoi thêm điều kiện Hình thoi có hai đờng chéo hình vuông ? hình vuông GV : Vậy hình thoi có thêm dấu hiệu riêng hình chữ nhật hình vuông GV đa năm dấu hiệu nhận biết hình vuông lên hình, ... vừa hình chữ nhật, vừa hình thoi tứ giác hình vuông giác hình vuông Yêu cầu HS làm Tìm hình Hình 105a: Tứ hai cạnh kề nhau) (hình chữ nhật có vuông hình 105 tr108 SGK Hình 105b : Tứ giác hình...
 • 82
 • 96
 • 0

toan hinh hoc ki 2

toan hinh hoc ki 2
... AC; BD; DC; AD 2. 0 2. 0 a M b O N A y L1B1 Kể tên điểm thẳng hàng điểm không thẳng hàng Nhận biết: Cho hình vẽ: A C B D L1B2 Có đường thẳng? viết tên đường thẳng Cho hình vẽ: A 2) Có điểm; điểm ... dụng cao Xem hình bên cho biết E 2. 0 E a, I F K A C B b, A B C D B B C B, C, D D 1a) m p cắt n p cắt m n song song b) A,B M; C, D N 2. 0 2. 0 m n A M B C D N L1C2 a) Các cặp đường thẳng cắt Hai ... cho hình vẽ: M H I Q L11B N 5) Các tia gốc O là: OI; OJ; OH; OK 2. 0 6) B ∈ a; M ∉ a; N ∉ a; C∉ a 2. 0 A,N,C; A,I,M; B,I,N; B,M,C 2. 0 N J K P Viết tên tia gốc O Cho hình vẽ: M a B N C L1B7 Viết...
 • 9
 • 214
 • 0

HÌNH HỌC KI I(CKTKN) 3 CỘT

HÌNH HỌC KI I(CKTKN) 3 CỘT
... AB, cỏch v, cỏc trng hp ct Lm BT 36 , 37 SGK Hng dn HS tự học nhà: Hc k v ghi nh nh ngha on thng, v c on thng, xỏc nh cỏc trng hp ct Lm BT 39 SGK, BT 32 , 37 trang 100 SBT c trc Đ7, chun b ... trựng *Hai tia i *Hai tia trựng Hot ng 2: Gii bi luyn + Y/c HS sa BT 23 + c li BT 23: BT 23: (trang 1 13 SGK) Hóy quan sỏt hỡnh 31 SGK, V hỡnh a) Cỏc tia MN, MP, MQ trựng hóy ch nhng tia trựng ... thng AB gm nhng im thng AB no? + Y/c HS lm BT 33 SGK HS c yờu cu bi 33 C lp lm bi HS ng ti ch tr li GV yờu cu HS nhn xột HS nhn xột bi lm ca bn Năm học 2010 - 2011 nh ngha: on thng AB l hỡnh gm...
 • 32
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì ii môn sinh lớp 6đề kiểm tra học kì ii môn vật lí 6đề thi học kì ii toán lớp 6đề thi học kì ii toán 6đề thi học kì ii môn vật lý 6đề thi cuối học kì ii môn toán lớp 6đề thi học kì ii môn toán lớp 6đề thi toán học kì ii lớp 6đề kiểm tra học kì i môn công nghệ 6đề kiểm tra học kì ii môn công nghệ 6đề thi học kì ii môn lịch sử 6đề thi vật lý lớp 6 học kì iiđề thi vật lí 6 học kì iiđề thi vật lý 6 học kì iigiáo án tự chọn toán 6 học kì iiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học